Transform

To scale, shrink, enlarge, skew, distort, rotate, or change the perspective of a layer, selection, or shape.

The full, original image (left). One layer selected (center), and then transformed using Free Transform to fit the perspective of the image behind it (right).

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu