Vytvorenie PDF nefunguje, výsledkom je chyba | Firefox, Chrome

Funkcia Vytvoriť PDF spôsobí chybu

Funkcia Vytvoriť PDF v prehliadači Firefox alebo Chrome občas nefunguje a výsledkom je chyba:

  • Firefox: „Pri konverzii do formátu PDF aplikácia Acrobat spôsobila chybu“
  • Chrome: Konverzia sa zastaví a po dialógovom okne Uložiť ako sa zobrazuje stav „Sťahovanie na konverziu“.

Riešenie: Skontrolujte, či aplikácia Acrobat je aktivovaná.

Problém sa pokúste vyriešiť vykonaním týchto krokov:

  1. Skontrolujte, či aplikácia Acrobat je aktivovaná. Ďalšie informácie sa nachádzajú v téme Zistite, ako aktivovať a deaktivovať aplikácie Adobe.

  2. Otvorte aplikáciu Acrobat a vytvorte PDF súbor z ľubovoľného súboru (Word, Excel, PPT, HTML alebo textový).

  3. Znova skúste skonvertovať HTML stránku do formátu PDF z prehliadača Firefox alebo Chrome.

Poznámka:

Postup riešenia by mal fungovať. Ak však problémy naďalej pretrvávajú, nahláste svoj problém spoločnosti Adobe pomocou formulára žiadosti o funkciu/hlásenie chyby.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?