Produkty Adobe Acrobat a Reader môžu pravidelne kontrolovať dôležité aktualizácie a inštalovať ich za vás. Tieto aktualizácie môžu obsahovať dôležité bezpečnostné opravy a vylepšenia produktu.

Acrobat Reader DC

Adobe Acrobat Reader DC má automatické aktualizácie predvolene zapnuté. V rámci preferencií na ovládanie tohto nastavenia neposkytuje žiadnu možnosť používateľského rozhrania.

IT správcovia môžu riadiť nastavenia aktualizácií pomocou Sprievodcu prispôsobením Adobe DC alebo cez register systému Windows.

Adobe Acrobat DC

Aktualizácie sa poskytujú dvomi spôsobmi:

 • Automatická inštalácia aktualizácií (odporúča sa): Aplikácie Acrobat Reader DC a Acrobat DC pravidelne kontrolujú, či nie sú k dispozícii dôležité aktualizácie, preberajú ich a automaticky ich inštalujú. Po dokončení vás malá správa na paneli úloh upozorní na to, že váš softvér bol aktualizovaný. Toto je odporúčaná metóda, pretože sa nevyžaduje zásah koncového používateľa. Je optimálne udržiavať programy Acrobat Reader DC a Acrobat DC v aktuálnom stave a bezpečnejšie.
 • Manuálna kontrola a inštalácia aktualizácií: Aplikácie Acrobat Reader DC a Acrobat DC nevyhľadávajú aktualizácie. Naopak, možnosť kontroly aktualizácií volí používateľ. Táto možnosť je menej bezpečná a odporúča sa len pre organizácie, v ktorých sa používajú iné metódy zavádzania aktualizácií do systémov.

Reader a Acrobat XI

Nastavenia aktualizácie môžete riadiť v preferenciách Acrobat/Reader.

 1. Prejdite do časti Úprava > Preferencie (Windows) alebo Acrobat/Adobe Reader > Preferencie (Mac OS).
 2. Na ľavej table vyberte položku Aktualizačný program.

 

Verzia 11 ponúka štyri možnosti aktualizácie:

 • Automatická inštalácia aktualizácií (odporúča sa): Produkt pravidelne kontroluje, či nie sú k dispozícii dôležité aktualizácie, preberie ich a automaticky ich nainštaluje. Po dokončení vás malá správa na paneli úloh upozorní na to, že váš softvér bol aktualizovaný. Táto metóda je najlepším spôsobom ako aplikácie Adobe Acrobat a Reader udržiavať v aktuálnom a zabezpečenom stave.
 • Automaticky preberať aktualizácie, ale o čase inštalácie rozhodnem: Produkt pravidelne kontroluje, či nie sú k dispozícii dôležité aktualizácie, a preberá ich. Pred inštaláciou aktualizácie sa v programe Adobe Acrobat a Reader zobrazí výzva na začatie inštalácie.
 • Upozorniť, ale o čase prevzatia a inštalácie rozhodnem: Produkt pravidelne kontroluje dôležité aktualizácie a upozorní vás, keď je pripravený na prevzatie a inštaláciu.
 • Nepreberať ani neinštalovať aktualizácie automaticky: Produkt nekontrolujte aktualizácie. Namiesto toho si môžete vybrať, kedy sa majú vyhľadávať aktualizácie pomocou možnosti Pomocník > Skontrolovať aktualizácie. Táto možnosť je menej bezpečná a odporúča sa len pre organizácie, v ktorých sa používajú iné metódy zavádzania aktualizácií do systémov.

Ak sa v budúcnosti rozhodnete zmeniť tieto možnosti, nájdete ich v nastavení Preferencie v položke Aktualizačný program (vyberte možnosti Upraviť > Preferencie).

Reader a Acrobat X

Verzia 10 ponúka tri možnosti aktualizácie:

 • Automatická inštalácia aktualizácií (odporúča sa): Produkt pravidelne kontroluje, či nie sú k dispozícii dôležité aktualizácie, preberie ich a automaticky ich nainštaluje. Po dokončení vás malá správa na paneli úloh upozorní na to, že váš softvér bol aktualizovaný. Táto metóda je najlepším spôsobom ako aplikácie Adobe Acrobat a Reader udržiavať v aktuálnom a zabezpečenom stave.
 • Prevzatie aktualizácií, ale o čase inštalácie rozhodnem: Produkt pravidelne kontroluje, či nie sú k dispozícii dôležité aktualizácie, a preberá ich. Pred inštaláciou aktualizácie sa v programe Adobe Acrobat a Reader zobrazí výzva na začatie inštalácie.
 • Manuálna kontrola a inštalácia aktualizácií: Produkt nevyhľadáva aktualizácie. Namiesto toho si môžete vybrať, kedy sa majú vyhľadávať aktualizácie pomocou možnosti Pomocník > Skontrolovať aktualizácie. Táto možnosť je menej bezpečná a odporúča sa len pre organizácie, v ktorých sa používajú iné metódy zavádzania aktualizácií do systémov.

Ak sa v budúcnosti rozhodnete zmeniť tieto možnosti, nájdete ich v nastavení Preferencie v položke Aktualizačný program (vyberte možnosti Upraviť > Preferencie).