Ktoré procesy na pozadí od spoločnosti Adobe sú potrebné pre moje aplikácie?

Všetky procesy a služby Adobe na pozadí majú dôležitú úlohu. Získajte ďalšie informácie o niektorých bežných procesoch, ako sú CCXProcess, Adobe Content Synchronizer (pôvodný názov CoreSync), CCLibrary a CEPHTML Engine.

Prečo potrebujem Adobe procesy na pozadí?

Procesy na pozadí spoločnosti Adobe prebiehajú v zákulisí a vykonávajú niekoľko dôležitých úloh, vďaka ktorým vaše aplikácie Adobe bežia bez problémov. Nemusíte si ich vždy všimnúť, ale tieto kritické procesy na pozadí plnia svoju úlohu, aj keď nepracujete v žiadnej zo svojich aplikácií Adobe. Niektoré z nich sú určené na synchronizáciu písiem alebo knižníc s cloudom, zatiaľ čo iné inštalujú automatické aktualizácie pre vaše aplikácie.

Podobne aj vaša počítačová aplikácia Creative Cloud má interakciu s inými procesmi na pozadí, ktoré bežia na vašom zariadení. Tieto služby (napríklad počítačová služba Adobe Desktop Service, Adobe Content Synchronizer a CCLibrary) vykonávajú úlohy, okrem iného vrátane inštalácie aplikácií, aktualizácie aplikácií a synchronizácie dátových zdrojov. 

Bežné procesy na pozadí spoločnosti Adobe

Poďme sa dozvedieť viac o najbežnejších procesoch Adobe na pozadí.

AAM Aktualizácie Notifier

AAM Aktualizácie Notifier je starý proces na pozadí, ktorý je k dispozícii na detekciu aktualizácií opráv pre staré verzie aplikácií Creative Cloud.

Pomocník pre Creative Cloud UI

Creative Cloud UI Helper sa v starších verziách počítačovej aplikácie Creative Cloud nazýva Adobe CEF Helper.

Počítačová aplikácia Creative Cloud vo svojom používateľskom rozhraní obsahuje niekoľko samostatných komponentov, ako je napríklad karta Aplikácie, karta Súbory a karta Discover. Creative Cloud UI Helper je proces, ktorý tieto komponenty počítačovej aplikácie Creative Cloud vykresľuje. Zvyčajne zahŕňa viacero procesov spustených na pozadí, pretože sme používateľské rozhranie rozdelili do rôznych sekcií monitorujúcich každý proces zvlášť. Ak sa vyskytne problém v jednom komponente, Creative Cloud UI Helper bude tento komponent počítačovej aplikácie Creative Cloud spravovať bez toho, aby to ovplyvnilo ďalšie komponenty. Creative Cloud UI Helper zohráva dôležitú úlohu pri spúšťaní počítačovej aplikácie Creative Cloud.

Adobe Crash Handler (nazývaný aj AdobeCRDaemon)

Adobe Crash Handler a Adobe CRDaemon sú názvy, ktoré pomenúvajú rovnaké procesy Adobe. V prípade zlyhania počítačovej aplikácie Creative Cloud alebo niektorého z jej procesov spustených na pozadí vo vašom zariadení príslušné zlyhanie nahlásia. Zaznamená aj zlyhanie všetkých aplikácií Creative Cloud.

Počítačová služba Adobe

Počítačová služba Adobe Desktop Service je jadrom aplikácií Creative Cloud a udržuje ich v prevádzke. Je zodpovedný za načítanie a spracovanie dôležitých informácií, ako sú napríklad licencie ktoré máte, aplikácie dostupné vo vašom predplatnom a požadované aktualizácie.

Adobe Installer, Adobe Update Service (Windows), a "com.adobe.acc.installer.v2" (macOS)

Adobe Installer, Adobe Update Service (Windows), a com.adobe.acc.installer.v2 (macOS) všetky spravujú oprávnenia potrebné pre rôzne akcie, ako je inštalácia aktualizácií aplikácií a synchronizácia písiem. Adobe Update Service je proces špecifický pre Windows, zatiaľ čo com.adobe.acc.installer.v2 je špecifický iba pre MacOS. Tieto procesy zabezpečujú, že sa pri každom pokuse o synchronizáciu písiem alebo inštalácii alebo aktualizácii aplikácií nezobrazí výzva na zadanie hesla systému. 

AdobeIPCBroker

AdobeIPC Broker je zodpovedný za všetky interakcie medzi rôznymi aplikáciami a procesmi Adobe. Existuje niekoľko prípadov, keď aplikácie Adobe musia navzájom komunikovať alebo prenášať niektoré údaje alebo informácie navzájom. Aplikácia AdobeIPC Broker pomáha umožniť túto komunikáciu.

Klient s upozornením Adobe (len Windows)

Klient Adobe Notification Client je k dispozícii iba pre Windows a je zodpovedný za všetky oznámenia, ktoré dostanete v počítačovej aplikácii Creative Cloud. Spravuje tiež upozornenia, ktoré servery Adobe odosielajú do vašich počítačových aplikácií. Je to nevyhnutné pre synchronizáciu, zdieľanie a spoluprácu dátových zdrojov.

Služba Garancia Adobe

Služba Garancia Adobe spúšťa overovacie kontroly, ktoré identifikujú, či je určitý nainštalovaný softvér Adobe pravý alebo nie. Ak sa nájdu nepravé inštalácie, služba prostredníctvom automaticky otváraného oznámenia informuje používateľa o nepravosti softvéru. Adobe Genuine Software Service, Adobe Genuine Software Client Application, Adobe Genuine Software Integrity Service a AdobeGCclient.exe fungujú ako súčasť služby Garancia Adobe. 

CCXProcess

CCXProcess je záložný proces, ktorý podporuje aplikácie Adobe Creative Cloud, s cieľom poskytovať dynamický obsah vrátane videonávodov a banky šablón a filtrov.

CCLibrary

CCLibrary spravuje vaše knižnice Creative Cloud v rámci počítačovej aplikácie Creative Cloud.

CEPHTML Engine

CEPHTML Engine je proces, ktorý sa spustí po načítaní rozšírenia Adobe Common Extensibility Platform (CEP) v ľubovoľnej aplikácii Creative Cloud. CEP vám dáva možnosť vylepšiť a rozšíriť aplikácie Adobe Creative Cloud pomocou štandardného webového zásobníka, ako je HTML, CSS a JavaScript.

Adobe Content Synchronizer

Aplikácia Adobe Content Synchronizer je zodpovedná za synchronizáciu údajov medzi vaším počítačom a účtom Creative Cloud. Taktiež spravuje a synchronizuje vaše písma a Creative Cloud Libraries v iných aplikáciách Adobe. Adobe Content Synchronizer navyše synchronizuje cloudové dokumenty vytvorené v aplikáciách ako Adobe XD, Adobe Photoshop a Adobe Illustrator. 

CreativeCloud(URIHandler)

CreativeCloud(URI Handler) funguje ako premostenie medzi webovými stránkami Adobe, aplikáciou Creative Cloud a počítačovou aplikáciou Creative Cloud. Umožňuje počítačovej aplikácii Creative Cloud vykonať vopred definované činnosti, ktoré sa spúšťajú prostredníctvom aplikácií Creative Cloud alebo webových stránok Adobe. Ak napríklad chcete aktualizovať aplikáciu z webovej stránky Creative Cloud, dokončenie akcie sa uskutoční po navrátení Vás na počítačovú aplikáciu Creative Cloud.

Creative Cloud

Creative Cloud je zodpovedný za používateľské rozhranie počítačovej aplikácie Creative Cloud.

Pomocník Creative Cloud

Pomocník Creative Cloud je zodpovedný za prihlásenie a aktiváciu aplikácií Creative Cloud prostredníctvom počítačovej aplikácie Creative Cloud.

LogTransport2

LogTransport2 je proces na pozadí aplikácie Acrobat, ktorý odosiela analytické údaje o využívaní produktu späť do spoločnosti Adobe, aby sa dali použiť na lepšie poskytovanie služieb zákazníkom.

node.JS

Proces na pozadí uzla node.js využíva CCXProcess a CCLibrary. Využíva ho ktorákoľvek aplikácia Creative Cloud, ktorá používa štruktúru uzlov.

"com.adobe.ARMDC.Communicator" a "com.adobe.ARMDC.JobBlessHelper"

Tieto dva procesy patria do komponentu s názvom Acrobat Refresh Manager (ARM), ktorý sa používa na aktualizáciu programov Acrobat a Reader na najnovšiu verziu. 

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu