Poiščite rešitev za svojo kodo napake

Hitro poiščite točno določeno kodo napake ali sporočilo: Svojo napako lahko v tem dokumentu poiščete na hitro s pomočjo funkcije iskanja svojega brskalnika. Pritisnite Cmd+F (Mac OS) ali Ctrl+F (Windows).

Koda napake Opis Rešitev
1, P1 Jedrne komponente se niso uspešno namestile/posodobile Prenesite najnovejšo različico programa za namestitev in poskusite znova.
2, P2 Jedrne komponente se niso uspešno namestile/posodobile Prenesite najnovejšo različico programa za namestitev in poskusite znova.
21, P21 Sistemske zahteve niso izpolnjene. Sistem posodobite na minimalne sistemske zahteve, ki so potrebne za namestitev aplikacije. Za več informacij glejte Sistemske zahteve.
23, P23 Ni dovolj prostora na disku. Sprostite nekaj prostora in kliknite Poskusi znova.
41, P41 Ni dostopa do kritične datoteke/imenika. Za ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
42, P42 Ni dostopa do kritične datoteke/imenika. Za ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
43, P43 Kritične datoteke/imenika ni mogoče kopirati. Za ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
44, P44 Kritične datoteke/imenika ni mogoče ustvariti. Za ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
45, P45 Ni dostopa do kritične datoteke/imenika. Za ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
46, P46 Ni dostopa do kritične datoteke/imenika. Za ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
47, P47 Ni dostopa do kritične datoteke/imenika. Za ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
48, P48 Ni dostopa do kritične datoteke/imenika. Za ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
49, P49 Ni dostopa do kritične datoteke/imenika. Za ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
50, P50 Jedrne komponente se niso uspešno namestile. Prenesite najnovejšo različico programa za namestitev in poskusite znova.
81, P81 Drug namestitveni program se že izvaja. Počakajte, da se primerek namestitvenega programa konča, in poskusite znova.
82, P82 Adobe Application Manager se izvaja. Počakajte, da se program Adobe Application Manager konča, in poskusite znova.
86. P86 Drug namestitveni program se že izvaja. Končajte program za namestitev in poskusite znova.
87, P87 Drug namestitveni program se že izvaja. Počakajte, da se primerek namestitvenega programa konča, in poskusite znova.
101, C101 Izdelka ni mogoče namestiti. Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
102, C102 Izdelka ni mogoče namestiti. Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
103, C103 Izdelka ni mogoče namestiti. Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
105, C105 Izdelka ni mogoče namestiti/odstraniti
Za ponovno namestitev/odstranitev kliknite Poskusi znova. Za več informacij glejte Programov Adobe ni mogoče namestiti | napaka 105.
106, C106 Izdelka ni mogoče namestiti. Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
107, C107 Prenos je poškodovan. Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
108, C108 Drug namestitveni program se že izvaja. Počakajte, da se primerek namestitvenega programa konča, in poskusite znova.
109, C109 Izdelka ni mogoče namestiti. Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
110, C110 Izdelka ni mogoče namestiti. Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
113, C113
Strežniki Adobe niso dosegljivi.
Preverite svojo internetno povezavo in nastavitve požarnega zidu, nato poskusite znova.Za več informacij glejte Napredno odpravljanje težav s povezavo.
114, C114 Datotek ni mogoče izvleči.
Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
115, C115 Prenos je poškodovan. Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
116, C116 Prenos je poškodovan. Poskusite onemogočiti protivirusno programsko opremo na svojem sistemu.
117, C117 Težave z omrežno povezljivostjo ali stabilnostjo. Za več informacij glejte Med prenosom je prišlo do usodne napake 117.
119, C119 Strežnik se ne odziva. Preverite svojo internetno povezavo in nastavitve požarnega zidu, nato poskusite znova.Za več informacij glejte Napredno odpravljanje težav s povezavo.
120, C120 Ni dovolj prostora na disku. Sprostite nekaj prostora in kliknite Poskusi znova.
121, C121 Napaka pri zapisovanju na začasno mesto datoteke. Uredite dovoljenja za začasno mesto.
122, C122 Strežniki Adobe niso dosegljivi. Preverite svojo internetno povezavo in nastavitve požarnega zidu, nato poskusite znova.Za več informacij glejte Napredno odpravljanje težav s povezavo.
123, C123 Nepravilno dovoljenje v mapi /tmp
Glejte Namestitev ni uspela | Izhodna koda 123.
124, C124 Strežniki Adobe niso dosegljivi.
Preverite svojo internetno povezavo in nastavitve požarnega zidu, nato poskusite znova.Za več informacij glejte Napredno odpravljanje težav s povezavo.
125, C125 Strežniki Adobe niso dosegljivi.
 
