Geoprostorski PDF-ji, Adobe Acrobat

O geoprostorskih PDF-jih

Geoprostorski dokument PDF vsebuje informacije, ki so potrebne za podatke o georeferenčni lokaciji. Pri uvozu geoprostorskih podatkov v dokument PDF program Acrobat ohrani geoprostorske koordinate. S koordinatami si lahko ogledujete in upravljate dokument PDF za iskanje in označevanje podatkov o lokaciji.

Geoprostorski podatki so lahko vektorski, rastrski ali kombinacija obojega. Ko geoprostorske podatke uvozite v program Acrobat, jih lahko uporabljate na različne načine:

 • Iskanje in označevanje koordinat.

 • Merjenje razdalj, obsegov in površin.

 • Spreminjanje koordinatnih sistemov in merskih enot.

 • Kopiranje koordinat v odložišče in uporaba teh koordinat za prikaz lokacij v različnih spletnih storitvah za prikaz zemljevidov.

Ustvarjanje geoprostorskega dokumenta PDF

Geoprostorski dokument PDF lahko ustvarite na enega od naslednjih načinov:

 • Odpiranje geoprostorsko omogočene datoteke TIFF (GeoTIFF) ali datoteke JPEG 2000

 • Georegistriranje zemljevida PDF ali skeniranih geoprostorskih podatkov

Ko odprete uvoženo datoteko, so meritve, položaji točk in dolžine prikazane v geografskih koordinatah, ki jih lahko spreminjate, merite in označujete. Zemljevid PDF lahko sestavite iz različnih virov.

Odpiranje datotek GeoTIFF in JPEG 2000

Datoteke GeoTIFF in JPEG 2000 so rastrske slike, ki jih lahko uvozite kot nove dokumente ali kot nove plasti v obstoječem dokumentu. Program Acrobat ohrani geoprostorske koordinate in jih vdela v datoteko. Te datoteke po uvozu ohranijo geoprostorske podatke. Če te datoteke uvozite v obstoječe dokumente, se njihov koordinatni sistem pretvori v koordinatni sistem dokumenta.

 1. Izberite Datoteka > Ustvari > PDF iz datoteke.

 2. Izberite geoprostorsko omogočeno datoteko za uvoz.
 3. Izberite nastavitve in kliknite V redu.

Uvažanje datotek z oblikami

Datoteko z oblikami lahko uvozite kot novo plast v obstoječem dokumentu PDF. Datoteka z oblikami se mora prekrivati s trenutnim zemljevidom PDF. V nasprotnem primeru datoteka ne bo uvožena. Če se prekriva samo delno, bo uvožen samo tisti del, ki se prekriva s trenutnim zemljevidom PDF.

Datoteka z oblikami je sestavljena iz več datotek z različnimi končnicami datotek. Program Acrobat za uvoz potrebuje datoteko SHP in datoteko DBF.

 1. Odprite zemljevid PDF in izberite Pogled > Pokaži/skrij > Podokna za krmarjenje > Plasti.

 2. V stranski vrstici Plast izberite Možnost in kliknite Uvozi kot plast.

 3. Poiščite datoteko SHP in jo izberite.
 4. Kliknite Nastavitve in spremenite lastnosti črte v neprekinjeno črto ter barvo črte nastavite na modro.

Interakcija z geoprostorskimi dokumenti PDF

Ko odprete geoprostorsko omogočene dokumente PDF, lahko najdete lokacije, merite razdalje in dodajate označbe lokacij. Lahko tudi kopirate koordinate v odložišče in jih nato uporabite v spletni storitvi za prikaz zemljevidov.

Orodja za geoprostorsko merjenje si lahko ogledate tako, da izberete Orodja > Merjenje.

Orodje za geoprostorske lokacije uporabite za naslednja opravila:

 • Ogled zemljepisne širine in dolžine, ko miškin kazalec zadržite nad področjem z geoprostorskimi informacijami.

 • Označevanje lokacije z geoprostorskimi pripombami.

 • Iskanje lokacije v dokumentu.

Iskanje mesta zemljevida

 1. Odprite geoprostorski PDF in izberite Orodja > Merjenje > Orodje za geoprostorsko mesto.

 2. Z desno miškino tipko kliknite znotraj zemljevida in nato kliknite Poišči lokacijo.

 3. V dve besedilni polji vnesite vrednosti zemljepisne širine in dolžine (stopinje, minute, sekunde ali v decimalni obliki) ter kliknite Najdi.

