Delo z neobdelanimi datotekami CR2 Canon Dual Pixel v orodjih Camera Raw in Lightroom

Adobe Camera Raw in Adobe Photoshop Lightroom zagotavljata standardno podporo za vse datotek Canon 5D Mark IV CR2. Prosimo, upoštevajte, da uporabniki, ki želijo izkoristiti prednosti novih neobdelanih prilagoditev Canonovih možnosti Dual Pixel, potrebujejo programsko opremo Canon Digital Photo Professional.

Predobdelava neobdelanih datotek Canon Dual Pixel Raw pred odpiranjem v orodju Adobe Camera Raw ali Lightroom

  1. Neobdelano datoteko Dual Pixel CR2 odprite v orodju Canon Digital Photo Professional.

  2. Sliko prilagodite z orodjem Dual Pixel Raw Optimizer.

  3. Prilagodite nastavitev beline.

  4. Ustvarite datoteko TIFF s svojimi prilagoditvami.

  5. Zdaj lahko nastalo datoteko TIFF uvozite v Adobe Camera Raw alii Lightroom oziroma uvozite vanju.

Opomba:

Pri uporabi Lightroom 6.7, potrebujejo datoteke Canon CR2, ustvarjene z omogočeno možnostjo Dual Pixel Raw, da je pri pretvarjanju v DNG izbrana možnost »Vdelaj originalno neobdelano datoteko«. Zaradi tega je pretvorba v DNG ob uvozu v Lightroom 6.7 onemogočena za datoteke Canon Dual Pixel Raw. Ta omejitev ne velja za orodje Lightroom 6.8 ali novejše različice.

Lightroom 6.7 podpira pretvarjanje datotek Canon DPR v DNG, če uporabite možnost stiskanja z izgubami. Originalni podatki o sliki se v tem primeru ne shranijo.