Zistite, ako aktivovať a deaktivovať aplikácie Adobe.

Čo je aktivácia?

Aktiváciou sa overuje licencia na softvér, aby sa predišlo podvodom a zneužitiu produktov a služieb spoločnosti Adobe. Počas postupu aktivácie sa spoločnosti Adobe v rôznych momentoch odosielajú informácie, napríklad pri preberaní, inštalácii, odinštalovaní, priradení sériového čísla, spustení a počas kontroly aktualizácií softvéru Adobe. Adobe môže tieto informácie použiť, aby vám poskytla možnosti obnovenia licencie a pomohla nám pochopiť, ako používate naše produkty.

Poznámka:

Aktivácia ukladá informácie o vašej licencii v zakódovanej forme na systémovom hard disku vášho počítača. V predchádzajúcich verziách aplikácie Creative Cloud 2019 sa tieto informácie ukladajú do zdieľaného adresára Adobe. Vo verzii Creative Cloud 2019 alebo v novších verziách sa tieto informácie ukladajú do zabezpečeného úložiska jednotlivých používateľov v operačnom systéme pomocou poverení, ktorých názvy sa začínajú pomenovaním Adobe, a to v nasledujúcich umiestneniach:

 • macOS: Login keychain
 • Windows: Credential Manager (správca poverení)

Čo je to deaktivácia?

Deaktiváciou sa aplikácia odpojí od platnej používateľskej licencie. Po deaktivácii môžete aplikáciu kedykoľvek reaktivovať, ak si to želáte. Nie je potrebné odinštalovať aplikáciu z vášho počítača, aby bola deaktivovaná. Odinštalovaním aplikácie sa nemusí nutne deaktivovať jej licencia.

Jednoduchá licencia na softvér Adobe vám umožňuje nainštalovať aplikáciu na dva počítače – napríklad doma a v práci. Ak chcete nainštalovať aplikáciu na tretí počítač, najprv musíte deaktivovať jednu inštaláciu aplikácie. To je vysvetlené ako.

Poznámka:

Deaktivácia odstráni všetky informácie o vašej licencii (pozrite vyššie) uložené na vašom počítači.

Aktivácia alebo deaktivácia aplikácie

 1. Ubezpečte sa, že váš počítač je pripojený na internet.
 2. Otvorte aplikáciu, ktorú chcete aktivovať alebo deaktivovať. 
 3. Nájdite aplikáciu alebo súbor v nižšie uvedenej tabuľke a potom použite príkaz ponuky Pomocník slúžiaci na aktiváciu alebo deaktiváciu aplikácie.

Poznámka:

Môžete taktiež deaktivovať svoj účet z Adobe.com.

Produkt Príkaz ponuky Pomocník na aktiváciu Príkaz ponuky Pomocník na deaktiváciu Poznámky
Verzie aplikácie Creative Cloud (verzia Creative Cloud 2019) a novšie Pomocník > Prihlásenie Pomoc Odhlásenie (vaše Adobe ID)

Pokyny nájdete v časti Aktivácia a deaktivácia aplikácií Creative Cloud.

Ak sa vyskytnú problémy, prečítajte si článok Chyby pri spracovaní licencií | Creative Cloud 2019.

Verzie aplikácie Creative Cloud (Creative Cloud 2018) a predchádzajúce verzie

Pomocník > Prihlásenie Pomocník > Odhlásenie (vaše Adobe ID)

Pokyny nájdete v časti Aktivácia a deaktivácia aplikácií Creative Cloud.

Ak máte problémy, prečítajte si časť Riešenie problémov s aktiváciou produktu Creative Cloud.

Acrobat DC Pomocník > Prihlásenie Pomocník > Odhlásenie (vaše Adobe ID) Pokyny nájdete v časti Aktivácia a deaktivácia aplikácií Creative Cloud
Ak máte problémy, prečítajte si časť Riešenie problémov s aktiváciou produktu Creative Cloud.
Acrobat XI, X Pomocník Aktivácia Pomocník Deaktivácia* Adobe Acrobat XI a X sa aktivujú automaticky, keď softvér rozpozná internetové pripojenie. Ak chcete aplikáciu Acrobat aktivovať manuálne, použite príkaz Aktivovať. Ak máte problémy, pozrite si časť Riešenie problémov s aktiváciou a deaktiváciou.
Creative Suite 6 Pomocník Aktivácia Pomocník Deaktivácia* Softvér aktivujte počas prvých siedmych dní používania. Ak máte problémy, pozrite si časť Riešenie problémov s aktiváciou a deaktiváciou.
Creative Suite 5 Pomocník Aktivácia Pomocník Deaktivácia* Aplikácie Creative Suite 5 sa aktivujú automaticky, keď softvér rozpozná pripojenie na internet, alebo vás softvér vyzve na aktiváciu počas inštalácie. Ak máte problémy, pozrite si časť Riešenie problémov s aktiváciou a deaktiváciou.

Creative Suite 2 a 3
Acrobat 7, 8 a 3D
Audition 3

 

N/A N/A Starnúce servery pre staršie verzie aplikácií Acrobat a Creative Suite (CS) sme museli zrušiť. Bez aktivačných serverov budú tieto aplikácie pri pokuse o overenie licencie zobrazovať chybu aktivácie alebo pripojenia. Ak inštalujete aplikáciu, ktorá si nevyžaduje aktiváciu, prečítajte si buď časť Chyba: „Aktivačný server nie je dostupný“ | CS2, Acrobat 7, Audition 3, alebo Chyby aktivácie alebo pripojenia | CS3, Acrobat 8.
FrameMaker RoboHelp
TCS
Pomocník > Prihlásenie Pomocník > Odhlásenie Produkt sa aktivuje hneď po prvom spustení a zadaní sériového čísla. Ďalšie informácie o vyhľadávaní sériových čísiel sa nachádzajú v časti Vyhľadanie sériového čísla alebo kódu na uplatnenie
Photoshop Elements
Premiere Elements
Pomocník Prihlásenie Pomocník Odhlásenie Produkt sa aktivuje hneď po prvom spustení a zadaní sériového čísla. Ďalšie informácie o vyhľadávaní sériových čísiel sa nachádzajú v časti Vyhľadanie sériového čísla alebo kódu na uplatnenie
Flash Player
Acrobat Reader
Shockwave Player
N/A N/A Tieto produkty nie je potrebné aktivovať. 

* Na deaktiváciu produktov Acrobat XI, X, Creative Suite 6 a Creative Suite 5 vyberte jednu z týchto možností: 

 • Deaktivovať alebo Pozastaviť aktiváciu: Tieto voľby deaktivujú softvér, ale informácie o licencii sa vo vašom počítači uchovajú. Jednu z týchto volieb vyberte vtedy, keď chcete deaktivovať softvér dočasne a plánujete ho aktivovať na tomto počítači znova.
 • Deaktivovať natrvalo: Táto voľba deaktivuje softvér a odstráni informácie o licencii z vášho počítača. Ak chcete softvér v tomto počítači použiť znova, zadajte ešte raz sériové číslo.

Vyhľadanie sériového čísla alebo uplatnenie kódu

Niektoré produkty si vyžadujú, aby ste pred ich použitím zadali sériové číslo. Ak bol váš produkt dodaný s kódom na uplatnenie, použite ho na získanie sériového čísla.

Poznámka:

Aplikácie Creative Cloud nevyžadujú sériové čísla. Ak budete vyzvaní na zadanie sériového čísla pri spustení aplikácie Creative Cloud, ide o chybu. Ak máte problémy, prečítajte si časť Riešenie problémov v prípade, že aplikácie Creative Cloud požadujú sériové číslo.

Aktivácia aplikácie v novom počítači

Samostatnú aplikáciu môžete nainštalovať a aktivovať až v dvoch počítačoch alebo zariadeniach, ale nemôžete ju používať v oboch naraz. Prečítajte s časť V koľkých počítačoch môžem využívať svoje predplatné alebo aplikáciu?

Ak chcete produkt nainštalovať do ďalšieho počítača, musíte ho najskôr v niektorom z počítačov deaktivovať. Po deaktivácii budete môcť produkt nainštalovať v novom počítači.

Počítač už nie je k dispozícii?

V prípade, že počítač, kde máte produkt nainštalovaný, už nemáte k dispozícii, obráťte sa na nás a my sa postaráme o aktualizáciu informácií v systéme. Po odstránení informácií môžete produkt nainštalovať v novom počítači. 

Zaznamenali ste problém? Prečítajte si časť Riešenie problémov s aktiváciou produktu Creative Cloud.

Najčastejšie otázky

Aké informácie sa odosielajú do Adobe počas aktivácie?

Počas aktivácie môžu byť odosielané nasledujúce typy údajov:

Identifikátory (ID)

 • Jedinečný identifikátor ID (generovaný spoločnosťou Adobe), špecifický pre vaše zariadenie a licenciu, ktorú ste pre softvér zakúpili. Tieto identifikátory (ID) nie je možné použiť pri lokalizácii vášho zariadenia alebo identifikácii vašej osoby.
 • Vaše Adobe ID, ak ste prihlásení k Adobe, ako súčasť inštalácie, aktualizácie alebo používania softvéru Adobe. Adobe ID vás osobne identifikuje a prepojí so všetkými informáciami, ktoré sú poskytované Adobe počas vytvárania alebo používania účtu Adobe. Ak vy alebo vaša spoločnosť používate administrátora alebo inú autorizačnú stranu na vyššie uvedené, Adobe môže tiež prijať Adobe ID tejto strany.

Informácie o nainštalovaných produktoch Adobe

 • Sériové čísla spojené s licenciami nainštalovaných produktov
 • Názov produktu a číslo verzie; typ zakúpenej licencie
 • Verzia Licenčnej zmluvy s koncovým používateľom (EULA) pre tento softvér
 • Počet, koľkokrát ste spustili aplikáciu Adobe od poslednej aktivácie, platí pre každú aplikáciu, ktorá je zahrnutá v danej produktovej licencii

Informácie o operačnom systéme

 • Typ operačného systému a verzia
 • Miestne údaje (jazyk, dialekt a systém zapisovania)
 • Lokálny čas zariadenia (vrátane časového pásma)
 • Názov zariadenia
 • MAC adresa

IP adresa

IP adresa, ktorá je vám priradená poskytovateľom internetového pripojenia, je odoslaná spoločnosti Adobe v rámci odosielania aktivačných údajov.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online