Ako môžem zakúpiť aplikáciu Acrobat DC?

Z aplikácie môžete zakúpiť licenciu na aplikáciu Acrobat DC kliknutím na prepojenie v spodnej časti pravej tably.

Keď uplynie platnosť skúšobnej verzie aplikácie Acrobat DC, v spodnej časti pravej tably sa zobrazí hlásenie Platnosť skúšobnej verzie uplynula a prepojenie Kúpiť. Kliknite na prepojenie Kúpiť a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Hlásenie Platnosť skúšobnej verzie uplynula

Platnosť mojej skúšobnej verzie uplynula. Môžem stále používať aplikáciu Acrobat DC na prezeranie súborov PDF?

Áno, aplikácia Acrobat DC umožňuje prezerať súbory PDF aj po uplynutí platnosti skúšobnej verzie. Tiež môžete používať bezplatné nástroje, ako sú napríklad poznámky a nástroj Vyplniť a podpísať. Ak však chcete využívať všetky funkcie aplikácie Acrobat DC, bude potrebné zakúpiť licenciu.

Zakúpil(-a) som aplikáciu Acrobat DC. Ako môžem použiť licenciu na moju skúšobnú verziu aplikácie Acrobat DC?

Ak ste aplikáciu Adobe Acrobat DC zakúpili prostredníctvom plánu mesačných alebo ročných platieb, vykonajte kroky uvedené nižšie.

Pre systém Windows

Spôsob č. 1: Pre plán pre aplikáciu Acrobat DC zakúpený pomocou rovnakého Adobe ID, ktoré bolo použité na prihlásenie do aplikácie Acrobat v skúšobnom režime alebo na získanie predplatného.

 1. Na table nástrojov na pravej strane kliknite na tlačidlo Aktivovať. Zobrazí sa nasledujúce dialógové okno s potvrdením.

  Dialógové okno s potvrdením
 2. Kliknite na tlačidlo OK. Reštartujte aplikáciu Acrobat DC, aby sa aktivovala.

Spôsob č. 2: Pre plán pre aplikáciu Acrobat zakúpený pomocou iného Adobe ID.

 1. Na table nástrojov na pravej strane kliknite na tlačidlo Aktivovať. Zobrazí sa dialógové okno Aktivácia aplikácie Acrobat DC.

  Možnosti aktivácie aplikácie Acrobat DC
 2. Vyberte druhú možnosť a kliknite na tlačidlo Ďalej. Zobrazí sa obrazovka Prihlásenie.

  Kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa
 3. Kliknite na prepojenie Nie je to vaše Adobe ID. Zobrazí sa nasledujúce dialógové okno Prihlásenie.

  Prihlásenie
 4. Zadajte Adobe ID, pomocou ktorého ste zakúpili plán pre aplikáciu Acrobat DC, a kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa. Zobrazí sa dialógové okno Ďakujeme.

  Dialógové okno Ďakujeme
 5. Kliknite na tlačidlo Pokračovať. Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením.

  Dialógové okno s potvrdením
 6. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno a potom reštartujte aplikáciu Acrobat DC, aby sa aktivovala.

Spôsob č. 3: Pre maloobchodné sériové číslo aplikácie Acrobat DC.

 1. Na table nástrojov na pravej strane kliknite na tlačidlo Aktivovať. Zobrazí sa dialógové okno Aktivácia aplikácie Acrobat DC.

  Aktivácia aplikácie Acrobat DC pomocou sériového čísla
 2. Vyberte tretiu možnosť, zadajte sériové číslo a kliknite na tlačidlo Ďalej. Zobrazí sa dialógové okno Ďalšie kroky.

  Pokračujte v inštalácii
 3. Kliknite na tlačidlo Pokračovať.

  Skúšobná verzia aplikácie Acrobat DC sa odinštaluje a prevezme sa inštalátor kompatibilný s novým sériovým číslom na dokončenie inštalácie.

Pre systém Mac OS

 1. Na table nástrojov na pravej strane kliknite na tlačidlo Aktivovať. Zobrazí sa dialógové okno s informáciami. Kliknite na tlačidlo OK.

  Kliknite na OK
 2. Zobrazí sa obrazovka Prihlásenie. Kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa. (Ak ste plán pre aplikáciu Acrobat DC zakúpili pomocou iného Adobe ID ako je zobrazené, kliknite na prepojenie Nie je to vaše Adobe ID.)

  Kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa

  Ak ste klikli na prepojenie Nie je to vaše Adobe ID, zobrazí sa nasledujúce dialógové okno Prihlásenie.Zadajte Adobe ID a heslo, pomocou ktorých ste zakúpili plán pre aplikáciu Acrobat DC, a kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa.

  Prihlásenie
 3. Zobrazí sa dialógové okno Ďakujeme.Kliknite na tlačidlo Pokračovať a reštartujte aplikáciu Acrobat DC, aby sa aktivovala.

  Dialógové okno Ďakujeme

Zakúpil(-a) som sériové číslo aplikácie Acrobat DC. Môžem ho použiť pre skúšobnú verziu aplikácie Acrobat?

Ak ste zakúpili sériové číslo aplikácie Acrobat DC, bude potrebné prevziať a nainštalovať samostatný inštalátor aplikácie Acrobat.

Pred inštaláciou novo prevzatej aplikácie Acrobat DC odinštalujte skúšobnú verziu, ktorá je v počítači nainštalovaná.

Môžem používať aplikáciu Adobe Acrobat Reader DC, keď platnosť mojej skúšobnej verzie aplikácie Acrobat uplynula?

Áno, aplikáciu Adobe Acrobat Reader DC môžete kedykoľvek prevziať a nainštalovať.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online