Velja od 8. aprila 2019

Opis izdelka za stranke, ki imajo licenco za upravljane storitve Adobe Experience Manager 6.3 ali so licenco pridobile pred 4. aprilom 2018, je na voljo tukaj.  

Upravljane storitve Adobe Experience Manager (»upravljane storitve AEM«)

Kaj je Adobe Experience Manager Sites 6.5 (»AEM Sites«)?

AEM Sites je okolje za upravljanje vsebine in izkušenj za zagotavljanje digitalnih izkušenj strank v različnih kanalih. AEM Sites organizacijam omogoča, da v vseh kanalih v velikem obsegu ustvarijo in upravljajo digitalne izkušnje.

Izdelki in storitve

Meritev licenc

Upravljane storitve AEM Sites Basic

Na osnovni paket upravljanih storitev AEM Sites Basic

Upravljane storitve AEM Sites Enterprise

Na osnovni paket upravljanih storitev AEM Sites Enterprise

Upravljane storitve AEM Sites: omejitve izdelkov

1.  Upravljane storitve AEM Sites Basic

Licenciranje. Za vsako uvedbo AEM upravljanih storitev AEM Sites Basic je treba licencirati ločen osnovni paket upravljanih storitev AEM Sites Basic. Upravljane storitve AEM Sites Basic vključuje uporabo funkcij predstavnostne knjižnice za AEM Assets.

Osnovni paket upravljanih storitev AEM Sites Basic pomeni eno od naslednjih konfiguracij, kot je opredeljeno v ustreznem prodajnem nalogu:

(a)    AEM Sites: MS Basic 99,5 %. Vključuje:

 • neprekinjeno delovanje najmanj 99,5 % časa za 1 primerek komponente Avtor, 1 primerek komponente Izdajatelj in 1 primerek komponente Dispečer za uporabo v produkcijskem okolju;
 • skupno združeno zmogljivost vseh primerkov Avtor in Izdajatelj za produkcijsko okolje:
  • shramba: 500 GB;
  • omrežni V/I: 1 TB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 1,5 TB.
 • 3 primerki komponente Stage za uporabo v neprodukcijskem okolju;
 • skupna združena zmogljivost v vseh primerkih komponente Stage:
  • shramba: 300 GB;
  • omrežni V/I: 150 GB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 300 GB.
 • do 10 hkratnih uporabnikov;
 • do 3 mio dejavnosti mesečno;
 • storitvena raven 1; in
 • naslednje vključene storitve na zahtevo:
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Analytics Essentials na katerem koli strankinem spletnem mestu, ki se vzdržuje z upravljanimi storitvami AEM Sites Basic; in
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Experience Targeting na katerem koli strankinem spletnem mestu, ki se vzdržuje z upravljanimi storitvami AEM Sites Basic.

(b)    AEM Sites: MS Basic HR 99,5 %. Vključuje:

 • neprekinjeno delovanje najmanj 99,5 % časa za 1 primerek komponente Avtor, 2 primerka komponente Izdajatelj in 2 primerka komponente Dispečer za uporabo v produkcijskem okolju;
 • skupno združeno zmogljivost vseh primerkov Avtor in Izdajatelj za produkcijsko okolje:
  • shramba: 750 GB;
  • omrežni V/I: 1,5 TB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 2,25 TB.
 • 5 primerkov komponente Stage za uporabo v neprodukcijskem okolju;
 • skupna združena zmogljivost v vseh primerkih komponente Stage:
  • shramba: 500 GB;
  • omrežni V/I: 250 GB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 500 GB.
 • do 20 hkratnih uporabnikov;
 • do 5 mio dejavnosti mesečno;
 • storitvena raven 1; in
 • naslednje vključene storitve na zahtevo:
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Analytics Essentials na katerem koli strankinem spletnem mestu, ki se vzdržuje z upravljanimi storitvami AEM Sites Basic HR; in
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Experience Targeting na katerem koli strankinem spletnem mestu, ki se vzdržuje z upravljanimi storitvami AEM Sites Basic HR.

2.  Upravljane storitve AEM Sites Enterprise

Licenciranje. Za vsako uvedbo AEM upravljanih storitev AEM Sites Enterprise je treba licencirati ločen osnovni paket upravljanih storitev AEM Sites Enterprise. AEM Sites Managed Services Enterprise vključuje uporabo funkcij predstavnostne knjižnice za AEM Assets.

Osnovni paket upravljanih storitev AEM Sites Enterprise pomeni eno od naslednjih konfiguracij, kot je opredeljeno v ustreznem prodajnem nalogu:

(a)    AEM Sites: MS Enterprise 99,5 %. Vključuje:

 • neprekinjeno delovanje najmanj 99,5 % časa za 1 primerek komponente Avtor, 1 primerek komponente Izdajatelj in 1 primerek komponente Dispečer za uporabo v produkcijskem okolju;
 • skupno združeno zmogljivost vseh primerkov Avtor in Izdajatelj za produkcijsko okolje:
  • shramba: 500 GB;
  • omrežni V/I: 1 TB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 1,5 TB.
 • 3 primerki komponente Stage za uporabo v neprodukcijskem okolju;
 • skupna združena zmogljivost v vseh primerkih komponente Stage:
  • shramba: 300 GB;
  • omrežni V/I: 150 GB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 300 GB.
 • do 40 hkratnih uporabnikov;
 • do 20 mio dejavnosti mesečno;
 • storitvena raven 2; in
 • naslednje vključene storitve na zahtevo:
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Analytics Essentials na katerem koli strankinem spletnem mestu, ki se vzdržuje z upravljanimi storitvami AEM Sites Enterprise; in
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Experience Targeting na katerem koli strankinem spletnem mestu, ki se vzdržuje z upravljanimi storitvami AEM Sites Enterprise.

(b)    AEM Sites: MS Enterprise HR 99,5 %. Vključuje:

 • neprekinjeno delovanje najmanj 99,5 % časa za 1 primerek komponente Avtor, 2 primerka komponente Izdajatelj in 2 primerka komponente Dispečer za uporabo v produkcijskem okolju;
 • skupno združeno zmogljivost vseh primerkov Avtor in Izdajatelj za produkcijsko okolje:
  • shramba: 750 GB;
  • omrežni V/I: 1,5 TB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 2,25 TB.
 • 5 primerkov komponente Stage za uporabo v neprodukcijskem okolju;
 • skupna združena zmogljivost v vseh primerkih komponente Stage:
  • shramba: 500 GB;
  • omrežni V/I: 250 GB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 500 GB.
 • do 40 hkratnih uporabnikov;
 • do 40 mio dejavnosti mesečno;
 • storitvena raven 2; in
 • naslednje vključene storitve na zahtevo:
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Analytics Essentials na katerem koli strankinem spletnem mestu, ki se vzdržuje z upravljanimi storitvami AEM Sites Enterprise HR; in
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Experience Targeting na katerem koli strankinem spletnem mestu, ki se vzdržuje z upravljanimi storitvami AEM Sites Enterprise HR.

(c)    AEM Sites: MS Enterprise 99,9 %. Vključuje:

 • neprekinjeno delovanje najmanj 99,9 % časa za 2 primerka komponente Izdajatelj in 2 primerka komponente Dispečer za uporabo v produkcijskem okolju;
 • neprekinjeno delovanje najmanj 99,5 % časa za 1 primerek komponente Avtor za uporabo v produkcijskem okolju;
 • skupno združeno zmogljivost vseh primerkov Avtor in Izdajatelj za produkcijsko okolje:
  • shramba: 750 GB;
  • omrežni V/I: 1,5 TB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 2,25 TB.
 • 5 primerkov komponente Stage za uporabo v neprodukcijskem okolju;
 • skupna združena zmogljivost v vseh primerkih komponente Stage:
  • shramba: 500 GB;
  • omrežni V/I: 250 GB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 500 GB.
 • do 40 hkratnih uporabnikov;
 • do 40 mio dejavnosti mesečno;
 • storitvena raven 2; in
 • naslednje vključene storitve na zahtevo:
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Analytics Essentials na katerem koli strankinem spletnem mestu, ki se vzdržuje z upravljanimi storitvami AEM Sites Enterprise; in
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Experience Targeting na katerem koli strankinem spletnem mestu, ki se vzdržuje z upravljanimi storitvami AEM Sites Enterprise.

(d)    AEM Sites: MS Enterprise 99,95 %. Vključuje:

 • neprekinjeno delovanje najmanj 99,95 % časa za 4 primerka komponente Izdajatelj in 4 primerka komponente Dispečer za uporabo v produkcijskem okolju;
 • neprekinjeno delovanje najmanj 99,9 % časa za 2 primerka komponente Avtor za uporabo v produkcijskem okolju;
 • skupno združeno zmogljivost vseh primerkov Avtor in Izdajatelj za produkcijsko okolje:
  • shramba: 1,5 TB;
  • omrežni V/I: 3 TB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 4,5 TB.
 • 10 primerkov komponente Stage za uporabo v neprodukcijskem okolju;
 • skupna združena zmogljivost v vseh primerkih komponente Stage:
  • shramba: 1 TB;
  • omrežni V/I: 500 GB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 1 TB.
 • do 40 hkratnih uporabnikov;
 • do 80 mio dejavnosti mesečno;
 • storitvena raven 2; in
 • naslednje vključene storitve na zahtevo:
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Analytics Essentials na katerem koli strankinem spletnem mestu, ki se vzdržuje z upravljanimi storitvami AEM Sites Enterprise; in
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Experience Targeting na katerem koli strankinem spletnem mestu, ki se vzdržuje z upravljanimi storitvami AEM Sites Enterprise.

(e)    AEM Sites: MS Enterprise 99,99 %. Vključuje:

 • neprekinjeno delovanje najmanj 99,99 % časa za 4 primerka komponente Izdajatelj in 4 primerka komponente Dispečer za uporabo v produkcijskem okolju;
 • neprekinjeno delovanje najmanj 99,9 % časa za 2 primerka komponente Avtor za uporabo v produkcijskem okolju;
 • skupno združeno zmogljivost vseh primerkov Avtor in Izdajatelj za produkcijsko okolje:
  • shramba: 1,5 TB;
  • omrežni V/I: 3 TB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 4,5 TB.
 • neprekinjeno delovanje najmanj 99,0 % časa za 2 primerka komponente Avtor, 4 primerke komponente Izdajatelj in 4 primerke komponente Dispečer za uporabo v predprodukcijskem okolju;
 • skupno združeno zmogljivost vseh primerkov Avtor in Izdajatelj za predprodukcijsko okolje:
  • shramba: 1,5 TB;
  • omrežni V/I: 3 TB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 4,5 TB.
 • 10 primerkov komponente Stage za uporabo v neprodukcijskem okolju;
 • skupna združena zmogljivost v vseh primerkih komponente Stage:
  • shramba: 1 TB;
  • omrežni V/I: 500 GB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 1 TB.
 • do 40 hkratnih uporabnikov;
 • do 80 mio dejavnosti mesečno;
 • storitvena raven 2; in
 • naslednje vključene storitve na zahtevo:
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Analytics Essentials na katerem koli strankinem spletnem mestu, ki se vzdržuje z upravljanimi storitvami AEM Sites Enterprise; in
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Experience Targeting na katerem koli strankinem spletnem mestu, ki se vzdržuje z upravljanimi storitvami AEM Sites Enterprise.