  Če je na voljo vsaj ena lokacija, je označena z modrim kvadratom in središče strani je postavljeno na označeno lokacijo.

 4. Če PDF vsebuje več zemljevidov, kliknite gumb Naslednji ali Prejšnji, da prikažete dodatne rezultate. Več lokacij je lahko na voljo v različnih primerih:

  • Kadar dokument vsebuje več zemljevidov (naprimer,če PDF vsebuje manjši zemljevid znotraj večjega zemljevida, kot je zemljevid mesta znotraj zemljevida države). Kadar iščete lokacijo znotraj mesta, jo bo program Acrobat našel na večjem zemljevidu in na zemljevidu mesta.

  • Kadar dokument vsebuje zemljevid na več straneh (na primer, če je na eni strani zemljevid države in na drugi strani zemljevid mesta znotraj države).

 5. (Izbirno) Za dodajanje komentarja (kot je ime lokacije ali naslova), kliknite označbo lokacije in nato v polje komentarja dodajte informacije.
 6. Za končanje iskanja z desno miškino tipko kliknite znotraj zemljevida. Nato izberite Skrij iskanje lokacij, da odstranite polja za iskanje.

Označevanje geoprostorskih lokacij

 1. Odprite geoprostorski PDF in izberite Orodja > Merjenje > Orodje za geoprostorsko mesto.

 2. Miškin kazalec premaknite na dokument, da se prikažejo vrednosti zemljepisnih širin in dolžin na področjih, ki vsebujejo geoprostorske informacije. Z desno miškino tipko kliknite znotraj zemljevida in naredite nekaj od naslednjega:
  • Če želite poiskati lokacijo, kliknite Poišči lokacijo. Vnesite vrednosti zemljepisne širine in dolžine ter kliknite Najdi.

  • Če želite lokacijo označiti z geoprostorskimi informacijami, kliknite Označi lokacijo.

 3. (Izbirno) Za dodajanje komentarja (kot je ime lokacije ali naslova), kliknite označbo lokacije in nato v polje komentarja dodajte informacije.

Merjenje razdalje, obsega in območja na zemljevidih

Ko odprete geoprostorski dokument PDF, orodja za merjenje programa Acrobat preberejo geoprostorske informacije in izmerijo razdalje ter površino, namesto dimenzij strani ali predmetov. Orodja za meritve uporabite za izračunavanje razdalj, obsegov in površin v geoprostorsko omogočenih dokumentih PDF. Ko miškin kazalec premikate po vsebini dokumenta, se prikažejo označbe, ki označujejo, da ste na poti ali na končni točki poti. Kadar je miškin kazalec nad geoprostorsko vsebino, lahko vidite tudi zemljepisno širino in dolžino položaja kazalca.

 1. Izberite Orodja > Merjenje > Orodje za merjenje.

 2. V prikazu merilnega orodja izberite vrsto meritve: razdalja , površina ali obseg .

 3. Izberite možnost pripenjanja:
  • Pripni na poti

  • Pripni na končne točke

  • Pripni na vmesne točke

  • Pripni na sečišča

 4. Naredite nekaj od tega:
  • Če uporabljate orodje za razdalje, kliknite mesto, kjer želite začeti meritev, in povlecite do končne točke, kjer kliknite še enkrat. Razdalja je prikazana v spodnjem desnem kotu.

  • Če uporabljate orodje za obseg, kliknite zemljevid v enem vogalu obsega in nato povlecite do ostalih vogalov. Kliknite pri vsakem vogalu in nato dvokliknite pri končni točki. Velikost obsega je prikazana v oknu z informacijami.

  • Če uporabljate orodje za površino, kliknite zemljevid v enem vogalu obsega in nato povlecite do drugega vogala. Pred zamenjavo smeri morate klikniti. Na koncu dvokliknite, da se prikaže skupna površina.

 5. Merjenje končate tako, da kliknete z desno miškino tipko in izberete Dokončaj meritev. Ali izberite Prekliči meritev.

Kopiranje koordinat lokacije v odložišče za uporabo s spletnimi storitvami za prikaz zemljevidov

Ko v geoprostorskem dokumentu PDF najdete lokacijo, lahko njene koordinate kopirate v odložišče. Iz odložišča lahko podatke prilepite v spletno storitev za prikaz zemljevidov, ki sprejme koordinate zemljepisne širine in dolžine.

