Pomocou uvedených odkazov prevezmite a nainštalujte príslušnú verziu aplikácie Acrobat a vyriešte všeobecné problémy s aktiváciou a inštaláciou.
 

Riešenie všeobecných problémov

Riešenie problémov s inštaláciou

Nájdite konkrétny kód chyby alebo chybové hlásenie: vyhľadajte chybu v tomto dokumente pomocou funkcie Hľadať vo webovom prehliadači a stlačte kombináciu kláves Ctrl +F (v systéme Windows) alebo Cmd+F (v systéme Mac OS).
 .

Chyba Správa Riešenie
Inštalácia zlyhala Inštalátor zaznamenal chybu, ktorá spôsobila zlyhanie inštalácie. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na výrobcu. Prečítajte si časť Chybové hlásenie počítačovej aplikácie Creative Cloud „Inštalácia zlyhala“
Inštalácia sa zastavila na náhodnom percente Inštalácia sa zastavila na náhodnom percente Prečítajte si časť Oprava chýb týkajúcich sa pozastavenej inštalácie aplikácie Acrobat v systéme Windows a časť 
Zablokovanie aplikácie pri jej inštalácii
Chyba nepodporovaného operačného systému Nepodporovaný operačný systém Prečítajte si časť Systémové požiadavky pre aplikáciu Adobe Acrobat | Pro DC, Standard DC
Aplikácia, ktorá narúša inštaláciu aplikácie Acrobat Ak chcete pokračovať, zavrite nasledujúce aplikácie:
<Názov aplikácie>
Prečítajte si časť Zatvorenie aplikácie alebo procesu, ktoré spôsobujú chybu
Nie je možné pripojiť sa na servery Adobe alebo ich nie je možné nájsť Servery Adobe nie sú dostupné. Skontrolujte nastavenia brány firewall, uistite sa, že sú nastavenia času v počítači správne a skúste to znova. Prečítajte si časť Nepodarilo sa pripojiť k serverom Adobe
Chyba 1722 S balíkom inštalátora systému Windows sa vyskytol problém. Chod programu v rámci nastavenia sa nedokončil podľa očakávania. Obráťte sa na oddelenie podpory zákazníkom alebo na dodávateľa balíka. Akcia InstallWebResources, umiestnenie: C:\Program Files(x86)\Adobe\Acrobat DC\Acrobat\AcroCEF\AcroServicesUpdater.exe Prečítajte si časť Chyba 1722 počas inštalácie alebo aktualizácie aplikácie Acrobat DC alebo Acrobat Reader DC v systéme Windows
Kód ukončenia 7 Nižšie nájdete riešenia problémov konkrétnych chýb. Napríklad CHYBA: DW003, DW006... Prečítajte si časť Kód ukončenia 6 alebo 7 pri probléme s inštaláciou
Chyba 1603 Závažná chyba počas inštalácie. Prečítajte si časť Chyba 1603: závažná chyba pri inštalácii
Chyba 201, P201 Vyskytli sa nasledujúce problémy:
Vyskytol sa problém s preberaním. Tipy na riešenie problémov nájdete na stránke podpory zákazníkom.
Vyskytuje sa pri pozastavení preberania alebo pri slabej odpovedi servera. Prečítajte si časť Problémy so sieťou a pripojením
Chyba 28000 Inštalácia režimu licencie Acrobat Licensing Module zlyhala. Možné riešenia tohto problému nájdete na stránke http://www.adobe.com/go/acrobat_installation_rollback. Prečítajte si časť Ako zabrániť vráteniu inštalácie aplikácie Acrobat v systéme Windows (64-bitová verzia)
Chyba 1923 Nepodarilo sa nainštalovať službu aktualizácie aplikácie Adobe Acrobat (AdobeARMService).
Skontrolujte, či máte dostatočné oprávnenie na inštaláciu systémových služieb.
Prečítajte si časť Chyba 1923 sa zobrazí pri pokuse o aktualizáciu aplikácie Acrobat DC alebo Acrobat Reader DC
Chyba 136, C136 Produkt sa nepodarilo nainštalovať Kliknutím na položku Skúsiť znova aplikáciu Acrobat opäť prevezmite a nainštalujte
Chyba 1328 Chyba pri opravovaní súboru C:\Config.Msi\PT74ID.tmp. Je možné, že aktualizácia už bola vykonaná inými prostriedkami a touto opravou ho nie je možné upraviť. Ďalšie informácie vám poskytne dodávateľ opravy. Prečítajte si časť Chyba 1328: chyba pri použití opravy pre súbor
Chyba 1406 Nepodarilo sa zapísať hodnotu {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} do kľúča \SOFTWARE\Microsoft\InternetExplorer\Toolbar. Skontrolujte, či máte prístup k danému priečinku alebo kontaktujte oddelenie podpory. Prečítajte si časť Chyba 1402 alebo 1406 pri inštalácii aplikácie Acrobat alebo Reader
Chyba 19 Návratový kód z inštalačného procesu Adobe je (19). Zastavenie procesu inštalácie.
Zlyhanie pri nasadzovaní aplikácie Acrobat [umiestnenie balíka v aplikácii Acrobat] (3145775). Zastavenie procesu inštalácie.
Prečítajte si časť Inštalácia aplikácie Acrobat zlyhá z dôvodu chyby s kódom 19
Chyba 1935 Počas inštalácie súčasti zostavy {9718BF1D-6A9F-3406-A992-630F7EF2F164} sa vyskytla chyba HRESULT: 0x80070308
Prečítajte si časť Inštalácia aplikácie Acrobat v systéme Windows zlyhá z dôvodu chyby s kódom 1935
Chyba 1, P1 Inštalácia zlyhala.
Vyskytla sa neznáma chyba.
Prečítajte si časť Riešenie zlyhania inštalácie | Počítačová aplikácia Adobe Creative Cloud
Chyba 205, P205 Vyskytol sa problém s preberaným súborom alebo súbormi. Tipy na riešenie problémov nájdete na stránke podpory zákazníkom. Vyskytuje sa pri probléme s prevzatým súborom alebo súbormi. Prečítajte si časť Problémy so sieťou a pripojením
Chyba 206, P206 Inštaláciu skúsiť znova.
Nepodarilo sa pripojiť k serverom Adobe. Skontrolujte internetové pripojenie a nastavenia brány firewall a kliknite na možnosť Skúsiť znova.
Vyskytuje sa v prípade, že sieťové pripojenie nie je k dispozícii alebo sa nedá pripojiť k serveru. Prečítajte si časť Problémy so sieťou a pripojením
Chyba P22 Inštalácia zlyhala
Inštalácia zväzkov rozlišujúcich malé a veľké písmená nie je podporovaná. Vyberte iný zväzok na inštaláciu.
Prečítajte si časť Jednotky rozlišujúce malé a veľké písmená nie sú podporované alebo sa pri inštalácii vyskytla podobná chyba | Mac OS
Chyba P81 Vyskytli sa nasledujúce problémy:
Momentálne je spustený iný inštalátor, ktorý musíte pred inštaláciou tohto produktu zavrieť. Zatvorte iné inštalátory.
Prečítajte si časť Chyba P81 alebo 81 sa vyskytuje pri inštalácii aplikácie Acrobat DC
Chyba: plný disk Inštalácia sa dokončila s chybami z dôvodu nedostatku miesta na disku
alebo Inštalácia zlyhala z dôvodu nedostatku miesta na disku
Prečítajte si časť Nedostatok miesta na disku na inštaláciu
Nedostatok miesta na disku Nedostatok miesta na disku. Skontrolujte minimálne požiadavky, uvoľnite miesto na disku a skúste znova. Prečítajte si časť Kódy ukončenia 30 a 31 – chyby spôsobené s nedostatkom miesta na disku | Creative Suite