Prevod skúšobnej verzie aplikácie Acrobat Pro na plnú licenciu

Ako môžem zakúpiť aplikáciu Acrobat?

Z aplikácie môžete zakúpiť licenciu na aplikáciu Acrobat kliknutím na prepojenie v spodnej časti pravej tably.

Keď uplynie platnosť skúšobnej verzie aplikácie Acrobat, v spodnej časti pravej tably sa zobrazí hlásenie Platnosť skúšobnej verzie uplynula a prepojenie Kúpiť. Kliknite na prepojenie Kúpiť a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Platnosť mojej skúšobnej verzie uplynula. Môžem stále používať aplikáciu Acrobat na prezeranie súborov PDF?

Áno, aplikácia Acrobat umožňuje prezerať súbory PDF aj po uplynutí platnosti skúšobnej verzie. Tiež môžete používať bezplatné nástroje, ako sú napríklad poznámky a nástroj Vyplniť a podpísať. Ak však chcete využívať všetky funkcie aplikácie Acrobat, bude potrebné zakúpiť licenciu.

Zakúpil(-a) som aplikáciu Acrobat. Ako môžem použiť licenciu na moju skúšobnú verziu aplikácie Acrobat?

Ak ste aplikáciu Adobe Acrobat zakúpili prostredníctvom plánu mesačných alebo ročných platieb, vykonajte kroky uvedené nižšie.

Pre systém Windows

Spôsob č. 1: Pre plán pre aplikáciu Acrobat zakúpený pomocou rovnakého Adobe ID, ktoré bolo použité na prihlásenie do aplikácie Acrobat v skúšobnom režime alebo na získanie predplatného.

 1. Na table nástrojov na pravej strane kliknite na tlačidlo Aktivovať. Zobrazí sa nasledujúce dialógové okno s potvrdením.

 2. Kliknite na tlačidlo OK. Reštartujte aplikáciu Acrobat, aby sa aktivovala.

Spôsob č. 2: Pre plán pre aplikáciu Acrobat zakúpený pomocou iného Adobe ID.

 1. Na table nástrojov na pravej strane kliknite na tlačidlo Aktivovať. Zobrazí sa dialógové okno Aktivácia aplikácie Acrobat.

  Možnosti aktivácie aplikácie Acrobat

 2. Vyberte druhú možnosť a kliknite na tlačidlo Ďalej. Zobrazí sa obrazovka Prihlásenie.

 3. Kliknite na prepojenie Nie je to vaše Adobe ID. Zobrazí sa nasledujúce dialógové okno Prihlásenie.

  Prihlásenie

 4. Zadajte Adobe ID, pomocou ktorého ste zakúpili plán pre aplikáciu Acrobat, a kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa. Zobrazí sa dialógové okno Ďakujeme.

 5. Kliknite na tlačidlo Pokračovať. Zobrazí sa dialógové okno s potvrdením.

 6. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno a potom reštartujte aplikáciu Acrobat, aby sa aktivovala.

Spôsob č. 3: Pre maloobchodné sériové číslo aplikácie Acrobat.

 1. Na table nástrojov na pravej strane kliknite na tlačidlo Aktivovať. Zobrazí sa dialógové okno Aktivácia aplikácie Acrobat.

  Aktivácia aplikácie Acrobat pomocou sériového čísla

 2. Vyberte tretiu možnosť, zadajte sériové číslo a kliknite na tlačidlo Ďalej. Zobrazí sa dialógové okno Ďalšie kroky.

  Pokračujte v inštalácii

 3. Kliknite na tlačidlo Pokračovať.

  Skúšobná verzia aplikácie Acrobat sa odinštaluje a prevezme sa inštalátor kompatibilný s novým sériovým číslom na dokončenie inštalácie.

Pre systém Mac OS

 1. Na table nástrojov na pravej strane kliknite na tlačidlo Aktivovať. Zobrazí sa dialógové okno s informáciami. Kliknite na tlačidlo OK.

 2. Zobrazí sa obrazovka Prihlásenie. Kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa. (Ak ste plán pre aplikáciu Acrobat zakúpili pomocou iného Adobe ID ako je zobrazené, kliknite na prepojenie Nie je to vaše Adobe ID.)

  Ak ste klikli na prepojenie Nie je to vaše Adobe ID, zobrazí sa nasledujúce dialógové okno Prihlásenie.Zadajte Adobe ID a heslo, pomocou ktorých ste zakúpili plán pre aplikáciu Acrobat, a kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa.

  Prihlásenie

 3. Zobrazí sa dialógové okno Ďakujeme.Kliknite na tlačidlo Pokračovať a reštartujte aplikáciu Acrobat, aby sa aktivovala.

Zakúpil(-a) som sériové číslo aplikácie Acrobat. Môžem ho použiť pre skúšobnú verziu aplikácie Acrobat?

Ak ste zakúpili sériové číslo aplikácie Acrobat, bude potrebné prevziať a nainštalovať samostatný inštalátor aplikácie Acrobat.

Pred inštaláciou novo prevzatej aplikácie Acrobat odinštalujte skúšobnú verziu, ktorá je v počítači nainštalovaná.

Môžem používať aplikáciu Adobe Acrobat Reader, keď platnosť mojej skúšobnej verzie aplikácie Acrobat uplynula?

Áno, aplikáciu Adobe Acrobat Reader môžete kedykoľvek prevziať a nainštalovať.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?