Managing your account

Your Creative Cloud subscription includes Adobe Fonts at no additional cost. Visit the Account and membership help page for information on how to change your Creative Cloud plan, update the billing information, or print a receipt.

Why do I have a charge from Typekit by Adobe? How do I get a receipt?

Typekit began as a standalone web font subscription service, then became Adobe Fonts in 2018. Typekit font subscriptions purchased before 15 October 2018 were billed as Typekit by Adobe.

You can print a receipt for any past Typekit subscription charge from your Invoices page.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu