Zhromažďovanie protokolov v prípade zlyhania alebo zamrznutia aplikácie Acrobat alebo Reader

Keď program Acrobat alebo Reader zlyhá, zamrzne alebo sa zablokuje, môžete vytvoriť výpis procesov, ktorý pomôže odstrániť príčinu. Výpis procesov je snímka aplikácie v čase, keď dôjde k jej zlyhaniu alebo zamrznutiu.

 • Zlyhanie – zlyhanie nastane vtedy, keď aplikácia alebo systém prestane fungovať a zatvorí sa.
 • Zablokovanie alebo zamrznutie – k zablokovaniu alebo zamrznutiu dôjde, keď niektorá aplikácia alebo systém prestane reagovať na vstupy používateľa.

Zhromažďovanie protokolov v prípade zlyhania aplikácie Acrobat alebo Reader

Ak aplikácia Acrobat alebo Reader často zlyháva, na diagnostiku problému sú potrebné protokoly o zlyhaní. Protokoly o zlyhaní obsahujú informácie o tom, aké procesy vykonávala aplikácia pred zlyhaním. 

V systéme Windows

Protokoly o zlyhaní môžete zhromažďovať pomocou niektorej z nasledujúcich metód:

Po zlyhaní aplikácie Acrobat alebo Reader sa zobrazí dialógové okno záznamu o zlyhaní. Kliknite na tlačidlo Poslať správu.

Dialógové okno Crash Reporter v systéme Windows
Dialógové okno záznamu o zlyhaní v systéme Windows

Ak sa dialógové okno záznamu o zlyhaní nezobrazuje, pravdepodobne ste vybrali možnosť, aby sa dialógové okno nezobrazovalo. Ak chcete, aby sa zobrazovalo dialógové okno záznamu o zlyhaní, postupujte podľa nasledujúcich krokov a nastavte predvoľby:

 1. Kliknite na možnosť Štart > Spustiť.

 2. Napíšte cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.

 3. Do príkazového riadka zadajte nasledujúci príkaz a stlačte tlačidlo Enter.

  REG ADD HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\CommonFiles\CRLog /v "Never Ask" /t REG_SZ /d 0

 4. Keď vás vyzve správa Hodnota Nikdy sa nepýtať existuje, prepísať (Áno/Nie)?, vyberte možnosť Áno.

Zhromažďovanie výpisov o zlyhaní v systéme Windows nie je predvolene nastavené. Povolenie tejto funkcie vyžaduje oprávnenia správcu. Nižšie sú uvedené kroky na povolenie a zhromažďovanie výpisov o zlyhaní aplikácie Acrobat alebo Reader. Ďalšie informácie nájdete v časti Microsoft | Zhromažďovanie výpisov v režime používateľa alebo kontaktujte podporu spoločnosti Microsoft.

 1. Ukončite aplikáciu Acrobat alebo Reader, ak je spustená.

 2. V ponuke Štart > Vyhľadávať zadajte RegEdit a stlačte kláves Enter. Zobrazí sa editor databázy Registry.

 3. Zálohujte kľúč hlásenia chýb systému Windows:

  1. Prejdite do umiestnenia HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\
  2. Pravým tlačidlom kliknite na kľúč hlásenia chýb systému Windows.
  3. Vyberte položku Exportovať a uložte súbor .reg na pracovnú plochu.
  Zálohujte kľúč databázy Registry.

 4. Vytvorte kľúč LocalDumps.

  1. Prejdite do umiestnenia HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Windows Error Reporting
  2. Vyberte hlásenie chýb systému Windows a vytvorte nový kľúč s názvom LocalDumps, ak ešte nie je vytvorený:
          1. Pravým tlačidlom kliknite na hlásenie chýb systému Windows.
          2. Vyberte možnosť NovéKľúč.
          3. Kľúč pomenujte LocalDumps.
  Vytvorte kľúč LocalDumps databázy Registry.

 5. Vytvorte hodnoty databázy Registry v kľúči LocalDumps. Vyberte kľúč LocalDumps a podľa uvedeného postupu vytvorte tri hodnoty databázy Registry:

  • Hodnota databázy Registry – DumpFolder
         1. Pravým tlačidlom myši kliknite na prázdne miesto na pravej strane obrazovky a vyberte možnosť Nové > Rozšíriteľná hodnota reťazca.
         2. Kľúč pomenujte DumpFolder.
         3. Dvakrát kliknite na súbor a do údajového poľa Hodnota zadajte %LOCALAPPDATA%\CrashDumps.
  • Hodnota databázy Registry – DumpCount
          1. Pravým tlačidlom myši kliknite na prázdne miesto na pravej strane a vyberte možnosť Nové > DWORD (32-bitová verzia).
          2. Súbor pomenujte DumpCount.
          3. Dvakrát naň kliknite a do údajového poľa Hodnota zadajte číslo 10.
  • Hodnota databázy Registry – DumpType
          1. Pravým tlačidlom myši kliknite na prázdne miesto na pravej strane a vyberte možnosť Nové > DWORD (32-bitová verzia).
           2. Súbor pomenujte DumpType.
           3. Dvakrát naň kliknite a do údajového poľa Hodnota zadajte číslo 2.
  Kľúč lokálnych výpisov

 6. Spustite aplikáciu Acrobat alebo Reader a znova vykonajte postup, ktorý viedol k zlyhaniu. Po zlyhaní aplikácie Acrobat alebo Reader sa súbor s výpisom zlyhania uloží do priečinka %LocalAppData%/crashdumps s názvom softvéru.

 7. V ponuke Štart > Vyhľadávanie zadajte %LocalAppData%  a stlačte kláves Enter. Prejdite do priečinka CrashDumps. Odošlite súbor Acrobat.exe.dmp alebo AcroRd32.exe.dmp podpore spoločnosti Adobe.

V systéme macOS

Protokoly o zlyhaní môžete zhromažďovať pomocou niektorej z nasledujúcich metód:

Po zlyhaní aplikácie Acrobat sa zobrazí dialógové okno s upozornením s textom „Acrobat Pro sa neočakávane ukončil.“ Záznam o zlyhaní si môžete prečítať okamžite po kliknutí na tlačidlo Záznam....

Zlyhanie aplikácie Acrobat

Po zobrazení vyššie uvedeného dialógového okna s upozornením sa zobrazí dialógové okno záznamu o zlyhaní aplikácie Adobe. Kliknite na tlačidlo Poslať správu.

Dialógové okno záznamu o zlyhaní v systéme macOS
Dialógové okno záznamu o zlyhaní v systéme macOS

Adobe Crash Reporter zhromažďuje protokoly o tom, aké procesy vykonávala aplikácia pred zlyhaním. Informácie sa nahrávajú do databázy, ktorú tím odborníkov spoločnosti Adobe používa na analyzovanie zlyhaní a hľadanie riešení. Adobe Crash Reporter je neoceniteľný nástroj, ktorý pomáha tímu odborníkov Acrobat sledovať a opravovať chyby súvisiace so zlyhaniami.

Poznámka: Nástroj Adobe Crash Reporter si netreba zamieňať s nástrojmi od spoločnosti Apple alebo Microsoft, ktoré ohlasujú zlyhania, keďže informácie neposielajú priamo spoločnosti Adobe.

Ak sa dialógové okno Adobe Crash Reporter nezobrazuje, pravdepodobne ste vybrali možnosť, aby sa dialógové okno nezobrazovalo. Ak chcete povoliť Adobe Crash Reporter, postupujte nasledovne:

 

 1. Cmd + kliknite na ikonu aplikácie Acrobat alebo Reader a vyberte možnosť Zobraziť obsah balíka.

 2. Vyberte položku Obsah > Rámce > AdobeCrashReporter.framework.

 3. Podržte kláves Cmdkliknite na alias s názvom AdobeCrashReporter a následne vyberte možnosť Zobraziť originál.

 4. Dvakrát kliknite na súbor Adobe Crash Reporter.
  Poznámka: Je to červená ikona aplikácie A. Nezamieňajte si to so spustiteľným súborom AdobeCrashReporter UNIX, ktorý má čiernu farbu.

 5. Vyberte možnosť Vždy zobraziť toto dialógové okno a kliknite na Hotovo.

    

Záznam o zlyhaní sa nachádza v aplikácii Console.

 1. Otvorte aplikáciu Console. Kliknite na Aplikácie > Nástroje > Console.app. Prípadne môžete do vyhľadávača Spotlight zadať Console a stlačte kláves Enter.

  Mac Console

 2. Na ľavej table kliknite na položku Záznamy používateľov a potom kliknite na záznam o zlyhaní, ktorý chcete zobraziť. Všetky súbory majú príponu .crash. Názov súboru obsahuje názov aplikácie, ktorá zlyhala, a dátum jej zlyhania. Podrobnosti záznamu o zlyhaní nájdete v pravej table.

  Záznamy používateľov

  A. Záznamy používateľov B. Názov súboru C. Podrobnosti 

 1. Diagnostické správy sú uložené v priečinku ~/Library/Logs/DiagnosticReports/. Ak chcete priečinok otvoriť, zadajte umiestnenie do nástroja Finder.

 2. Odošlite súbory s protokolmi týkajúce sa aplikácií Acrobat alebo Reader podpore spoločnosti Adobe.

Zhromažďovanie protokolov o zablokovaní alebo zamrznutí aplikácie Acrobat alebo Reader

Ak sa aplikácia Acrobat alebo Reader často zablokuje alebo mrzne, na diagnostiku problému sú potrebné súbory s výpisom o zlyhaní aplikácie.

V systéme Windows

V prípade zablokovania alebo zamrznutia aplikácie Acrobat alebo Reader v systéme Windows vytvorte súbor s výpisom a uložte informácie o programe. Tieto výpisy pomôžu pri riešení ďalších problémov. Keď sa aplikácia zablokuje alebo zamrzne, vytvorte dva až tri výpisy v rôznych časových intervaloch, aby ste zachytili všetky situácie, kedy aplikácia nereaguje.

 1. Vyberte správcu úloh. Pravým tlačidlom myši kliknite na prázdnu oblasť na paneli úloh a potom na možnosť Správca úloh alebo použite klávesovú skratku CTRL + SHIFT + ESC.

 2. Kliknite na kartu Procesy a potom vyhľadajte proces aplikácie Acrobat alebo Reader. Proces sa v prípade aplikácií Acrobat Professional alebo Standard nazýva Acrobat.exe a v prípade aplikácie Reader Acrord32.exe.

 3. Pravým tlačidlom myši kliknite na proces aplikácie Acrobat alebo Reader a potom kliknite na príkaz Vytvoriť súbor s výpisom. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu, zadajte svoje heslo a kliknite na tlačidlo Pokračovať.

  Vytvorte výpis procesov.

 4. V dialógovom okne Proces výpisu sa zobrazí umiestnenie vytvoreného súboru s výpisom. Skontrolujte umiestnenie a kliknite na možnosť OK. Súbor s výpisom sa uloží do \Users\{UserName}\AppData\Local\Temp.
  Ak sa nezobrazuje priečinok AppData, prečítajte si časť Ako zobraziť skryté súbory a priečinok v systéme Windows.

  Proces výpisu

 5. Vytvorený súbor .DMP skomprimujte do formátu .ZIP alebo .RAR a zdieľajte ho s podporou spoločnosti Adobe pomocou nástroja Adobe Document Cloud alebo lokality SharePoint.

V systéme macOS

 1. Kliknite na Finder > Aplikácie > Nástroje > Monitorovanie aktivít.

 2. Kliknite na proces aplikácie Acrobat alebo Reader, z ktorého chcete urobiť ukážku. Kliknite na ikonu ozubeného kolieska a zvoľte si možnosť Proces ukážky.

 3. Počkajte, kým sa ukážka nevytvorí. Dokument uložte na pracovnú plochu.

 4. Aplikáciu Terminál otvoríte kliknutím na Finder > Aplikácie > Nástroje > Terminál. Zadajte príkaz:

  sudo spindump -file ~/Desktop/spindump.txt

 5. Súbor spindump.txt sa uloží na pracovnú plochu. Zhromaždite ukážkový súbor v kroku č. 3, ako aj súbor spindump.txt a odošlite ich podpore spoločnosti Adobe.

Odoslanie podrobných informácií spoločnosti Adobe

Pri odosielaní protokolov technickej podpore spoločnosti Adobe sa vyžadujú nasledujúce informácie:

 • Uveďte podrobný opis. Ak problém dokážete zopakovať pomocou konkrétnych krokov, podrobne ich opíšte. Ak nepoznáte presný postup, uveďte čo najviac podrobností o tom, čo ste robili, keď sa vyskytol problém.
  Napríklad, akú operáciu ste vykonávali, keď sa problém vyskytol? Aký typ dokumentu ste používali? Použili ste v poslednom čase nejaké doplnky? Ak sa problém týka konkrétneho súboru, neváhajte s nami súbor zdieľať pomocou aplikácií Adobe Document Cloud, Adobe Creative Cloud, Dropbox alebo inej služby, ktorá umožňuje zdieľanie súborov, pričom v opise problému uveďte odkaz na tento súbor.
 • Uveďte svoju e-mailovú adresu. Tím odborníkov vás môže kontaktovať, aby získal ďalšie informácie, alebo vás kontaktuje e-mailom v súvislosti s opravou či riešením problému.
 • Záznamy o zlyhaní zakaždým odošlite spoločnosti Adobe. Odporúča sa, aby sa záznamy o zlyhaní aplikácie Acrobat odosielali spoločnosti Adobe automaticky.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?