Tento dokument obsahuje známe problémy a tipy na riešenie problémov pre Acrobat DC, ktoré nie sú obsiahnuté v dokumentácii pre aplikácie Acrobat a Reader. Spoločnosť Adobe určila nasledovné problémy v čase, keď bol vydaný Acrobat DC. Problémy, ktoré od jeho vydania vzišli, pokrývajú samostatné dokumenty Pomocníka alebo poznámky týkajúce sa vydania. Ak sa niektorý problém podarí vyriešiť prostredníctvom aktualizácie, uvedie sa číslo príslušnej verzie. Chyby súvisiace s jednotlivými problémami uvedenými v tomto dokumente sú uvedené v zátvorke [ ].

Známe problémy týkajúce sa macOS Mojave 10.14 sú uvedené v Acrobat a macOS Mojave 10.14 kompatibilita.

 

Známe problémy

Aktivácia

 • Problém: Acrobat DC sa nespustí, ak bola vykonaná offline odinštalácia a bola vykonaná opätovná inštalácia pomocou toho istého sériového čísla [3943212]
  Riešenie: Zabezpečte, aby bol počítač online. Na prihlasovacej obrazovke teraz zvoľte možnosť prihlásiť sa. Acrobat sa úspešne spustí.

 

Uľahčenie prístupu

 • Problém: funkcia prerobenia nefunguje, ak sa značky zmenia pomocou nástroja TURO po vykonaní operácií v paneli obsahu. [4270605]

 

Anotácie

 • Problém: Možnosť „Skopírovať text“ v kontextovej ponuke po kliknutí pravým tlačidlom myši nad anotáciami skopíruje zlé znaky pri skúšaní funkcie v PDF súboroch s japonským textom na anglických OS a anglickej aplikácii Acrobat. [4237157]
  (Riešenie: v pravej kontextovej ponuke použite možnosť „Povoliť výber textu“, označte text a následne ho skopírujte.)
 • Problém: Rolovacia lišta v zozname s komentármi nefunguje pri viac ako 82 odpovediach [ 3830427]
 • Problém: Aplikácie pre komentáre sa automaticky zavrie pri použití voľby importovania komentárov zo zoznamu s komentármi [3941238]
 • Problém: Ak je písmo veľké, text v textovej poznámke je skrátený. [4147785]
 • Problém: Pri navigácii v zozname poznámok sa stratí pridaná odpoveď na poznámku, ktorá už obsahuje odpovede. [4146731]
 • Problém: [Regresia] Počas zadávania odpovede na poznámku v aplikácii Acro Pro (Mac) sa prvé písmeno slova stane posledným písmenom. [4145152]

 

Prehliadač

 • Problém: Len pre systém Mac OS: Reader DC: Prehliadač/prehliadač systému Mac (Safari): V dialógovom okne Vlastnosti dokumentu a v okne „Ako by ste si želali odoslať e-mailom toto dialógové okno dokumentu“ sa namiesto názvov kariet zobrazí (...). [3915408]
 • Problém: OS X 10.9: HUD (plávajúca nástrojová lišta) sa nehýbe, kým neuvoľníte pohyb myšou smerom hore. [3597679]
  Riešenie: Uvoľnením myši sa umožní pohyb HUD.
 • Problém: (Mac Safari 8) - Nie je možné zvoliť text v políčku PDF formulára, kým sa neuvoľní pohyb myšou smerom hore [3949736]
  Riešenie: Uvoľnením myši sa zvolí text.
  Výber textu pomocou myši funguje tak, ako sa očakáva v políčkach Vyhľadať, Hľadať.
 • Problém: (Mac Safari): Problém s rolovaním strany, keď sa používa koliesko myši. [3678253]
 • Problém: len IE: Súboru PDF trvá približne 2-5 minút, kým sa načíta pri prepnutí na predvolené nastavenia z R11.0.07 na A DC/ R DC na A DC. [3795778]
  Riešenie: Prepnite predvolenú aplikáciu na Reader.
 • Problém: Sekcia s prehľadom upozornení sa nepohybuje spolu s aplikáciou reader, keď používateľ premiestňuje okno aplikácie reader [3849464]

 

Koexistencia

 • Problém: [CoEx-Odstrániť DC] komponent PDFMaker odstránený po odinštalácii aplikácie Acrobat DC [4014579]

 

Spolupráca

 • Problém: Vznikne chyba ak „Zverejníme komentáre" alebo „Skontrolovať nové komentáre" v zdieľanom prehľade na základe SharePoint pod Win 10. [4262085]
 • Problém: Podpora odstránenia hlavného komentára s odpoveďami. [4251092]
 • Problém: Otvorte overovací súbor a načítajte ktorúkoľvek z dostupných aplikácií, Acrobat neodíde z načítanej aplikácie, aj keď stlačíme ESC. [4262934]
 • Problém: Chýba Avatar keď je overovací súbor otvorený v režime offline. [4251345]
 • Problém: Stav overovacej karty nie je aktualizovaný až do prepnutia kariet. [4258156]
 • Problém: Poradie upravených odpovedí nie je určitú dobu udržiavané. [4260334, 4254815]
 • Problém: Zbalený komentár aplikácie sa nerozbalí pri výbere prilepený na strane dokumentu. [4260334]
 • Problém: Výpis filtra cieľa určenia nie je aktualizovaný pri úprave komentára. [4259305]
 • Problém: Autori existujúcich komentárov sú považovaní za hostí v zozname komentárov, ale nie na paneli Context. [4257911]
 • Problém: V overovacích súboroch nemôže byť odstránený hlavný komentár, ak má odpoveď/ak odpovedá. [4251092]
 • Problém: Windows (PRERUŠOVANÝ): Tlačidlo Komentáre k publikovaniu v DMB je aktívne, dokonca aj vtedy, keď nie sú prítomné žiadne komentáre, ktoré by boli publikované. [3775104]
 • Problém: Mac (Prehľad zdieľaný v sieti): Nie je možné sa pripojiť k serveru s prehľadmi, ak už ste prihlásení k serveru cez Vyhľadávač

 

Porovnať

 • Problém: Rolovanie a načítavanie komentárov Compare v Compare RHP sa zdá byť pomalé, keď je rozdiel >=1000. [4257018]

 

Upraviť obsah stránky

 • Problém: Arabský text sa poškodí keď začnete editovať existujúci text v tradičnej arabčine. [3230928]
 • Problém: Vyhľadávanie nefunguje, keď sú viditeľné políčka virtuálneho ohraničenia. [3912950]

 

Elementy

 • Problém: Voľby kontextovej ponuky chýbajú, ak bola aplikácia Acrobat odinštalovaná a opätovne nainštalovaná (keď je ContextMenuShim.dll zavedený pomocou Explorer.exe) bez reštartovania počítača. [3951563]

 

Vyplňte a prihláste sa

 • Problém: Nie je možné rolovať v dotykovom zariadení rýchlym prezeraním alebo rolovaním. [4241832]
 • Problém: Dotykové zariadenie: Auto-rolovanie nefunguje pri viac než dvoch stránkach, podpis/iniciály sa umiestnia pred. [4011470]
 • Problém: Reader/Acrobat DC nedáva výzvu na uloženie pri zatváraní PDF po pridaní FSSkomentárov(vrátane podpisov),ak súbor zatvoríte rýchlo po pridaní polí FSS. [3954060]
 • Problém: Vytvorenie dialógových okien podpisu/iniciálov trvá ~5 – 6 sekúnd, kým sa objavia prihláseným používateľom. [4055402]

Inštalátory

 • Problém: Konvertovanie Visio súboru na PDF cez možnosť v kontextovej ponuke vyhodí chybu “Missing PDFMakers files. Chcete spustiť inštalátor v režime opravy?" [3848706]
 • Problém: Mac: Aplikácie Acrobat 11 sa nenainštaluje pri pokuse o umiestnenie balíka CCP Package, ktorý obsahuje aplikácie Acrobat 11 a DC. [3942363]
 • Problém: Pri inštalácii programu Acrobat sa zobrazuje dialógové okno chyby „Zdrojový súbor sa nenašiel“, keď sa súbor inštalátora extrahuje do cesty, ktorá obsahuje lokálne znaky. [3944357]
 • Problém: (Citrix) : Chyba počas inicializácie Shared Review pre súbor PDF umiestnený na zariadení klientovho počítača.[3945035]
 • Problém: Inštalácia aplikácie Acrobat zlyhá na chybe týkajúcej sa minimálnych systémových požiadaviek vo Win7. [3954229]

 

Upozornenia

 • Problém: Pri vzdialenom prihlásení sa notifikácie zablokujú. [4257567]
 • Problém: Push notifikácie neprichádzajú od Windows Notification Service keď je počítač vo VPN. [4259268]
 • Problém: Otvorenie OS Toast notifikácie pre Sign notifikácie, keď Acrobat nebeží, môže spôsobiť zlyhanie pri otváraní dohody. Používateľ musí otvoriť dohodu z Bell notifikácií alebo ToDo kariet. [4261080]

 

Portfóliá

 • Problém: [Mojave 10.14] Vytvorenie PDF z Portfolio nezobrazuje dialóg udelenia prístupu. [4258939]
 • Problém: Voľba "Upraviť hodnotu" nie je prítomná pre úpravu políčok "Názov" a "Popis" v rámci súborov portfólia v zobrazení usporiadania. [3936110]
 • Problém: Pri vytváraní portfólia sú ponuky "Undo" a "Redo" neaktívne. [3935194]
 • Problém: REGRESIA: Veľkosť dialógového okna pre vyhľadávanie v portfóliu sa nedá zmeniť. [3942595]
  Riešenie: Rolujte dialógovým oknom s výsledkami vyhľadávania, pričom sa zobrazia výsledky.
 • Problém: PRÍSTUPNOSŤ: Text v zobrazení náhľadu sa statí vo vysokokontrasnej téme pre súbory iné ako PDF. [3943905]
  Riešenie: Otvorte súbor v natívnom zobrazovači.
 • Problém: REGRESIA: Nie je možné premenovať priečinky v portfóliu. [3944795]

 

Tlač

 • Problém: [macOS 10.14] Save As Adobe PDF vyhadzuje chybu povoliť akciu tretej strany. [4255082]
 • Problém: Len Windows 8: Tlač na tlačiarni bez funkcie PostScript z aplikácie Acrobat Reader DC spôsobuje, že chýba text v niektorých firemných písmach. [3866059]
 • Problém: Pri niektorých súboroch Acrobat Reader DC tlačí s ovládačmi PCL6 pomalšie. [4231904]

 

posledných

 • Problém: Zlyhá zobrazenie starých S&T súborov v aktuálnom zozname aj potom, keď používateľ dostane k nim prístup z karty Views. [4259488]

 

Sandbox

 • Problém: Regresia: Reader/Acrobat: Funkcia Chránené zobrazenie ZAP: Pri otváraní príslušného súboru PDF sa zobrazí správa o nedostatku pamäte.[3929632]
 • Problém: Aplikácia Acrobat padá pri otváraní šifrovaných príloh v POC s PV aktivovaným pre všetky súbory [3953223]
 • Problém: Objaví sa chyba zamietnutia prístupu pri pokuse o otvorenie súboru PDF zo symbolického odkazu cez cestu UNC. [3844582]

 

Skenovanie

 • Problém: Regresia: Rozšírenie nefunguje pri nastavení úrovní rozšírenia rolovaním myši.[3946845]
 • Problém: Mac : Skenovanie zlyhá pri aplikácii manuálnych zmien v okne ICA počas skenovania dokumentu. [3837850]
 • Problém: [Mac] Súbory v kombinovacom nástroji sa stratia a zobrazí sa chybový dialóg, ak viackrát použijete aplikáciu Combine a pridáte súbory zo skenera. [4141269]

 

SDK

 • Problém: [Mac] Acrobat Pro plugin VerifyURLs.acroplugin dostupný v Acrobat DC SDK nie je kompatibilný s Acrobat DC [4220775]

 

Hľadanie / Hľadať

 • Problém: rozšírené hľadanie v dokumente otvorenom z cloudu je veľmi pomalé. [3955306]
 • Problém: nové funkcie Smart Find nefungujú v prehliadači Safari (verzia 11.1.1). [4274231]
 • Problém: návrhy automatického dokončenia sa nezobrazia, ak je dokument zašpinený, pričom sa zobrazí dialógové okno vyhľadávania. [4273499]
 • Problém: nástroj na vyhľadávanie nie je dostupný v službe VoiceOver. [4268019]

 

Zabezpečenie

 • Problém: Na karte Právne oznámenie v prehliadači certifikátov chýba oznámenie vydavateľa pre používateľa a tlačidlo Zobraziť zásady vydavateľa je zakázané. [4076640]
 • Problém: Šifrovanie s certifikátom Eliptická krivka vytvára nesprávne CMS. [4121253]

 

Odoslať Mail

 • Problém: Nie je možné použiť iné okno aplikácie Outlook, kým okno s konceptmi aplikácie Outlook je aktívne (spustené cez Odoslať súbor ako prílohu).[3829341]

 

Integrácia služieb

 • Problém: [Iba Enterprise používatelia: Reader Only] Voľby Edit PDF/Organize PDF sa zobrazia na paneli Context Document Cloud & web konektory, ale nie sú funkčné. Tieto voľby by sa nemali zobrazovať. [4260908]
 • Problém: Pri zapnutom režime kompatibility sa podpis v aplikácii Reader neuloží. [ADC-4210671]
 • Problém: V pracovnom postupe Odoslať na podpísanie sa chvíľkovo zobrazí prázdna miniatúra pre súbor webového konektora tretej strany. [ADC-4229881]
 • Problém: (Prehliadač) Panel zobrazenia notifikácie nie je prilepený v aplikácii Reader keď používateľ odsunie okno Readera. [3849464]
 • Problém: Je zaznamenané nepredvídané správanie, keď sa používateľ zaregistruje do OneDrive Personal cez Acrobat/Reader. [4147365]

 

Signatures (Podpisy)

 • Problém: Stav Incorrect participant (nekorektný účastník) sa zobrazí na paneli For Signature (Na podpis) ak jeden z účastníkov je odosielateľom v Adobe Sign workflow. [4254101]
 • Problém: Zoznam Localisation - Activity sa zobrazí v angličtine namiesto v lokalizácii aplikácie. [4241577]

 

Prihlásenie cez sociálnu sieť

 • Problém: Facebook stránka s príhlásením sa neotvára pri spustení pracovného postupu prihlásenia cez účet sociálnej siete v prostredí Citrix XenDesktop za predpokladu, že IE je predvoleným prehliadačom a nastavenie EPM je povolené. [4107857]

 

Dotykové

 • Problém: Klávesnica Soft Keyboard sa nezobrazí v dotykovom režime pre aplikáciu Reader v dôsledku chráneného režimu. [3658725]
 • Problém: Klávesnica Soft Keyboard je zrušená po zvolení znaku zo sady znakov v políčkach Hľadanie alebo Rozšírené hľadanie pre Windows 7. [3658729]

 

Zjednotené vyhľadávanie

 • Problém: Nemožno sa dostať do nadradeného kontajnera, keď "Viewing parcel" je otvorený na výsledkoch vyhľadávania. [4259830]
 • Problém: [Surface Pro zariadenie] Nemožno prstom chytiť a potiahnuť rolovaciu lištu na zobrazení výsledkov vyhľadávania. [4258965]
 

Zjednotené zdieľanie

 • Problém: V režime Reader sandbox sa objaví výstražný dialóg, keď sa používateľ po prvýkrát pokúsi poslať súbor ako prílohu cez Gmail. [4259385]
 • Problém: Vytvára sa adresár "Uploaded to Send & Track" pre nových používateľov pri použití Share. [4259041]
 

Užívateľské rozhranie

 • Problém: Nasledujúce registre zablokovania funkcie IPM nedeaktivujú možnosť používateľského rozhrania v aplikácii [4005004]:
  1) Nastavenie bDontShowMsgWhenViewingDoc na hodnotu 0 alebo 1 nedeaktivuje možnosti „Preferencie > Všeobecne > Nezobrazovať hlásenia pri prezeraní dokumentu“.
  2) Nastavenie bShowMsgAtLaunch na hodnotu 0 alebo 1  nedeaktivuje možnosti „Preferencie > Všeobecne > Zobrazovať hlásenia pri spustení programu Reader (alebo Acrobat)“.
 • Problem: Mac: Nie je možné potiahnuť a položiť súbor PDF kamkoľvek na Acrobat na otvorenie súboru PDF.[3949579]
  Riešenie: Súbor > Otvoriť alebo pretiahnuť PDF na ikonu aplikácie Acrobat/Reader.
 • Problém: Aplikácie pre otvorenie s dokumentom ako zameranie. [3916088]
 • Problem: Prehliadač: Panely s nástrojmi sa v IE zobrazujú v režime Full-Screen (celá obrazovka); súbor PDF sa nezobrazí na celej obrazovke. [3841401]
 • Problém: Používateľské nástroje: Príkaz "Vytlačiť stránky" zlyhá pri otvorení dialógového okna Tlačiť. [3950298]
  Riešenie: Použite nástroj Organize Pages (organizovať strany) namiesto upraveného nástroja.
 • Problém: Používatelia [Mac] nemôžu pomocou trackpadu rolovať vodorovným smerom. [4220679]

 

Zobrazovač

 • Problém: prehľadávanie v aplikácii Organize Pages nie je zahrnuté do aplikácie Reader, ak na ňu používateľ na začiatku neklikne. [4274818]
 • Problém: ak súbory nie sú vo formáte PDF a/alebo ide o súbory s viac balíkmi a hodnota indexu súboru je vyššia ako 50 na table „Na zobrazenie", funkcia sledovania dokumentov nemusí fungovať správne. [4263930]
 • Problém: Adobe Sign nie je uvedený vo výsledkoch vyhľadávania, keď vyhľadávate pomocou vyhľadávacieho reťazca "Adobe Sign". [4259652]
 • Problém: [Mac OS-10.13] Dialógové okno sa na 2 až 3 sekundy vykreslí načierno. [ADC-4220296]
 • Problém: Náhľad Windows uzamkne súbor PDF pre uloženie v aplikácii Reader/Acrobat. [3942525]
 • Problém: Aplikácie sa otvárajú s dokumentom ako zameranie. [3858869]
 • Problém: mierka dialógových okien, napríklad tlač, preferencie, hlavička a päta nie je upravená dynamicky podľa faktora mierky. Tieto dialógové okná sa škálujú pri opätovnom spustení. [4221215]
 • Problém: mierka dialógového okna vlastností poľa formulára nie je upravená dynamicky podľa faktora mierky. Toto dialógové okno sa škáluje pri opätovnom spustení Acrobat/Reader. [4220148]
 • Problém: Lišty posúvania sa začierňujú a posuvníky pri zmenšení v prehliadači Internet Explorer chýbajú. [4221123]

 

Zachytenie webu

 • Problém: [Win10][IE]: Append/Add k existujúcemu PDF náhodne zlyháva v EPM. [4097146]
 • Problém: [macOS 10.14] FF Web Capture nefunguje, ak používateľ vybral "Don't Allow" v dialógu povolení. [4254844]
 • Problém: Rozšírenie Acrobat nefunguje pre PDF otvorený v prehliadači Firefox (Otvoriť v Acrobat). [4249354]

 

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online