Chyba: počet sa nachádza pri prezeraní PDF alebo vymazávaní strán z PDF súboru mimo rozsah

Chyba: počet je mimo rozsahu

Pri pokuse o zobrazenie PDF alebo vymazanie stránok zo súboru PDF sa vám zobrazí chybové hlásenie „Počet je mimo rozsah.“ Pri pokuse o spustenie ďalších úkonov na PDF sa vám môže zobraziť rovnaké chybové hlásenie. Môže ísť o prípady kombinácie súboru s iným PDF alebo o vkladanie novej stránky.

Riešenie: Exportujte súbor PDF ako súbor PostScript a následne súbor pomocou nástroja Distiller skonvertujte na PDF.

Chyba „Počet je mimo rozsah“ sa vyskytne vtedy, keď Acrobat nájde v súbore PDF problém s vedľajšou štruktúrou označení. Najlepším riešením je, ak od vlastníka získate nové PDF. Ak to nie je možné, problém vyriešte podľa krokov uvedených nižšie.

Poznámka:

Toto riešenie je dobré pre súbory PDF bez interaktívnych prvkov, akými sú multimédiá alebo formulárové polia.

Ak PDF obsahuje interaktívne prvky, toto riešenie neskúšajte. Prvky po exportovaní z PDF do PostScript a následnej spätnej konverzie do PDF nemusia fungovať správne.

  1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat.

  2. Zvoľte možnosť SúborExportovať do > PostScript.

  3. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte rozdielny názov súboru a kliknite na možnosť Uložiť.

  4. Prejdite do priečinka, kde ste si uložili súbor PostScript. Kliknite pravým tlačidlom na súbor a zvoľte možnosť Otvoriť cez Adobe Acrobat Distiller.

    Acrobat Distiller skonvertuje súbor PostScript do súboru PDF. Súbor PDF sa uloží do rovnakého priečinka.

  5. Otvorte súbor PDF v Acrobat. Teraz sa pokúste zobraziť stránky alebo vymazať, vložiť či pridať stránku do súboru PDF.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?