You can set s.products in the 'Customize Page Code' editor within the tool settings, or in the editor in the Adobe Analytics section of a rule. The syntax is written as follows:

s.events="ProdView"

s.products="Category;Product"

To incorporate data elements, the following syntax logic can be used:

s.events="ProdView"

s.products = _satellite.getVar("myCategory") + ";" + _satellite.getVar("myProduct")

For more examples, check out Jenn Kunz's guide here: https://www.digitaldatatactics.com/index.php/dtm-reference-tools/

For more information on the product string, reference the s.products documentation here: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/sc/implement/products.html

 

 

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu