Chyba: Nesprávny parameter pri odstraňovaní strán v aplikácii Acrobat

Chyba: nesprávny parameter pri vymazávaní stránok z PDF

Pri pokuse o vymazanie stránky z PDF sa vám zobrazí chybové hlásenie „Nesprávny parameter.“ Rovnaké chybové hlásenie sa môže vyskytnúť aj pri pokuse o vloženie alebo pridanie stránky k PDF.

Chyba „Nesprávny parameter“ sa vyskytne vtedy, keď Acrobat nájde v súbore PDF problém s vedľajšou štruktúrou označení. Skúste nasledovné riešenia.

Riešenie 1: kombinácia PDF s iným PDF

 1. Spustite aplikáciu Acrobat a potom stlačte možnosti Súbor > Vytvoriť > Spojiť súbory do jedného PDF

 2. Kliknite na ponuku Pridať súbory a zvoľte možnosť Pridať súbory.

 3. Vyhľadajte a označte súbor PDF, ktorý vykazuje chybu „Nesprávny parameter,“ a potom kliknite na možnosť Otvoriť.

 4. Kliknite na ponuku Pridať súbory a zvoľte možnosť Pridať súbory.

 5. Vyhľadajte a označte ďalší súbor PDF – najlepšie jednostranový prázdny súbor PDF – a kliknite na možnosť Otvoriť.

 6. Kliknite na možnosť Kombinovať alebo Kombinovať súbory. Označené súbory sa skombinujú do jedného PDF a súbor (Binder1.pdf) sa otvorí v nástroji Acrobat.

 7. Uložte súbor. Označte všetky stránky, ktoré ste pridali do PDF pomocou operácie kombinácie súborov (stránky iných PDF, ktoré ste označili pri kombinovaní súborov). Vymažte zvolené stránky:

  • V Acrobat/2017 stlačte možnosti Zobraziť > Nástroje > Organizácia stránok > Otvoriť. Označte stránky, ktoré chcete vymazať, a kliknite na ikonu Vymazať alebo stlačte kláves Delete.
  • V Acrobat XI stlačte Zobraziť > Nástroje > Stránky. Označte stránky, ktoré chcete vymazať, a kliknite na Vymazať na pravej table alebo stlačte kláves Delete.
 8. Znova uložte súbor. Aby ste zistili, či chyba pretrváva, skúste zo súboru PDF vymazať niektorú stranu.

Riešenie 2: Exportujte súbor PDF ako súbor PostScript a následne súbor pomocou nástroja Distiller skonvertujte na PDF.

Toto riešenie je dobré pre súbory PDF bez interaktívnych prvkov, akými sú multimédiá alebo formulárové polia.

Ak PDF obsahuje interaktívne prvky, toto riešenie neskúšajte. Prvky po exportovaní z PDF do PostScript a následnej spätnej konverzie do PDF nemusia fungovať správne.

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat.

 2. Zvoľte možnosť SúborExportovať do > PostScript.

 3. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte rozdielny názov súboru a kliknite na možnosť Uložiť.

 4. V priečinku, kde máte uložený súbor PostScript, kliknite pravým tlačidlom na súbor a zvoľte možnosť Otvoriť pomocou programu Adobe Acrobat Distiller.

  Acrobat Distiller skonvertuje súbor PostScript do súboru PDF. Súbor PDF sa uloží do rovnakého priečinka.

 5. Aby ste zistili, či chyba pretrváva, skúste súbor PDF otvoriť v aplikácii Acrobat a následne sa pokúste vymazať, vložiť alebo pridať stránku.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?