Inštalácia aktualizácií aplikácií Acrobat a Reader

Adobe odporúča používateľom aktualizáciu na najnovšiu verziu, aby využili výhody vylepšení zabezpečenia a stability. Aktualizácie sa môžu nainštalovať tak, ako je to uvedené nižšie.

Ak chcete informácie o najnovšej verzii, pozrite si Poznámky k vydaniu.

Automatická aktualizácia z produktu

Ak chcete nainštalovať Adobe Reader a aktualizácie Acrobat pomocou aktualizačného programu Adobe, postupujte nasledovne:

 1. Spustite Adobe Reader alebo Acrobat.
 2. Vyberte Pomocník > Skontrolovať dostupné aktualizácie.
 3. Podľa pokynov v okne Updater prevezmite a nainštalujte najnovšie aktualizácie.

Aktualizácia Adobe Reader cez web

 1. Otvorte Reader a vyberte Pomocník > O aplikácii Adobe Reader. Poznačte si verziu vášho produktu.
 2. Prejdite na stránku na prevzatie aplikácie Adobe Reader. Webová stránka automaticky rozpozná váš OS a verziu aplikácie Reader.
 3. Ak sa na webovej stránke zobrazí, že je k dispozícii novšia verzia, vyberte Inštalovať teraz.
 4. Kliknite na prevzatý súbor a postupujte podľa pokynov.

Ručná aktualizácia aplikácií Adobe Reader a Adobe Acrobat

Na stránkach na prevzatie produktu sa zobrazia aj inštalátory pre všetky podporované produkty (s výnimkou úplnej verzie programu Acrobat). Tieto produkty môžete prevziať a nainštalovať ručne podľa nasledujúceho postupu:

 1. Otvorte produkt.
 2. Vyberte Pomocník > O aplikácii Acrobat alebo Adobe Reader.
 3. Poznačte si verziu.  
 4. Zatvorte produkt.  
 5. Ak nemáte nainštalovanú najnovšiu verziu, prevezmite potrebný inštalačný program z nasledujúcich umiestnení:
 1. Prevezmite inštalátor tak, že naň kliknete. Po kompletnom prevzatí dvakrát kliknite na prevzatý súbor a postup dokončite podľa pokynov na obrazovke.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?