Ktoré procesy Adobe na pozadí sú potrebné pre moje aplikácie?

Všetky procesy a služby Adobe na pozadí majú dôležitú úlohu. Získajte ďalšie informácie o niektorých bežných procesoch, ako sú Adobe Content Synchronizer (pôvodný názov CoreSync) a Creative Cloud Libraries Synchronizer (pôvodný názov CCLibrary).

Prečo potrebujem Adobe procesy na pozadí?

Procesy na pozadí spoločnosti Adobe prebiehajú v zákulisí a vykonávajú niekoľko dôležitých úloh, vďaka ktorým vaše aplikácie Adobe bežia bez problémov. Možno si ich všimnete len niekedy, ale tieto kritické procesy na pozadí plnia svoju úlohu, aj keď nepoužívate žiadnu zo svojich aplikácií Adobe. Niektoré slúžia na synchronizáciu písiem alebo knižníc s cloudom, iné inštalujú automatické aktualizácie aplikácií.

Podobne aj vaša počítačová aplikácia Creative Cloud interaguje s ďalšími procesmi na pozadí, ktoré bežia vo vašom zariadení. Tieto služby (napríklad Creative Cloud Core Service, Adobe Content Synchronizer a Creative Cloud Libraries Synchronizer) vykonávajú úlohy, napríklad inštalácie a aktualizácie aplikácií, ako aj synchronizáciu dátových zdrojov. 

Bežné procesy na pozadí spoločnosti Adobe

Poďme sa dozvedieť viac o najbežnejších procesoch Adobe na pozadí.

Creative Cloud UI Helper

Creative Cloud UI Helper sa v starších verziách počítačovej aplikácie Creative Cloud nazýva Adobe CEF Helper.

Počítačová aplikácia Creative Cloud vo svojom používateľskom rozhraní obsahuje niekoľko samostatných komponentov, ako je napríklad karta Apps (Aplikácie), karta Files (Súbory) a karta Discover. Creative Cloud UI Helper je proces, ktorý tieto komponenty počítačovej aplikácie Creative Cloud vykresľuje. Viacero procesov s rovnakým názvom beží na pozadí súčasne, pretože každý z nich monitoruje samostatnú časť používateľského rozhrania. Rieši problémy v jednom komponente bez toho, aby ovplyvnil ostatné, čím zabezpečuje plynulú prevádzku. Pomocník používateľského rozhrania služby Adobe Creative Cloud je kľúčový pre výkon počítačovej aplikácie Creative Cloud.

Adobe Crash Processor (nazývaný aj AdobeCRDaemon)

Adobe Crash Proccessor a Adobe CRDaemon sú názvy, ktoré pomenúvajú rovnaké procesy Adobe. V prípade zlyhania počítačovej aplikácie Creative Cloud alebo niektorého z jej procesov spustených na pozadí príslušné zlyhanie vo vašom zariadení nahlásia. Zaznamená aj zlyhanie všetkých aplikácií Creative Cloud.

Creative Cloud Core Service

Creative Cloud Core Service je jadrom aplikácií Creative Cloud a udržuje ich v prevádzke. Zhromažďuje a spracúva dôležité informácie, ako sú napríklad licencie, ktoré máte, aplikácie dostupné vo vašom predplatnom a požadované aktualizácie.

Creative Cloud Update Service

Creative Cloud Update Service je proces špecifický pre systém Windows, ktorý spravuje oprávnenia potrebné na rôzne činnosti, ako je inštalácia aktualizácií aplikácií a synchronizácia písiem. Tento proces zabezpečuje, že sa pri každom pokuse o synchronizáciu písiem, inštaláciu alebo aktualizáciu aplikácií nezobrazí výzva na zadanie hesla systému. 

Creative Cloud Interprocess Service

Creative Cloud Interprocess Service spravuje všetky interakcie medzi rôznymi aplikáciami a procesmi Adobe. Existuje niekoľko prípadov, keď aplikácie Adobe musia komunikovať alebo medzi sebou prenášať niektoré údaje alebo informácie. Túto komunikáciu umožňuje Creative Cloud Interprocess Service.

Adobe Notification Client (len Windows)

Adobe Notification Client je k dispozícii iba pre Windows a je zodpovedný za všetky oznámenia v počítačovej aplikácii Creative Cloud. Spravuje tiež upozornenia, ktoré servery Adobe odosielajú do vašich počítačových aplikácií. Je to nevyhnutné pre synchronizáciu, zdieľanie a spoluprácu dátových zdrojov.

Creative Cloud Content Manager

Creative Cloud Content Manager je záložný proces, ktorý podporuje aplikácie Adobe Creative Cloud, s cieľom poskytovať dynamický obsah vrátane videonávodov, úložiska šablón a filtrov.

Creative Cloud Libraries Synchronizer

Creative Cloud Libraries Synchronizer spravuje vaše knižnice Creative Cloud Libraries v rámci počítačovej aplikácie Creative Cloud.

Adobe Content Synchronizer

Adobe Content Synchronizer synchronizuje údaje medzi vaším počítačom a účtom Creative Cloud. Taktiež spravuje a synchronizuje vaše písma a Creative Cloud Libraries v iných aplikáciách Adobe. Adobe Content Synchronizer navyše synchronizuje cloudové dokumenty vytvorené v aplikáciách ako Adobe XD, Photoshop a Illustrator.

Adobe Content Synchronizer Helper

Adobe Content Synchronizer Helper je rozšírenie macOS FinderSync. Používa sa na nastavenie odznakov, štítkov a kontextových ponúk v priečinku Creative Cloud Files.

Creative Cloud

Creative Cloud je zodpovedný za používateľské rozhranie aplikácie Creative Cloud. Umožňuje počítačovej aplikácii Creative Cloud vykonávať vopred definované akcie spustené aplikáciami Creative Cloud alebo webovými stránkami Adobe. Ak napríklad chcete aktualizovať aplikáciu z webovej stránky Creative Cloud, dokončenie akcie sa uskutoční po návrate do počítačovej aplikácie Creative Cloud.

node.JS

Creative Cloud Content Manager a Creative Cloud Libraries Synchronizer využívajú proces na pozadí node.js. Využíva ho ktorákoľvek aplikácia Creative Cloud, ktorá používa štruktúru uzlov.

com.adobe.ARMDC.JobBlessHelper (len macOS)

Tento proces je k dispozícii len pre macOS a patrí do komponentu s názvom Acrobat Refresh Manager (ARM), ktorý sa používa na aktualizáciu programov Acrobat a Reader na najnovšiu verziu. 

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?