Ukončenie podpory | Aplikácia Adobe Acrobat Reader Intune v systéme iOS a Android

V záujme zlepšovania kvality našich služieb ukončí spoločnosť Adobe 31. marca 2020 podporu mobilnej aplikácie Adobe Acrobat Reader Intune.Všetci zákazníci, ktorí chcú pokračovať v mobilnom využívaní aplikácie Acrobat, musia prejsť na mobilnú aplikáciu Adobe Acrobat Reader, ktorá teraz podporuje aplikáciu Microsoft Intune. 

Pomocou novej mobilnej aplikácie Acrobat Reader je možné: 

 • jednoducho zaznamenávať spracovateľné komentáre a spätnú väzbu v rámci jedného dokumentu PDF. Stačí len odoslať prepojenie umožňujúce kompletné sledovanie bez zmätku s prílohami.
 • rýchlo pridať alebo zmeniť text a obrázky alebo zmeniť poradie strán v dokumentoch PDF aj bez zdrojového súboru,
 • sledovať zdieľané dokumenty PDF a okamžite vedieť, či sú otvorené, prevzaté alebo zdieľané.

Najčastejšie otázky

Čo sa stane, ak si neprevezmem novú aplikáciu?

Od 1. apríla 2020 nebude možné aplikáciu Adobe Acrobat Reader Intune používať. 

Kde môžem získať najnovšiu mobilnú aplikáciu Adobe Acrobat Reader?

Ak sa aplikácia Adobe Acrobat Reader nenainštaluje do zariadenia automaticky, môžete ju prevziať nasledovnými spôsobmi:

Aké zariadenia podporuje mobilná aplikácia Adobe Acrobat Reader?

Android 5.0 + and iOS 11.2 +

Prečo sa mi nedá prihlásiť na moje konto v novej aplikácii?

Ak sa vám nepodarí prihlásiť na vaše konto, požiadajte o podporu vášho správcu IT.

Budú sa moje súbory automaticky synchronizovať s mojím kontom?

Dôrazne odporúčame, aby ste si všetky súbory synchronizovali skôr, ako aplikáciu Adobe Acrobat Reader Intune odstránite.Všetky súbory uložené prostredníctvom služby Adobe Document Cloud sa zosynchronizujú automaticky a budú dostupné v novej mobilnej aplikácii Adobe Acrobat Reader.Ak nemôžete používať cloudové úložisko (napríklad Document Cloud, OneDrive, Dropbox) vo svojom zariadení, postupujte takto: 

Zariadenia iOS

 1. Otvorte dokument, ktorý chcete zálohovať v aplikácii Adobe Acrobat Reader Intune.
 2. Vyberte možnosť Otvoriť v programe.
 3. Výberom možnosti Kopírovať do aplikácie Acrobat skopírujte súbor do novej aplikácie.

Alebo pri otvorení dokumentu vyberte možnosť Zdieľať súbor a zašlite dokument sami sebe e-mailom.

Zariadenia Android 

 1. Otvorte dokumenty, ktoré chcete zálohovať v aplikácii Adobe Acrobat Reader Intune.
 2. Vyberte položku Zdieľať a možnosť Zdieľať kópiu.  
 3. Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa odošle kópia vášho súboru. 

Čo musia urobiť správcovia IT, aby aktivovali novú aplikáciu?

 • Skontrolujte, či sa zásady ochrany aplikácie vzťahujú namiesto aplikácie Adobe Acrobat Reader Intune na aplikáciu Adobe Acrobat Reader. Spoločnosť Microsoft automaticky zmení toto zameranie v mene zákazníkov, ktorí predtým pracovali s aplikáciou Adobe Acrobat Reader Intune.
 • Pri priraďovaní aplikácie Intune medzi dostupné alebo požadované aplikácie skupinám koncových používateľov prostredníctvom nového okna aplikácií klienta namiesto aplikácie Adobe Acrobat Reader Intune použite aplikáciu Adobe Acrobat Reader.
 • Ak koncoví používatelia používajú uzamknuté zariadenia v režime iOS s dohľadom alebo plne spravované zariadenia Android, skontrolujte, či koncovým používateľom bola na prevzatie priradená aplikácia Adobe Acrobat Reader alebo či ich zariadenia nie sú blokované proti preberaniu aplikácií zo stránok Google Play (Android) alebo Apple App Store (iOS).

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?