Preverite svojo internetno povezavo in nastavitve požarnega zidu, nato poskusite znova.Za več informacij glejte Napredno odpravljanje težav s povezavo.
126, C126 Prenos je poškodovan. Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
127, C127 Datotek ni mogoče izvleči.

Naredite to:

  • Preverite dovoljenje v mapi adobetemp, ki je v [Win] <system drive>/adobetemp ali [macOS] <system drive>\adobetemp.
  • Onemogočite protivirusni program na svojem sistemu
128, C128 Prenos je poškodovan. Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
130, C130 Izdelka ni mogoče namestiti.
Izdelek, ki ga poskušate namestiti, odstranite z Adobe Cleaner Tool nato pa poskušajte znova namestiti izdelek.
132, C132 Izdelka ni mogoče namestiti v korenskem imeniku.
V prednostnih nastavitvah izberite drugo mesto za namestitev in poskusite znova.
133, C133 Ni dovolj prostora na disku. Sprostite nekaj prostora na disku in poskusite znova.
135, C135 Izdelka ni mogoče odstraniti. Za odstranitev kliknite Poskusi znova
136, C136

Izdelka ni mogoče namestiti.

Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
137, C137 Izdelka ni mogoče namestiti. Za ponovni prenos in namestitev kliknite Poskusi znova.
138, C138 V sistemu je premalo prostega pomnilnika.
Ponovno zaženite sistem in ponovite namestitev.
139, C139 Prenos je poškodovan. Za ponovni prenos in namestitev kliknite Poskusi znova.
140, C140 Izdelka ni mogoče namestiti na izbranem mestu zaradi težav z dovoljenji. V prednostnih nastavitvah izberite drugo mesto za namestitev in poskusite znova.
141, C141 Izdelka ni mogoče namestiti.
Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
142, C142 Izdelka ni mogoče namestiti. Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
143, C143 Prenos je poškodovan. Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
144, C144 Prenos je poškodovan. Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
145, C145 Datoteka že obstaja na poti namestitve.  Preimenujte/izbrišite datoteko in nato poskusite znova. Če želite pridobiti informacije o datoteki, glejte Dodatne informacije.
146, C146 Datoteke ni mogoče premakniti. Glejte Koda napake 146 med nameščanjem aplikacij Adobe.
147, C147 Datoteke ni mogoče kopirati. Preverite dovoljenja in nato poskusite znova. Če želite pridobiti informacije o poti, glejte Dodatne informacije.
149, C149 Imenika ni mogoče izbrisati. Preimenujte/izbrišite imenik in nato poskusite znova. Če želite pridobiti informacije o imeniku, glejte Dodatne informacije.
150, C150 Datoteke ni mogoče izbrisati. Preimenujte/izbrišite datoteko in poskusite znova. Če želite pridobiti informacije o datoteki, glejte Dodatne informacije.
151, C151 Simbolne povezave ni mogoče ustvariti. Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
152, C152 Simbolne povezave ni mogoče izbrisati. Preverite dovoljenja in poskusite znova.  Če želite pridobiti informacije o datoteki, glejte Dodatne informacije.
153, C153 Ne morem pridobiti dovoljenja za datoteko ali mapo na macOS. Preverite dovoljenja in poskusite znova. Če želite pridobiti informacije o datoteki ali mapi, glejte Dodatne informacije.
156, C156 Simbolne povezave ni mogoče ustvariti. Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
157, C157 Simbolne povezave ni mogoče izbrisati. Preverite dovoljenja in poskusite znova. Če želite pridobiti informacije o datoteki, glejte Dodatne informacije.
160, C160 Registrskega ključa ni bilo mogoče ustvariti. Preverite dovoljenja in poskusite znova.  Če želite pridobiti informacije o registrskem ključu, glejte Dodatne informacije.
171, C171 Izdelka ni mogoče namestiti. Za ponovni prenos in namestitev kliknite Poskusi znova.
176, C176 Namestitev na omrežni disk ni mogoča. V prednostnih nastavitvah izberite drugo mesto za namestitev in poskusite znova.
177, C177 Izbrana pot namestitve je predolga. V prednostnih nastavitvah izberite drugo mesto za namestitev in poskusite znova.
178, C178 Pot namestitve vsebuje neveljavne znake. V prednostnih nastavitvah izberite drugo mesto za namestitev in poskusite znova.
179, C179 Pot namestitve je neveljavna.  V prednostnih nastavitvah izberite drugo mesto za namestitev in poskusite znova.
180, C180 Jezik namestitve je neveljaven. Izberite drug jezik za namestitev in ponovite s poskusom namestitve.
181, C181 Pot namestitve je neveljavna. V prednostnih nastavitvah izberite drugo mesto za namestitev in poskusite znova.
182, C182 Ustvarjeni paket ne vsebuje paketa, ki ga je treba namestiti. Paket ustvarite znova in ga nato poskusite namestiti.
183, C183 Izdelka ni mogoče namestiti.
Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
184, C184 Datoteko je zaklenil drug proces
Ponovno zaženite sistem in ponovite namestitev.
188, C188 Različica jedrnih komponent, ki je nameščena na vašem sistemu, ni združljiva s trenutnim namestitvenim programom. Prenesite najnovejšo različico namestitvenega programa in poskusite znova
189, C189 Ni dovolj prostora na disku.
Sprostite nekaj prostora na disku in poskusite znova.
190, C190 Sistemske zahteve niso izpolnjene. Sistem posodobite na minimalne sistemske zahteve, ki so potrebne za namestitev aplikacije. Za več informacij glejte Sistemske zahteve.
191, C191 Izdelka ni mogoče namestiti. Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
192, C192 Novejša različica tega programa je že nameščena. Odstranite različico, nameščeno v vašem sistemu, in poskusite znova.
193, C193 Namestitev se ne more nadaljevati. 64-bitne različice programa ni mogoče namestiti na 32-bitnem računalniku.
194, C194 Namestitev se ne more nadaljevati, kjer je v sistem prijavljenih več uporabnikov. Te uporabnike odjavite s sistema in poskusite znova.
195, C195 Sistemske zahteve niso izpolnjene.
Sistem posodobite na minimalne sistemske zahteve, ki so potrebne za namestitev aplikacije. Za več informacij glejte Sistemske zahteve.
196, C196 Izdelka ni mogoče namestiti. Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
201, P201 Pri postopku prenosa se je pojavila težava. Glejte Omrežje in težave s povezljivostjo.
205, P205 Pri preneseni datoteki se je pojavila težava.
Glejte Omrežje in težave s povezljivostjo.
206, P206 Omrežna povezava ni na voljo ali pa strežnika ni mogoče doseči. Glejte Omrežje in težave s povezljivostjo.
207, P207 Strežnik se ne odziva. Glejte Omrežje in težave s povezljivostjo.
208, P208 Pri preneseni se je pojavila težava zaradi omejenega prostora na disku. Sprostite nekaj prostora na disku in poskusite znova.
209, P209 Nimate dovoljenja za prenos datoteke v ta sistem. Preverite dovoljenja in poskusite znova.
301, C301 Izdelka ni mogoče namestiti. Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
303, C303 Izdelka ni mogoče namestiti. Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
304, C304 Namestitev ne deluje več. Prenesite najnovejšo različico namestitvenega programa in poskusite znova
404, C404 Manjka potrebna komponenta operacijskega sistema. Glejte Napaka: api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll manjka.

Poiščite svojo kodo napake

Svojo kodo napake iz sporočila o napaki poiščite v dnevnikih namestitvenega programa.

Povezava za več informacij v sporočilu o napaki

Ko kliknete povezavo Več informacij v sporočilu o napaki, se prikaže koda napake, ki jo program uporablja, da bi identificiral težavo. Prikazane so tudi druge pomembne informacije, kot so pot imena datoteke, na katero vpliva vrednost registra.

Dodatne informacije
Primer podatkov, ki jih zagotavlja povezava Dodatne informacije.

Dnevniki namestitvenega programa

Poiščite datoteko Install.log na naslednjih mestih:

  • Windows 7, 8 in 10 (64-bitni): C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • Windows 7, 8 in 10 (32-bitni): C:\Program Files\Common Files\Adobe\Installers
  • Mac OS: /Library/logs/Adobe/Installers/

Ali svoje kode napake ne najdete?

Za informacije o dodatnih kodah napak pri namestitvi glejte Kode napak pri namestitvi in njihova sporočila.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu