Automatizácia a pracovné toky dokumentov v aplikácii Adobe Acrobat

Ako sa predávajú podnikové ponuky aplikácie Acrobat?

Podniková ponuka Acrobat ponúka licenčný model založený na používateľovi, pri ktorom si kúpite licencie rovnajúce sa počtu používateľov, ktorí potrebujú používať aplikáciu Acrobat.

Umožňuje spoločnosť Adobe automatizáciu aplikácie Acrobat, ako je napríklad spúšťanie automatizovaných skriptov alebo robotická automatizácia procesov (RPA)?

Spoločnosť Adobe nepovoľuje automatizáciu licencovanej kópie podnikových ponúk Adobe Acrobat prostredníctvom automatizovaných skriptov alebo RPA, s výnimkou prípadov, keď zákazník používa sprievodcu akciami Acrobat Pro (ďalšie informácie nájdete nižšie). Vo všetkých ostatných prípadoch je automatizácia zakázaná. Ak máte záujem o automatizáciu aplikácie Acrobat alebo pracovného toku dokumentov, budete si musieť v závislosti od prípadu použitia licencovať samostatnú ponuku služieb Document Cloud.

Poskytuje spoločnosť Adobe ponuku rozsiahlej automatizácie pomocou aplikácie Acrobat na pracovisku?

Spoločnosť Adobe poskytuje ponuky pre podniky, ktoré sa snažia o prevádzkovanie striktne veľkoplošných automatizovaných pracovných tokov dokumentov priamo na mieste. Ohľadom automatizácie, ktorá nie je povolená podľa používateľskej licencie, kontaktujte svojho zástupcu spoločnosti Adobe.

Aká automatizácia je povolená na základe licencie používateľa aplikácie Acrobat?

Používanie aplikácie Acrobat môžete automatizovať, ak sú splnené nasledujúce tri podmienky:

  • Aplikácia Acrobat je nainštalovaná na klientskom počítači (napr. Windows alebo macOS);
  • Automatizované úlohy aplikácie Acrobat musia iniciovať používatelia. Napríklad úlohy prebiehajúce pomocou sprievodcu akciami Acrobat;
  • Automatizovaná úloha v aplikácii Acrobat musí byť vykonaná na rovnakom počítači a nesmie interagovať s inými aplikáciami tretích strán. Napríklad vygenerovaný výstup sa nesmie odoslať do žiadnej aplikácie tretej strany na ďalší úkon.

Aký typ virtualizácie je podporovaný v aplikácii Acrobat?

Ak chcete nasadiť aplikáciu Acrobat vo virtualizovanom prostredí, ako je Windows Virtual Desktop alebo Citrix, musíte si kúpiť licenciu pomenovaného používateľa. Ďalšie informácie nájdete v časti Sprievodca virtualizáciou aplikácie Acrobat. Podporované typy virtualizácie sú:

  • Virtuálny server: Simulované serverové prostredie postavené na skutočnom fyzickom serveri. Na jednom fyzickom serveri môžete prevádzkovať viac virtuálnych serverov. Funguje v prostredí s viacerými nájomcami.
  • Virtuálny počítač: Emulácia skutočného fyzického počítača s vlastným procesorom, pamäťou, sieťovým rozhraním a úložiskom vytvorená na fyzickom hardvérovom systéme.
  • Virtualizácia: Simulované prostredie, kde je pracovná plocha nahradená virtuálnym počítačom na serveri.

Ako automatizovať pracovné toky PDF pomocou robotickej automatizácie procesov (RPA)?

Služba Adobe Document Services poskytuje rozhrania API na automatizáciu vytvárania, manipulácie, extrakcie obsahu a generovania dokumentov PDF v akejkoľvek aplikácii na budovanie pracovných tokov dokumentov na vytváranie faktúr a zostáv, spracovanie a opätovné publikovanie obsahu, analýzu údajov a ďalšie. K dispozícii sú nasledujúce rozhrania API:

  • Adobe PDF Services API umožňuje vytvárať súbory PDF z niekoľkých rôznych formátov dokumentov, ako sú Word, PowerPoint a HTML. Môžete tiež prevádzať súbory PDF do iných formátov, dokumenty OCR na fulltextové vyhľadávanie, pridávať heslá, komprimovať súbory PDF a ďalšie.
  • Adobe Document Generation API poskytuje dynamické generovanie súborov PDF a MS-Word s vašimi údajmi. Automatizujte zmluvy, faktúry a predajné návrhy vkladaním údajov JSON do šablón programu Word s podmienenou logikou a podpismi.
  • Rozhranie Adobe PDF Extract API vám umožňuje odomknúť neštruktúrované údaje uložené v dokumentoch PDF. Využite technológiu ML/AI na automatickú analýzu textu, zložitých tabuliek, snímok, obrázkov a štruktúry dokumentov – vrátane poradia čítania naprieč stĺpcami a stranami – z akéhokoľvek dokumentu PDF vrátane skenov. Extrakcia textu presahuje rámec OCR, aby zachytila ​​štýl textu, písma a kontext.
  • Adobe PDF Embed API je bezplatné rozhranie JavaScript API na strane klienta, ktoré pomáha vývojárom vkladať dokumenty PDF do ľubovoľnej webovej aplikácie a vytvárať konzistentnú skúsenosť zo sledovania dokumentov pre koncových používateľov. Zahŕňa rozhrania API pre spoluprácu a pracovné toky recenzovania spolu s integráciou analytiky pre štatistiky interaktivity koncových používateľov.
Poznámka:

PDF Services API obsahuje prístup k operáciám PDF Extract API a Document Generation API. Tieto rozhrania API môžete dnes používať s bezplatnou skúšobnou verziou, ktorá zahŕňa 1 000 transakcií s dokumentmi až na 6 mesiacov.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu