Automatizácia a pracovné toky dokumentov v aplikácii Adobe Acrobat

Ako sa predávajú podnikové ponuky aplikácie Acrobat?

Acrobat Enterprise ponúka licenčný model predplatného založený na používateľovi. Licencie si kupujete na základe počtu používateľov, ktorí používajú aplikáciu Acrobat.

Umožňuje spoločnosť Adobe automatizáciu aplikácie Acrobat, ako je napríklad spúšťanie automatizovaných skriptov alebo robotická automatizácia procesov (RPA)?

Spoločnosť Adobe nepovoľuje automatizáciu licencovanej kópie aplikácie Adobe Acrobat pre podniky prostredníctvom automatických skriptov alebo RPA, s výnimkou prípadov, keď zákazník použije sprievodcu akciami Acrobat Pro’s Action Wizard (ďalšie informácie). Ak máte záujem o automatizáciu aplikácie Acrobat alebo pracovného procesu dokumentov, licencujte si samostatnú ponuku Document Cloud.

Poskytuje spoločnosť Adobe ponuku rozsiahlej automatizácie pomocou aplikácie Acrobat na pracovisku?

Spoločnosť Adobe poskytuje ponuky pre podniky, ktoré sa snažia o prevádzkovanie striktne veľkoplošných automatizovaných pracovných tokov dokumentov priamo na mieste. Ohľadom automatizácie, ktorá nie je povolená podľa používateľskej licencie, kontaktujte svojho zástupcu spoločnosti Adobe.

Aká automatizácia je povolená na základe licencie používateľa aplikácie Acrobat?

Používanie aplikácie Acrobat môžete automatizovať, ak sú splnené nasledujúce tri podmienky:

  • Aplikácia Acrobat je nainštalovaná na klientskom počítači (Windows alebo macOS).
  • Používatelia musia spustiť automatické úlohy v aplikácii Acrobat. Napríklad úlohy prebiehajúce pomocou sprievodcu akciami Acrobat.
  • Automatizovaná úloha v aplikácii Acrobat musí bežať na rovnakom počítači. Nesmie interagovať s aplikáciami tretích strán. Výstup sa napríklad nesmie odosielať do žiadnej aplikácie tretej strany na účely ďalšieho úkonu.

Aký typ virtualizácie je podporovaný v aplikácii Acrobat?

Ak chcete nasadiť aplikáciu Acrobat vo virtualizovanom prostredí, ako je Windows Virtual Desktop alebo Citrix, musíte si kúpiť licenciu pomenovaného používateľa. Ďalšie informácie nájdete v časti Sprievodca virtualizáciou aplikácie Acrobat. Podporované typy virtualizácie sú:

  • Virtuálny server: Simulované serverové prostredie postavené na skutočnom fyzickom serveri. Na jednom fyzickom serveri môžete prevádzkovať viac virtuálnych serverov. Funguje v prostredí s viacerými nájomcami.
  • Virtuálny počítač: Emulácia skutočného fyzického počítača s vlastným procesorom, pamäťou, sieťovým rozhraním a úložiskom vytvorená na fyzickom hardvérovom systéme.
  • Virtualizácia: Simulované prostredie, kde je pracovná plocha nahradená virtuálnym počítačom na serveri.

Ako automatizovať pracovné toky PDF pomocou robotickej automatizácie procesov (RPA)?

Služby Adobe Document Services poskytujú rozhrania API na automatizáciu vytvárania, manipulácie, extrakcie obsahu a generovania dokumentov PDF v akejkoľvek aplikácii. Úloha automatizácie pomáha vytvárať pracovné toky dokumentov na vytváranie faktúr a zostáv, spracovanie a opätovné publikovanie obsahu, analýzu údajov a ďalšie. K dispozícii sú nasledujúce rozhrania API:

  • Adobe PDF Services API umožňuje vytvárať súbory PDF z niekoľkých rôznych formátov dokumentov, ako sú Word, PowerPoint a HTML. Môžete tiež prevádzať súbory PDF do iných formátov, dokumenty OCR na fulltextové vyhľadávanie, pridávať heslá, komprimovať súbory PDF a ďalšie.
  • Adobe Document Generation API poskytuje dynamické generovanie súborov PDF a MS s vašimi údajmi. Automatizujte zmluvy, faktúry a predajné návrhy vkladaním údajov JSON do šablón programu Word s podmienenou logikou a podpismi.
  • Rozhranie Adobe PDF Extract API vám umožňuje odomknúť neštruktúrované údaje uložené v dokumentoch PDF. Využite technológiu ML/AI na automatickú analýzu textu, zložitých tabuliek, snímok, obrázkov a štruktúry dokumentov – vrátane analýzy stĺpcov a strán – z akéhokoľvek dokumentu PDF vrátane skenov. Extrakcia textu presahuje rámec OCR, aby zachytila ​​štýl textu, písma a kontext.
  • Adobe PDF Embed API je bezplatné rozhranie JavaScript API na strane klienta, ktoré umožňuje vývojárom vkladať dokumenty PDF do ľubovoľnej webovej aplikácie. Vytvára konzistentné prostredie sledovania dokumentov pre koncových používateľov. Zahŕňa rozhrania API pre spoluprácu a pracovné toky recenzovania spolu s integráciou analytiky pre štatistiky interaktivity koncových používateľov.
Poznámka:

PDF Services API obsahuje prístup k operáciám PDF Extract API a Document Generation API. Tieto rozhrania API môžete dnes používať s bezplatnou skúšobnou verziou, ktorá zahŕňa 1 000 transakcií s dokumentmi až na šesť mesiacov.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu