Nie je možné vytvoriť súbory PDF s programom Office 2010 pomocou aplikácie Acrobat X

Klikni a spusti je nová metóda spoločnosti Microsoft, ktorá prináša program Office 2010 domácim používateľom so širokopásmovým pripojením.Ak si nainštalujete program Office 2010 pomocou metódy Klikni a spusti, niektoré doplnky, napríklad PDFMaker, nefungujú s aplikáciami Office 2010 správne. Nemôžete napríklad vytvárať súbory PDF z programu Office 2010 pomocou doplnku PDFMaker. Ostatné metódy na vytváranie súborov PDF sú však dostupné.

Poznámka: Ďalšie informácie o metóde Klikni a spusti nájdete na stránke http://support.microsoft.com/kb/982431

Príznaky

Keď skúsite konvertovať súbory Office 2010 na súbory Adobe PDF, môžu sa prejaviť niektoré z nasledovných príznakov. 

64-bitový systém Windows

 • Po spustení doplnku PDFMaker pomocou tlačidla na paneli s nástrojmi v programe Word, Excel alebo PowerPoint sa zobrazí táto chyba:
  • „Zvolili ste neplatnú možnosť úlohy konverzie. Vyberte platnú možnosť úlohy pred spustením doplnku Acrobat PDFMaker.
 • Po výbere možnosti Predvoľby na paneli s nástrojmi Acrobat PDFMaker (tiež známy ako pás s nástrojmi Acrobat) v programe Word, Excel a PowerPoint sa zobrazí táto chyba:
  • „Parameter je nesprávny.“ Keď túto chybu zrušíte, otvorí sa dialógové okno Predvoľby, ale ponuka Nastavenia konverzie je prázdna.
 • Tlačiareň Adobe PDF neskonvertuje dokumenty Word, Excel, PowerPoint a Outlook na PDF. Zobrazí sa výzva na zadanie cieľového názvu súboru, ale konverzia sa potom bez upozornenia ukončí.
 • Nasledujúce metódy konverzie súborov Office na PDF sa bez upozornenia nevykonajú:
  • Potiahnutie dokumentov Office na ikonu alebo do okna aplikácie Acrobat.
  • Použitie ktorejkoľvek z možností Konvertovať na PDF v kontextovej ponuke po kliknutí na súbor pravým tlačidlom myši.
  • Použitie ktorejkoľvek z možností Vytvoriť PDF z aplikácie Acrobat.
 • Kombinovanie súborov: 
  • Funkcia kombinovania súborov v aplikácii Acrobat sa zasekne po výzve na zadanie cieľového názvu súboru PDF pre samostatný dokument Office.
  • Nefunguje ukážka dokumentov Office. Dvojitým kliknutím na dokument Office v dialógovom okne Kombinovanie súborov alebo kliknutím na položku Vybrať strany/hárky/snímky sa nestane nič.
 • Pri konvertovaní správ/priečinkov z programu Outlook na PDF pomocou doplnku PDFMaker sa zobrazí táto chyba: „Acrobat PDFMaker zistil problémy pri inštalácii. Opravte/preinštalujte aplikáciu Acrobat.“ 

32-bitový systém Windows

 • Nasledujúce metódy konverzie súborov Office na PDF sa zastavia, hoci sa zobrazí priebeh dokončenia 100 %:
  • Potiahnutie dokumentov Office na ikonu alebo do okna aplikácie Acrobat.
  • Použitie ktorejkoľvek z možností Vytvoriť PDF z aplikácie Acrobat.
 • Kombinovanie súborov: 
  • Funkcia kombinovania súborov v aplikácii Acrobat sa zasekne po výzve na zadanie cieľového názvu súboru PDF pre samostatný dokument Office.
  • Nefunguje ukážka dokumentov Office. Dvojitým kliknutím na dokument Office v dialógovom okne Kombinovanie súborov alebo kliknutím na položku Vybrať strany/hárky/snímky sa nestane nič.

Riešenia 

Nainštalujte Office 2010 inou metódou než Klikni a spusti.

Ďalšie informácie nájdete v časti Alternatívne riešenie na stránke http://support.microsoft.com/kb/982431.

Alternatívne riešenia

(64-bitový systém Windows) Tlačiareň Adobe PDF neskonvertuje dokumenty Office 2010 na PDF

 1. Pomocou aplikácie Windows Prieskumník prejdite na <Cesta inštalácie aplikácie Acrobat>\Acrobat 10.0\Acrobat\Settings.
 2. Skopírujte všetky súbory .joboptions v tomto priečinku.
 3. Prejdite do priečinka %appdata%\Adobe\Adobe PDF\Settings a prilepte všetky súbory .joboptions sem.

Týmto postupom sa tiež aktivujú rôzne možnosti vytvorenia PDF z aplikácie Acrobat:

 • Potiahnutie dokumentu Office na ikonu alebo do okna aplikácie Acrobat.
 • Výber ktorejkoľvek z možností Konvertovať na PDF v kontextovej ponuke po kliknutí na súbor pravým tlačidlom myši. Poznámka: Použitie doplnku PDFMaker z aplikácie Klikni a spusti programu Office 2010 stále nefunguje. 

(32-bitový systém Windows) Keď sa konverzia na PDF zasekne s priebehom dokončenia na 100 %

 Kliknutím na tlačidlo Zrušiť alebo na ikonu „X“ na zatvorenie zobrazte výstupný súbor PDF.

 Ďalšie informácie

 V 32-bitovom systéme Windows nasledovné funkcie fungujú správne:

 • Použitie tlačiarne Adobe PDF na konvertovanie dokumentov Office na Adobe PDF (napríklad súbory programov Word, Excel a PowerPoint a správy programu Outlook). 
 • Konverzia na PDF pomocou doplnku PDFMaker z pásu s nástrojmi Acrobat v programe Word, Excel a PowerPoint.

 

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?