Kaj je Adobe Experience Manager Assets 6.5 (»AEM Assets«)?

AEM Assets je orodje za upravljanje digitalnih sredstev, ki je integrirano s platformo Adobe Experience Manager in stranki omogoča skupno rabo in distribuiranje digitalnih sredstev. Uporabniki lahko upravljajo in shranjujejo slike, videoposnetke, dokumente, zvočne posnetke in obogatene predstavnosti ter dostopajo do njih za uporabo v spletu in tisku ali za digitalno distribucijo.

Izdelki in storitve

Meritev licenc

Upravljane storitve AEM Assets Basic

Na osnovni paket upravljanih storitev AEM Assets Basic

Upravljane storitve AEM Assets Enterprise

Na osnovni paket upravljanih storitev AEM Assets Enterprise

Upravljane storitve AEM Assets: omejitve izdelkov

1.  Upravljane storitve AEM Assets Basic

Licenciranje. Za vsako uvedbo AEM upravljanih storitev AEM Assets Basic je treba licencirati ločen osnovni paket upravljanih storitev AEM Assets Basic. AEM Assets Managed Services Basic ne vključuje uporabe fragmentov vsebine, fragmentov izkušenj in storitev za vsebino.

Osnovni paket upravljanih storitev AEM Assets Basic pomeni eno od naslednjih konfiguracij, kot je opredeljeno v ustreznem prodajnem nalogu:

(a)    AEM Assets: MS Basic 99,5 % – 1 TB. Vključuje:

 • neprekinjeno delovanje najmanj 99,5 % časa za 1 ekstra velik primerek komponente Avtor in 1 primerek komponente Dispečer za uporabo v produkcijskem okolju;
 • skupno združeno zmogljivost vseh primerkov Avtor za produkcijsko okolje:
  • shramba: 1 TB;
  • omrežni V/I: 1 TB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 3 TB.
 • 2 primerka komponente Stage za uporabo v neprodukcijskem okolju;
 • skupna združena zmogljivost v vseh primerkih komponente Stage:
  • shramba: 200 GB;
  • omrežni V/I: 100 GB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 200 GB.
 • do 10 hkratnih uporabnikov;
 • storitvena raven 1; in
 • naslednje vključene storitve na zahtevo:
  • uporaba komponente Brand Portal za največ 200 uporabnikov komponente Brand Portal in do 1 TB shrambe na zahtevo;
  • uporaba storitev za pametno vsebino; in
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Analytics Essentials na katerem koli strankinem spletnem mestu izključno za namene spremljanja uporabe strankine vsebine, upravljane z upravljanimi storitvami AEM Asset Basic.

(b)    AEM Assets: MS Basic 99,5 % – 2,5 TB. Vključuje:

 • neprekinjeno delovanje najmanj 99,5 % časa za 1 ekstra velik primerek komponente Avtor in 1 primerek komponente Dispečer za uporabo v produkcijskem okolju;
 • skupno združeno zmogljivost vseh primerkov Avtor za produkcijsko okolje:
  • shramba: 2,5 TB;
  • omrežni V/I: 1 TB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 7,5 TB.
 • 2 primerka komponente Stage za uporabo v neprodukcijskem okolju;
 • skupna združena zmogljivost v vseh primerkih komponente Stage:
  • shramba: 200 GB;
  • omrežni V/I: 100 GB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 200 GB.
 • do 15 hkratnih uporabnikov;
 • storitvena raven 1; in
 • naslednje vključene storitve na zahtevo:
  • uporaba komponente Brand Portal za največ 500 uporabnikov komponente Brand Portal in do 2,5 TB shrambe na zahtevo;
  • uporaba storitev za pametno vsebino; in
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Analytics Essentials na katerem koli strankinem spletnem mestu izključno za namene spremljanja uporabe strankine vsebine, upravljane z upravljanimi storitvami AEM Asset Basic.

(c)    AEM Assets: MS Basic 99,5 % – 5 TB. Vključuje:

 • neprekinjeno delovanje najmanj 99,5 % časa za 1 ekstra velik primerek komponente Avtor in 1 primerek komponente Dispečer za uporabo v produkcijskem okolju;
 • skupno združeno zmogljivost vseh primerkov Avtor za produkcijsko okolje:
  • shramba: 5 TB;
  • omrežni V/I: 1 TB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 15 TB.
 • 2 primerka komponente Stage za uporabo v neprodukcijskem okolju;
 • skupna združena zmogljivost v vseh primerkih komponente Stage:
  • shramba: 200 GB;
  • omrežni V/I: 100 GB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 200 GB.
 • do 20 hkratnih uporabnikov;
 • storitvena raven 1; in
 • naslednje vključene storitve na zahtevo:
  • uporaba komponente Brand Portal za največ 1000 uporabnikov komponente Brand Portal in do 5 TB shrambe na zahtevo;
  • uporaba storitev za pametno vsebino; in
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Analytics Essentials na katerem koli strankinem spletnem mestu izključno za namene spremljanja uporabe strankine vsebine, upravljane z upravljanimi storitvami AEM Asset Basic.

2.  Upravljane storitve AEM Assets Enterprise

Licenciranje. Za vsako uvedbo AEM upravljanih storitev AEM Assets Enterprise je treba licencirati ločen osnovni paket upravljanih storitev AEM Assets Enterprise. AEM Assets Managed Services Enterprise ne vključuje uporabe fragmentov vsebine, fragmentov izkušenj in storitev za vsebino.

Osnovni paket upravljanih storitev AEM Assets Enterprise pomeni eno od naslednjih konfiguracij, kot je opredeljeno v ustreznem prodajnem nalogu:

(a)    AEM Assets: MS Enterprise 99,5 %. Vključuje:

 • neprekinjeno delovanje najmanj 99,5 % časa za 1 ekstra velik primerek komponente Avtor in 1 primerek komponente Dispečer za uporabo v produkcijskem okolju;
 • skupno združeno zmogljivost vseh primerkov Avtor za produkcijsko okolje:
  • Shramba: do količine TB shrambe sredstev upravljanih storitev, ki je podrobno opisana v opisu inventarne enote za upravljane storitve AEM Assets Enterprise na prodajnem nalogu;
  • omrežni V/I: 1 TB mesečno; in
  • Varnostno kopiranje: 3-kratna količina shrambe produkcijskega okolja.
 • 2 primerka komponente Stage za uporabo v neprodukcijskem okolju;
 • skupna združena zmogljivost v vseh primerkih komponente Stage:
  • shramba: 200 GB;
  • omrežni V/I: 100 GB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 200 GB.
 • do 40 hkratnih uporabnikov;
 • storitvena raven 2; in
 • naslednje vključene storitve na zahtevo:
  • uporaba komponente Brand Portal za največ 1000 uporabnikov komponente Brand Portal in do 10 TB shrambe na zahtevo;
  • uporaba storitev za pametno vsebino; in
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Analytics Essentials na katerem koli strankinem spletnem mestu izključno za namene spremljanja uporabe strankine vsebine, upravljane z upravljanimi storitvami AEM Asset Enterprise.

(b)    AEM Assets: MS Enterprise 99,9 %. Vključuje:

 • neprekinjeno delovanje najmanj 99,9 % časa za 2 ekstra velika primerka komponente Avtor in 2 primerka komponente Dispečer za uporabo v produkcijskem okolju;
 • skupno združeno zmogljivost vseh primerkov Avtor za produkcijsko okolje:
  • Shramba: do količine TB shrambe sredstev upravljanih storitev, ki je podrobno opisana v opisu inventarne enote za upravljane storitve AEM Assets Enterprise na prodajnem nalogu;
  • omrežni V/I: 2 TB mesečno; in
  • Varnostno kopiranje: 3-kratna količina shrambe produkcijskega okolja.
 • 4 primerki komponente Stage za uporabo v neprodukcijskem okolju;
 • skupna združena zmogljivost v vseh primerkih komponente Stage:
  • shramba: 400 GB;
  • omrežni V/I: 200 GB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 400 GB.
 • do 40 hkratnih uporabnikov;
 • storitvena raven 2; in
 • naslednje vključene storitve na zahtevo:
  • uporaba komponente Brand Portal za največ 1000 uporabnikov komponente Brand Portal in do 10 TB shrambe na zahtevo;
  • uporaba storitev za pametno vsebino; in
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Analytics Essentials na katerem koli strankinem spletnem mestu izključno za namene spremljanja uporabe strankine vsebine, upravljane z upravljanimi storitvami AEM Asset Enterprise.

Kaj je Adobe Experience Manager Forms 6.5 (»AEM Forms«)?

AEM Forms je okolje za dokumente in obrazce za podjetja, ki strankam omogoča zajem in obdelavo podatkov, pošiljanje prilagojenih sporočil ter zaščito in sledenje podatkov. AEM Forms razširja poslovne procese na mobilno delovno silo in stranke s tem, ko dostop do storitev širi na uporabnike, opremljene z namiznimi in prenosnimi računalniki, pametnimi telefoni ali tabličnimi računalniki.

Izdelki in storitve

Meritev licenc

Upravljane storitve AEM Forms Basic

Na osnovni paket upravljanih storitev AEM Forms Basic

Upravljane storitve AEM Forms Enterprise

Na osnovni paket upravljanih storitev AEM Forms Enterprise

Upravljane storitve AEM Forms: omejitve izdelkov

1.  Upravljane storitve AEM Forms Basic

Licenciranje. Za vsako uvedbo AEM upravljanih storitev AEM Forms Basic je treba licencirati ločen osnovni paket upravljanih storitev AEM Forms Basic. Upravljane storitve AEM Forms Basic vključuje uporabo funkcij predstavnostne knjižnice za AEM Assets. Za upravljane storitve AEM Forms Basic veljajo omejitve licenciranja za AEM Forms.

Osnovni paket upravljanih storitev AEM Forms Basic pomeni eno od naslednjih dveh konfiguracij, kot je opredeljeno v ustreznem prodajnem nalogu:

(a)    AEM Forms: MS Basic 99,5 %. Vključuje:

 • neprekinjeno delovanje najmanj 99,5 % časa za 1 primerek komponente Avtor, 1 primerek komponente Izdajatelj in 1 primerek komponente Dispečer za uporabo v produkcijskem okolju;
 • skupno združeno zmogljivost vseh primerkov Avtor in Izdajatelj za produkcijsko okolje:
  • shramba: 500 GB;
  • omrežni V/I: 1 TB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 1,5 TB.
 • 3 primerki komponente Stage za uporabo v neprodukcijskem okolju;
 • skupna združena zmogljivost v vseh primerkih komponente Stage:
  • shramba: 300 GB;
  • omrežni V/I: 150 GB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 300 GB.
 • do 100.000 oddaj obrazcev letno;
 • do 1.000.000 upodobitev dokumentov letno;
 • storitvena raven 1; in
 • naslednje vključene storitve na zahtevo:
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Analytics Essentials na morebitnih prilagodljivih obrazcih ali interaktivni komunikaciji (npr. izpisih HTML za zajem ali prikazovanje podatkov, ki se odzivajo na postavitev naprave in samodejno prikažejo ustrezne dele obrazca/dokumenta, kot je potrebno), ki so ustvarjeni in se vzdržujejo z upravljanimi storitvami AEM Forms Basic ter ustrezajo definiciji strankinih spletnih mest; in
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Experience Targeting na morebitnih prilagodljivih obrazcih ali dokumentih (npr. izpisih HTML za zajem ali prikazovanje podatkov, ki se odzivajo na postavitev naprave in samodejno prikažejo ustrezne dele obrazca/dokumenta, kot je potrebno), ki so ustvarjeni in se vzdržujejo z upravljanimi storitvami AEM Forms Basic ter ustrezajo definiciji strankinega spletnega mesta.

(b)    AEM Forms: MS Basic HR 99,5 %. Vključuje:

 • neprekinjeno delovanje najmanj 99,5 % časa za 1 primerek komponente Avtor, 2 primerka komponente Izdajatelj in 2 primerka komponente Dispečer za uporabo v produkcijskem okolju;
 • skupno združeno zmogljivost vseh primerkov Avtor in Izdajatelj za produkcijsko okolje:
  • shramba: 750 GB;
  • omrežni V/I: 1,5 TB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 2,25 TB.
 • 5 primerkov komponente Stage za uporabo v neprodukcijskem okolju;
 • skupna združena zmogljivost v vseh primerkih komponente Stage:
  • shramba: 500 GB;
  • omrežni V/I: 250 GB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 500 GB.
 • do 300.000 oddaj obrazcev letno;
 • do 3.000.000 upodobitev dokumentov letno;
 • storitvena raven 1; in
 • naslednje vključene storitve na zahtevo:
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Analytics Essentials na morebitnih prilagodljivih obrazcih ali interaktivni komunikaciji (npr. izpisih HTML za zajem ali prikazovanje podatkov, ki se odzivajo na postavitev naprave in samodejno prikažejo ustrezne dele obrazca/dokumenta, kot je potrebno), ki so ustvarjeni in se vzdržujejo z upravljanimi storitvami AEM Forms Basic HR ter ustrezajo definiciji strankinih spletnih mest; in
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Experience Targeting na morebitnih prilagodljivih obrazcih ali dokumentih (npr. izpisih HTML za zajem ali prikazovanje podatkov, ki se odzivajo na postavitev naprave in samodejno prikažejo ustrezne dele obrazca/dokumenta, kot je potrebno), ki so ustvarjeni in se vzdržujejo z upravljanimi storitvami AEM Forms Basic HR ter ustrezajo definiciji strankinega spletnega mesta.

2.  Upravljane storitve AEM Forms Enterprise

Licenciranje. Za vsako uvedbo AEM upravljanih storitev AEM Forms Enterprise je treba licencirati ločen osnovni paket upravljanih storitev AEM Forms Enterprise. AEM Forms Managed Services Enterprise vključuje uporabo funkcij predstavnostne knjižnice za AEM Assets. Za upravljane storitve AEM Forms Enterprise veljajo omejitve licenciranja za AEM Forms.

Osnovni paket upravljanih storitev AEM Forms Enterprise pomeni eno od naslednjih konfiguracij, kot je opredeljeno v ustreznem prodajnem nalogu:

(a)    AEM Forms: MS Enterprise 99,5 %. Vključuje:

 • neprekinjeno delovanje najmanj 99,5 % časa za 1 primerek komponente Avtor, 1 primerek komponente Izdajatelj in 1 primerek komponente Dispečer za uporabo v produkcijskem okolju;
 •  skupno združeno zmogljivost vseh primerkov Avtor in Izdajatelj za produkcijsko okolje:
  • shramba: 500 GB;
  • omrežni V/I: 1 TB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 1,5 TB.
 • 3 primerki komponente Stage za uporabo v neprodukcijskem okolju;
 • skupna združena zmogljivost v vseh primerkih komponente Stage:
  • shramba: 300 GB;
  • omrežni V/I: 150 GB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 300 GB.
 •  do 750.000 oddaj obrazcev letno;
 •  do 10.000.000 upodobitev dokumentov letno;
 •  storitvena raven 2; in
 •  naslednje vključene storitve na zahtevo:
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Analytics Essentials na morebitnih prilagodljivih obrazcih ali interaktivni komunikaciji (npr. izpisih HTML za zajem ali prikazovanje podatkov, ki se odzivajo na postavitev naprave in samodejno prikažejo ustrezne dele obrazca/dokumenta, kot je potrebno), ki so ustvarjeni in se vzdržujejo z upravljanimi storitvami AEM Forms Enterprise ter ustrezajo definiciji strankinih spletnih mest; in
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Experience Targeting na morebitnih prilagodljivih obrazcih ali dokumentih (npr. izpisih HTML za zajem ali prikazovanje podatkov, ki se odzivajo na postavitev naprave in samodejno prikažejo ustrezne dele obrazca/dokumenta, kot je potrebno), ki so ustvarjeni in se vzdržujejo z upravljanimi storitvami AEM Forms Enterprise ter ustrezajo definiciji strankinega spletnega mesta.

(b)    AEM Forms: MS Enterprise HR 99,5 %. Vključuje:

 • neprekinjeno delovanje najmanj 99,5 % časa za 1 primerek komponente Avtor, 2 primerka komponente Izdajatelj in 2 primerka komponente Dispečer za uporabo v produkcijskem okolju;
 • skupno združeno zmogljivost vseh primerkov Avtor in Izdajatelj za produkcijsko okolje:
  • shramba: 750 GB;
  • omrežni V/I: 1,5 TB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 2,25 TB.
 • 5 primerkov komponente Stage za uporabo v neprodukcijskem okolju;
 • skupna združena zmogljivost v vseh primerkih komponente Stage:
  • shramba: 500 GB;
  • omrežni V/I: 250 GB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 500 GB.
 • do 1.000.000 oddaj obrazcev letno;
 • do 15.000.000 upodobitev dokumentov;
 • storitvena raven 2; in
 • naslednje vključene storitve na zahtevo:
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Analytics Essentials na morebitnih prilagodljivih obrazcih ali interaktivni komunikaciji (npr. izpisih HTML za zajem ali prikazovanje podatkov, ki se odzivajo na postavitev naprave in samodejno prikažejo ustrezne dele obrazca/dokumenta, kot je potrebno), ki so ustvarjeni in se vzdržujejo z upravljanimi storitvami AEM Forms Enterprise HR ter ustrezajo definiciji strankinih spletnih mest; in
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Experience Targeting na morebitnih prilagodljivih obrazcih ali dokumentih (npr. izpisih HTML za zajem ali prikazovanje podatkov, ki se odzivajo na postavitev naprave in samodejno prikažejo ustrezne dele obrazca/dokumenta, kot je potrebno), ki so ustvarjeni in se vzdržujejo z upravljanimi storitvami AEM Forms Enterprise HR ter ustrezajo definiciji strankinega spletnega mesta.

(c)    AEM Forms: MS Enterprise 99,9 %. Vključuje:

 • neprekinjeno delovanje najmanj 99,9 % časa za 2 primerka komponente Izdajatelj in 2 primerka komponente Dispečer za uporabo v produkcijskem okolju;
 • neprekinjeno delovanje najmanj 99,5 % časa za 1 primerek komponente Avtor za uporabo v produkcijskem okolju;
 • skupno združeno zmogljivost vseh primerkov Avtor in Izdajatelj za produkcijsko okolje:
  • shramba: 750 GB;
  • omrežni V/I: 1,5 TB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 2,25 TB.
 • 5 primerkov komponente Stage za uporabo v neprodukcijskem okolju;
 • skupna združena zmogljivost v vseh primerkih komponente Stage:
  • shramba: 500 GB;
  • omrežni V/I: 250 GB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 500 GB.
 • do 2.000.000 oddaj obrazcev letno;
 • do 30.000.000 upodobitev dokumentov letno;
 • storitvena raven 2; in
 • naslednje vključene storitve na zahtevo:
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Analytics Essentials na morebitnih prilagodljivih obrazcih ali interaktivni komunikaciji (npr. izpisih HTML za zajem ali prikazovanje podatkov, ki se odzivajo na postavitev naprave in samodejno prikažejo ustrezne dele obrazca/dokumenta, kot je potrebno), ki so ustvarjeni in se vzdržujejo z upravljanimi storitvami AEM Forms Enterprise ter ustrezajo definiciji strankinih spletnih mest; in
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Experience Targeting na morebitnih prilagodljivih obrazcih ali dokumentih (npr. izpisih HTML za zajem ali prikazovanje podatkov, ki se odzivajo na postavitev naprave in samodejno prikažejo ustrezne dele obrazca/dokumenta, kot je potrebno), ki so ustvarjeni in se vzdržujejo z upravljanimi storitvami AEM Forms Enterprise ter ustrezajo definiciji strankinega spletnega mesta.

(d)    AEM Forms: MS Enterprise 99,95 %. Vključuje:

 • neprekinjeno delovanje najmanj 99,95 % časa za 4 primerka komponente Izdajatelj in 4 primerka komponente Dispečer za uporabo v produkcijskem okolju;
 • neprekinjeno delovanje najmanj 99,9 % časa za 2 primerka komponente Avtor za uporabo v produkcijskem okolju;
 • skupno združeno zmogljivost vseh primerkov Avtor in Izdajatelj za produkcijsko okolje:
  • shramba: 1,5 TB;
  • omrežni V/I: 3 TB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 4,5 TB.
 • 10 primerkov komponente Stage za uporabo v neprodukcijskem okolju;
 • skupna združena zmogljivost v vseh primerkih komponente Stage:
  • shramba: 1 TB;
  • omrežni V/I: 500 GB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 1 TB.
 • do 5.000.000 oddaj obrazcev letno;
 • do 90.000.000 upodobitev dokumentov letno;
 • storitvena raven 2; in
 • naslednje vključene storitve na zahtevo:
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Analytics Essentials na morebitnih prilagodljivih obrazcih ali interaktivni komunikaciji (npr. izpisih HTML za zajem ali prikazovanje podatkov, ki se odzivajo na postavitev naprave in samodejno prikažejo ustrezne dele obrazca/dokumenta, kot je potrebno), ki so ustvarjeni in se vzdržujejo z upravljanimi storitvami AEM Forms Enterprise ter ustrezajo definiciji strankinih spletnih mest; in
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Experience Targeting na morebitnih prilagodljivih obrazcih ali dokumentih (npr. izpisih HTML za zajem ali prikazovanje podatkov, ki se odzivajo na postavitev naprave in samodejno prikažejo ustrezne dele obrazca/dokumenta, kot je potrebno), ki so ustvarjeni in se vzdržujejo z upravljanimi storitvami AEM Forms Enterprise ter ustrezajo definiciji strankinega spletnega mesta.

(e)    AEM Forms: MS Enterprise 99,99 %. Vključuje:

 • neprekinjeno delovanje najmanj 99,99 % časa za 4 primerka komponente Izdajatelj in 4 primerka komponente Dispečer za uporabo v produkcijskem okolju;
 • neprekinjeno delovanje najmanj 99,9 % časa za 2 primerka komponente Avtor za uporabo v produkcijskem okolju;
 • skupno združeno zmogljivost vseh primerkov Avtor in Izdajatelj za produkcijsko okolje:
  • shramba: 1,5 TB;
  • omrežni V/I: 3 TB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 4,5 TB.
 • neprekinjeno delovanje najmanj 99,0 % časa za 2 primerka komponente Avtor, 4 primerke komponente Izdajatelj in 4 primerke komponente Dispečer za uporabo v predprodukcijskem okolju;
 • skupno združeno zmogljivost vseh primerkov Avtor in Izdajatelj za predprodukcijsko okolje:
  • shramba: 1,5 TB;
  • omrežni V/I: 3 TB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 4,5 TB.
 • 10 primerkov komponente Stage za uporabo v neprodukcijskem okolju;
 • skupna združena zmogljivost v vseh primerkih komponente Stage:
  • shramba: 1 TB;
  • omrežni V/I: 500 GB mesečno; in
  • varnostno kopiranje: 1 TB.
 • do 10.000.000 oddaj obrazcev letno;
 • do 200.000.000 upodobitev dokumentov letno;
 • storitvena raven 2; in
 • naslednje vključene storitve na zahtevo:
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Analytics Essentials na morebitnih prilagodljivih obrazcih ali interaktivni komunikaciji (npr. izpisih HTML za zajem ali prikazovanje podatkov, ki se odzivajo na postavitev naprave in samodejno prikažejo ustrezne dele obrazca/dokumenta, kot je potrebno), ki so ustvarjeni in se vzdržujejo z upravljanimi storitvami AEM Forms Enterprise ter ustrezajo definiciji strankinih spletnih mest; in
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Experience Targeting na morebitnih prilagodljivih obrazcih ali dokumentih (npr. izpisih HTML za zajem ali prikazovanje podatkov, ki se odzivajo na postavitev naprave in samodejno prikažejo ustrezne dele obrazca/dokumenta, kot je potrebno), ki so ustvarjeni in se vzdržujejo z upravljanimi storitvami AEM Forms Enterprise ter ustrezajo definiciji strankinega spletnega mesta.

Dodatki

Izdelki in storitve

Meritev licenc

Veljavnost za dodatne izdelke in storitve

Dodatek za AEM Assets

Na uvedbo

AEM Sites ali AEM Forms

Skupna raba sredstev

Na paket AEM Assets Enterprise

Dodatek za AEM Forms

Na uvedbo

AEM Sites ali AEM Assets

Dodatna licenčna zmogljivost za AEM Forms

Na paket

AEM Forms Enterprise

AEM Screens Standard 

Na predvajalnik

AEM Sites Enterprise ali AEM Assets Enterprise

AEM Screens Premium 

Na predvajalnik

AEM Sites Enterprise ali AEM Assets Enterprise

Dodatek za AEM Sites

Na uvedbo

AEM Assets ali AEM Forms

Trgovina

Na uvedbo

AEM Sites (razen SLA za 99,5 %) ali SLA za 99,9 % za AEM Assets Enterprise

Hkratni uporabnik

Na uvedbo

AEM Sites Enterprise ali AEM Assets Enterprise

Primerek Development (QA) Na uvedbo AEM Sites, AEM Assets ali AEM Forms

Varnost dokumentov

Na prejemnika

AEM Forms Enterprise

Dinamične predstavnosti in videoposnetki
– storitve na zahtevo

Letni promet ogledov strani

AEM Assets ali dodatek za AEM Assets

Izboljšani vpogledi – Analytics        Storitve na zahtevo Na paket AEM Sites
Storitve na zahtevo za izboljšano prilagajanje – Target Na paket AEM Sites

Izboljšana varnost

Na naročilo

AEM Sites Enterprise, AEM Assets Enterprise ali AEM Forms Enterprise

Image Authoring Work Station
– programska oprema na mestu uporabe

Na primerek

AEM Assets

Poteki dela JEE

Na uvedbo

AEM Forms Enterprise

Prilagojene predstavnosti
– storitve na zahtevo

Letni promet ogledov strani

AEM Assets ali dodatek za AEM Assets

Upravljana produkcijska zmogljivost

Na paket

AEM Sites, AEM Assets Enterprise ali AEM Forms Enterprise

Upravljana shramba

Na 250 GB paket

AEM Sites, AEM Forms ali dodatek za AEM Assets

Primerek komponente Stage Na primerek AEM Sites, AEM Assets ali AEM Forms

Omrežje za dostavo vsebine

Na 500 GB paket

Upravljane storitve

Dodatki: omejitve izdelkov

Dodatek za AEM Assets. Uvedbe dodatka za AEM Assets je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če je že licenciran osnovni paket upravljanih storitev AEM Sites Basic ali AEM Sites Enterprise oziroma osnovni paket upravljanih storitev AEM Forms Basic ali AEM Forms Enterprise.  Uvedbe dodatka za AEM Assets vključujejo:

 • najmanjši odstotek neprekinjenega delovanja, ki je enakovreden najmanjšemu odstotku neprekinjenega delovanja produkcijskega okolja osnovnega paketa upravljanih storitev AEM Sites ali AEM Forms, kateremu se dodaja AEM Assets;
 • povečanje primerka Avtor za 2 vCPE za produkcijsko okolje in povečanje primerka Avtor za 2 vCPE za neprodukcijsko okolje osnovnega paketa upravljanih storitev AEM Sites ali osnovnega paketa upravljanih storitev AEM Forms, kateremu se dodaja AEM Assets;
 • število hkratnih uporabnikov, ki je največ toliko, kolikor je dovoljenih uporabnikov v osnovnem paketu upravljanih storitev AEM Sites, kateremu se dodaja AEM Assets, ali največ 40 hkratnih uporabnikov, če se AEM Assets dodaja osnovnem paketu upravljanih storitev AEM Forms;
 • do 1 TB shrambe sredstev upravljanih storitev;
 • do 3 TB varnostnega kopiranja;
 • storitvena raven, ki je enakovredna storitveni ravni produkcijskega okolja osnovnega paketa upravljanih storitev AEM Sites ali AEM Forms, kateremu se dodaja AEM Assets; in
 • naslednje vključene storitve na zahtevo:
  • uporaba komponente Brand Portal za največ 200 uporabnikov komponente Brand Portal in do 1 TB shrambe na zahtevo;
  • uporaba storitev za pametno vsebino; in
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Analytics Essentials na katerem koli strankinem spletnem mestu izključno za namene spremljanja uporabe strankine vsebine, upravljane z upravljanimi storitvami AEM Asset.

Skupna raba sredstev. Pakete za skupno rabo sredstev je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če je že licenciran osnovni paket upravljanih storitev AEM Assets Enterprise. Funkcionalnost AEM Sites, ki je vključena za uporabo s skupno rabo sredstev, je dovoljeno uporabljati samo za omogočanje strankine uporabe skupne rabe sredstev, vključno z ustvarjanjem strani za skupno rabo sredstev (tj. strani, ki se uporablja za iskanje sredstev na podlagi povezanih metapodatkov) za omogočanje distribucije strankinih digitalnih sredstev, shranjenih v AEM Assets, notranjim in zunanjim skupinam (dostop do strani za skupno rabo sredstev ni omejen na uporabnike).

Paketi za skupno rabo sredstev vključujejo:

 • 1 ekstra velik primerek komponente Publish in po potrebi 1 primerek komponente Dispatcher za uporabo v produkcijskem okolju; in
 • 1 ekstra velik primerek komponente Stage in po potrebi 1 primerek komponente Stage za uporabo v neprodukcijskem okolju.

Dodatek za AEM Forms. Uvedbe dodatka za AEM Forms je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če je že licenciran osnovni paket upravljanih storitev AEM Sites Basic ali AEM Sites Enterprise oziroma osnovni paket upravljanih storitev AEM Assets Basic ali AEM Assets Enterprise. Za uvedbe dodatkov za AEM Forms veljajo omejitve licenciranja za AEM Forms. Uvedbe dodatka za AEM Forms vključujejo:

 • najmanjši odstotek neprekinjenega delovanja, ki je enakovreden najmanjšemu odstotku neprekinjenega delovanja produkcijskega okolja osnovnega paketa upravljanih storitev AEM Assets ali AEM Sites, kateremu se dodaja AEM Forms;
 • 1 dodaten primerek komponente Publish za uporabo v produkcijskem okolju in 1 dodaten primerek komponente Stage za uporabo v neprodukcijskem okolju, če se dodaja osnovnemu paketu upravljanih storitev AEM Assets Basic ali Enterprise;
 • število hkratnih uporabnikov, ki je največ toliko, kolikor je dovoljenih uporabnikov v osnovnem paketu upravljanih storitev AEM Assets ali osnovnem paketu upravljanih storitev AEM Sites, kateremu se dodaja AEM Forms;
 • do 100.000 oddaj obrazcev letno;
 • do 1.000.000 upodobitev dokumentov letno;
 • storitvena raven, ki je enakovredna storitveni ravni produkcijskega okolja osnovnega paketa upravljanih storitev AEM Assets ali osnovnega paketa upravljanih storitev AEM Sites, kateremu se dodaja AEM Forms; in
 • naslednje vključene storitve na zahtevo:
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Analytics Essentials na morebitnih prilagodljivih obrazcih ali interaktivni komunikaciji (npr. izpisih HTML za zajem ali prikazovanje podatkov, ki se odzivajo na postavitev naprave in samodejno prikažejo ustrezne dele obrazca/dokumenta, kot je potrebno), ki so ustvarjeni in se vzdržujejo z upravljanimi storitvami AEM Forms ter ustrezajo definiciji strankinih spletnih mest; in
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Experience Targeting na morebitnih prilagodljivih obrazcih ali dokumentih (npr. izpisih HTML za zajem ali prikazovanje podatkov, ki se odzivajo na postavitev naprave in samodejno prikažejo ustrezne dele obrazca/dokumenta, kot je potrebno), ki so ustvarjeni in se vzdržujejo z upravljanimi storitvami AEM Forms ter ustrezajo definiciji strankinega spletnega mesta.

Dodatna licenčna zmogljivost za AEM Forms. Paketi dodatne licenčne zmogljivosti za AEM Forms je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če je že licenciran osnovni paket upravljanih storitev AEM Forms Enterprise. Paketi dodatne licenčne zmogljivosti za AEM Forms vključujejo:

 • 1 mio dodatnih oddaj obrazcev letno; in
 • 15 mio dodatnih upodobitev dokumentov letno.

AEM Screens Standard. AEM Screens Standard je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če je že licenciran osnovni paket upravljanih storitev AEM Sites Enterprise ali osnovni paket upravljanih storitev AEM Assets Enterprise. AEM Screens Standard je dovoljeno uporabljati samo za upravljanje video- in slikovne vsebine, ki se iz AEM Screens ob načrtovanih urah in datumih pošlje v predvajalnik. AEM Screens Standard ne vključuje pravic do upravljanja pametne, interaktivne, prilagojene ali dinamične vsebine. AEM Screens Standard se licencira na predvajalnik, in sicer v številu, ki je enako skupnemu številu predvajalnikov, v katerih se uporabljajo ali so aktivirane (tudi če niso stalno v uporabi) funkcije AEM Screens Standard ali kateri koli njihov del. AEM Screens Standard ne vključuje nobenih predvajalnikov. Če je komponenta AEM Screens Standard dodana osnovnemu paketu upravljanih storitev AEM Assets Enterprise, vključuje funkcije AEM Sites, ki jih je dovoljeno uporabiti samo za omogočanje strankine uporabe komponente AEM Screens Standard. Če je komponenta AEM Screens Standard dodana upravljanim storitvam AEM Sites Enterprise ali upravljanim storitvam AEM Assets Enterprise, ima neprekinjeno delovanje najmanj 99,5 % časa. Adobe lahko po svoji izključni presoji izvaja AEM Screens Standard v ločeni uvedbi AEM v okolju upravljanih storitev.