 1. Izberite Orodja > Merjenje > Orodje za geoprostorsko mesto, nato pa z desno miškino tipko kliknite mesto na zemljevidu in izberite Označi lokacijo.

 2. Odprite pripombo za mesto in kopirajte podatke o njem.

  Program Acrobat kopira podatke v takšni obliki: zemljepisna širina, nato zemljepisna dolžina, ločeni sta s presledkom. Podatke prilepite v naslovno vrstico spletne storitve za prikaz zemljevidov, ki lahko prepozna podatke o lokaciji.

Spreminjanje merskih enot v dokumentu

Vrsto merskih enot spremenite tako, da z merilnim orodjem z desno miškino tipko kliknete znotraj zemljevida in izberete Dolžinska enota ali Površinska enota. Nato izberite vrsto meritve.

Spreminjanje nastavitev geoprostorskega merjenja

V pogovornem oknu Nastavitve lahko spremenite merske enote za vse geoprostorske dokumente PDF. V razdelku Kategorije kliknite Merjenje (Geo).

Omogoči označevanje meritev

Dodajanje oznake geoprostorski meritvi. Ko je izbrana možnost Omogoči označevanje meritev, izberite Uporabi oznako in nato vnesite oznake meritev.

Nastavitve pripenjanja

Izberite dele poti, na katere naj se pripenjajo meritve.

Prikaži vrednost

Določi način izračunavanja vrednosti zemljepisne širine in dolžine. Izberite Decimalno, da bodo zemljepisne širine in dolžine prikazane v decimalni obliki. Izberite Stopinje, minute, sekunde, da bodo stopinje zemljepisne dolžine razdeljene na 60 minut in minute razdeljene na 60 sekund.

Prikaži smer

Izberite med Predznačeno ali Poimenovano. Poimenovana smer je prikazana s črko S (sever) ali J (jug) ob zemljepisni širini in s črko V (vzhod) ali Z (zahod) ob zemljepisni dolžini.

Geografsko širino in dolžino vedno prikaži kot WGS 1984

To možnost izberite, da bosta zemljepisna širina in dolžina uporabljali trenutni standardni referenčni okvir za Zemljo (World Geodetic System 1984). Za starejše zemljevide, ki so bili izdelani z uporabo starejše mreže (na primer NAD 1927), lahko to možnost počistite. Tako bodo prikazane izvirne vrednosti. Ko je starejši zemljevid registriran v izvirnih koordinatah, se položaji koordinat lahko razlikujejo od trenutnih standardov, ki so v uporabi v napravah GPS in spletnih storitvah za prikaz zemljevidov.

Uporabi privzeto enoto razdalje

Izberite želeno mersko enoto.

Uporabi privzeto enoto površine

Površino lahko merite z drugačno enoto kot razdaljo.

Ne prikaži prosojne plasti na slikah GeoTIFF in JPEG 2000.

Oblike zapisov rastrskih slik vključujejo prosojno plast, ki jo lahko tudi odstranite.

Izvoz lokacije in oznake meritve

Podatke o geoprostorskih lokacijah in meritvah lahko izvozite v datoteko FDF. Vsaka geoprostorska pripomba ima svoj vnos GPTS. Vnos ustreza zemljepisni širini in dolžini posamezne točke pripombe. Izvozite lahko informacije naslednjih vrst:

 • Označene lokacije vnesene z uporabo orodja za geoprostorske lokacije

 • Meritve razdalje, obsega (sestavljena razdalja) in površine, ki so bile vnesene z uporabo merilnega orodja prek geoprostorske vsebine

Geoprostorske podatke lahko izvozite s ploščo Seznam komentarjev.

 1. Če želite izvoziti vse komentarje, odprite ploščo Seznam komentarjev (Orodja > Komentar) in izberite Možnosti > Izvozi vse v podatkovno datoteko.

 2. Če želite izvoziti samo del komentarjev, izberite želene komentarje in nato izberite Možnosti > Izvozi izbrano v podatkovno datoteko. Vnesite ime datoteke in kliknite Shrani. Datoteka FDF se shrani.