Ako zabrániť zrušeniu inštalácie Acrobat na systém Windows 64-bit

Inštalácia Acrobat sa zrušila, pričom vykázala chyby

Inštalácia Acrobat sa zrušila, pričom vykázala chybu 28000 alebo inštalácia Acrobat sa zrušila a podrobný denník vykazuje nasledovný záznam:

MSI (s) (E0:64) [04:29:58:495]: Vykonávaná operácia: CustomActionSchedule(Action=AAMIU_Install.196A45B3_0387_4DF9_9420_597B6F2F9ADD, ActionType=3073,Source=BinaryData,Target=AAMIU_Install,CustomActionData=YES)
MSI (s) (E0:FC) [04:29:58:495]: Vyvoláva sa vzdialená vlastná akcia. DLL: C:\Windows\Installer\MSI4D14.tmp, Vstupný bod: AAMIU_Install CustomAction AAMIU_Install.196A45B3_0387_4DF9_9420_597B6F2F9ADD vrátil skutočný kód chyby 1603 (nemusí to byť 100 % presné, ak vnútri izolovaného priestoru došlo k prekladu)
Akcia skončila 4:29:59: InstallFinalize. Návratová hodnota 3.

 

Na vyriešenie chýb a správnu inštaláciu nástroja Acrobat skúste riešenia v poradí, ktoré je uvedené nižšie.

Riešenie 1: Uistite sa, že položky databázy Registry uvedené nižšie majú správne hodnoty.

Upozornenie: Riešenia uvedené ďalej zahŕňajú úpravu databázy Registry systému Windows. Spoločnosť Adobe neposkytuje podporu pre problémy spôsobené nesprávnymi úpravami databázy Registry, ktorá obsahuje kritické informácie o hardvéri a softvéri systému. Pred úpravou databázy Registry vytvorte jej zálohu. Ďalšie informácie o databáze Registry nájdete v dokumentácii k systému Windows alebo vám ich poskytne spoločnosť Microsoft.

Kroky na rýchlu opravu záznamov databázy Registry:

 1. Stiahnite si nižšie uvedený súbor: Kliknite na možnosť Získať súbor (RegistryKey_CommonFileDirValue.zip). Súbor sa stiahne do priečinku Preberanie.

  Prevziať

 2. Otvorte súbor a rozbaľte ho: Kliknite na možnosť Otvoriť alebo dvakrát kliknite na názov súboru.

 3. Extrahujte súbor .reg: Kliknite pravým tlačidlom na názov súboru a zvoľte možnosť Extrahovať, vyberte si umiestnenie, kam chcete rozbalený súbor uložiť a následne kliknite na možnosť Rozbaliť.

 4. Dvakrát kliknite na rozbalený súbor a naimportujte ho do databázy registrov. Ak vidíte výzvu Ovládania prístupu používateľa, kliknite na Áno.

 5. Ak sa vám zobrazí ďalšia výzva alebo dialógové okno s upozornením, kliknite na Áno. Nakoniec sa vám zobrazí potvrdzovacie hlásenie, ktoré vás bude informovať o úspešnom pridaní kľúčov a hodnôt do databázy registrov.

 6. Teraz skúste nainštalovať Acrobat alebo jeho najnovšiu opravu.

Poznámka:

Ak sa nenachádzate pri počítači, kde sa chyba objavila, uložte súbor .reg na USB kľúč a následne ho skopírujte do počítača, kde sa táto chyba objavila. Ak ste správcom domény, pomocou objektu GPO môžete zavolať súbor .reg na vzdialenom počítači.

Informácie o zmene databázy registrov

Tento súbor .reg vytvorí/upraví nasledujúce položky databázy Registry:

 • Kľúč databázy Registry: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion

Reťazec: CommonFilesDir -> Hodnota: C:\Program Files (x86)\Common Files

Reťazec: CommonFilesDir (x86) -> Hodnota: C:\Program Files (x86)\Common Files

 

Riešenie 2: Inštalácia Acrobat sa zrušila, pričom vykázala chybu 28000

Inštalácia Acrobat zlyhala s nasledovným chybovým hlásením: Chyba 28000: Inštalácia modulu licencovania Acrobat zlyhala."

Skúste nasledovné riešenia.

Riešenie 1: premenujte priečinok OOBE

 1. Prejdite do nasledovného umiestnenia: “C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe” 

 2. Premenujte priečinok OOBE na OOBE_old.

 3. Teraz skúste nainštalovať Acrobat alebo jeho najnovšiu opravu.

  Poznámka:

  Táto zmena ovplyvní aj licencovanie ďalších aplikácií Creative Cloud, akými sú Photoshop, InDesign a pod. Po spustení akéhokoľvek produktu Adobe sa budete musieť znova prihlásiť.

Riešenie 2: premenujte priečinok Adobe

Výstraha:

Toto riešenie vyskúšajte len vtedy, ak nemáte v počítači nainštalované žiadne iné produkty Adobe. V prípade, že v počítači máte nainštalované iné produkty Adobe, prestanú fungovať a budete ich musieť preinštalovať. 

 1. Prejdite do nasledovného umiestnenia: "C:\Program Files (x86)\Common Files"

 2. Premenujte priečinok Adobe na Adobe_old.

 3. Stlačte klávesy Windows + R, čím otvoríte dialógové okno Spustiť, kde do poľa Otvoriť zadajte appdata a kliknite na tlačidlo OK.

 4. Dvakrát kliknite na priečinok Lokálne a následne premenujte priečinok Adobe na Adobe_old.

 5. Teraz skúste nainštalovať Acrobat alebo jeho najnovšiu opravu.

Riešenie 3: Inštalácia Acrobat sa zrušila, pričom vykázala chybu 28000 spolu s chybou o nenájdení súboru Imslib

Inštalácia Acrobat zlyhala s nasledovným chybovým hlásením: "Chyba 28000: Inštalácia modulu licencovania Acrobat zlyhala", spolu s chybovým hlásením: "Imslib sa nenašiel."  

Skúste nasledovné riešenie.

Riešenie: Ukončite proces „AACustomHook“ a potom preinštalujte Acrobat

V systéme Windows:

 1. Otvorte správcu úloh: pravým tlačidlom kliknite na prázdne miesto v paneli nástrojov Windows a zvoľte možnosť Správca úloh alebo Spustiť správcu úloh.
 2. V okne správcu úloh kliknite pravým tlačidlom na proces AAMCustomHook a stlačte možnosť Ukončiť úlohu.
 3. Zatvorte okno správcu úlohu.
 4. Znovu nainštalujte aplikáciu Acrobat.

V systéme Mac:

 1. Otvorte monitor aktivity: Otvorte Finder a prejdite do ponuky Aplikácie > Nástroje a následne dvakrát kliknite na možnosť Monitor aktivity.
 2. V okne monitoru aktivity zvoľte proces AAMCustomHook a potom kliknite na Krížik v pravom hornom rohu okna. Na potvrdenie kliknite na možnosť Vynútiť vypnutie.
 3. Zatvorte okno monitoru aktivity.
 4. Znovu nainštalujte aplikáciu Acrobat.
Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu