Tlač komentárov | Acrobat, Reader

Nástroje Acrobat a Reader umožňujú tlač komentárov v nasledovných formátoch:

Na mieste v podobe poznámok na stránke.

V zozname alebo súhrne. (Nie je k dispozícii v aplikácii Reader 9.)

Tlač vyskaovacích komentárov na mieste

Vytlačia sa len otvorené vyskakovacie komentáre. Prekrývajúce komentáre sa prekryjú aj na výtlačku.

 1. Vyberte položky Upraviť > Predvoľby (Windows) alebo Acrobat > Predvoľby (Mac OS).
 2. Zvoľte si možnosť komentovania.

 3. Zvoľte možnosť Vytlačiť poznámky a zrušte označenie možnosti Skryť komentáre pri otvorenom zozname komentárov.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.
 5. Otvorte rozbaľovacie poznámky, ktoré chcete vytlačiť. Upravte ich rozmiestnenie na strane tak, aby sa neprekrývali ani nevytŕčali zo strany. (Poznámky mimo stránky sa nevytlačia.)
  Tip: Dvojitým kliknutím na bublinu komentára si komentár otvoríte.

 6. Kliknite na ikonu tlače alebo zvoľte možnosť Súbor > Tlač, čím si otvoríte dialógové okno tlače.

 7. V dialógovom okne tlače zvoľte v rozbaľovacom zozname Komentáre a formuláre možnosť Dokument a značky.
  Bublinky komentárov sa zobrazia na table ukážky.

  Acrobat 9, Reader 9 | Mac OS: Ak sa vám na Mac OS nezobrazuje ponuka Komentáre a formuláre, skontrolujte, že ste rozbalili dialógové okno tlače. Na rozbalenie dialógového okna musíte kliknúť na šípku vedľa názvu tlačiarne.

 8. Kliknite na OK alebo Tlač.

Tlač prehľadu poznámok (Acrobat X a 9, Reader X)

Zoznam prehľadu poznámok so všetkými komentármi v dokumente. Tlač prehľadu je užitočná v prípade, ak dokument obsahuje viaceré komentáre alebo komentáre, ktoré sa na stránke prekrývajú.Acrobat X, Reader X 

 1. Vyberte položky Súbor > Tlačiť.

 2. V dialógovom okne tlače kliknite na tlačidlo Zosumarizovať komentáre.

 3. Po zobrazení výzvy „Naozaj chcete zahrnúť text zosumarizovaných komentárov...“ kliknite na možnosť Áno.
  Sumarizácia komentárov v dlhých dokumentoch môže chvíľu trvať.

 4. Po zobrazení dialógového okna tlače kliknutím na OK vytlačíte komentáre.

  Možnosti rozvrhnutia
  (len pre Acrobat, nie Adobe Reader): Na vytlačenie komentárov v inom rozvrhnutí kliknite na tablu Komentáre na pravej strane okna dokumentu. V ponuke možností kliknite na Vytvoriť prehľad komentárov. Zvoľte si možnosti a kliknite na tlačidlo Vytvoriť prehľad komentárov. Acrobat otvorí samostatné PDF so stránkami a prehľadom komentárov. Toto PDF si môžete následne vytlačiť.

Acrobat 9

Prehľad komentárov nemožno tlačiť v nástroji Reader 9.

 1. Vyberte položky Súbor > Tlačiť.
 2. V dialógovom okne tlače kliknite na tlačidlo Zosumarizovať komentáre.

 3. Podľa potreby si zvoľte rozvrhnutie a ďalšie možnosti.

 4. Kliknite na položku Vytlačiť prehľad poznámok.
 5. V dialógovom okne Tlačiť kliknite na OK alebo Tlač.

Tip: Na ukážku komentárov pred ich tlačou kliknite na Komentáre > Zosumarizovať komentáre.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu