Riešenie problémov v chránenom režime | Adobe Acrobat, Acrobat Reader

Čo je to chránený režim?

Chránený režim je aj naďalej primárnou bezpečnostnou stratégiou hĺbkovej ochrany na účely obmedzenia chýb zabezpečenia a ich predchádzania. Chránený režim vás chráni obmedzovaním činnosti a prístupu škodlivých súborov. Chránený režim je v aplikácii Acrobat Reader predvolene povolený a je nastavený na transparentné fungovanie na pozadí, pričom chráni váš hardvér a údaje.

Ďalšie informácie

V tomto dokumente je uvedené, čo chránený režim nepodporuje a popisuje zmeny medzi vydaniami. V nasledujúcej časti sa dozviete viac o izolovanom priestore a chránenom režime:

Konflikty antivírusového softvéru

Aplikácia Acrobat Reader predvolene funguje v chránenom režime. V niektorých situáciách aplikácia Adobe Acrobat alebo Acrobat Reader zaznamenáva problémy s kompatibilitou s antivírusovým softvérom, ak tento softvér zachytí určité systémové volania izolovaného priestoru Sandbox aplikácie Adobe Acrobat alebo Acrobat Reader. V týchto prípadoch sa aplikácia Adobe Acrobat alebo Acrobat Reader nemusí otvoriť, zlyhá alebo zobrazí dialógové okno s nekompatibilnou konfiguráciou.

Je napríklad známe, že chránený režim je nekompatibilný s:

 • Antivírusom Trend Micro verzie 15 alebo staršej. Spoločnosť Adobe odporúča aktualizovať si program Trend Micro na verziu 16 alebo novšiu. Viac informácií nájdete v časti Nie je možné overiť stav vášho predplatného | Acrobat, Antivírus Trend Micro.
 • Aplikáciou Kaspersky Security for Virtualization 5.1 Light Agent, ktorá môže spôsobiť zlyhanie aplikácie Adobe Acrobat alebo Acrobat Reader, keď je aktivovaný chránený režim.
 • Antivírusom Traps od spoločnosti Palo Alto verzie 5 alebo staršej, ktorý spôsobuje zlyhanie aplikácie Adobe Acrobat alebo Acrobat Reader, keď je povolený chránený režim. Spoločnosť Adobe odporúča, aby ste si aktualizovali program Traps na najnovšiu verziu.
 • Niektorými konfiguráciami Symantec Endpoint Protection. Spoločnosť Adobe odporúča, aby používatelia aktualizovali aplikáciu Symantec Endpoint Protection na verziu 11.0 RU6 MP2 alebo vyššiu.

Spoločnosť Adobe spolupracuje s antivírusovými spoločnosťami na riešení týchto problémov.

Konflikty zásuvných modulov od iných výrobcov

Chránený režim obmedzuje určité operácie so súbormi a registrami, ktoré by mohli narušiť niektoré funkcie zásuvných modulov od iných výrobcov. V takom prípade zásuvný modul aktualizujte alebo kontaktujte jeho dodávateľa.

O chránenom režime je známe, že je nekompatibilný s nasledujúcimi zásuvnými modelmi od iných výrobcov:

 • iManage
 • Heidelberg
 • Enfocus PitStop
 • PDFLib
 • Common Look PDF Validator
 • PfxEngagement od spoločnosti Wolters Kluwer

Spoločnosť Adobe spolupracuje s dodávateľmi zásuvných modulov na riešení týchto problémov.

Poznámka:

Niektorí dodávatelia zásuvných modulov vás môžu požiadať, aby ste počas používania ich zásuvných modulov deaktivovali chránený režim v aplikácii Adobe Acrobat alebo Acrobat Reader. Spoločnosť Adobe neodporúča vypnúť chránený režim natrvalo. Po dokončení pracovného postupu sa dôrazne odporúča chránený režim v aplikácii Adobe Acrobat alebo Acrobat Reader povoliť.

Ďalšie problémy

Keď v aplikácii Adobe Acrobat alebo Acrobat Reader povolíte chránený režim, môžu sa vyskytnúť niektoré z nasledujúcich problémov:

 • Nie je možné vykresliť hardvérové ​​urýchľovanie 3D PDF pomocou grafiky NVidia.
 • Ak kopírovaný obsah obsahuje formát RTF, nie je ho možné prilepiť do ladiaceho nástroja jazyka JavaScript alebo do okna Vlastnosti dokumentu.
 • Nie je možné extrahovať strany do prieskumníka potiahnutím a pustením.
 • Nie je možné zaznamenať zvukovú anotáciu.

Alternatívne riešenie pre čipovú kartu P11

Inštalácia niektorých inteligentných kariet nefunguje, ak je aplikácia Adobe Acrobat alebo Acrobat Reader v chránenom režime. Vzhľadom k tomu, že chránený režim používa určité procesy v izolovanom priestore Sandbox, ktoré vytvárajú systémové volania, inštalácia čipovej karty môže zlyhať alebo spôsobiť zobrazenie dialógového okna „Nepodporovaná konfigurácia“. K dispozícii je však jednoduché riešenie. Nainštalujte softvér čipovej karty pri vypnutom chránenom režime nasledujúcim spôsobom:

 1. Chránený režim zrušte výberom položiek Upraviť > Preferencie > Zabezpečenie (Rozšírené) a zrušením výberu Zapnúť chránený režim pri spustení.

 2. Reštartujte aplikáciu Adobe Acrobat alebo Acrobat Reader.  

 3. Nainštalujte softvér čipovej karty podľa pokynov poskytovateľa.

 4. Povoľte chránený režim.  

 5. Reštartujte aplikáciu Adobe Acrobat alebo Acrobat Reader.   

  

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu