Aplikácia Acrobat zlyhá pri nastavení režimu dvoch monitorov v systéme Windows

Po inštalácii aktualizácie z mája 2020 aplikácia Acrobat občas zlyhá. Jedným z dôvodov zlyhania je použitie režimu dvoch monitorov.

Dotknuté verzie

Produkt

Verzia

Acrobat

2020.009.20063

Prečo dochádza k zlyhaniu:

 1. Pripojte druhý monitor k počítaču a nastavte režim dvoch monitorov.

 2. Na druhom monitore otvorte niekoľko súborov PDF.

 3. Prepnite počítač do režimu spánku.

 4. Odpojte druhý monitor a zrušte režim spánku. Acrobat zlyhá.

Na vyriešenie tohto problému skúste postupovať podľa nižšie uvedených riešení.

Riešenie: ak je povolená funkcia zlúčeného záhlavia okna, vypnite ju pomocou kľúča databázy Registry bMergeMenuBar

 1. Ak je aplikácia Acrobat spustená, ukončite ju.

 2. V Štart > Vyhľadávať, napíšte RegEdit a stlačte Enter. Zobrazí sa editor databázy Registry.

 3. Prejdite do umiestnenia HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\(verzia)\FeatureLockdown\

  Príklad: umiestnenie pre Acrobat je HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureLockdown\

 4. V časti FeatureLockdown vytvorte kľúč typu DWORD a nazvite ho bMergeMenuBar; kľúč sa nemusí predvolene zobrazovať. Nastavte hodnotu kľúča bMergeMenuBar na nulu (0):

  kľúč: bMergeMenuBar

  typ údajov: REG_DWORD

  hodnota: 0

 5. Zatvorte Editor databázy Registry.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?