Platnosť certifikátu balíka inštalátora aplikácie Adobe alebo Reader pre operačný systém Mac uplynula

Uplynutá platnosť certifikátu balíka inštalátora pre operačný systém Mac

Platnosť certifikátu používaného na podpisovanie inštalátorov a opravných balíkov aplikácií Acrobat alebo Reader pre operačný systém Mac uplynula 21. 2. 2017. V dôsledku uplynutej platnosti tohto certifikátu začal systém macOS označovať mnohé inštalátory a opravy aplikácií Acrobat alebo Reader ako nepodpísané alebo platnosť uplynula.

Ovplyvnené sú nasledujúce úplné inštalátory a opravy:

  • Balíky Acrobat Continuous skoršie než vydanie 15.016.20041
  • Balíky Acrobat Reader Continuous skoršie než vydanie 15.016.20039
  • Balíky Acrobat 2015 skoršie než vydanie 15.006.30173
  • Balíky Acrobat Reader 2015 skoršie než vydanie 15.006.30172
  • Balíky Acrobat a Reader XI skoršie než vydanie 11.0.17

Ak sa pokúsite nainštalovať niektorý z uvedených balíkov, zobrazí sa nasledujúca upozorňujúca správa:

Platnosť certifikátu pre balík inštalátora uplynula

Ak sa pokúsite nainštalovať uvedené balíky prostredníctvom príkazového riadka, systém Mac OS zablokuje inštaláciu a inštalácia zlyhá.

Riešenie: Prevezmite si najnovšiu verziu alebo opravu

Úplné inštalátory

Týmto problémom nie sú ovplyvnené najnovšie úplné inštalátory. Ak váš balík inštalátora aplikácie Acrobat/Reader zobrazuje upozornenie, prevezmite si najnovšiu verziu.

Balíky inštalátora na tejto lokalite boli obnovené, preto by ste nemali mať pri inštalácii najnovších balíkov žiadne problémy. 

Opravy

Najnovšie opravy pre všetky aplikácie nemajú uvedený problém. Spoločnosť Adobe vám odporúča nainštalovať najnovšie aktualizácie:

  • 15.023.20056 pre aplikácie Acrobat a Reader Continuous
  • 15.006.30280 pre aplikácie Acrobat a Reader 2015
  • 11.0.19 pre opravy aplikácií Acrobat a Reader XI

Upozorňujeme, že všetky tieto balíky možno bez problémov nainštalovať bez toho, aby sa vám zobrazilo nejaké upozornenie. Ak však explicitne načítate reťazec certifikátu používaného na podpis balíka kliknutím na ikonu zámku, zobrazí sa upozornenie, že platnosť certifikátu uplynula (ako je uvedené nižšie):

Chybové hlásenie o uplynutej platnosti certifikátu

Podpis balíka je však platný a operačný systém nijakým spôsobom nezablokuje inštaláciu, čo si môžete overiť pomocou príkazu pkgutil: 

pkgutil --check-signature <path to the pkg file>

Nižšie uvádzame príklad terminálového výstupu pre balík Acrobat 11.0.19 s oznámením, že balík je podpísaný certifikátom dôveryhodným pre operačný systém: 

Príkaz pkgutil

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online