AEM Screens Premium. AEM Screens Premium je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če je že licenciran osnovni paket upravljanih storitev AEM Sites Enterprise ali osnovni paket upravljanih storitev AEM Assets Enterprise. AEM Screens Premium vključuje vse funkcije različice AEM Screens Standard in ga je mogoče uporabljati tudi za upravljanje pametne, interaktivne, prilagojene ali dinamične vsebine, pri kateri je morda potrebno samodejno ugotavljanje, ali naj bo prikazana dinamična vsebina. AEM Screens Premium se licencira na predvajalnik, in sicer v številu, ki je enako skupnemu številu predvajalnikov, v katerih se uporabljajo ali so aktivirane (tudi če niso stalno v uporabi) funkcije AEM Screens Premium ali kateri koli njihov del. AEM Screens Premium ne vključuje nobenih predvajalnikov. Če je komponenta AEM Screens Premium dodana osnovnemu paketu upravljanih storitev AEM Assets Enterprise, vključuje funkcije AEM Sites, ki jih je dovoljeno uporabiti samo za omogočanje strankine uporabe komponente AEM Screens Premium. AEM Screens Premium vključuje funkcije, ki omogoči predvajalnike za interaktivno uporabo ali upravljanje z dotikom. Če je komponenta AEM Screens Premium dodana upravljanim storitvam AEM Sites Enterprise ali upravljanim storitvam AEM Assets Enterprise, ima neprekinjeno delovanje najmanj 99,5 % časa. Adobe lahko po svoji izključni presoji izvaja AEM Screens Enterprise v ločeni uvedbi AEM v okolju upravljanih storitev.

Dodatek za AEM Sites. Uvedbe dodatka za AEM Sites je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če je že licenciran osnovni paket upravljanih storitev AEM Assets Basic ali AEM Assets Enterprise oziroma osnovni paket upravljanih storitev AEM Forms Basic ali AEM Forms Enterprise. Uvedbe dodatka za AEM Sites vključujejo:

 • najmanjši odstotek neprekinjenega delovanja, ki je enakovreden najmanjšemu odstotku neprekinjenega delovanja produkcijskega okolja osnovnega paketa upravljanih storitev AEM Assets ali AEM Forms, kateremu se dodaja AEM Sites;
 • 1 dodaten primerek komponente Publish za uporabo v produkcijskem okolju in 1 dodaten primerek komponente Stage za uporabo v neprodukcijskem okolju, če se dodaja osnovnemu paketu upravljanih storitev AEM Assets Basic ali Enterprise;
 • število hkratnih uporabnikov, ki je največ toliko, kolikor je dovoljenih uporabnikov v osnovnem paketu upravljanih storitev AEM Assets, kateremu se dodaja AEM Sites, ali največ 40 hkratnih uporabnikov, če se AEM Sites dodaja osnovnem paketu upravljanih storitev AEM Forms;
 • do 3 mio dejavnosti mesečno;
 • storitvena raven, ki je enakovredna storitveni ravni produkcijskega okolja osnovnega paketa upravljanih storitev AEM Assets ali AEM Forms, kateremu se dodaja AEM Sites; in
 • naslednje vključene storitve na zahtevo:
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Analytics Essentials na katerem koli strankinem spletnem mestu, ki se vzdržuje z upravljanimi storitvami AEM Sites; in
  • uporaba distribuirane kode za Adobe Experience Targeting na katerem koli strankinem spletnem mestu, ki se vzdržuje z upravljanimi storitvami AEM Sites.

Trgovina. Uvedbe Trgovina je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če je že licenciran osnovni paket AEM Sites Managed Services Basic (brez konfiguracije za upravljane storitve AEM Sites Managed Services Basic 99,5 %), osnovni paket AEM Sites Managed Services Enterprise (brez konfiguracije za upravljane storitve AEM Sites Managed Services Enterprise 99,5 %) ali osnovni paket AEM Assets Managed Services Enterprise 99,9 %.

Hkratni uporabnik. Uvedbe hkratnih uporabnikov je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če je že licenciran osnovni paket upravljanih storitev AEM Sites Enterprise ali osnovni paket upravljanih storitev AEM Assets Enterprise.  Uvedbe hkratnih uporabnikov vključujejo:

 • 2 vCPE dodana primerku Avtor produkcijskega okolja osnovnega paketa upravljanih storitev AEM Sites Enterprise ali osnovnega paketa upravljanih storitev AEM Assets Enterprise, kateremu se dodaja primerek hkratnega uporabnika; in
 • povečanje števila hkratnih uporabnikov, dovoljenih v osnovnem paketu upravljanih storitev AEM Sites Enterprise ali osnovnem paketu upravljanih storitev AEM Assets Enterprise, kateremu se dodaja uvedba hkratnih uporabnikov, za največ 40 hkratnih uporabnikov.

Omrežje za dostavo vsebine. Storitve omrežja za dostavo vsebine se lahko dodajo samo v osnovni paket upravljanih storitev AEM Enterprise, ki je uveden v storitvah Amazon Web Services.

Primerek Development (QA) Primerke komponente Development (QA) je neprodukcijskem okolju uvedbe AEM mogoče dodati samo, če je že licenciran osnovni paket AEM Sites/Assets/Forms Managed Services, in jih ni dovoljeno uporabljati neodvisno za izvajanje funkcij ali možnosti storitev AEM Managed Services.

Varnost dokumentov. Varnost dokumentov je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če je že licenciran osnovni paket upravljanih storitev AEM Forms Enterprise.  Vsak prejemnik je licenciran za eno uvedbo AEM. Stranka ne sme onemogočiti ali posegati v elektronska obvestila ali pogovorna okna glede zasebnosti ali sledenja, ki se pojavijo v programski opremi, ki se uporablja za pregledovanje elektronskih datotek, ki so bile obdelane s komponento za varnost dokumentov. Varnost dokumentov mora biti licencirana v količini, ki obsega najmanj 1000 prejemnikov. Varnost dokumentov vključuje 1 obdelovalni primerek za uporabo v produkcijskem okolju. Varnost dokumentov, dodana upravljanim storitvam AEM Forms Enterprise, ima neprekinjeno delovanje najmanj 99,5 % časa.

Dinamične predstavnosti in videoposnetki. Dinamične predstavnosti in videoposnetke je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če sta licencirana osnovni paket upravljanih storitev AEM Assets Basic ali Enterprise oziroma dodatek za AEM Assets. Uporaba dinamičnih predlog za pasice je omejena samo na segmentirano uporabo, ne na prilagajanje 1 : 1. Zahteve za pasice iz izvornega strežnika ne smejo presegati 30 % vseh zahtev za račun.  Če zahtevki izvornega strežnika presežejo 30 % vseh zahtev, mora stranka kupiti dodatek za prilagojene predstavnosti. Za dinamične predstavnosti in videoposnetki je na voljo 60 GB združene shrambe na zahtevo. Dostop do nekaterih funkcij in funkcionalnosti, ki so vključene v dinamične predstavnosti in videoposnetke, je mogoče zagotoviti prek nadomestnih vmesnikov, ki imajo lahko blagovno znamko Adobe Scene7 ali Dynamic Media Classic. Adobe lahko po lastni presoji posodobi blagovno znamko nadomestnih vmesnikov in te funkcije in funkcionalnost združi v enoten vmesnik za dostop.

Člani za omogočanje. Člane za omogočanje je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če je že licenciran AEM Communities. Licence za člana za omogočanje ni dovoljeno uporabljati hkrati (tj. istega ID-ja za prijavo ne sme v nobenem posameznem trenutku hkrati uporabljati več kot en član za omogočanje ali računalnik) oziroma je ne sme uporabljati več uporabnikov.

Izboljšani vpogledi – Analytics. Izboljšani vpogledi – Analytics je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če je že licencirana storitev AEM Sites. Izboljšani vpogledi – Analytics vključuje do 10 milijonov primarnih in sekundarnih strežniških klicev mesečno. Izboljšani vpogledi – Analytics ne smejo uporabljati uporabniki, ki imajo licenco za Adobe Analytics ali so licencirali uvedbo storitev AEM Managed Services, ki je pripravljena za HIPAA. Za izboljšane vpoglede – Analytics veljajo omejitve licenciranja za izboljšane vpoglede.

Podatki o strankah, ki jih zberejo izboljšani vpogledi – Analytics, so shranjeni zunaj storitev AEM Managed Services v okolju On-demand Services, čeprav se lahko podatki o strankah podvojeni in shranjeni v storitvah AEM Managed Services za omogočanje poročanja v okviru storitev AEM Managed Services.

Izboljšano prilagajanje – Target. Izboljšano prilagajanje – Target je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če je že licencirana storitev AEM Sites. Izboljšano prilagajanje – Target vključuje naslednje komponente in funkcionalnosti, ki so na voljo v razdelku Target v uporabniškem vmesniku za Adobe Experience Cloud: testiranje A/B z izboljšavami Auto-Allocate, Multivariate Testing (MVT), Rules-based Targeting, Geo-targeting in Server Side Optimization (sicer znano tudi kot optimizacija prek API-jev). Te možnosti se lahko uporabijo za optimizacijo kanalov, ki temeljijo na brskalniku (namizni in mobilni splet), do 10 milijonov ogledov strani na leto. Izboljšano prilagajanje – Target ne smejo uporabljati uporabniki, ki imajo licenco za Adobe Target ali so licencirali uvedbo storitev AEM Managed Services, ki je pripravljena za HIPAA.

Podatki o strankah, ki jih zbere Izboljšano prilagajanje – Target, so shranjeni zunaj storitev AEM Managed Services v okolju On-demand Services.

Izboljšana varnost. Izboljšano varnost je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če je že licenciran osnovni paket upravljanih storitev AEM Sites/Forms/Assets Enterprise.

Image Authoring Workstation. Primerke Image Authoring Workstation je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če sta licencirana osnovni paket upravljanih storitev AEM Assets Basic ali Enterprise oziroma dodatek za AEM Assets. Stranke komponente Image Authoring Workstation ne smejo namestiti v noben strežnik, sistem v skupni rabi ali gostujoč sistem, ki omogoča, da jo uporablja ali do nje dostopa več računalnikov oziroma jo uporablja več uporabnikov.

Poteki dela JEE.  Uvedbe potekov dela JEE je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če je že licenciran osnovni paket upravljanih storitev AEM Forms Enterprise.  Poteki dela JEE podpirajo samo možnosti delovnega prostora HTML in potekov dela JEE za AEM Forms, navedene tukaj: https://helpx.adobe.com/experience-manager/6-3/forms/using/capabilities-osgi-jee-workflows.html. Izvodi komponente Adobe AEM Workbench, vključene z dodatkom za poteke dela JEE, lahko stranka uporablja samo v namiznih ali prenosnih računalnikih za uporabo v povezavi z dodatkom za poteke dela JEE. Morebitna taka uporaba se ne šteje kot dodatna uvedba. Uvedbe JEE Workflows vključujejo 1 primerek komponente Processing za uporabo v produkcijskem okolju in 1 primerek komponente Stage za uporabo v neprodukcijskem okolju. Uvedbe potekov dela JEE, dodane upravljanim storitvam AEM Forms Enterprise, imajo neprekinjeno delovanje najmanj 99,5 % časa.

Prilagojene predstavnosti. Prilagojene predstavnosti je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če sta licencirana osnovni paket upravljanih storitev AEM Assets Basic ali Enterprise oziroma dodatek za AEM Assets. Za prilagojene predstavnosti je na voljo 60 GB združene shrambe na zahtevo. Funkcije dinamičnih predstavnosti in videoposnetkov, vključene v prilagojene predstavnosti (kadar se licencirajo ločeno od dinamičnih predstavnosti in videoposnetkov), lahko uporabite samo, da omogočite strankino uporabo komponente Visual Configurator in predlog 1 : 1 v prilagojenih predstavnostih. Dostop do nekaterih funkcij in funkcionalnosti, ki so vključene v prilagojene predstavnosti, je mogoče zagotoviti prek nadomestnih vmesnikov, ki imajo lahko blagovno znamko Adobe Scene7 ali Dynamic Media Classic. Adobe lahko po lastni presoji posodobi blagovno znamko nadomestnih vmesnikov in te funkcije in funkcionalnost združi v enoten vmesnik za dostop.

Upravljana produkcijska zmogljivost. Paketi upravljanih produkcijskih zmogljivosti vključujejo:

 • za uvedbe AEM storitev AEM Sites Managed Services Basic:
  • do 1 mio dejavnosti mesečno. Skupno število paketov upravljanih produkcijskih zmogljivosti, ki jih stranka licencira za uvedbe AEM storitev AEM Sites Managed Services Basic, je omejeno na 17 paketov za AEM Sites: MS Basic 99,5 % (skupaj 17 mio dodatnih dejavnosti) in 15 paketov za AEM Sites: MS Basic HR 99,5 % (skupaj 15 mio dodatnih dejavnosti).
 • za uvedbe AEM storitev AEM Sites Managed Services Enterprise, konfigurirane za AEM Sites: MS Enterprise 99,5 %, AEM Sites: MS Enterprise HR 99,5 %, AEM Sites: MS Enterprise 99,9 % in AEM Sites: MS Enterprise 99,95 %:
  • do 20 mio dejavnosti mesečno;
  • 1 primerek komponente Izdajatelj in 1 primerek komponente Dispečer za uporabo v produkcijskem okolju; in
  • 2 primerka komponente Stage za uporabo v neprodukcijskem okolju.
 • za uvedbe AEM storitev AEM Sites Managed Services, konfiguriranih za AEM Sites: MS Enterprise 99,99 %:
  • do 20 mio dejavnosti mesečno;
  • 1 primerek komponente Publish in 1 primerek komponente Dispatcher za uporabo v produkcijskem okolju; 
  • 1 primerek komponente Publish in 1 primerek komponente Dispatcher za uporabo v predprodukcijskem okolju; in
  • 2 primerka komponente Stage za uporabo v neprodukcijskem okolju.
 • za uvedbe AEM upravljanih storitev AEM Forms Enterprise: 
  • 1 primerek komponente Izdajatelj in 1 primerek komponente Dispečer za uporabo v produkcijskem okolju; in
  • 2 primerka komponente Stage za uporabo v neprodukcijskem okolju.
 • za uvedbe AEM upravljanih storitev AEM Assets Enterprise:
  • povečanje primerka Avtor za 4 vCPE za produkcijsko okolje in povečanje primerka Avtor za 4 vCPE za neprodukcijsko okolje.

Upravljana shramba: Upravljano shrambo je uvedbi AEM mogoče dodati samo, če je že licenciran osnovni paket upravljanih storitev AEM Sites Basic ali AEM Sites Enterprise, osnovni paket upravljanih storitev AEM Forms Basic ali AEM Forms Enterprise oziroma dodatek AEM Assets za upravljane storitve AEM Sites ali upravljane storitve AEM Forms. Upravljana shramba je omejena na 1,5 TB, če je dodano dodatku AEM Assets za upravljane storitve AEM Sites ali upravljane storitve AEM Forms.

Primerek komponente Stage Primerke komponente Stage je neprodukcijskem okolju uvedbe AEM mogoče dodati samo, če je že licenciran osnovni paket AEM Sites/Assets/Forms Managed Services, in jih ni dovoljeno uporabljati neodvisno za izvajanje funkcij ali možnosti storitev AEM Managed Services. Če so primerki komponente Stage dodani uvedbi AEM, kjer je licenciran osnovni paket AEM Sites/Assets/Forms Managed Services Basic, je treba licencirati število primerkov komponente Stage, ki je enako skupnemu številu primerkov komponent Author, Publish in Dispatcher, uvedenih v okviru ustreznega osnovnega paketa AEM Sites Managed Services Basic, AEM Assets Managed Services Basic ali AEM Forms Managed Services Basic.

Definicije

Dejavnosti pomeni vsak klic upravljanim storitvam AEM Sites (med drugim tudi oglede strani, izhodne povezave, prenose, povezave stranke, klice API-jev ali druge dogodke na strankinih spletnih mestih) za dostavo vsebine ali podatkov na strankinem spletnem mestu. Vsak klic se šteje kot ena dejavnost. Dejavnosti ne vključujejo klicev omrežju za dostavo vsebine.

Mesečno število dejavnosti pomeni vsoto dejavnost v enomesečnem obdobju.  Začetne neprilagojene upravljane storitve AEM Sites so dimenzionirane tako, da podpirajo določeno število dejavnosti mesečno (kot je podrobno opisano v opisu izdelkov in storitev) na podlagi normaliziranih vzorcev prometa (tj. vzorcev prometa s skoki, ki ne presegajo 25 % mesečnega povprečja). Če se število dejavnosti poveča nad normalizirane vrednosti vzorcev prometa na način, ki ogroža zmogljivost sistema, si bo Adobe brez dodatnih stroškov za stranko razumno prizadeval podpirati strankine presežne dejavnosti za obdobje največ 2 tednov na četrtletje. Stranka lahko preseže mesečno število dejavnosti, če to nima negativnega vpliva na učinkovitost delovanja sistema.

Adobe Analytics Essentials pomeni za uporabnike brez licence za Adobe Analytics, ki nimajo licence za uvedbo upravljanih storitev AEM, pripravljeno za HIPAA, uporabo (i) distribuirane kode za Adobe Analytics Essentials, kot je podrobno opisano v definiciji upoštevnega osnovnega paketa upravljanih storitev AEM, in (ii) funkcionalnosti za poročanje, ki je na voljo v upoštevnem osnovnem paketu upravljanih storitev AEM. Uporaba komponente Adobe Analytics Essentials v upravljanih storitvah AEM in storitvah na zahtevo AEM Mobile je omejena na 150 mio klicev primarnemu strežniku mesečno (npr. če ima stranka več uvedb komponente Adobe Analytics Essentials v AEM (npr. upravljane storitve Sites, upravljane storitve Assets, upravljane storitve Forms in storitve na zahtevo AEM Mobile), je omejena na skupaj 150 mio klicev primarnemu strežniku mesečno v vseh takih uvedbah (npr. 150 mio klicev primarnemu strežniku mesečno, razdeljenih med strankinimi upravljanimi storitvami Sites, upravljanimi storitvami Assets, upravljanimi storitvami Forms in storitvami na zahtevo AEM Mobile v uvedbi storitev Adobe Analytics Essentials)). V storitvah Adobe Analytics Essentials ni vključen noben dostop do uporabniškega vmesnika storitve Adobe Experience Cloud ali uporaba morebitne povezane funkcionalnosti.

Podatki o strankah, ki jih zberejo storitve Adobe Analytics Essentials, so shranjeni zunaj upravljanih storitev AEM v okolju storitev na zahtevo, čeprav se lahko podatki o strankah podvojeni in shranjeni v upravljanih storitvah AEM za omogočanje poročanja v okviru upravljanih storitev AEM.

Adobe Experience Targeting pomeni za stranke brez licence za Adobe Target, ki nimajo licence za uvedbo upravljanih storitev AEM, pripravljeno za HIPAA, uporabo distribuirane kode za Adobe Experience Targeting, kot je podrobno opisano v definiciji upoštevnega osnovnega paketa upravljanih storitev AEM, in na pravilih temelječo funkcionalnost za ciljanje, ki je na voljo v upoštevnem osnovnem paketu upravljanih storitev AEM, za največ 150 mio ogledov strani mesečno (tj. če ima stranka več uvedb komponente Adobe Experience Targeting v upravljanih storitvah AEM in upravljanih storitvah Forms, je stranka omejena na skupaj 150 mio ogledov strani mesečno v vseh takih uvedbah (npr. 150 mio ogledov strani mesečno, razdeljenih med strankinimi uvedbami upravljanih storitev Sites in upravljanih storitev Forms za Adobe Experience Targeting)). V storitvah Adobe Experience Targeting ni vključen noben dostop do uporabniškega vmesnika storitve Adobe Experience Cloud ali uporaba morebitne povezane funkcionalnosti ter nobena funkcionalnost za preskušanje A/B.

Podatki o strankah, ki jih zbere Adobe Experience Targeting, so shranjeni zunaj upravljanih storitev AEM v okolju storitev na zahtevo.

Uvedba AEM pomeni neodvisen primerek komponente Avtor ali povezano gručo primerkov komponente Avtor s poljubnim številom povezanih primerkov komponente Izdajatelj.

Omejitve licenciranja za AEM Forms pomeni naslednje licenčne omejitve:

 • AEM Forms Portal
  • Funkcionalnost AEM Sites, ki je vključena v okviru komponente AEM Forms Portal, je dovoljeno uporabljati samo za ustvarjanje, upravljanje, skrbništvo in dostavo obrazcev in dokumentov na spletnem mestu, kot je ustvarjanje in prilagajanje spletne strani, povezane z iskanjem, prikazovanjem, prenosom in obdelavo obrazcev in dokumentov, ter za pripravo e-poštnih sporočil, ki imajo povezave nazaj do dokumentov, objavljenih na spletnem mestu. Stranka funkcionalnost AEM Sites, ki je vključena v okviru komponente AEM Forms Portal, ne sme uporabljati za objavljanje spletne vsebine ali upravljanje spletnih mest, ki niso povezana z obdelavo obrazcev ali prikazom dokumentov.
  • Predstavnostno knjižnico je dovoljeno uporabljati samo pri sestavljanju obrazcev, dokumentov in dopisov ter povezanih spletnih strani komponente AEM Forms Portal, ne pa tudi za splošno shranjevanje in upravljanje sredstev.
 • Readerjeva razširitev. Za vsak osnovni paket upravljanih storitev AEM Basic ali Enterprise, za katerega stranka pridobi licenco:
  • stranka lahko razširitev programa Reader uporablja za največ 100 edinstvenih dokumentov in te dokumente uvede neomejenemu številu prejemnikov;
  • stranka lahko razširitev programa Reader uporablja za neomejeno število dokumentov, če je bil dokument upodobljen z mehanizmom PDF Forms Rendering Engine, tik preden je bil uveden prejemniku. V tem primeru neomejene uporabe dokumenta, razširjenega s programom Reader, ni dovoljeno objaviti na spletnem mestu ali drugače uvesti več kot enemu prejemniku, če dokument ni bil upodobljen z mehanizmom PDF Forms Rendering Engine.
 • Pisave. Za pisave, ki so tukaj označene kot »Licencirane za vdelavo za tisk in predogled«: http://www.adobe.com/products/type/font-licensing/additional-license-rights.html, stranka lahko kopije programske opreme pisav, distribuiranih stranki za uporabo s komponento AEM Forms, vdela v svoje dokumente samo za namene tiskanja in ogleda dokumentov.
 • AEM Forms Designer Stranka lahko kopije programa AEM Forms Designer uporablja samo v namiznih ali prenosnih računalnikih za uporabo skupaj s storitvami AEM Forms Managed Services. Morebitna taka uporaba se ne šteje kot dodaten primerek.
 • Elektronska potrdila. Morebiten nakup z digitalnimi potrdili, ki jih izdajo zunanji overitelji potrdil, ali njihova uporaba ali zanašanje nanje v povezavi s strankino uporabo upravljanih storitev AEM Forms je izključno na strankino odgovornost in tveganje.
 • Adobe Acrobat Professional. Morebiten program Adobe Acrobat Professional, ki je stranki na voljo v povezavi s storitvami AEM Forms Managed Services, je dovoljeno namestiti samo v računalnikih, v katerih so nameščene storitve AEM Forms Managed Services, in ga je dovoljeno uporabljati samo posredno, če je orodje AEM Forms PDF Generator zasnovano tako, da programsko dostopa do programa Adobe Acrobat Professional, kot je opisano v dokumentaciji.
 • Hkratni uporabniki.  Začetne ponudbe neprilagojenih upravljanih storitev AEM so dimenzionirane tako, da podpirajo do 40 hkratnih uporabnikov.

AEM Forms Portal pomeni modul upravljanih storitev AEM Forms, ki omogoča omejen dostop do funkcionalnosti AEM Sites in knjižnice predstavnosti za uporabo skupaj z upravljanimi storitvami AEM Forms. AEM Forms Portal vključuje razumno število uporabniških licenc, vendar imajo morebitni taki uporabniki dovoljenje za uporabo funkcionalnosti AEM Sites in knjižnice predstavnosti samo ob upoštevanju omejitev za AEM Forms Portal in nimajo dovoljenja za dostop do celotne funkcionalnosti komponent AEM Sites in AEM Assets.

Storitve na zahtevo AEM Mobile pomeni večnajemniško storitev, dostopno prek uporabniškega vmesnika storitev na zahtevo AEM Mobile.

Letni promet ogledov strani pomeni vsoto ogledov strani v 12-mesečnem obdobju.

Primerek Avtor pomeni okolje, v katerem lahko uporabniki vnašajo in upravljajo vsebino strankinega spletnega mesta. Vsi primerki Avtor so veliki primerki, če niso drugače označeni kot ekstra veliki primerki.

Varnostno kopiranje pomeni skupno združeno shrambo za varnostno kopiranje, ki je na voljo za vsako uvedbo AEM.

Brand Portal pomeni storitev na zahtevo Brand Portal. Shramba, ki temelji na storitvah na zahtevo Brand Portal, se šteje kot del strankine skupne shrambe.

Uporabnik komponente Brand Portal pomeni posameznika, ki lahko uporablja uporabniški vmesnik za Brand Portal ali dostopa do njega. Licenc za uporabnike za Brand Portal ni dovoljeno uporabljati hkrati (tj. istega ID-ja za prijavo ne sme v nobenem posameznem trenutku hkrati uporabljati več kot en uporabnik ali računalnik) oziroma jih ne sme uporabljati več uporabnikov.

Vključene storitve na zahtevo pomeni katero koli od naslednjih storitev ali kombinacijo njih, kot je podrobno opisano v opisu upoštevnega osnovnega paketa upravljanih storitev AEM:

 • Analytics Essentials;
 • Brand Portal;
 • Experience Targeting; ali
 • Storitve za pametno vsebino.

Vključene storitve na zahtevo delujejo v večnajemniških okoljih zunaj okolja upravljanih storitev.  Vključene storitve na zahtevo zato niso na voljo na podlagi najmanjšega odstotka časa neprekinjenega delovanja povezanih upravljanih storitev in zanje ne veljajo nobene druge obveznosti za varnostno kopiranje, shranjevanje, šifriranje, hranjenje podatkov ali podporo, povezane z infrastrukturo, določene v tej pogodbi.  Vključene storitve na zahtevo niso pripravljene za HIPAA-ali FedRAMP in jih ni dovoljeno uporabljati skupaj s podatki ali postopki, ki zahtevajo zaščite, določene v predpisih HIPAA ali FedRAMP.

Hkratni uporabniki pomeni število uporabnikov, ki hkrati dostopajo do produkcijskega okolja primerka ali primerkov Avtor v upravljanih storitvah. Začetne ponudbe neprilagojenih upravljanih storitev AEM so dimenzionirane tako, da podpirajo določeno število hkratnih uporabnikov (kot je podrobno opisano v opisu izdelkov in storitev) na podlagi povprečne na uporabnikih temelječe obremenitve primerkov Avtor produkcijskega okolja upravljanih storitev. Če število hkratnih uporabnikov kadar koli preseže število hkratnih uporabnikov, določeno v opisu upoštevnih izdelkov in storitev, ali strankina povprečna na uporabnikih temelječa obremenitev produkcijskega okolja primerkov Avtor upravljanih storitev preseže Adobejevo vnaprej določeno povprečje, lahko pri stranki pride do omejitev zmogljivosti. Če je strankina povprečna na uporabnikih temelječa obremenitev primerkov Avtor produkcijskega okolja upravljanih storitev manjša od Adobejevega vnaprej določenega povprečja, lahko strankina uvedba upravljanih storitev AEM podpira več hkratnih uporabnikov, kot je določeno (kot je podrobno opisano v opisu izdelkov in storitev).

Inženir za podporo strankam pomeni vir iz skupine virov, ki lahko odgovori na vprašanja glede najboljših postopkov za upravljane storitve od največ 10 strankinih imenovanih oseb za stik za tehnična vprašanja za skupaj največ 90 ur inženirja za podporo strankam letno, če ni drugače določeno v prodajnem nalogu. Adobe ne zagotavlja nobenih določenih odzivnih časov v povezavi z inženirjem za podporo strankam.

Inženir za uspeh stranke pomeni vir, ki lahko odgovori na vprašanja od največ 10 imenovanih stikov tehnične podpore za stranke glede začetne izvedbe upravljanih storitev, postopka nadgradnje in najboljših postopkov za upravljane storitve. Ta inženir za uspeh strank bo na voljo od 9.00 do 17.00 ure od ponedeljka do petka v časovnem pasu, kjer je strankin inženir za uspeh stranke. Adobe ne zagotavlja nobenih določenih odzivnih časov v povezavi z inženirjem za uspeh stranke.

Uvesti pomeni neposredno ali posredno na kakršen koli način zagotovit ali drugače dati na voljo dokument eni ali več osebam ali entitetam, vključno s prejemniki. Obravnava se, da dokument, ki je bil uveden, ostane uveden, dokler ni več na voljo za distribucijo.

Primerek komponente Development (QA) pomeni neprodukcijsko okolje za izvajanje razvojnih funkcij, kot so načrtovanje, kodiranje, preizkušanje in zagotavljanje kakovosti. Vsi primerki komponente Development (QA) so veliki primerki.

Primerek Dispečer pomeni okolje za orodje za predpomnjenje ali uravnavanje obremenitve za dinamično okolje za ustvarjanje spletne vsebine. Primerek Dispečer pri predpomnjenju deluje kot del strežnika HTTP, ki predpomni čim več statične vsebine spletnega mesta in čim redkeje dostopa do postavitvenega mehanizma spletnega mesta Primerek Dispečer v vlogi orodja za uravnavanje obremenitve porazdeli obremenitev med različnimi primerki v gruči. Vsi primerki Dispečer so veliki primerki.

Dokument pomeni elektronsko ali tiskano datoteko, obdelano ali generirano s komponento AEM Forms, vključno z dokumenti, ki vsebujejo podatkovna polja, v katerih je mogoče vnesti podatke in jih shraniti. Dokument se obravnava kot »edinstven«, razen če je identična kopija uvedenega dokumenta ali neposredni jezikovni prevod uvedenega dokumenta oziroma se od drugih uvedenih dokumentov razlikuje samo po popravkih tipkarskih napak ali vsebuje prilagoditve podatkov o prejemnikih (npr. ime, naslov, številka računa ipd.), ki so bile izvedene pred uvajanjem, in podobne razlike, ki ne spreminjajo temeljnega poslovnega namena dokumenta.

Upodobitev dokumentov pomeni upodobitev dokumenta z združevanjem predloge in podatkov, digitalnim podpisovanjem ali potrditvijo dokumenta oziroma pretvorbo dokumenta iz ene oblike zapisa v drugo ne glede na dolžino ali končno obliko dokumenta. Začetne neprilagojene upravljane storitve AEM Forms so dimenzionirane tako, da podpirajo določeno število upodobitev dokumentov letno (kot je podrobno opisano v opisu izdelkov in storitev) na podlagi normaliziranih vzorcev upodabljanja dokumentov (tj. vzorcev upodabljanja dokumentov s skoki v številu upodobitev dokumentov, ki ne presegajo 25 % urnega povprečja). Če se število upodobitev dokumentov poveča nad normalizirane vrednosti vzorcev upodabljanja dokumentov na način, ki ogroža zmogljivost sistema, si bo Adobe brez dodatnih stroškov za stranko razumno prizadeval podpirati strankine presežne upodobitve dokumentov za obdobje največ 2 tednov na četrtletje.

Omejitve licenciranja za izboljšane vpoglede pomeni naslednje licenčne omejitve:

 • Foundation Reports in Analytics
  • Poročila Vsako poročilo lahko vsebuje do 500.000 unikatnih vrednosti ali podatkovnih elementov mesečno.
  • Zbirke zbirnih poročil za več spletnih mest Zbirke zbirnih poročil za več spletnih mest lahko vključujejo podatke iz največ 200 zbirk poročil, ki se dnevno posodabljajo.
  • Reklamne vsebine Ta funkcija je omejena na 75 reklamnih vsebin na zbirko poročil. Vsaka reklamna vsebina lahko vsebuje do 500.000 unikatnih vrednosti ali podatkovnih elementov mesečno.
  • Komponente eVar Ta funkcija je omejena na 200 komponent eVar na zbirko poročil. Vsaka komponenta eVar lahko vsebuje do 500.000 unikatnih vrednosti ali podatkovnih elementov mesečno.
  • Dogodki Ta funkcija je omejena na 1000 dogodkov na zbirko poročil.
  • Pravila za obdelavo Ta funkcija je omejena na 150 pravil za obdelavo na zbirko poročil.
  • Izračunane meritve Ta funkcija je omejena na osnovne izračunane meritve, vključno z vrstami oblike zapisa (decimalni, časovni, odstotni, valutni), spremembami dodelitve (privzeto, linearno, udeležba ipd.), vrstami meritev (standardne in skupne) in osnovnimi operatorji (dodajanje, odštevanje, množenje in deljenje).
 • Zaznavanje anomalij Ta funkcija je omejena na dnevno natančnost.
 • Dodatna omejitev uporabe Izboljšani vpogledi – Analytics ne vključuje licence za dostop do funkcij Ad Hoc Analysis, Report Builder, Contribution Analysis, Customer Attributes, kakršnih koli storitev Live Stream (razen sprožilnikov na podlagi pravil iz storitve Analytics v storitev Campaign), vmesnika Mobile Services UI, možnosti trženja v aplikacijah za mobilne naprave, videotokov, analitike za oglaševanje ali morebitnih dodatnih funkcij, funkcionalnosti, storitev ali izboljšav, ki so na voljo v okviru ponudb Adobe Analytics ali dodatkov, ali njihovo uporabo.

Ekstra veliki primerki pomeni dodelitev 4 vCPE.

Oddaja obrazca pomeni oddajo podatkov iz kakršne koli vrste obrazca, ustvarjenega s komponento AEM Forms, ki ima za posledico oddajo podatkov v zbirko podatkov ali drugo shrambo ne glede na njeno lokacijo. Če je obrazec sestavljen iz več strani ali podoken, se oddaja obrazca šteje kot ena sama oddaja obrazca. Delno izpolnjeni obrazci se ne štejejo kot oddaje obrazcev: kot oddaja obrazca se šteje samo dokončna oddaja obrazca. Vsak obrazec v kompletu obrazcev se šteje kot posamična oddaja obrazca. Začetne neprilagojene upravljane storitve AEM Forms so dimenzionirane tako, da podpirajo določeno število oddaj obrazcev letno (kot je podrobno opisano v opisu izdelkov in storitev) na podlagi normaliziranih vzorcev oddaj obrazcev (tj. vzorcev oddaj obrazcev z urnimi skoki števila oddanih obrazcev, ki ne presegajo 25 % urnega povprečja). Če se število oddaj obrazcev poveča nad normalizirane vrednosti vzorcev oddajanja obrazcev na način, ki ogroža zmogljivost sistema, si bo Adobe brez dodatnih stroškov za stranko razumno prizadeval podpirati strankine presežne oddaje obrazcev za obdobje največ 2 tednov na četrtletje.

Primerek pomeni:

(a)    za uvedbe upravljanih storitev – en izvod upravljanih storitev AEM, ki se izvaja v enem računalniku; in

(b)    za uvedbe programske opreme na mestu uporabe – en izvod programske opreme na mestu uporabe, ki se ustvari in izvaja v procesu navideznega javanskega stroja v enem fizičnem računalniku ali navideznem okolju.

Vsak primerek je mogoče označiti kot primerek Avtor ali Izdajatelj, vendar se ločeno šteje kot en primerek.

Velik primerek pomeni dodelitev 2 vCPE.

Predstavnostna knjižnica pomeni naslednje funkcije, ki so v AEM Assets na voljo za uporabo na ravni posameznega digitalnega sredstva: shranjevanje digitalnih sredstev v podporo strankinemu sistemu za upravljanje spletne vsebine; upravljanje lastnosti metapodatkov na zavihki »Properties Basic«; dostop do funkcij časovnice (vključno z ogledom komentarjev, upravljanjem različic sredstev, sprožanjem potekov dela in ogledom dejavnosti); dodajanje komentarjev z uporabo ikone za pripise; upravljanje statičnih upodabljanj; skupna raba datotek v storitvi Creative Cloud prek povezave za skupno rabo. Za uporabo vseh drugih funkcij komponente AEM Assets je potrebna polna licenca za AEM Assets.

Omrežni V/I pomeni skupni združeni izhodni in vhodni promet v dano območje oblaka ali iz njega za vsako uvedbo AEM. Omejitve prenosa podatkov ni za podatke, ki ne izstopijo iz območnega oblaka in je njihov cilj drug strežnik v območnem oblaku.

Ogled strani pomeni posamezen ogled e-poštnega sporočila ali spletne stran, vključno z ogledi zaslonov programov, stanj zaslonov programov, spletnih strani za mobilne naprave in strani družbenih omrežij. Ogled strani se zgodi vsakič, ko se naloži ali osveži spletno stran ali naloži program oziroma ko je vsebina upodobljena ali prikazana z odprtjem ali ogledom e-poštnega sporočila.

PDF Forms Rendering Engine pomeni strežniški del komponente AEM Forms, ki dinamično upodobi in uvede obrazec PDF za izpolnjevanje, shranjevanje in oddajo.

Predvajalnik pomeni digitalni predstavnostni računalnik, v katerem je nameščen program AEM Screens za upravljanje vsebine in izkušenj na povezane prikazovalnem zaslonu. En predvajalnik lahko prikazuje na največ 25 zaslonih in ga ni dovoljeno uporabiti za nadaljnje oddajanje vsebine na več zaslonov.

Klic primarnemu strežniku pomeni vsak ogled strani, izhodno povezavo, prenos, povezavo stranke ali drug dogodek na strankinih spletnih mestih, če stranka te oglede strani, izhodne povezave, prenose, povezave strank ali druge dogodke označi ali dovoli njihovo označitev za namene dostopa do storitev Adobe Analytics Essentials in njihove uporabe. Vsak označen ogled strani, izhodna povezava, zahteva za vsebnik oglaševalske akcije, prenos, povezava po meri ali drug dogodek se šteje kot en klic primarnemu strežniku. Če je ustrezno, se vsaka vrstica podatkov, uvoženih iz virov brez povezave, šteje kot en klic primarnega strežnika.

Obdelovalni primerek pomeni okolje, v katerem se izvajajo sprotni postopki obdelave, ki se ne izvedejo v primeru Izdajatelj.

Primerek Izdajatelj pomeni okolje, v katerem je vsebina na voljo strankini nameravani ciljni skupini. Vsi primerki Publish so veliki primerki, če niso drugače označeni kot ekstra veliki primerki.

Razširitve programa Reader pomeni modul upravljanih storitev AEM Forms, ki, če je uporabljen za dokumente, stranki omogoča aktiviranje dodatnih funkcij v programu Adobe Acrobat.

Funkcije programa Reader pomeni:

(a)    določeno tehnologijo, ki jo upravljane storitve AEM Forms vdelajo v datoteke PDF in omogoča funkcije v programski opremi Adobe Acrobat Reader, ki sicer ne bi bile na voljo (npr. možnost lokalnega shranjevanja dokumentov ali dodajanja pripisov); in

(b)    metapodatke (shranjene v računalniku in/ali vdelane v elektronski datoteki podprte oblike zapisa), ki vsebujejo ali se nanašajo na pravice do dostopa in uporabe, ki so zasnovane tako, da jih Adobe Forms Rights Management uveljavlja neposredno ali prek podprte programske opreme.

Prejemnik pomeni osebo, kateri stranka neposredno ali posredno uvede dokumente. Licenc prejemnikov ni dovoljeno deliti z drugimi in jih ne sme uporabljati več kot en posamezni prejemnik, vendar jih je v naslednjih primerih mogoče dodeliti nekomu drugemu:

(a)    ko nekdanje prejemnike, ki so prenehali sodelovanje s stranko, nadomestijo novi; ali

(b)    na podlagi Adobejevega pisnega dovoljenja.

Klic sekundarnega strežnika pomeni vsak podvojen ogled strani, izhodno povezavo, prenos, povezavo po meri ali drug dogodek na spletnih mestih stranke, če ta omogoči označevanje v več zbirkah ali sprotno segmentacijo strankinih podatkov s pravili VISTA (Visitor Identification, Segmentation, and Transformation Architecture) na takih spletnih mestih strank.

Storitvena raven pomeni

Funkcije

Raven 1

Raven 2

Dostop do inženirja za podporo strankam

do 90 h/letno

 

Dostop do inženirja za uspeh strank

 

X

Samopostrežna avtomatizacija

X

X

Podpora in spremljanje uporabnikov 24/7

X

X

Popravki in nadgradnje

X

X

Varnostno kopiranje, obnovitev in obnovitev po nesreči

X

X

Vnaprej konfigurirana namestitev

X

X

Klic za uvajanje strankam in partnerjem

X

X

Izobraževanje o najboljših postopkih

 

X

Pripravljenost za dajanje v uporabo in izobraževanje o nadgradnjah

 

X

Posebna podpora za dan zagona

Na zahtevo

X

Prilagojeno spremljanje

 

X

Podpora za prilagajanje arhitekture sistema

 

X

Stalno uvajanje kode z upravljanim skladiščem kode

 

X

Stalno optimiziranje zmogljivosti in podpora za produkcijsko prilagajanje

 

X

Upravljano redno vzdrževanje

 

X

Skrbništvo produkcije

 

X

Storitve za pametno vsebino pomeni storitve za pametno vsebino na zahtevo. Stranka se lahko odloči, da svoje označene slike pošlje v obdelavo storitvam za pametno vsebino. Stranka potrjuje, da bo taka obdelava storitvam za pametno vsebino omogočila, da se naučijo strankino metodologijo označevanja in jo pri prihodnji obdelavi slik bolje kopirajo.

Primerke komponente Stage pomeni neprodukcijsko okolje, uporabljeno za preverjanje sprememb vsebine pred njihovo uporabo v produkcijskem okolju. Vsi primerki Stage so veliki primerki, če niso drugače označeni kot ekstra veliki primerki.

Shramba pomeni skupno združeno shrambo, ki je v katerem koli trenutku na voljo za vse aktivne podatke v vsaki uvedbi AEM. Shramba lahko vključuje predmetno shrambo in shrambo na polprevodniških diskovnih pogonih, kot je potrebno za učinkovito delovanje upravljanih storitev v razmerju, ki se določi izključno s standardnimi delovnimi postopki za upravljane storitve.

Uporabnik ima pomen, določen v splošnih pogojih, vendar vključuje tudi posameznike, ki lahko za kakršen koli namen programsko dostopajo do izdelkov in storitev (na primer z uporabo API-ja).

Visual Configurator pomeni tehnologijo in ogrodje za sprotno upodabljanje slik, ki stranki omogočata spletne vizualne konfiguracijske rešitve za učinke prilagajanja in prilagoditev, kot so sprotno upodabljanje barv, tekstur, površin, vzorcev, monogramov in gravur v slike izdelkov ali prizore. Strankina licenca za Visual Configurator vključuje 10 primerkov ustvarjanja slik s komponento Scene7.

Predloge 1 : 1 pomeni dinamično sestavljene in prikazane prilagojene obogatene predstavnostne pasice 1 : 1 za ciljane obiskovalce spletnega mesta. Predloge 1 : 1 so potrebne za visoko ciljane dinamične pasice 1 : 1 ali prilagojena e-poštna sporočila 1: 1, kjer zahteve izvornemu strežniku presegajo 30 % vseh zahtev za račun.

 

 

 

 

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu