Čo je to chránený režim?

Chránený režim bol predstavený spolu s aplikáciou Adobe Reader X a naďalej je primárnou bezpečnostnou stratégiou spoločnosti Adobe na hĺbkovú ochranu na zmiernenie a predchádzanie bezpečnostným zraniteľnostiam. Chránený režim vás chráni obmedzovaním činnosti a prístupu škodlivých súborov. Chránený režim je v predvolenom nastavení povolený a je navrhnutý tak, aby bežal transparentne na pozadí a zároveň chránil váš hardvér a údaje.

Viac informácií

V tomto dokumente je uvedené, čo chránený režim nepodporuje a popisuje zmeny medzi vydaniami. Chránené zobrazenie v aplikácii Acrobat zdieľa niektoré z jeho správania.

V nasledujúcej časti sa dozviete viac o izolovanom priestore a chránenom režime:

Nepodporované konfigurácie

Ak chránený režim nemožno spustiť kvôli nepodporovanej konfigurácii, zobrazí sa dialógové okno, ktoré vás upozorní, že chránený režim nie je k dispozícii.

„Adobe Reader nemožno otvoriť v chránenom režime kvôli problému s konfiguráciou vášho systému. Chcete otvoriť aplikáciu Adobe Reader s vypnutým chráneným režimom?“

Chránený režim: dialógové okno pre nepodporovanú konfiguráciu

Nepodporovaná konfigurácia chráneného režimu

Nepodporované konfigurácie and iné obmedzenia

Pamätajte na to, že tento zoznam nie je pravidelne udržiavaný, pretože chránený režim teraz beží transparentne na pozadí a je nepravdepodobné, že používatelia budú mať problémy. 

Opravené vo verzii 10.1.3

 • So ZAPNUTÝM chráneným režimom v aplikácii Reader budú fungovať odkazy na lokálne priečinky v súbore PDF.
 • Tlač v chránenom režime je teraz možná v 64-bitovom systéme Windows Server 2003.
 • V 64-bitovom systéme Windows Server 2003 sa pri prvom spustení aplikácie Reader po reštarte systému nezobrazí dialógové okno o nekompatibilite.

Opravené vo verzii 10.1.2

 • Aplikácia Reader môže zamrznúť pri voľbe Súbor > Otvoriť, ak je nainštalovaný softvér Symantec PGP Whole Disk Encryption.
 • Softvéry Reader a Entrust sú nainštalované na tom istom počítači.

Opravené vo verzii 10.1.1

 • Nie je možné vkladať súbory PDF do aplikácie MS WordPad.

Opravené vo verzii 10.1

 • Nie je možné vkladať súbory PDF do aplikácií MS Office XP a Office 2007.
 • Hosťovanie na Citrix alebo Windows Terminal Server (vrátane chráneného zobrazenia aplikácie Acrobat).
 • Rozšírenie iFilter shell používané na prehľadávanie súborov PDF prostredníctvom funkcie Microsoft Desktop Search nefunguje a nie je nainštalované s aplikáciou Reader X. Tento problém je vyriešený. Používatelia systému XP však na používanie tejto funkcie musia nainštalovať Windows Desktop Search 4 (WDS4).
 • Špecifické použitie JavaScript API nefunguje. Funkcia JS Uložiť ako nefunguje: doc.saveAs() zlyháva kvôli bezpečnostným obmedzeniam. Chránený režim zabraňuje pri behu skriptov v rámci aplikácie Reader zápisu na umiestnenia okrem %temp% a oblasti AppData pre aplikáciu Reader X.
 • Nemožno otvoriť súbory PDF, ktorých zdrojom je DFS alebo NFS: nemožno otvoriť súbory PDF v zdieľaných umiestneniach na distribuovanom alebo sieťovom systéme súborov (DFS/NFS). Pri pokuse o otvorenie takéhoto súboru dôjde k chybe „Prístup odmietnutý“.

Nepodporované

 • V aplikácii Reader 11 je chránené zobrazenie podporované len v prípade, že je povolený chránený režim. Keď je povolené chránené zobrazenie v položkách HKCU a HKLM databázy Registry, nesmie byť žiadna vlastnosť nastavená na 0 (vypnuté).
 • Inštalácia aplikácie Reader na pripojenú sieťovú jednotku.
 • Beh aplikácie Reader v systéme WinXP, keď je operačný systém nainštalovaný vo verejnom priečinku.
 • Spustenie aplikácie Reader v režime kompatibility systému XP v systéme Windows Vista a Win7.
 • V systéme XP a iba v prípade verzie 10.x, spustenie aplikácie Reader pravým kliknutím na AcroRd32.exe a výberom Spustiť ako.
 • Použitie čipových kariet PKCS#11 v podpisových pracovných postupoch. Niektoré karty môžu fungovať pri zásadách vlastného chráneného režimu. Pre alternatívne riešenie pozri Alternatívne riešenie pre čipovú kartu P 11.
 • Spolupráca v reálnom čase pomocou funkcie Collaborate Live.
 • Niektoré konfigurácie antivírusového softvéru, v ktorých doteraz nebol povolený súbor AcroRd32.exe. Pozri Konflikty antivírusového softvéru nižšie.
 • Procesy vyvolané prostredníctvom JS: spustenie procesu prostredníctvom JavaScript nie je povolené, keď je aktívny chránený režim.
 • Pozri aj nižšie uvedené odseky.

Konflikty antivírusového softvéru

V predvolenom nastavení je aplikácia Adobe Reader X spustená v chránenom režime. V určitých situáciách aplikácia Reader zaznamenáva problémy s kompatibilitou s antivírusovým softvérom v prípade, že tento softvér zachytí určité systémové volania izolovaného priestoru Sandbox aplikácie Reader. V týchto prípadoch sa aplikácia Reader nemusí otvoriť alebo zlyhá po zobrazení dialógového okna s nekompatibilnou konfiguráciou.

Je napríklad známe, že chránený režim je nekompatibilný s:

 • Niektorými konfiguráciami Symantec Endpoint Protection. Spoločnosť Adobe odporúča, aby používatelia aktualizovali aplikáciu Symantec Endpoint Protection na verziu 11.0 RU6 MP2 alebo vyššiu.
 • McAfee VirusScan Enterprise v prípade niektorých akcií v aplikácii Reader. Známe akcie zahŕňajú nasledovné:
  • Kliknutie na tlačidlo Pomocník alebo webový odkaz vo vloženom widgete Flash, napr. v aplikácii Portfolio navigator (Opravené v 10.1).
  • Spustenie niektorých nástrojov IME.Poznámka: Pre mnohých používateľov McAfee môže byť riešením vypnutie funkcie ochrany pred pretečením Buffer Overflow Protection.
  • Aplikácia Reader niekedy odstráni poverenia vo vyrovnávacej pamäti používateľa pri odhlasovaní z Adobe.com, čo môže predstavovať problém v prípade počítačov s viacerými používateľmi. Opravené v 10.1.2 s MVE 8.8.

Spoločnosť Adobe spolupracuje s antivírusovými spoločnosťami na riešení týchto problémov.

Uľahčenie prístupu

Len pre systém XP: Funkcia Uľahčenie prístupu niekedy nefunguje. Funkcia Read Out Loud nie je podporovaná. Preto nástroje na čítanie z obrazovky, ako je JAWS, Windows Eyes a Windows Narrator nie sú vždy schopné prečítať obsah PDF. Mnohé z položiek ponuky Uľahčenie prístupu — zahŕňajúce položky ako je rýchla kontrola a zmena možností čítania — sú odstránené. Navigácia pomocou klávesnice nie je implementovaná.

Poznámka: Keď beží nástroj na čítanie z obrazovky, napr. JAWS, Window-Eyes alebo Narrator pri prvom spustení aplikácie Reader v systéme XP, chránený režim je zakázaný. V systémoch Vista a Windows 7 fungujú nástroje na čítanie z obrazovky normálne.

Alternatívne riešenie pre čipovú kartu P11

Inštalácia niektorých čipových kariet používateľov Reader X nefunguje pri povolenom chránenom režime. Vzhľadom k tomu, že chránený režim používa určité procesy v izolovanom priestore Sandbox, ktoré vytvárajú systémové volania, inštalácia čipovej karty môže zlyhať alebo spôsobiť zobrazenie dialógového okna „Nepodporovaná konfigurácia“. K dispozícii je však jednoduché riešenie. Nainštalujte softvér čipovej karty pri vypnutom chránenom režime nasledujúcim spôsobom:

 1. Zakážte chránený režim prechodom do Úpravy > Predvoľby > Všeobecné a zrušením výberu Zapnúť chránený režim pri spustení.
 2. Reštartujte aplikáciu Reader. 
 3. Nainštalujte softvér čipovej karty podľa pokynov poskytovateľa. 
 4. Znova povoľte chránený režim. 
 5. Reštartujte aplikáciu Reader.  

 

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online