Nakupne možnosti

Za učitelje, učence in ostale zaposlene so na voljo popusti za učence in učitelje. Različice programov Adobe za učence in učitelje lahko kupite neposredno na Adobe.com ali pri trgovcih z izdelki Adobe.

Poleg tega Adobe ponuja licenčne programe za oddelke in ustanove. Več o licenčnih možnostih družbe Adobe.

Pobrskajte po katalogu za učence in učitelje za ogled razpoložljivosti izdelka in jezika. Odvisno od razpoložljivosti, so izdelki na voljo z naročnino, za prenos ali v fizični obliki.

V spletni izobraževalni trgovini ni mogoče oddati natočil, ki so oproščena davkov. Za naročila, ki so oproščena davkov, stopite v stik s pooblaščenim izobraževalnim trgovskim posrednikom.

Da, različice izdelkov za učence in učitelje lahko uporabljate v komercialne namene na zasebnih računalnikih. Ponovna prodaja je prepovedana.

Kupite lahko eno članstvo za Creative Cloud, ki ga lahko uporabljate v operacijskih sistemih Mac OS in Windows. Za vse druge različice izdelkov za učence in učitelje lahko kupite eno licenco za eno platformo za posamezni izdelek (vključno s kompleti in posameznimi preizkusnimi različicami) na leto.

Upravičenost

Če želite prejeti popust za učence, morate biti stari najmanj 13 let in biti vpisani v eno izmed naslednjih ustanov:

 • univerzo ali visokošolski zavod — akreditirana javna ali zasebna univerza ali visokošolski zavod (vključno z večerno, višjo in poklicno šolo), ki podeljuje diplome za ne manj kot dve leti polnega šolanja*
 • osnovno ali srednjo šolo — akreditirana javna ali zasebna osnovna ali srednja šola, ki ponuja polno šolanje*
 • šolanje na domu — kot ga določa državnih zakonik za šolanje na domu

Do popusta za učitelje ste upravičeni, če ste:

 • Predavatelj ali del osebja ustanove — zaposleni s strani akreditirane osnovne ali srednje šole, javne ali zasebne univerze, šolskega okoliša ali sveta za izobraževanje (vključno, če imate status upokojenega profesorja)*
 • Učitelj učenca, ki se šola doma — kot to določa državni zakonik za šolanje na domu

* Akreditirane šole so odobrene s strani združenja, ki ga je priznalo ministrstvo za izobraževanje/državni odbor za izobraževanje v ZDA ali kanadsko/deželno ministrstva za šolstvo, in so primarno namenjene za učenje. V ZDA so to: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.

Če si želite ogledati, ali lahko kupite programsko opremo s popustom za izobraževalne ustanove, preverite naslednji seznam ustanov, ki so upravičene do popusta. Akreditirane šole lahko prav tako kupijo izdelke preko posebnih licenčnih programov Adobe za večje količine.
Oglejte si izobraževalne licenčne programe.

Upravičene ustanove:

 • Akreditirana javna ali zasebna osnovna ali srednja šola, ki ponuja polno šolanje za razrede K-12 oz. šolski okoliš za takšne šole*
 • Akreditirana javna ali zasebna univerza ali visokošolski zavod (vključno z večerno, višjo in poklicno šolo), ki podeljuje diplome za ne manj kot dve leti polnega šolanja*
 • Šolske upravne enote ali sveti za izobraževanje
 • Vrste šolanj na domu, ki so odobrena s strani Adobe
 • Vladne šole na ozemljih ZDA ali Kanade
 • Imenovane izobraževalne ustanove, ki ji je Adobe pisno odobril
 • Bolnice v ZDA, ki so v celoti v lasti in vodene s strani izobraževalne ustanove. To pomeni, da je ustanova edini lastnik bolnice in edini subjekt, ki izvaja nadzor vsakodnevnega dela.
 • Visokošolski raziskovalni laboratoriji, ki so javni zavodi priznani s strani ameriškega ministrstva za šolstvo ali kanadskega/ deželnega ministrstva za šolstvo, izobražujejo študente in lahko zagotovijo kopijo podzakonskih aktov, ki navajajo odnos z nadzorno univerzo
 • Občasno lahko na spletnem mestu Adobe.com zasledite druge primere upravičenih ustanov

Neupravičene ustanove:

 • Neakreditirane šole in verske organizacije
 • Muzeji
 • Cerkve
 • Knjižnice
 • Bolnice v Kanadi
 • Centri za usposabljanje ali šole, ki podeljujejo certifikate za tečaje, kot so usposabljanje za računalniško programsko opremo, vključno in brez omejitev: Ziff Davis University, Learning Tree University, New Horizon Computer Learning Center in centri za uposabljanje učiteljev
 • Vojaške šole, ki ne podeljujejo akademskih naslovov
 • Raziskovalni laboratoriji, ki jih ameriško ministrstvo za šolstvo ali Kanadsko/deželno ministrstvo za šolstvo ne prizna. Na primer, ustanove, ki jih priznava ameriško ministrstvo za obrambo in energija ter Nacionalni raziskovalni svet Kanade. Poleg tega laboratoriji v ZDA, ki so opredeljeni kot zvezno financirani raziskovalni in razvojni centri (FFRDCs) in univerzitetno povezani raziskovalni centri (UARCs), niso upravičeni. Primeri: Los Alamos National Laboratory, Sandia National Laboratory in Lawrence Livermore National Laboratory.
 • Občasno lahko na spletnem mestu Adobe.com
  zasledite druge primere neupravičenih ustanov

* Akreditirane šole so tiste, ki so odobrene s strani združenja, ki ga je priznalo ministrstvo za izobraževanje/državni odbor za izobraževanje v ZDA ali kanadsko/deželno ministrstva za šolstvo, in so primarno namenjene za učenje. V ZDA so to: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.

Ko končate svoje naročilo, boste prejeli e-pošto, ki vsebuje tudi vašo serijsko številko. Svojo serijsko številko lahko kadar koli pregledate v upravitelju prenosov, ki je ob povezavi za prenos kupljenega izdelka. Po registraciji si lahko ogledate izdelke v razdelku Moji izdelki na strani Moj Adobe.

Za več informacij glejte Serijska številka, odkupne kode in kode izdelkov | Različice za učence in učitelje.

Če ste nakup opravili pri družbi Adobe prek Adobe.com ali telefona v Severni Ameriki, morate v 14 dneh posredovati dokazilo o upravičenosti. Če ste nakup opravili pri družbi Adobe.com v drugih regijah ali od trgovskega posrednika, imate za predložitev vašega dokazila o upravičenosti šest dni časa.

Če veljavnost naročila poteče, boste prejeli e-poštno obvestilo, naročilo pa boste morali predložiti še enkart.

Naročniški izdelki

Ko iščete izobraževalni popust za naročniško aplikacijo Adobe, glejte.Podaljšanje študentskega popusta, da bi izvedeli, kako Adobe potrdi vaš izobraževalni status.

Večkratni izdelki

Če ste kupili večkratni izdelek Adobe s kodo izdelka v Severni Ameriki, uporabite kodo izdelka, da pričnete proces preverjanja na spletni strani Službe za preverjanje primernosti. Po vnosu svoje kode izdelka vas bomo prosili, da posredujete nekaj informacij o sebi in vašem nakupu. Nato vas bomo prosili, da predložite svoje dokazilo o akademski upravičenosti. Vaša primernost se preverja z enim od naslednjih načinov:

 • Potrditev akademskega e-poštnega naslova, ki ga navedete.
 • Preverjanje akademskih dokumentov, ki jih naložite. Poiščite seznam sprejemljivih dokumentov v priročniku za primernost.

Ko je vaša primernost odobrena, vam bo Služba za preverjanje primernosti poslala potrditveno e-pošto, ki vsebuje serijsko številko vašega izdelka in navodila za aktiviranje programske opreme.

Če se ne ujemate z merili primernosti, boste prejeli e-pošto z obvestilom, da je vaša primernost zavrnjena.

Če ste kupili izdelek Adobe zunaj Severne Amerike, glejte izpolnitev naročila izdaje Adobe Student in Teacher za informacije o serijskih številkah, kodah za odkup in preverjanju primernosti.

Če ste nakup opravili na Adobe.com:

 • V Severni Ameriki: odgovor lahko pričakujete v dveh delovnih dneh po prejemu vašega dokaza o upravičenosti. Če potrebujete pomoč, se obrnite na nas.
 • V drugih regijah: odgovor lahko pričakujete v enem delovnem dnevu po prejemu vašega dokaza o upravičenosti. Če potrebujete pomoč, se obrnite na nas.

Če ste nakup opravili pri družbi Adobe po telefonu: odgovor lahko pričakujete v enem delovnem dnevu po prejemu vašega dokaza o upravičenosti. Če potrebujete pomoč, se obrnite na nas.

Če ste nakup opravili pri trgovskem posredniku v Severni Ameriki: odgovor lahko pričakujete v enem delovnem dnevu po prejemu vašega dokaza o upravičenosti. Če potrebujete pomoč, se obrnite na nas.

NASVET: Če želite programsko opremo uporabiti preden prejmete serijsko številko, izberite možnost za namestitev izdelka kot preskusno različico. Serijsko številko lahko kasneje uporabite za pretvorbo izdelka v različico, ki ni poskusna.

Družba Adobe v Severni Ameriki ohrani informacije o preverjanju eno leto za upravičene učitelje in šest mesecev za upravičene učence. V vseh drugih regijah družba Adobe shrani informacije za 90 dni. V času teh obdobij vam pri nadaljnjih naročilih ne bo ponovno treba dokazovati upravičenosti.

Vendar ko študent diplomira, prejme dodatno leto za izobraževalno ceno.  Ko je to leto mimo, je naročnina nadgrajena na višjo neizobraževalno ceno. Popust za študente poteče in opravi se nadgradnja na datum obnovitve pogodbe, ko dodatno leto EDU poteče.

Diplomirani študenti prejmejo obvestilo po e-pošti o prihodnjem povišanju cene 30 (trideset) dni pred datumom obnovitve pogodbe. Za več informacij glejte Iztek veljavnosti popusta za izobraževanje.

(Družba Adobe pred novembrom 2011 ni shranjevala informacij o preverjanju.)

Kode izdelkov, ki so licencirani za učence in učitelje, so na listu na levi strani srajčke za DVD. Primeri:

Koda izdelka
koda izdelka
koda izdelka

Za ta izdelek je bila izdana neprenosljiva licenca za priznanje avtorstva, nekomercialno uporabo in skupno rabo pod enakimi pogoji 3.0  Objav v storitvah Twitter™ in Facebook ne urejajo pogoji pogodbe Creative Commons.

Pravna obvestila   |   Pravilnik o zasebnosti v spletu