Príručka používateľa Zrušiť

Písma v súboroch PDF

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Vloženie a nahradenie písma

Písmo možno vložiť iba vtedy, ak obsahuje nastavenie od dodávateľa písma, ktoré povoľuje jeho vloženie. Vložením písma zabránite jeho nahradeniu pri zobrazení alebo tlači súboru a zabezpečíte zobrazenie textu pomocou pôvodného písma. Vložením písma sa veľkosť súboru zvýši len mierne, pokiaľ dokument nepoužíva písma CID. formát písma bežne používaný pre ázijské jazyky. Písma môžete vložiť alebo nahradiť v aplikácii Acrobat alebo pri exportovaní dokumentu aplikácie InDesign do dokumentu PDF.

Môžete vložiť celé písmo alebo len podmnožinu obsahujúcu znaky použité v súbore. Ak vytvoríte podmnožiny, zabezpečíte tým použitie písiem a metrík písiem počas tlače vytvorením vlastného názvu písma. Týmto spôsobom môže napríklad váš poskytovateľ služieb vždy používať pri zobrazovaní a tlači vašu verziu písma Adobe Garamond® a nie verziu poskytovateľa služieb. Písma Type 1 a TrueType možno vložiť, ak sa nachádzajú v súbore PostScript alebo sú k dispozícii v niektorom z umiestnení písiem, ktoré monitoruje aplikácia Distiller, a ich vloženie nie je obmedzené.

Keď písmo nemožno vložiť z dôvodu nastavenia dodávateľa písma a užívateľ, ktorý otvorí alebo vytlačí dokument PDF, nemá prístup k pôvodnému písmu, písmo sa dočasne nahradí rezom písma Multiple Master: chýbajúce písmo typu serif sa nahradí písmom AdobeSerifMM a chýbajúce písmo typu sans serif sa nahradí písmom AdobeSansMM.

Rez písma Multiple Master sa môže podľa potreby roztiahnuť alebo zúžiť tak, aby sa zachovali zlomy riadkov a strán z pôvodného dokumentu. Pri nahradení písma sa vždy nemôže zachovať tvar pôvodných znakov, najmä ak ide o netradičné znaky, napríklad rezy písma typu skript.

Poznámka:

V prípade ázijského textu používa aplikácia Acrobat písma z nainštalovanej súpravy ázijských jazykov alebo podobné písma v systéme užívateľa. Písma pre niektoré jazyky alebo s neznámym kódovaním nemožno nahradiť. V takých prípadoch sa daný text zobrazí v súbore ako typografické bodky.

Znaky písma
Ak sú znaky netradičné (naľavo), náhradné písmo sa nebude zhodovať (napravo).

Poznámka:

Ak máte problémy s kopírovaním a vkladaním textu zo súboru PDF, najprv skontrolujte, či nie je vložené nevhodný typ písma. Prejdite na položku Vlastnosti dokumentu z ponuky hamburger (Windows) alebo z ponuky Súbor (macOS). Potom vyberte na karte Písma v dialógovom okne Vlastnosti dokumentu. V prípade vloženého písma skúste zmeniť miesto, do ktorého je písmo vložené, namiesto toho, aby ste ho odoslali ako súčasť súboru PostScript. Preveďte dokument PDF v aplikácii Distiller bez vloženia daného písma. Potom otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat a vložte písmo pomocou opravy kontroly pred výstupom.

Prístup k písmam a vkladanie písiem pomocou aplikácie Distiller

Pri prevode PostScriptového súboru do PDF potrebuje aplikácia Distiller prístup k písmam použitým v súbore, aby mohla do PDF vložiť príslušné informácie. Distiller najskôr vyhľadá písma Type 1, TrueType a OpenType v PostScriptovom súbore. Ak písmo nie je vložené v PostScriptovom súbore, prehľadá Distiller ďalšie priečinky s písmami. Distiller prehľadáva nasledujúce priečinky písiem v systéme Windows:

 • /Resource/Font v priečinku aplikácie Acrobat

 • /Program Files/Common Files/Adobe/Fonts

  Aplikácia Distiller prehľadáva nasledujúce priečinky písiem v systéme Mac OS:

 • /Resource/Font v priečinku aplikácie Acrobat

 • /Users/[meno užívateľa]/Library/Fonts

 • /Library/Fonts

 • /System/Library/Fonts

  Inštalácia aplikácie Acrobat obsahuje šírkové verzie mnohých bežných čínskych, japonských a kórejských písiem, preto môže Distiller používať tieto písma v aplikácii Acrobat. Skontrolujte, či sú tieto písma na vašom počítači dostupné. (V systéme Windows vyberte pri inštalácii aplikácie Acrobat voľbu Úplná alebo vyberte voľbu Vlastná a vyberte voľbu Podpora ázijských jazykov v kategórii Zobraziť Adobe PDF. V systéme Mac OS sa tieto písma inštalujú automaticky.)

  Informácie o tom, ako vkladať písma do PostScriptového súboru, nájdete v dokumentácii k aplikácii a k tlačovému ovládaču, ktoré používate na vytváranie PostScriptových súborov.

Poznámka:

Distiller nepodporuje písma Type 32.

Ak chcete zadať ďalšie priečinky s písmami, ktoré má aplikácia Distiller prehľadávať, vyberte v aplikácii Acrobat Distiller voľby Nastavenia > Umiestnenie písiem. V dialógovom okne potom pridajte priečinok písiem kliknutím na voľbu Pridať. Ak chcete vylúčiť písma TrueType, ktoré majú rovnaké názvy ako písma z kolekcie písiem PostScript 3, vyberte voľbu Ignorovať verzie TrueType štandardných písiem PostScript.

Poznámka:

Ak chcete aplikácii Distiller poskytnúť prístup k priečinku písiem, ktorý bol presunutý, použite toto dialógové okno na odstránenie priečinka uvedeného v jeho starom umiestnení a pridať ho v jeho novom umiestnení.

Náhľad PDF bez lokálnych písiem

Môžete vytvoriť tlačiteľný náhľad dokumentu, ktorý nahrádza predvolené písma vo všetkých textoch písmami, ktoré sú dostupné vo vašom lokálnom počítači, ale nie sú vložené v dokumente PDF. Tento náhľad vám môže pomôcť pri rozhodovaní, či sa majú na dosiahnutie požadovaného vzhľadu dokumentu vložiť tieto lokálne písma do dokumentu PDF.

 1. V dialógovom okne Predvoľby prejdite do časti Kategórie, vyberte voľbu Zobrazenie strán a potom zrušte výber voľby Používať lokálne písma.
  Poznámka:

  Ak písmo nie je možné nahradiť, text sa zobrazí ako typografické bodky a Acrobat zobrazí chybovú správu.

Zisťovanie názvov písiem typu PostScript

Ak na paneli Písma v dialógovom okne Nastavenia Adobe PDF potrebujete zadať názov písma ručne, môžete na zistenie jeho presného názvu použiť dokument PDF.

 1. V ľubovoľnej aplikácii vytvorte jednostránkový dokument s požadovaným písmom.
 2. Vytvorte z dokumentu PDF.
 3. Otvorte PDF v aplikácii Acrobat a vyberte ponuku hamburger   (Windows) alebo ponuku Súbor (macOS). Potom vyberte položku Vlastnosti dokumentu > Písma.

 4. Poznamenajte si názov písma presne tak, ako je uvedený v dialógovom okne Informácie o písmach. Dodržujte presne pravopis, použitie veľkých písmen a spojovníkov v názve.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online