Chyba pri pokuse o aktualizáciu aplikácie Acrobat alebo Reader

Riešenia

Používatelia aplikácie Reader

Niektoré z chýb z nasledujúcej tabuľky môžete niekedy vyriešiť preinštalovaním aplikácie Adobe Reader.

 1. Odinštalujte aplikáciu Reader z počítača.

  • Windows 10: V ľavom dolnom rohu pracovnej plochy kliknite na ikonu Windows. V kontextovej ponuke kliknite na položku Nastavenia. Kliknite na Systém a potom vyberte možnosť Aplikácie a funkcie. Vyberte položku Reader a kliknite na možnosť Odinštalovať. Odinštalovanie potvrďte kliknutím na tlačidlo Odinštalovať.
  • Windows 8: Prejdite do pravého horného alebo dolného rohu pracovnej plochy a aktivujte panel kľúčových tlačidiel. V paneli kľúčových tlačidiel kliknite na tlačidlo Nastavenia. V paneli nastavení vyberte Ovládací panel. V ponuke Ovládací panel vyberte položku Programy. V časti Programy a funkcie v okne Programy vyberte možnosť Odinštalovať program. Vyberte položku Reader, kliknite na možnosť Odinštalovať a postupujte podľa pokynov.
  • Windows 7: Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položku Ovládací panel. Dvakrát kliknite na ikonu Programy a funkcie.Vyberte položku Adobe Reader, kliknite na možnosť Odinštalovať a postupujte podľa pokynov.
 2. Prejdite na stránku Prevziať Adobe Reader a kliknite na Prevziať teraz.
 3. Počkajte dostatočne dlho, kým Správca preberania prevezme všetky potrebné inštalačné súbory. Potom nainštalujte aplikáciu Reader podľa pokynov.

 4. Ak problémy pretrvávajú, skúste použiť iný webový prehľadávač.

Používatelia aplikácie Acrobat

 1. Odinštalujte aplikáciu Acrobat z počítača.

  • Windows 10: V ľavom dolnom rohu pracovnej plochy kliknite na ikonu Windows. V kontextovej ponuke kliknite na položku Nastavenia. Kliknite na Systém a potom vyberte možnosť Aplikácie a funkcie. Vyberte položku Acrobat a kliknite na možnosť Odinštalovať. Odinštalovanie potvrďte kliknutím na tlačidlo Odinštalovať.
  • Windows 8: Prejdite do pravého horného alebo dolného rohu pracovnej plochy a aktivujte panel kľúčových tlačidiel. V paneli kľúčových tlačidiel vyberte tlačidlo Nastavenia. V paneli nastavení vyberte Ovládací panel. V ponuke Ovládací panel vyberte položku Programy. V časti Programy a funkcie v okne Programy vyberte možnosť Odinštalovať program. Vyberte položku Acrobat, kliknite na možnosť Odinštalovať a postupujte podľa pokynov.
  • Windows 7: Kliknite na tlačidlo Štart a vyberte položku Ovládací panel. Dvakrát kliknite na položku Programy a funkcie. Vyberte položku Adobe Acrobat, kliknite na možnosť Odinštalovať a postupujte podľa pokynov.
 2. Preinštalujte aplikáciu Acrobat pomocou prevzatého inštalátora alebo disku DVD. 

Správcovia

Podrobnosti o konfigurácii a riešení problémov s Aktualizačným programom nájdete v Príručke k aktualizačnému programu Acrobat-Reader.

Všeobecné chybové hlásenia

Tak ako väčšina aplikácií systému Windows, aj aplikácie Acrobat a Reader používajú na inštaláciu aktualizácií technológiu Inštalátor systému Microsoft Windows. Ak aktualizácia zlyhá, môže sa zobraziť jedna z nasledujúcich chýb Inštalátora Microsoft. Zoznam nie je úplný. Spoločnosť Adobe aktualizuje zoznam podľa ďalších zistených riešení všeobecných chýb. Ak vaša chyba v tomto zozname nie je uvedená, môžete skontrolovať Chybové hlásenia Inštalátora systému Windows na stránke spoločnosti Microsoft.

