Čo sú procesy RdrCEF.exe a AcroCEF.exe? Môžem ich vypnúť?

Otázka

Keď spustíte aplikáciu Reader alebo Acrobat, v správcovi úloh systému Windows sa zobrazia ďalšie procesy – RdrCEF.exe a AcroCEF.exe. Na čo tieto procesy slúžia a je možné ich vypnúť?

Procesy AcroCEF a RdrCEF

Odpoveď

Procesy AcroCEF.exe/RdrCEF.exe sú neoddeliteľnou súčasťou aplikácie Acrobat/Reader. Zaoberajú sa niekoľkými integrálnymi aspektmi aplikácie, napríklad interakciou v sieti a službou Document Cloud – Fill and Sign (Vypĺňanie a podpisovanie), Send For Signature (Odosielanie na podpis), Zdieľanie na zobrazenie alebo revíziu (Share for view/review) a pod. Tieto procesy nemožno zmenou konfigurácie alebo databázy Registry odstrániť ani vypnúť.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online