Aktuálni členovia

Čo je to?

Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe (AATL) je program, ktorý umožňuje miliónom používateľov na celom svete vytvárať digitálne podpisy, ktorým sa dôveruje pri každom otvorení podpísaného dokumentu v softvéri Adobe® Acrobat® alebo Reader®. V podstate boli aplikácie Acrobat a Reader naprogramované tak, aby z webovej stránky pravidelne preberali zoznam dôveryhodných „koreňových“ digitálnych certifikátov. Aplikácie Acrobat a Reader dôverujú každému digitálnemu podpisu vytvorenému pomocou poverenia, ktorého reťaz väzieb smeruje späť k dôveryhodným certifikátom s vysokou zárukou uvedeným na tomto zozname.

Ako to funguje?

Certifikačné autority (CA), t. j. právnické osoby, ktoré poskytujú ďalším organizáciám a používateľom poverenia na digitálne podpisovanie, ako aj vlády a spoločnosti, ktoré svojim občanom alebo zamestnancom poskytujú certifikáty, môžu požiadať spoločnosť Adobe o účasť v programe AATL odoslaním materiálov k žiadosti a svojich koreňových certifikátov (alebo iného oprávňujúceho certifikátu). Keď spoločnosť Adobe overí, že služby a poverenia žiadateľa spĺňajú úrovne záruky stanovené v technických požiadavkách programu AATL, certifikát(-y) pridá do samotného Zoznamu dôveryhodných certifikátov, ktorý digitálne podpíše firemným digitálnym identifikátorom spoločnosti Adobe prepojeným na koreňový certifikát spoločnosti Adobe vložený v produktoch Adobe, a potom tento zoznam zverejní na webovej lokalite, hostiteľom ktorej je spoločnosť Adobe.

Keď potom ktorýkoľvek používateľ dostane digitálne podpísaný dokument od autora podpisu, ktorého digitálny certifikát smeruje cez reťaz väzieb späť k certifikátu na zozname AATL, tento podpis bude automaticky dôveryhodný.

Prečo je táto funkcia dôležitá?

Keď dostanete digitálne podpísaný dokument, aplikácia Reader aj Acrobat kladie pri overovaní podpisu tri kľúčové otázky:

  1. Je digitálny certifikát, ktorým je dokument podpísaný, stále platný? Skončila jeho platnosť alebo bol odvolaný?
  2. Bol dokument od jeho podpísania zmenený? Bola ovplyvnená integrita dokumentu? Ak boli vykonané zmeny, sú povolené alebo nie?
  3. Napokon, smeruje tento certifikát cez reťaz väzieb späť k certifikátu uvedenému na Zozname dôveryhodných certifikátov? Ak áno, podpis bude automaticky dôveryhodný.

Odpovede na prvé dve otázky získavajú aplikácie Acrobat a Reader na základe analýzy informácií v certifikáte a v samotnom podpísanom dokumente. Odpoveď na tretiu otázku však vždy predstavovala výzvu pre trh s elektronickými podpismi. Ako máte vedieť, či môžete digitálnemu podpisu dôverovať? Ktoré aspekty digitálneho certifikátu alebo poverenia autora podpisu si treba všímať? Aké dôležité je overenie identity autora podpisu a aké kritické je uchovávanie samotného podpisového kľúča?

Spoločnosť Adobe chápe, že priestupná organizácia musí mať možnosť prijímať vlastné rozhodnutia o dôveryhodnosti na základe svojich jedinečných podmienok. Spoločnosť Adobe ale takisto hľadala spôsoby, ktorými by priestupným organizáciám pomohla pri takomto rozhodovaní a tým by používanie digitálnych podpisov výrazne uľahčila. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe je jednoducho najnovším výsledkom tohto úsilia.

Aký je tento program v porovnaní s programom CDS?

V roku 2005 predstavila spoločnosť Adobe program Služby certifikovaných dokumentov (Certified Document Services – CDS), ktorý automaticky dôveruje novým digitálnym identifikátorom, ktoré sú zreťazené (sú súčasťou rodiny) s koreňovým certifikátom spoločnosti Adobe vloženým v produktoch Adobe. Program CDS, predchodca programu AATL, zahŕňa päť certifikačných autorít ponúkajúcich certifikáty. Hoci na vyššej úrovni sú výhody programu Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe podobné, zapojiť sa doň môžu existujúce certifikačné komunity, ako sú napríklad vládne programy eID, pretože nie je potrebná reťaz väzieb ku koreňovému certifikátu spoločnosti Adobe.

Prečo by sa moja organizácia mala chcieť zapojiť?

Ak zastupujete organizáciu alebo vládu, ktorá už do digitálnych certifikátov výrazným spôsobom investovala (t. j. máte státisíce používateľov), a tieto certifikáty sa používajú na podpisovanie dokumentov PDF, poznáte dôležitosť dôveryhodnosti a viete, že zmätok ohľadne digitálnych certifikátov môže viesť k volaniam podpory, otázkam a všeobecnej neistote ohľadne používania digitálneho podpisu. Program AATL poskytuje všetkým majiteľom certifikátov, ktorí spĺňajú technické požiadavky, jednoduchý spôsob dôveryhodného podpisovania dokumentov, pričom vďaka tomu, že zostanú pri elektronických dokumentoch, získajú príjemcovia nielen úsporu nákladov a z toho vyplývajúce ekologické výhody, ale aj kontrolu integrity a dôveryhodnú zelenú značku začiarknutia resp. modrú stuhu pri otvorení dokumentu.

Ako môžem získať podpisové poverenie založené na programe AATL?

Spoločnosť Adobe tieto certifikáty nepredáva, ale spravuje program, na základe ktorého sú tieto certifikáty dôveryhodné. Ak chcete zakúpiť certifikáty založené na programe AATL, obráťte sa na niektorého z jeho členov. Pozrite si takisto, či už vaša organizácia nie je členom programu AATL.

Ako môžem nakonfigurovať túto funkciu na firemné použitie?

Podrobnosti o firemnej konfigurácii nájdete v zozname nastavení. Možnosti zahŕňajú: 

  • Vypnutie funkcie.
  • Zapnutie importu certifikátov v tichom režime, aby koncoví používatelia nevideli dialógové okno importu.

Technické požiadavky AATL

Toto je oficiálny depozitár technických požiadaviek AATL. Platia najnovšie špecifikácie, ktorú sú uvedené tu.

Prevziať

Pridajte sa!

Ak má vaša organizácia záujem o účasť v programe AATL, najprv si pozrite technické požiadavky. Ak tieto požiadavky spĺňate, ďalšie informácie získate od tímu AATL spoločnosti Adobe kliknutím na odkaz nižšie:

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online