Chyba Názov Riešenie
1067 Aktualizácia zlyhala. Proces bol neočakávane ukončený. Skúste prevziať aplikáciu priamo z tejto stránky.
1309 Chyba pri pokuse o otvorenie zdrojového súboru:
C:\Windows\system32\Macromed\Flash\
FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg. 
Pozri Chyba 1321 alebo 1309 | Inštalovať | CS4, CS5 | Windows.
1310 Chyba pri zapisovaní do súboru: C:\Config.Msi....Skontrolujte, či máte prístup k danému priečinku. Pozri Chyba „1310: Chyba pri zapisovaní do súboru: C:\Config.Msi...“ | Produkty CS4.
1311 Nemožno nájsť zdrojový súbor kabinetu: [názov súboru]. Pozri Chyba 1311, 1335 alebo 2350 „Zdrojový súbor sa nenašiel...data1.cab“ pri inštalácii produktov Adobe | Windows.
1321 Inštalátor nemá dostatočné oprávnenia na úpravu tohto súboru: c:\Windows\system32\Macromed\Flash\
FlashPlayerTrust\AcrobatConnect.cfg. 
Pozri Chyba 1321 alebo 1309 | Inštalovať | CS4, CS5, CS5.5 | Windows.
1327 Neplatná jednotka Pozri Chyba 1327 | „Neplatná jednotka“ | Inštalovať | CS4, CS5, Acrobat, Reader.

Alternatívne riešenie: Táto chyba sa niekedy zobrazí, keď je jednotka mapovaná pre používateľa a inštalátor beží v kontexte systému. Zmeňte prístupové práva k sieťovému priečinku na „zápis“ pre každého používateľa do zdieľaného priečinka alebo jednotky.
1328 Chyba pri použitíopravypre [názov súboru]. Je pravdepodobné, že súbor bol aktualizovaný iným spôsobom a oprava ho nemôže upravovať. Ďalšie informácie vám poskytne dodávateľ opravy. Súbor bol zmenený alebo chýba. Odinštalujte program a znova ho nainštalujte. Pozrite si Chyba 1328: Chyba pri použití opravy pre súbor.
1335  Súbor kabinetu „[názov súboru]“ potrebný pre túto inštaláciu je poškodený a nemožno ho použiť. Táto chyba môže značiť sieťovú chybu, chybu pri načítaníCD-ROMalebo problém s balíčkom.  Zdrojový kabinet je poškodený. Pozri Chybové hlásenia Inštalátora systému Windows.
1401, 1402, 1404, 1406  Nie je možné [vykonať určitú akciu] pre [kľúč alebo hodnotu] Tieto chyby sa vyskytujú, keď Inštalátor systému Windows nedokáže úspešne upraviť databázu Registry. Rýchle riešenia:
 • Opravte aktuálnu inštaláciu programu pomocou položky Pridať alebo odstrániť programy v ponuke Ovládací panel.
 • Prihláste sa ako správca a prejdite na príslušný kľúč databázy Registry:
  (Acrobat) HKLM\Software\Adobe\Acrobat 
  (Reader) Reader\<verzia> HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\<verzia>
 • Znova aktualizujte program.

Pozri tiež:

Chyba 1402 | Chyba 1406 | Acrobat, Reader.

 

1500 Práve prebieha iná inštalácia. Pred spustením novej inštalácie dokončite spustenú inštaláciu.  Pozri Chyba 1704 alebo 1500 | Inštalovať, odstrániť | CS4 | Windows.
1601 Nedostatok miesta na disku Uistite sa, že je na primárnom disku dostatok miesta a opakujte aktualizáciu.
1603 Došlo k závažnej chybe počas inštalácie
alebo
#_AdobeError_#1603
Ukončite Microsoft Office a všetky webové prehľadávače. Potom v aplikácii Acrobat alebo Reader vyberte možnosť Pomocník > Skontrolovať dostupné aktualizácie. 
Pozri tiež Chyba 1603 | Inštalovať | Produkty CS3, CS4.
1606 Nemožno pristupovať k umiestneniu v sieti

Skúste použiť sprievodcu opravami od spoločnosti Microsoft, ktorý je dostupný na stránke support.microsoft.com/kb/886549. Tento sprievodca aktualizuje databázu Registry systému Windows.

Upozornenie: Spoločnosť Adobe nepodporuje softvér tretích strán a túto informáciu poskytuje iba ako pomoc.

Ak nedokážete odstrániť problém po použití sprievodcu opravami, pozrite si riešenia v časti Chyba 1606 | Inštalovať | Acrobat 8, 9 | CS4.

1612,
1635

 

Zdroj inštalácie pre tento produkt nie je k dispozícii. Overte, či existuje zdroj a či k nemu máte prístup.

Balík s opravou nemožno otvoriť. Overte, či balík s opravou existuje a či k nemu máte prístup. Alebo sa obráťte na dodávateľa aplikácie a overte si, či je to platný balík Inštalátora systému Windows s opravou. 

Skúste použiť sprievodcu opravami od spoločnosti Microsoft, ktorý je dostupný na stránke http://support.microsoft.com/kb/971187. Sprievodca aktualizuje databázu Registry systému Windows, aby ste mohli bežným spôsobom odinštalovať predchádzajúcej verzie programu alebo úspešne nainštalovať alebo aktualizovať aktuálnu verziu.

Upozornenie: Spoločnosť Adobe nepodporuje softvér tretích strán a túto informáciu poskytuje iba ako pomoc.

1618  Práve prebieha iná inštalácia. Pred spustením novej inštalácie dokončite spustenú inštaláciu.  Prebieha iná inštalácia a MSI je zaneprázdnené.Skončiťinštalátor alebo počkajte na jeho dokončenie. 
1624 Chyba pri použití transformácie. Skontrolujte, či sú platné uvedené transformačné cesty.

Táto chyba označuje, že inštalácia aplikácie Acrobat/Reader bola upravená pomocou súboru transformácie (.MST). Súbor .MST sa možno nenachádza vo svojom pôvodnom umiestnení alebo je poškodený.

Táto chyba sa môže vyskytnúť aj pri preberaní a aktualizácii pomocou aplikácie Adobe Application Manager. Chybu môžete obísť tak, že prevezmete aktualizáciu samostatne a potom ju nainštalujete. Uložte súboraktualizáciena lokálny disk (v počítači) a potom ho spustite v samostatnom kroku.

Ak chcete prevziať a nainštalovať aktualizáciu, nájdite najnovšiu aktualizáciu aplikácie Acrobat alebo Reader na tejto stránke:

Aktualizácie aplikácie Adobe Acrobat pre systém Windows

Úplné inštalátory a aktualizácie aplikácie Adobe Reader pre systém Windows

Po kliknutí na položku Pokračovať v preberaní a potom na položku Prevziať teraz uložte súbor do počítača kliknutím na Uložiť alebo Uložiť ako. Po prevzatí nájdite v počítači súbor s opravou a dvakrát naň kliknite, aby sa spustila aktualizácia.

V systéme Windowsobsahujú názvy súborovoprávpríponuMSP a majú pomenovanie pre každý produkt a aktualizáciu, napr AcrobatUpd11009.msp, AcrobatUpd1014.msp alebo AdbeRdrUpd11007.msp.

1704  Inštalácia produktu [názov produktu] je aktuálne pozastavená. Pozri Chyba 1704 alebo 1500 | Inštalovať, odstrániť | CS4 | Windows.
1706  Pre [názov produktu] nemožno nájsť žiadny platný zdroj.  Aspoň jeden súbor inštalačného programu, ktorý bol prevzatý aktualizačným programom, nemožno nájsť. Niekedy môžete prehľadávaním v položke Pridať alebo odstrániť programy v položke Ovládací panel nájsť zdroj a skúsiť opraviť aplikáciu. Ak sa zobrazí dialógové okno, v ktorom je uvedené, že zdroj nie je dostupný, prehľadávaním nájdite požadovaný súbor.Súbor MSI môžete získať buď z inštalačného disku, alebo na stránke www.adobe.com/sk/downloads (len aplikácia Reader).
1714 Staršie verzie produktu [názov produktu] nemožno odstrániť. Obráťte sa na svoju skupinu technickej podpory. 

Skúste použiť sprievodcu opravami od spoločnosti Microsoft, ktorý je dostupný na stránke http://support.microsoft.com/kb/971187. Sprievodca aktualizuje databázu Registry systému Windows, aby ste mohli bežným spôsobom odinštalovať predchádzajúce verzie programu alebo úspešne nainštalovať alebo aktualizovať aktuálnu verziu.

Upozornenie: Spoločnosť Adobe nepodporuje softvér tretích strán a túto informáciu poskytuje iba ako pomoc.

Ak nedokážete odinštalovať, nainštalovať alebo aktualizovať program po použití sprievodcu opravami, pozrite si riešenia v časti Chyba 1714 | Adobe, Reader.

28000 Inštalácia Licenčného modulu aplikácie Acrobat zlyhala.  Chyba 28000 Acrobat | Ako zabrániť zrušeniu inštalácie Acrobat na systém Windows 64-bit

 

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online