Oprava problémov služby Acrobat Refresh Manager | macOS 13 Ventura

Máte problémy s počítačovou aplikáciou Adobe Acrobat alebo Acrobat Reader po inovácii na systém macOS 13 Ventura? Získajte viac informácií o niektorých známych problémoch s aplikáciou Acrobat Refresh Manager a o tom, ako ich opraviť.

Prečo sa mi v prihlasovacích položkách zobrazuje výzva na povolenie aplikácie Adobe Acrobat alebo Acrobat Reader?

Dialógové okno Acrobat v systéme macOS Ventura

Ak sa počas spustenia aplikácie Adobe Acrobat alebo Acrobat Reader v systéme macOS 13 Ventura od spoločnosti Apple stretnete s niektorým z nasledujúcich problémov, pozrite si časť Povolenie aplikácií Acrobat v prihlasovacích položkách/ako prihlasovacie položky.

  • Nie je možné automaticky aktualizovať aplikácie Adobe Acrobat alebo Acrobat Reader.  

  • Aktualizácie nie je možné nainštalovať manuálne z ponuky aplikácie, aktualizácie zlyhajú.

Vypnutím aplikácie Adobe Acrobat alebo Acrobat Reader v Prihlasovacích položkách sa automaticky zastaví mnoho procesov Adobe na pozadí, ktoré sú potrebné na bezproblémové fungovanie vašich aplikácií. Je nevyhnutné, aby tieto kritické procesy na pozadí naďalej fungovali, aj keď nepoužívate žiadne aplikácie Adobe. Získajte viac informácií o týchto procesoch Adobe na pozadí.

Ako povoliť Adobe Acrobat alebo Acrobat Reader v prihlasovacích položkách?

  1. Vo svojom zariadení Mac vyberte položky Menu ApplePreferencie systému, následne položku Používatelia a skupiny.

  2. Vyberte položku Všeobecné, následne vo vrchnej časti položku Prihlasovacie položky.

  3. Povoľte Adobe Acrobat Reader DC v časti Prihlasovacie položky v sekcii Povoliť na pozadí.

    Povolenie aplikácie Adobe Acrobat Reader v prihlasovacích položkách

  4. Zatvorte okno Preferencie systému a potom sa pokúste aktualizovať aplikáciu Adobe Acrobat alebo Acrobat Reader.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?