Greater content accessibility

Greater content accessibility
Meet accessibility standards, such as Section 508.

Greater content accessibility 

Meet accessibility standards, such as Section 508, to ensure that everyone can access content published as HTML5 and PDF.

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu