Za informacije o mestu dnevniških datotek glejte Odpravljanje težav pri namestitvi z dnevniškimi datotekami in nato za napake poiščite »Install.log« v mapi z namestitvenimi programi.

Napake pri prenosu

Scenarij napake Vrsta napake Koda napake Sporočilo o napaki
Različne napake pri
prenosu datoteke JSON
Ponovljiva Enako kot trenutni scenariji
napake pri prenosu
Enako kot trenutni scenariji napake pri prenosu
Splošna napaka pri prenosu Usodna HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_ERROR = 113
Pri prenosu je prišlo do napake. Strežniki Adobe niso dosegljivi. Preverite svojo internetno
povezavo in nastavitve požarnega zidu, nato poskusite znova.
Napaka pri ekstrahiranju Usodna

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
EXTRACTION_ERROR
= 114

(Ta koda napake se zaenkrat
ne uporablja v kodi)

Datotek ni mogoče ekstrahirati. Za ponovni prenos izdelka pritisnite Poskusi znova.
Pri preverjanju podpisa je prišlo do napake. Usodna HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
SIGN_CHECK_ERROR =115

(Ta koda napake se zaenkrat
ne uporablja v kodi)
Vsebina prenosa je morda poškodovana.
Poskusite jo znova prenesti.


Napaka pri obravnavi datoteke
(notranja napaka)

Usodna

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
FILE_HANDLING_ERROR =
116


Vsebina prenosa je morda poškodovana.
Poskusite jo znova prenesti.
Neuspešno preverjanje veljavnosti Usodna HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_DOWNLOAD_INVALID_FILE
_ERROR = 117
Vsebina prenosa je morda poškodovana.
Poskusite jo znova prenesti.
Omrežje ni na voljo Ponovljiva HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
NETWORK_UNAVAILABLE = 118
Ni komunikacije z omrežjem.
Strežnik se ne odziva Ponovljiva HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_SERVER_UNRESPONSIVE = 119
Strežnik se ne odziva. Preverite svojo internetno povezavo in nastavitve požarnega zidu,
nato pritisnite Poskusi znova.
Disk je poln Ponovljiva HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_OUTPUT_DISK_FULL = 120
Ni dovolj prostora na disku. Sprostite prostor na {0} in poskusite znova.
Napaka dovoljenja za dostop
med prenosom (napaka uporabnika/sistema)
Ponovljiva HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_WRITE_PERMISSION = 121
Napaka pri zapisovanju na začasno mesto datoteke. Uredite dovoljenja za
začasno mesto. Če težave ne morete odpraviti, se obrnite na podporo za stranke.
Strežnik ne
podpira večkanalnega prenosa
(notranja napaka)

Usodna HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_HTTP_BYTE_RANGE_NOT
_SUPPORTED = 122
Pri prenosu je prišlo do napake. Strežniki Adobe niso dosegljivi. Preverite svojo internetno
povezavo in nastavitve požarnega zidu, nato poskusite znova.
Neveljavna konfiguracija prenosa
(notranja napaka)
Usodna HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_INVALID_CONFIGURATION 
= 123
Pri prenosu je prišlo do napake. Strežniki Adobe niso dosegljivi. Preverite svojo internetno
povezavo in nastavitve požarnega zidu, nato poskusite znova.
Napaka posredniškega strežnika Ponovljiva HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_PROXY_AUTHENTICATION
_REQUIRED = 124
Pri prenosu je prišlo do napake. Strežniki Adobe niso dosegljivi. Preverite svojo internetno
povezavo in nastavitve požarnega zidu, nato poskusite znova.
Neveljaven naslov URL
Usodna

HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
HTTP_INVALID_URL =
125

(Če je naslov URL za preverjanje veljavnosti
neveljaven, se ustvari napaka
HDPIM_STATUS_DOWNLOAD
_ERROR
)

Pri prenosu je prišlo do napake. Strežniki Adobe niso dosegljivi. Preverite svojo internetno
povezavo in nastavitve požarnega zidu, nato poskusite znova.
Napaka pri preverjanju veljavnosti Usodna HDPIM_STATUS_DOWNLOAD_
DATA_VALIDATION_ERROR = 126
Vsebina prenosa je morda poškodovana. Poskusite jo znova prenesti.

Namestitev ni bila uspešno izvedena

Scenarij napake Vrsta napake Koda napake Sporočilo o napaki
Setup.exe ne obstaja ali preverjanje podpisa ni uspelo Usodna REG_SETVALUE_FAILURE

Ta namestitev
ne deluje več. Odstranite jo in znova prenesite Creative Cloud
z naslova https://creative.adobe.com
/products/creative-cloud.

Prenesi zdaj.

Splošna napaka upravitelja osebnih podatkov Usodna HDPIM_STATUS_ERROR = 101 Izdelka ni mogoče namestiti. Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
Neveljaven ID seje (notranja napaka) Usodna _GUID = 102 Izdelka ni mogoče namestiti. Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
Upravitelj osebnih podatkov je prejel neveljavne argumente s plošče programov (notranja napaka) Usodna ARGUMENTS = 103

Izdelka ni mogoče namestiti. Za prenos in ponovno namestitev kliknite
Poskusi znova.Prenesi zdaj.

Za namestitev uporabite

Izdelka ni mogoče namestiti. Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.

Za odstranitev uporabite

Izdelka ni mogoče odstraniti. Za ponovno odstranitev
kliknite Poskusi znova.

Pri zapisovanju/branju zbirke podatkov hdpim.db je prišlo do napake (poškodovana namestitev/
dovoljenja).
AAMCorrupt HDPIM_STATUS_DB_ERROR = 105

Prenesi zdaj.

Namesti

Izdelka ni mogoče namestiti. Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.

Odstrani 

Izdelka ni mogoče odstraniti. Za ponovno odstranitev
kliknite Poskusi znova.

Napaka pri razčlenjevanju datoteke XML (notranja napaka) Usodna HDPIM_STATUS_XML_ERROR = 106 Izdelka ni mogoče namestiti. Za prenos in ponovno namestitev kliknite
Poskusi znova.
Napaka v povezavi z datoteko JSON,
morda manjkajo nekateri podatki.
Usodna HDPIM_STATUS_JSON_ERROR = 107 Vsebina prenosa je morda poškodovana. Poskusite jo znova prenesti.
Seja upravitelja osebnih podatkov je zasedena (notranja napaka) Usodna _BUSY = 108 Drug namestitveni program se že izvaja. Počakajte, da se zaključi, in poskusite znova.
V datoteki JSON ni osnovnega paketa (notranja napaka) Usodna

_NOT_SELECTED =
109

(Ta koda napake se zaenkrat
ne uporablja v kodi)

Izdelka ni mogoče namestiti. Za prenos in ponovno namestitev kliknite
Poskusi znova.
Nove niti ni mogoče ustvariti (napaka na ravni sistema) Usodna _CREATE_NEW_THREAD = 110 Izdelka ni mogoče namestiti. Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
Napaka pri ekstrahiranju Usodna ERROR = 127 Datotek ni mogoče ekstrahirati. Znova poskusite prenesti izdelek.
Preverjanje podpisa paketa ni uspelo. Usodna _GENUINE = 128 Vsebina prenosa je morda poškodovana. Poskusite jo znova prenesti.
Ko se prekine komunikacija z datoteko setup.exe Ponovljiva HD_SETUP_INT_RET_IPC = 303 Izdelka ni mogoče namestiti. Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
Vsaka druga napaka v povezavi z datoteko Setup.exe Ponovljiva HD_SETUP_INT_RET_FAILURE = 301 Izdelka ni mogoče namestiti. Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
Namestitev v korenskem
imeniku
Usodna _IN_ROOT_DIR = 132 Izdelka ni mogoče namestiti v korenskem
imeniku.V svojih prednostnih nastavitvah izberite drugo mesto za namestitev in poskusite znova.

Splošna napaka pri namestitvi, premalo razpoložljivega prostora na disku Usodna NOT_AVAILABLE = 133

Če je ime nosilca
znano:

Ni dovolj prostora na disku. Sprostite nekaj prostora na disku
in poskusite znova.

Če ime nosilca ni znano:

Ni dovolj prostora na disku.

V svojih prednostnih nastavitvah izberite drugo mesto za namestitev ali sprostite prostor na disku in poskusite znova.

Splošna napaka pri namestitvi Usodna _ERROR = 136

Izdelka ni mogoče namestiti.Za prenos in ponovno namestitev kliknite
Poskusi znova.

Neveljavni parametri oznake ukaza v paketu PIMX: Usodna INVALID_PARAMS = 137 Izdelka ni mogoče namestiti.Za prenos in ponovno namestitev kliknite
Poskusi znova.
V sistemu je premalo prostega pomnilnika, dodelitev pomnilnika ni uspela Usodna NOMEMORY = 138 Izdelka ni mogoče namestiti, ker je v sistemu premalo prostega pomnilnika.
Znova zaženite svoj računalnik in nato poskusite znova.
Paket PIMX je poškodovan Usodna _CORRUPT_XML = 139 Vsebina prenosa je morda poškodovana. Poskusite jo znova prenesti.
V namestitvenem imeniku ni pravic Usodna

_NO_PERMISSION
= 140,

(Ta koda napake se zaenkrat
ne uporablja v kodi)

Izdelka ni mogoče namestiti na izbranem mestu zaradi težav s
pravicami. V svojih prednostnih nastavitvah izberite drugo mesto za namestitev in poskusite znova.
Različice datoteke za preverjanje različice ni bilo mogoče pridobiti Usodna VERSION = 141 Izdelka ni mogoče namestiti.Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.

V paketu PIMX je uporabljen neveljaven žeton Usodna

TOKEN_NOT_RESOLVED
= 142,

(Ta koda napake se zaenkrat
ne uporablja v kodi)

Izdelka ni mogoče namestiti.Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
Pot datoteke vira v paketu zip ne obstaja Usodna NOT_EXISTS = 143 Vsebina prenosa je morda poškodovana. Poskusite jo znova prenesti.
Datoteka z enakim imenom kot imenik že obstaja Usodna PATH_ALREADY_USED = 145 Datoteka že obstaja na poti namestitve. Preimenujte/izbrišite datoteko in nato poskusite znova
Med nameščanjem/odstranjevanjem datoteke ni mogoče premakniti Usodna za namestitev Zanemarljiva za odstranitev FILE_MOVE_FAILURE = 146 Datoteke ni mogoče premakniti. Preimenujte datoteko in nato poskusite znova.
Med nameščanjem/odstranjevanjem datoteke ni mogoče kopirati

Usodna za namestitev

Zanemarljiva za odstranitev

FILE_COPY_FAILURE = 147 Datoteke ni mogoče kopirati.Preverite dovoljenja in nato poskusite znova. 
Med nameščanjem/odstranjevanjem imenika ni mogoče izbrisati

Usodna za namestitev

Zanemarljiva za odstranitev

FILE_DELETION_FAILURE
= 150,

(Ta koda napake se zaenkrat
ne uporablja v kodi)

Datoteke ni mogoče izbrisati. Preimenujte/izbrišite datoteko in nato poskusite znova.
Med nameščanjem/odstranjevanjem ni mogoče nastaviti dovoljenja za datoteko Zanemarljiva _PERMISSION_FAILURE = 154 Dodaj v dnevniško datoteko

Simbolne povezave
ni mogoče ustvariti
Usodna SYMLINK_CREATION_FAILURE = 156 Simbolne povezave ni mogoče ustvariti. Za prenos in ponovno namestitev kliknite
Poskusi znova.
Med nameščanjem/odstranjevanjem ni mogoče izbrisati simbolne povezave

Usodna za namestitev

Zanemarljiva za odstranitev

SYMLINK_DELETION_FAILURE
= 157,

(Ta koda napake se zaenkrat
ne uporablja v kodi)

Simbolne povezave ni mogoče izbrisati.Preverite
dovoljenja in nato poskusite znova.
Med nameščanjem ni mogoče nastaviti lokaliziranega imena datoteke za prikaz Zanemarljiva _LOC_DISPLAY_NAME_FAILURE = 158 Dodajte v dnevniške datoteke.
Med nameščanjem ni mogoče ustvariti registrskega ključa Usodna REGKEY_CREATE_FAILURE = 160 Vrednosti registra ni bilo mogoče zapisati. Preverite dovoljenja in nato poskusite znova.
Med odstranjevanjem ni mogoče izbrisati registrskega ključa Zanemarljiva REGKEY_DELETE_FAILURE = 161 Dodajte v dnevniške datoteke.
Med nameščanjem/odstranjevanjem ni mogoče konfigurirati datoteke s pisavami Zanemarljiva FONT_CONFIGURE_FAILURE = 168 Dodajte v dnevniške datoteke.
Zrcaljenja wow64 ni mogoče onemogočiti

Usodna za namestitev

Zanemarljiva za odstranitev

WOW64_REFLECTION_FAILURE = 171 Izdelka ni mogoče namestiti.Za prenos in ponovno namestitev kliknite Poskusi znova.
Med nameščanjem ni mogoče nastaviti ikone mape Zanemarljiva FOLDER_ICON_FAILURE = 172 Dodajte v dnevniške datoteke.
Med nameščanjem/odstranjevanjem ni mogoče pridobiti podatkov o datoteki/mapi Zanemarljiva GET_ACL_FAILURE = 174 Dodajte v dnevniške datoteke.
Izbrani imenik za namestitev je omrežno mesto Usodna PATH_IS_NETWORK_PATH = 176 Namestitev na omrežni disk ni mogoča. V svojih
prednostnih nastavitvah izberite drugo mesto za namestitev in ponovite poskus namestitve.
Izbrana pot namestitve presega dovoljeno največje število znakov Usodna PATH_EXCEEDS_LIMIT = 177 Izbrana pot namestitve je predolga. V svojih prednostnih nastavitvah izberite drugo mesto za namestitev in poskusite znova.
Izbrana pot namestitve vsebuje neveljavne znake Usodna _PATH_HAS_INVALID_CHARS = 178 Pot namestitve vsebuje neveljavne znake. V svojih prednostnih
nastavitvah izberite drugo mesto za namestitev in poskusite znova.
Izbrana pot namestitve ni polna pot Usodna PATH_NOT_FULL_PATH = 179 Pot namestitve je neveljavna. V svojih prednostnih nastavitvah izberite
drugo mesto za namestitev in nato poskusite znova.
Izbrani jezik
namestitve je neveljaven

Usodna LANG_NOT_PRESENT = 180 Jezik namestitve je neveljaven. V svojih prednostnih nastavitvah
izberite drug jezik namestitve in nato poskusite znova.
Psevdonima ni mogoče ustvariti

Usodna za namestitev

Zanemarljiva za odstranitev

ALIAS_CREATION_FAILURE = 151 Simbolne povezave ni mogoče ustvariti. Za prenos in ponovno namestitev kliknite
Poskusi znova.
Psevdonima ni mogoče izbrisati

Usodna za namestitev

Zanemarljiva za odstranitev

_DELETION_FAILURE = 152 Simbolne povezave ni mogoče izbrisati. Preverite dovoljenja in nato poskusite znova
Namestitev na disku, ki razlikuje med malimi in velikimi črkami, ni mogoča Usodna _IS_CASE_SENSITIVE = 181 Pot namestitve je neveljavna. V svojih prednostnih nastavitvah izberite
drugo mesto za namestitev in nato poskusite znova.

Odstranitev ni bila uspešno izvedena

Scenarij napake Vrsta napake Koda napake Sporočilo
Datoteke XML za odstranitev ni/je poškodovana Zanemarljiva HDPIM_STATUS_MISSING_
UNINSTALL_XML = 134
Dodaj v dnevnike
Splošna napaka pri odstranitvi Usodna HDPIM_STATUS_UNINSTALL
_ERROR = 135
Izdelka ni mogoče odstraniti. Za ponovno odstranitev kliknite Poskusi znova.

Drugo

Scenarij napake Vrsta napake Koda napake Sporočilo
Proces v sporu
Ponovljiva
HDPIM_STATUS_CONFLICTING_
PROCESS_RUNNING = 131

Glede na trenutno obnašanje
Ko dvig pravic ni na voljo
Ponovljiva
HD_SETUP_INT_RET_ELEVATION = 302
Glede na trenutno obnašanje

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu