Známe problémy | Acrobat, Reader

Tento dokument obsahuje známe problémy pre Acrobat , ktoré nie sú obsiahnuté v dokumentácii pre aplikácie Acrobat a Reader. Spoločnosť Adobe určila nasledovné problémy v čase, keď bol vydaný Acrobat Problémy, ktoré od jeho vydania vzišli, pokrývajú samostatné dokumenty pomocníka alebo poznámky týkajúce sa vydania. Ak sa niektorý problém podarí vyriešiť prostredníctvom aktualizácie, uvedie sa číslo príslušnej verzie. Chyby súvisiace s jednotlivými problémami uvedenými v tomto dokumente sú uvedené v zátvorke [ ].

Známe problémy týkajúce sa systému macOS Big Sur (verzia 11) sú uvedené v časti Kompatibilita aplikácie Acrobat a systému macOS Big Sur.
 

Aktivácia

 • Problém:Acrobat sa nespustí ak prebieha offline odinštalovanie a opätovné nainštalovanie s použitím rovnakého sériového čísla. [3943212]
  Riešenie: Spustite stroj online. Na prihlasovacej obrazovke teraz zvoľte možnosť prihlásiť sa. Acrobat sa úspešne spustí.

  

Uľahčenie prístupu

 • Problém: JAWS 2020 v Centre nástrojov a Zobrazení dokumentu načíta zobrazený názov spolu s názvom prvku. [4307498]
 • Problém: Program JAWS neoznamuje silu hesla, keď je heslo PDF nastavené pomocou položiek Nástroje > Upraviť > Obmedziť dialógové okná úprav hesla. [4321684]
 • Problém: Aplikácia Narrator oznamuje silu hesla pri nastavení pomocou položiek Nástroje > Upraviť > Obmedziť dialógové okná úprav hesla pre Windows 10, verziu 2004 a novšie verzie. [4321866]

  

Automatické prispôsobenie usporiadania

 • Problém: Ľavá strana obsahu sa pri horizontálnom pohybe prekrýva s pravou stranou obsahu . [4389814]

  

Komentáre

 • Problém: V systéme sa nenachádza možnosť, ktorou by bolo možné zakázať vyhladenie komentárov vytvorených perom na dotykových zariadeniach. [4285054]
 • Problém: Ak je písmo veľké, text v textovej poznámke je skrátený. [4147785]

  

Spolupráca

 • Problém: Pri prechode z režimu online do režimu offline sa rotujúci indikátor priebehu možnosti Získať odkaz neprestáva točiť. [4285918]
 • Problém: Po otvorení súboru na kontrolu v režime offline chýba avatar. [4251345]
 • Problém: Stav overovacej karty nie je aktualizovaný až do prepnutia kariet. [4258156]
 • Problém: V súboroch na kontrolu nie je možné odstrániť hlavný komentár, ak obsahuje odpoveď alebo odpovede. [4251092]
 • Problém: Windows (PRERUŠOVANÝ): Tlačidlo Komentáre k publikovaniu v DMB je aktívne, dokonca aj vtedy, keď nie sú prítomné žiadne komentáre, ktoré by boli publikované. [3775104]
 • Problém: Mac (Prehľad zdieľaný v sieti): Nie je možné sa pripojiť k serveru s prehľadmi, ak už ste prihlásení k serveru cez Vyhľadávač

  

Porovnať

 • Problém: Rolovanie a načítavanie komentárov funkcie Porovnať v ponuke Porovnať RHP sa zdá byť pomalé, keď je rozdiel >=1000. [4257018]

  

Vlastná stránka pomocou aplikácie Adobe Express

 • Problém: Veľkosť vloženej šablóny sa vždy zhoduje s veľkosťou prvej stránky. [4360386]
 • Problém: V súboroch na kontrolu nie je povolená/nezobrazuje sa možnosť pridať vlastnú stránku. [4356801]
 • Problém: Tlačidlo Upraviť šablónu sa zobrazuje v dokumentoch PDF až kým sa dokument neuloží. [4356931]

  

Upraviť obsah stránky

 • Problém: Arabský text sa poškodí, keď začnete editovať existujúci text v tradičnej arabčine. [3230928]
 • Problém: Vyhľadávanie nefunguje, keď sú viditeľné políčka virtuálneho ohraničenia. [3912950]

  

Elementy

 • Problém: Voľby kontextovej ponuky chýbajú, ak bola aplikácia Acrobat odinštalovaná a opätovne nainštalovaná (keď je ContextMenuShim.dll zavedený pomocou Explorer.exe) bez reštartovania počítača. [3951563]

  

Vyplňte a prihláste sa

 • Problém: Nie je možné rolovať v dotykovom zariadení rýchlym pohybom prsta alebo posúvaním prstom. [4241832]

  

Formuláre

 • Problém: Polia z rozbaľovacej ponuky sa pri zmene veľkosti aplikácie nezobrazujú vo formulári pri zobrazení klávesnice. [4313777]

  

Inštalátory

 • Problém: Pri inštalácii programu Acrobat sa zobrazuje dialógové okno chyby „Zdrojový súbor sa nenašiel“, keď sa súbor inštalátora extrahuje do cesty, ktorá obsahuje lokálne znaky. [3944357]
 • Problém: (Citrix) : Chyba počas inicializácie funkcie Zdieľaná kontrola pre súbor PDF umiestnený na zariadení klientovho počítača. [3945035]

  

Udelenie licencie

 • Problém: Po prihlásení do systému Windows pomocou iného účtu, ako je účet správcu, sa pri prvom spustení aplikácie Acrobat na prihlasovacej obrazovke zobrazuje hlásenie týkajúce sa aktualizácie systému Windows a príslušných aplikácií. [4326977]
 • Problém: Po aktivácii chráneného režimu sandbox aplikácie Acrobat vo virtuálnom prostredí sa pri prvom spustení aplikácie Acrobat na prihlasovacej obrazovke zobrazuje hlásenie týkajúce sa aktualizácie systému Windows a príslušných aplikácií. [4313009]

  

Multimediálne súbory

 • Problém: Multimediálne súbory sa vykresľujú skreslene. [4299726]
 • Problém: [Acrobat 2015] Acrobat prestane počas pokusu o prehratie mediálneho súboru reagovať. [4304937]

  

Notifikácie

 • Problém: Pri vzdialenom prihlásení sa notifikácie zablokujú. [4257567]
 • Problém: Push notifikácie neprichádzajú od Windows Notification Service, keď je počítač vo VPN. [4259268]

  

Organizovať strany

 • Problém: Keď vkladáte šablónu do dokumentu PDF, zobrazí sa chyba „Vnútorná chyba servera“ alebo „Nepodarilo sa načítať“. [4352412]
 • Problém: Keď kliknete na možnosť Vložiť zo šablóny, v aplikácii Adobe Express sa zobrazí sivá obrazovka načítavania a vyprší časový limit aplikácie. [4350095]
 • Problém: Keď kliknete na možnosť Vložiť zo šablóny, vyprší časový limit aplikácie Adobe Express a zobrazí sa chyba prihlásenia [4352809]

  

Výkon

 • Problém: [iba Windows 11] Menší pokles výkonu pri prvom spustení aplikácie. [4337296]

  

PDFMaker

 • Problém: Pri vytváraní súboru vo formáte PDF sa nepodarí skonvertovať konkrétny súbor vo formáte xlsx. [4286880]
 • Problém: Súbory Office nie je možné konvertovať na súbory PDF pomocou Acrobat PDFMakers v Prostredí virtualizácie aplikácií (AppV). [4399202]

  

Portfóliá

 • Problém: [Mojave 10.14] Vytvorenie PDF z ponuky Portfólio nezobrazuje dialógové okno udelenia prístupu. [4258939]
 • Problém: Voľba „Upraviť hodnotu“ nie je prítomná pre úpravu políčok „Názov“ a „Popis“ v rámci súborov portfólia v zobrazení usporiadania. [3936110]
 • Problém: Pri vytváraní portfólia sú ponuky „Vrátiť zmenu späť“ a „Znova vykonať zmenu“ neaktívne. [3935194]
  Riešenie: Výsledky vyhľadávania zobrazte posúvaním sa v dialógovom okne s výsledkami vyhľadávania.
 • Problém: UĽAHČENIE PRÍSTUPU: Text v table s ukážkou v súboroch, ktoré nie sú vo formáte PDF, pri vysokom kontraste motívu nie je viditeľný. [3943905]
  Riešenie: Otvorte súbor v natívnom zobrazovači.
 • Problém: REGRESIA: Nie je možné premenovať priečinky v portfóliu. [3944795]

  

Tlač

 • Problém: Pri niektorých súboroch tlačí Acrobat Reader s ovládačmi PCL6 pomalšie. [4231904]
   

Redigovanie

 • Problém: občasný výskyt: Pri prepísaní existujúceho súboru PDF počas jeho ukladania sa zobrazí chyba ukladania revidovaného súboru. [4299104]

  

Vykreslenie

 • Problém: Dokument, ktorý obsahuje stránky s rôznymi veľkosťami, sa pri použití touchpadu posúva nezvyčajne rýchlo. [4192009]

  

Sandbox

 • Problém: Objaví sa chyba zamietnutia prístupu pri pokuse o otvorenie súboru PDF zo symbolického odkazu cez cestu UNC. [3844582]

  

Skenovať

 • Problém: Regresia: Rozšírenie nefunguje pri nastavení úrovní rozšírenia rolovaním myši. [3946845]
 • Problém: Mac : Skenovanie zlyhá pri aplikácii manuálnych zmien v okne ICA počas skenovania dokumentu. [3837850]

  

Zabezpečenie

 • Problém: Zlyhanie pri otváraní súboru s ochranou AIP v chránenom režime v aplikácii Acrobat 2020 (Classic). [4309432]

  

SDK

 • Problém: [Mac] Acrobat Pro plug-in VerifyURLs.acroplugin dostupný v Acrobat SDK nie je kompatibilný s Acrobat. [4220775]

  

Vyhľadávať/hľadať

 • Problém: Pri cloudovom vyhľadávaní sa v časti Návrhy v zozname automatického dopĺňania nástroja na vyhľadávanie zobrazujú nezmyselné návrhy. [4302136]
 • Problém: Acrobat zlyhá pri zatváraní dokumentu, ak v službe cloudového vyhľadávania zostali čakajúce požiadavky. [4302145]
 • Problém: Rozšírené vyhľadávanie v dokumente otvorenom z cloudu je veľmi pomalé. [3955306]
 • Problém: Nové funkcie dynamického vyhľadávania v prehliadači Safari (verzia 11.1.1) nefungujú. [4274231]
 • Problém: Návrhy automatického dokončenia sa nezobrazia, ak je dokument zašpinený, pričom sa zobrazí dialógové okno vyhľadávania. [4273499]
 • Problém: Nástroj na vyhľadávanie nie je dostupný v službe VoiceOver. [4268019]
 • Problém: [len Win.] Acrobat nedokáže načítať príslušný index súboru PDF. [4323902]
 • Problém: [Chránený režim: Zap.] Nie je možné načítať súbor BPDX v aplikácii Acrobat so zapnutým chráneným režimom. [4325240]

Zabezpečenie

 • Problém: Na karte Právne oznámenie v prehliadači certifikátov chýba oznámenie vydavateľa pre používateľa a tlačidlo Zobraziť zásady vydavateľa je deaktivované. [4076640]
 • Problém: [EPV] Zlyhanie aplikácie v systéme Windows (verzia 1809) pri podpisovaní pomocou karty Smart Card. [4286080]

  

Odoslať e-mail

 • Problém: Nie je možné použiť iné okno aplikácie Outlook, kým je okno s konceptmi aplikácie Outlook aktívne (spustené cez Odoslať súbor ako prílohu). [3829341]

  

Integrácia služieb

 • Problém: Reader: Pri pokuse o použitie online služieb, ako je napríklad Vytvoriť PDF a Export PDF, sa nezobrazí dialógové okno s chybovým hlásením Nepodporovaná verzia a tieto aplikácie nefungujú. [4354383]
 • Problém: Pri zapnutom režime kompatibility sa podpis v aplikácii Reader neuloží. [4210671]

  

Zdieľať

 • Problém: Balíky s viacerými súbormi už nie sú podporované a nepodarilo sa ich otvoriť v aplikácii Acrobat. [4356642]

  

Podpisy

 • Problém: Stav Nesprávny účastník sa zobrazí na paneli Na podpis, ak je jeden z účastníkov odosielateľom v pracovnom postupe podpisovania v aplikácii Adobe Acrobat Sign. [4254101]
 • Problém: Zoznam Lokalizácia – Aktivita sa zobrazí v angličtine namiesto v lokalizácii aplikácie. [4241577]
 • Problém: Ak je v aplikácii Acrobat Reader v systéme Windows 10 verzie 20H2 povolený chránený režim, nemožno v prehliadači digitálne podpísať dokument PDF. [4325829]

  

Dotykové

 • Problém: Softvérová klávesnica sa nezobrazí v dotykovom režime pre aplikáciu Reader v dôsledku chráneného režimu. [3658725]
 • Problém: Softvérová klávesnica je zrušená po zvolení znaku zo skupiny znakov v políčkach Hľadanie alebo Rozšírené vyhľadávanie pre Windows 7. [3658729]

  

Zjednotené zdieľanie

 • Problém: V režime Reader sandbox sa objaví výstražné dialógové okno, keď sa používateľ po prvýkrát pokúsi poslať súbor ako prílohu cez Gmail. [4259385]
  

Používateľské rozhranie

 • Problém: Nasledujúce registre uzamknutia funkcie IPM nevypínajú možnosť používateľského rozhrania v aplikácii [4005004]:
  • Nastavenie bDontShowMsgWhenViewingDoc na hodnotu 0 alebo 1 nedeaktivuje možnosti „Preferencie > Všeobecné > Nezobrazovať správy pri prezeraní dokumentu.“
  • Nastavenie bShowMsgAtLaunch na hodnotu 0 alebo 1 nedeaktivuje možnosti „Preferencie > Všeobecné > Zobrazovať správy pri spustení programu Reader (alebo Acrobat)”
 • Problém: Aplikácie sa otvárajú pomocou položky Dokument ako zameranie. [3916088]
 • Problém: Prehliadač: Panely s nástrojmi sa v IE zobrazujú v režime na celú obrazovku. Súbor PDF sa nezobrazí na celej obrazovke. [3841401]
 • Problém: Používateľské nástroje: Príkaz „Vytlačiť stránky“ zlyhá pri otvorení dialógového okna Tlačiť. [3950298]
  Riešenie: Použite nástroj Organizovať strany namiesto používateľského nástroja.
 • Problém: Používatelia [macOS] nemôžu pomocou trackpadu rolovať vodorovným smerom. [4220679]

  

Prehliadač

 • Problém: Zdá sa, že pri použití MergedTitleBar-MenuBar sa v okne Acrobat zobrazí ďalšie ohraničenie pri zmene mierky v zariadení Surface Pro. [4285635]
 • Problém: Po spustení súboru PDF v prehliadači Safari (verzia 11 alebo nižšia) sa dialógové okno Môj účet po kliknutí na ikonu avatara neotvorí. [4301838]
 • Problém: [Zjednotené vyhľadávanie] Ikona cloudu sa občas prekrýva s ikonou súboru označeného hviezdičkou. [4283567]
 • Problém: Tmavá téma: Farba záhlavia okna sa pri spustení programu Acrobat neaktualizuje na tmavosivú. Aktualizuje sa po premiestnení zaostrenia alebo zmene veľkosti okna. [4284882]
 • Problém: Ak súbory nie sú vo formáte PDF a/alebo ide o súbory s viacerými balíkmi a hodnota indexu súboru je na karte „Na zobrazenie“ vyššia ako 50, funkcia sledovania dokumentov nemusí fungovať správne. [4263930]
 • Problém: [Mac OS-10.13] Dialógové okno sa na 2 až 3 sekundy vykreslí načierno. [4220296]
 • Problém: Náhľad Windows uzamkne súbor PDF pre uloženie v aplikácii Reader/Acrobat. [3942525]
 • Problém: Aplikácie sa otvárajú pomocou položky Dokument ako zameranie. [3858869]
 • Problém: Mierka dialógových okien, ako napríklad Tlač, Preferencie, Hlavička a Päta, nie je upravená dynamicky podľa faktora mierky. Mierka týchto dialógových okien sa upraví pri opätovnom spustení. [4221215]
 • Problém: Mierka dialógového okna vlastností poľa formulára nie je upravená dynamicky podľa faktora mierky. Mierka tohto dialógového okna sa upraví pri opätovnom spustení aplikácie Acrobat/Reader. [4220148]
 • Problém: Lišty posúvania sa začierňujú a posuvníky pri zmenšení v prehliadači Internet Explorer chýbajú. [4221123]
 • Problém: Označenie hviezdičkou/zrušenie označenia hviezdičkou súborov na kontrolu sa neaktualizuje v používateľskom rozhraní. [4323818]

  

Zachytenie snímky webu

 • Problém: Ak sa Reader nainštaluje alebo aktualizuje neskôr ako Acrobat, v rozšírení pre Firefox v zariadení Mac sa zobrazí chyba „Zlyhanie konverzie“. [4302185]
 • Problém: [Win10][IE]: Priloženie/Pridanie k existujúcemu PDF náhodne zlyháva v EPM. [4097146]
 • Problém: [macOS 10.14] FF Zachytenie snímky webu nefunguje, ak používateľ vybral možnosť „Nepovoliť“ v dialógovom okne povolení. [4254844]
 • Problém: Rozšírenie pre prehliadač Chrome si neuchová stav možnosti pre zapnutie preferencie pre používateľské rozhranie (konkrétne pre verziu prehliadača Chrome 84 a novšiu). [4308815]
 • Problém: [Acrobat 2015] Rozšírenie pre prehliadač Chrome sa na webových stránkach v jazykoch iných než ENU vypne. [4307202]
 • Problém: [Acrobat 2015] Možnosti kontextovej ponuky pre funkciu Zachytenie snímky webu chýbajú pre webové stránky v prehliadači Chrome. [4307201]

  

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online