Ogled mrež

Mreže omogočajo natančno poravnavo besedila in predmetov v dokumentu. Ko mrežo vklopite, se ta pojavi nad dokumentom. Možnost Pripni na mrežo poravna predmet z najbližjo mrežno črto, ko ga premaknete.

Prikazovanje ali skrivanje mreže

 1. Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Ravnila in mreže > Mreža. Ko je mreža prikazana, se ob imenu ukaza pojavi kljukica.

Vklop ali izklop možnosti Pripni na mrežo

 1. Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Ravnila in mreže > Pripni mreži. Ko je možnost vklopljena, se ob imenu ukaza pojavi kljukica.

Sprememba videza mreže

 1. V pogovornem oknu Nastavitve pod Kategorije izberite Enote in vodila.

 2. Če želite spremeniti nastavitve mreže, storite nekaj od tega:
  • Če želite spremeniti razmik med mrežnimi črtami, vnesite vrednost za Širino med črtami in višino med črtami.

  • Če želite spremeniti izvor mreže, vnesite vrednosti Odmik mreže od levega roba in Odmik mreže od zgornjega roba.

  • Če želite spremeniti število podrazdelkov v vsakem kvadratu mreže, vnesite vrednost za podrazdelke. Črte podrazdelkov so svetlejše od mrežnih črt.

  • Če želite spremeniti barvo mrežnih črt, kliknite pravokotnik Barva mrežnih črt in v pojavnem meniju Barva izberite novo barvo.

Ustvarjanje vodil ravnila

Vodoravna in navpična ravnila vam omogočajo, da ugotovite velikost predmetov v dokumentu. Tudi sami lahko v dokumentu ustvarite vodila, ki so uporabna zlasti pri poravnavi predmetov, kot so na primer polja obrazcev. Mersko enoto in barvo ravnila lahko spremenite.

Ustvarjanje novih vodil ravnila

 1. Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Ravnila in mreže > Ravnila.

 2. Naredite nekaj od tega:
  • Če želite ustvariti vodoravno vodilo, povlecite kazalec z vodoravnega ravnila, če želite ustvariti navpično vodilo, pa povlecite kazalec z navpičnega ravnila.

  • Če želite ustvariti vodoravno vodilo, dvokliknite mesto na vodoravnem ravnilu, če želite ustvariti navpično vodilo, pa dvokliknite mesto na navpičnem ravnilu.

Prikazovanje ali skrivanje vodil

 1. Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Ravnila in mreže > Vodila.

Premikanje ali brisanje vodil ravnila

 1. Za premik vodila kliknite nanj, da ga izberete, in ga povlecite na novo mesto.

 2. Za izbris vodila kliknite nanj, da ga izberete, in pritisnite tipko Delete.

 3. Če želite izbrisati vsa vodila, z desno miškino tipko kliknite na območje ravnila in izberite možnost Počisti vsa vodila ali Počisti vodila na strani.

Spreminjanje barv vodila

 1. V pogovornem oknu Nastavitve pod Kategorije izberite Enote in vodila.

 2. Kliknite pravokotnik Barva vodila in v pojavnem meniju Barva izberite novo barvo.

Merjenje višine, širine in površine predmetov

Uporabite orodja za merjenje za merjenje razdalj in področij predmetov v dokumentih PDF. Orodja za merjenje so primerna za prikaz razdalj in področij, povezanih s predmeti v obliki računalniško podprtega risanja (CAD). Ta orodja lahko uporabite tudi za merjenje določenih področij dokumenta, preden jih pošljete v profesionalni tiskalnik. Orodja za merjenje so uporabnikom programa Acrobat Reader na voljo samo, če ustvarjalec dokumenta PDF omogoči funkcijo merjenja.

Med uporabo orodja za merjenje plošča Podatki o merjenju prikazuje informacije o merjenju, kot so trenutna meritev, vrednosti delta in razmerje merila. Acrobat vstavi komentarje z vrednostmi, izračunanimi za razdaljo, obseg ali področje.

Orodja za merjenje v Acrobatu
Orodja za merjenje

A. Orodna vrstica Merjenje B. Predmet, ki se meri C. Plošča Podatki o merjenju 
 1. Izberite Orodja > Merjenje.

  V sekundarni orodni vrstici se prikažejo orodja za merjenje.

 2. V sekundarni orodni vrstici kliknite Orodje za merjenje.

  Prikažeta se orodna vrstica Merjenje in plošča Podatki o merjenju.  

 3. Če želite izmeriti področja dokumenta PDF, izberite enega od naslednjih vrst merjenja:
  • Izberite Orodje razdalje za merjenje razdalje med dvema točkama. Kliknite prvo točko, premaknite kazalec na drugo točko in znova kliknite.

  • Izberite Orodje obsega za merjenje več razdalj med različnimi točkami. Kliknite vsako izmed točk, ki jih želite izmeriti. Nato dvokliknite zadnjo točko. 

  • Izberite Orodje področja za merjenje področja znotraj začrtanega dela. Kliknite vsako izmed točk, ki jih želite izmeriti. Ko kliknete vsaj dve točki, znova kliknite prvo točko, da dokončate merjenje površine. 

 4. Med merjenjem predmetov naredite nekaj od tega:
  • Če želite mero pripeti na konec črte, izberite Pripni na poti .

  • Če želite mero pripeti na končno točko črte, izberite možnost Pripni na končno točko poti .

  • Če želite mero pripeti na sredinsko točko črte, izberite možnost Pripni na sredinsko točko .

  • Če želite mero pripeti na sečišče več črt, izberite možnost Pripni na sečišče 

  • Če želite merilne črte omejiti na korake po 45º, pritisnite in držite tipko Shift.

  • Če želite prekiniti merjenje, kliknite z desno miškino tipko in izberite Prekliči merjenje.

  • Če želite izbrisati oznako meritve, jo kliknite z merilnim orodjem in pritisnite tipko Delete.

Možnosti merilnih orodij

Če želite nastaviti možnosti merilnih orodij, izberite orodje, nato pa z desno miškino tipko kliknite kjer koli v PDF-ju, da si ogledate možnosti.

Spremeni razmerje merila

Spremeni razmerje merila (na primer na 3:2) in mersko enoto na področjih risanja.

Spremeni nalepko oznake

Doda ali spremeni besedilo, ki se pojavi z mero.

Onemogoči/omogoči označevanje mer

Ko je omogočeno, so narisane merske črte mer dodane dokumentu PDF. Ko je onemogočeno, merske črte izginejo, ko izmerite drug predmet ali izberete drugo orodje.

Vklopite/izklopite orto

Ko je omogočen, so merske črte zgolj ortografske.

Prikaži/skrij ravnila

Prikaže ali skrije navpična in vodoravna ravnila na strani. (Naredi enako kot izbira možnosti Pogled > Pokaži/skrij > Ravnila in mreže > Ravnila.)

Pripni na vsebino strani/Ne pripni na vsebino strani

Vklopi ali izklopi vsa omogočena pripenjanja

Izvozi mersko oznako v Excel

Shrani informacije za vse meritve v dokumentu PDF v datoteko CSV.

Nastavitve

Odpri nastavitve Merjenja (2D).

Nastavitve merjenja

Spremenite nastavitve 2D-merjenja, da ugotovite, kako se izmerijo 2D-podatki.

Opomba:

V programu Acrobat Reader veljajo Nastavitve merjenja za datoteke PDF, ki imajo omogočeno komentiranje.

Uporabi merila in enote iz dokumenta (če so na voljo)

Če je omogočena ta možnost, so uporabljene mere, ki temeljijo na enotah, pridobljenih iz izvornega dokumenta, če so na voljo. Prekličite izbor te možnosti, da ročno določite merske enote.

Uporabi ortografske črte

Ko je omogočen, so merske črte zgolj ortografske.

Merjenje barve črt

Določi barvo ali črto, ki se pojavi med risanjem.

Omogoči označevanje meritev

Ko je omogočeno, so narisane merske črte mer dodane dokumentu PDF. Ko je onemogočeno, merske črte izginejo, ko izmerite drug predmet ali izberete drugo orodje. Uporabite lahko privzete merske oznake ali določite lastno oznako.

Uporabite privzeto dolžino vodila (samo Orodje za razdaljo)

Ko prekličete to izbiro, pri vsakem risanju mere razdalje premaknete miško in tako ugotovite dolžino vodila.

Privzeti začetek vrstice

Določa videz začetne vrstice pri merjenju razdalje.

Privzeti konec vrstice

Določa videz končne vrstice pri merjenju razdalje.

Slog naslova (samo Orodje za razdaljo)

Določa, ali je naslov za merjenje razdalje znotraj ali na vrhu merske črte.

Privzeta dolžina vodila (samo Orodje za razdaljo)

Določa dolžino vodila črte, ki se pojavi na eni strani merskih točk.

Privzeti podaljšek vodila nad črto (samo Orodje za razdaljo)

Določa dolžino podaljška vodila, ki se pojavi nad mersko črto.

Kompenzacija privzetega vodila s črtnih točk (samo Orodje za razdaljo)

Določa količino praznega prostora, ki se pojavi med merskimi točkami in vodilom.

Nastavitve 2D-pripenjanja

Določa vedenje pripenjanja. Občutljivost označuje, kako blizu elementu za pripenjanje mora biti kazalec. Pripenjanje barve namiga določa barvo črte pripenjanja, ki se prikaže, ko se s kazalcem premaknete na predmet.

Ogled koordinat kazalca

Koordinate kazalca prikazujejo koordinatni položaj kazalca v podoknu dokumenta. Številčenje položaja kazalca se začne v zgornjem levem kotu dokumenta. Ko spreminjate velikost izbranega predmeta, koordinate kazalca prikazujejo širino in višino predmeta.

Ogled koordinat x in y

 1. Izberite Pogled > Pokaži/skrij > Koordinate kazalca.

 2. Premaknite kazalec miške, da se prikažeta koordinati x in y.

Spreminjanje merskih enot Koordinate kazalca

 1. V pogovornem oknu Nastavitve pod Kategorije izberite Enote in vodila.

 2. Na spustnem seznamu Stran in enote ravnila izberite drugo mersko enoto.