Popis

Keď použijete Adobe Acrobat alebo Reader na otvorenie dokumentov PDF, ktoré boli podpísané alebo certifikované pomocou certifikátov, zobrazí sa táto správa:

„Od spoločnosti Adobe je dostupná nová aktualizácia nastavení zabezpečenia.  Chcete ju nainštalovať teraz?"  Toto dialógové okno je dialógové okno dôveryhodnosti Adobe, ktoré sa týka aktualizácií zoznamu koreňových certifikátov (AATL) v aplikácii Acrobat alebo Reader.

Vysvetlenie

AATL alebo Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe (Adobe Approved Trust List) je program, ktorý umožňuje miliónom používateľov na celom svete vytvárať digitálne podpisy. Tieto podpisy sú dôveryhodné pri každom otvorení podpísaného dokumentu v aplikácii Adobe Acrobat 9 alebo Reader 9 alebo novšej.  Zoznam dôveryhodných certifikátov sa z času na čas aktualizuje, keď sa pridajú, obnovia alebo sa skončí platnosť niektorých certifikátov.

Tieto aktualizácie sa odlišujú od štandardných aktualizácií produktov pre Acrobat alebo Reader, ktoré sa dajú spustiť výberom možnosti Pomocník > Skontrolovať dostupné aktualizácie.

Ak chcete skontrolovať dostupnosť aktualizácií certifikátov, vyberte položku Úpravy > Predvoľby > Správca dôveryhodnosti > v časti Automatické aktualizácie kliknite na tlačidlo Aktualizovať teraz. Otvorí sa rovnaké dialógové okno aktualizácie. Pomocou tejto možnosti sa aktualizácie certifikátov načítajú z dôveryhodného servera.

Ak chcete zapnúť automatickú kontrolu aktualizácií, vyberte položky Úpravy > Predvoľby > Správca dôveryhodnosti > Načítať dôveryhodné koreňové certifikáty zo serveru Adobe.  Ak chcete zapnúť automatickú kontrolu bez akéhokoľvek upozornenia, zrušte výber možnosti Spýtať sa pred aktualizáciou.  

Ponuka Predvoľby

Ak ste zapli automatickú kontrolu, aktualizácie certifikátov sa spúšťajú za nasledovných podmienok:

  1. otvoríte súbor, ktorý má digitálny podpis, a
  2. predtým ste nikdy nekontrolovali dostupnosť aktualizácií alebo
  3. ste dostupnosť kontrolovali, ale
    1. odvtedy uplynulo 28 dní a
    2. je k dispozícii nová aktualizácia

Môžete vybrať možnosť Áno a zoznam dôveryhodných certifikátov v aplikácii Acrobat alebo Reader sa aktualizuje. Ak si chcete pozrieť zoznam dôveryhodných certifikátov, vyberte položky Otvoriť Adobe Reader > Dokument > Spravovať dôveryhodné identity. V okne, ktoré sa otvorí, vyberte položky Zobrazenie > Certifikáty. Zobrazí sa celý zoznam dôveryhodných certifikátov, ktoré sú momentálne nainštalované vo vašej aplikácii Reader.

Celopodniková implementácia

Ak pracujete v podnikovom prostredí a chcete ovládať tieto nastavenia pre celopodnikovú implementáciu, tieto možnosti môžete aktivovať alebo deaktivovať pomocou Sprievodcu prispôsobením.

Sprievodca prispôsobením

Ďalšie informácie

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online