Chýbajúci alebo poškodený text pri konverzii alebo kombinovaní dokumentov PDF v aplikácii Acrobat 9

Text sa netlačí alebo sa nezobrazuje správne

Po konverzii alebo kombinovaní dokumentov v aplikácii Acrobat 9 sa text nezobrazí alebo nevytlačí správne.

  • Text vyzerá ako zmiešaný alebo sa prekrývajú znaky.
  • Text je pomiešaný, poškodený alebo sa zobrazuje s „nezmyselnými“ znakmi.
  • Niektorý text sa zobrazuje ako dolný index.
  • Text je vytlačený nesprávne.

Riešenie: zmenou písma predídete nahradzovaniu znakov

Vložením písma zabránite jeho nahradeniu pri zobrazení alebo tlači súboru a zabezpečíte zobrazenie textu pomocou pôvodného písma.

Nasledovné kroky vysvetľujú spôsob vkladania písma.

Vkladanie písma do Acrobat 9 cez nástroj Distiller:

  1. Spustite Acrobat.
  2. Zvoľte možnosť Ďalšie voľby > Produkcia tlače > Acrobat Distiller.
  3. V ponuke Predvolené nastavenia zvoľte možnosť Štandard.

  4. Zvoľte možnosť Nastavenia > Upraviť nastavenia Adobe PDF.

  5. Stlačte možnosť Písma a následne si vyberte písma, ktoré chcete pridať.

  6. Kliknite na položku Uložiť ako a následne kliknite na OK.

Poznámka: Toto riešenie vytvára súbor možností novej úlohy, kde sa vždy vložia všetky vami vybraté písma.

Viac podobných

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online