Natisnete lahko del strani PDF-ja. Uporabite orodje posnetka omogoča izbiro območja, ki ga želite natisniti. Na območju je lahko besedilo, slika ali oboje. Izbrano območje lahko natisnete v polni velikosti ali pa mu spremenite velikost tako, da se prilega papirju.


 1. Odprite PDF v Adobe Reader ali Adobe Acrobat.

 2. (Acrobat X/Reader X) Izberite Uredi > Zajemi posnetek.
  (Acrobat 9/Reader 9) Izberite Orodja > Izbira in povečava > Orodje za posnetek.

 3. Povlecite pravokotnik okrog območja, ki ga želite natisniti.

  Povlecite pravokotnik okrog območja, ki ga želite natisniti
 4. Izberite Datoteka > Natisni.

 5. Poskrbite, da je v pogovornem oknu Tiskanje izbrana možnost izbrane grafike za območje obsega tiskanja.

  Možnost izbrane grafike
 6. (Na izbiro) Da povečate izbrano besedilo ali grafiko na listu papirja, izberite Prilagodi natisljivemu območju v pojavnem meniju Velikost strani. Opomba: povečava območja zmanjša ločljivost tiskanja.

  Možnost velikosti strani
 7. Kliknite V redu ali Natisni.