Aktivácia aplikácií Adobe po prihlásení sa do účtu

Zistite, ako aktivovať aplikácie Adobe po prihlásení sa do účtu. Okrem toho zistite, ako sa odhlásiť z aplikácií Adobe a deaktivovať ich, aby ich bolo možné používať v novom počítači.

Poznámka:

V koľkých počítačoch môžem svoje aplikácie aktivovať? Svoje aplikácie môžete nainštalovať do viacerých počítačov, ale aktivovať ich môžete len na dvoch počítačoch súčasne. Naučte sa Ako možno aplikáciu Adobe nainštalovať na inom počítači.

Prečo je potrebné aplikácie aktivovať a deaktivovať?

Aktiváciou sa overuje licencia softvéru pravidelným kontaktovaním serverov spoločnosti Adobe. Frekvencia závisí od konkrétnej aplikácie a vášho plánu.

Deaktiváciou sa vaša aplikácia odpojí od počítača. Následne môžete aplikácie aktivovať v inom počítači alebo ich neskôr znova aktivovať v tom istom počítači.

Ako aplikáciu aktivovať?

 1. Váš počítač musí byť pripojený k internetu.

 2. Otvorte aplikáciu, ktorú chcete aktivovať.

 3. Ak sa zobrazí výzva na prihlásenie, prihláste sa. Vaša aplikácia sa úspešne aktivovala. Prípadne prejdite do Pomocníka a v závislosti od svojej aplikácie vyberte jednu z nasledovných možností:

                    Pomocník Prihlásiť sa

  Prihlásiť sa

                  Pomocník > Aktivovať

  Prihlásiť sa

  Ak sa v ponuke zobrazuje možnosť Odhlásiť sa, znamená to, že ste sa už prihlásili.

Ako aplikáciu deaktivovať?

 1. Váš počítač musí byť pripojený k internetu.

 2. Otvorte aplikáciu, ktorú chcete deaktivovať, a ak sa zobrazí výzva na prihlásenie, prihláste sa.

 3. Prejdite do Pomocníka a v závislosti od vašej aplikácii vyberte jednu z nasledovných možností:

                Pomocník > Odhlásiť sa

  Odhlásiť sa

                 Pomocník > Deaktivovať

  Odhlásiť sa

 4. Ak po zobrazení výzvy zvolíte cestu Pomocník Deaktivovať , vyberte jednu z nasledujúcich možností:

  Deaktivovať alebo Pozastaviť aktiváciu: softvér sa dočasne deaktivuje, ale informácie o licencii sa v počítači uchovajú.

  Deaktivovať natrvalo: informácie o licencii sa z počítača odstránia, pričom sa zobrazí výzva na zadanie sériového čísla, ak chcete aplikáciu znova aktivovať.

Zaznamenali ste problém?

Ak problémy s aktiváciou alebo deaktiváciou aplikácií pretrvávajú, pozrite si jednu z nasledujúcich možností:

Meníte starý počítač za nový?

Ak ste si kúpili nový počítač a chcete doň preniesť svoje aplikácie, deaktivujte ich v starom počítači, aby ste ich mohli používať v novom počítači. 

Aplikáciu ste odinštalovali alebo odstránili?

Odinštalovaním alebo odstránením aplikácie v starom počítači alebo formátovaním počítača nedôjde k deaktivácii aplikácie.

Starý počítač už nemáte k dispozícii?

Ak počítač, v ktorom bol produkt nainštalovaný, už nemáte k dispozícii (napríklad počítač už nefunguje alebo ste formátovali pevný disk, prípadne sa pevný disk pokazil), aplikácie deaktivujte cez stránku vášho konta Adobe. Následne nainštalujte aplikácie v novom počítači a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka: Možnosť deaktivácie aplikácií na stránke správy konta sa podporuje len pre počítačové aplikácie Creative Cloud.

Často kladené otázky

V prípade, že máte viacero Adobe ID, skontrolujte, či ste sa prihlásili do účtu so správnym ID. Ak ste sa neprihlásili pomocou správneho ID, odhláste sa a prihláste sa do počítačovej aplikácie Creative Cloud. Ďalšie informácie nájdete v článku Zastavenie zobrazovania režimu skúšobnej verzie po zakúpení aplikácie Creative Cloud.

Odinštalovanie aplikácie z počítača nespôsobí deaktiváciu jej licencie. Aplikáciu je možné nainštalovať v novom počítači. Ak sa zobrazí výzva na prihlásenie, postupujte podľa pokynov na obrazovke a deaktivujte aplikáciu v starom počítači. 

Problém sa neodstránil? Prečítajte si Riešenie problémov pri aktivácii a deaktivácii.

 

Informácie ukladané do zariadenia počas aktivácie

Pri aktivácii sa na pevný disk systému počítača ukladajú informácie o licencii v zakódovanej forme, a to do nasledujúcich umiestnení:

Verzia aplikácie

Umiestnenie úložiska

Staršie aplikácie ako Creative Cloud 2019

Adresár Adobe

Creative Cloud 2019 alebo novšie aplikácie

Zabezpečené úložisko operačného systému v účte každého používateľa na základe poverení, ktorých názvy sa začínajú na Adobe v nasledujúcich umiestneniach:

 • macOS: kľúčenka prihlasovania
 • Windows: Správca poverení

Informácie odosielané spoločnosti Adobe počas aktivácie

Počas aktivácie môžu byť odosielané nasledujúce typy údajov:

Identifikátory (ID)

 • Jedinečný identifikátor ID (generovaný spoločnosťou Adobe), špecifický pre vaše zariadenie a licenciu, ktorú ste pre softvér zakúpili. Tieto identifikátory (ID) nie je možné použiť pri lokalizácii vášho zariadenia alebo identifikácii vašej osoby.
 • Vaše Adobe ID, ak ste prihlásení k Adobe, ako súčasť inštalácie, aktualizácie alebo používania softvéru Adobe. Adobe ID vás osobne identifikuje a prepojí so všetkými informáciami, ktoré sú poskytované Adobe počas vytvárania alebo používania účtu Adobe. Ak vy alebo vaša spoločnosť používate administrátora alebo inú autorizačnú stranu na vyššie uvedené, Adobe môže tiež prijať Adobe ID tejto strany.

Informácie o operačnom systéme

 • Typ operačného systému a verzia
 • Miestne údaje (jazyk, dialekt a systém zapisovania)
 • Lokálny čas zariadenia (vrátane časového pásma)
 • ID zariadenia
 • Názov zariadenia

Informácie o aplikácii

 • Názov a verzia aplikácie
 • Miestne údaje (jazyk, dialekt a systém písania)
 • Verzia prehliadača Internet Explorer

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?