Nastavenie hesla s menej než šiestimi znakmi pre dokument PDF

Od vydania aplikácie Acrobat vo verzii 21.005.20048 v júni 2021 musí mať bezpečnostné heslo dokumentu PDF minimálne šesť znakov v prípade obidvoch spôsobov, ktorými možno nastaviť heslo dokumentu:

 • Súbor > Vlastnosti > karta Zabezpečenie.
 • Súbor > Ochrana použitím hesla.
Poznámka:

Toto vylepšenie sa nevzťahuje na aplikácie Acrobat 2020 a Acrobat 2017.

Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča na ochranu dokumentov PDF vytvoriť heslo s dĺžkou najmenej šesť znakov. Ak ešte stále chcete použiť heslo, ktoré má menej než šesť znakov, postupujte podľa niektorého z nižšie uvedených riešení.  

Riešenie 1: Aktualizujte Acrobat na najnovšiu verziu a pridajte kľuč databázy Registry alebo editora plist

V aplikácii Acrobat prejdite na položky Pomocník > O produkte Adobe Acrobat a skontrolujte, či ja vaša aplikácia aktualizovaná na najnovšiu verziu 21.005.20054Ak nie je, prevezmite a inštalujte aktualizáciu manuálne tu.

Po aktualizácii aplikácie postupujte takto:

V systéme Windows

 1. Ukončite program Acrobat, ak je spustený.

 2. Otvorte editor databázy Registry –  zvoľte cestu Spustiť (Windows menu + R), napíšte regedit.exe do políčka Otvoriť a kliknite na ikonu OK.

 3. V editore databázy Registry v závislosti od nainštalovanej verzie produktu prejdite na nižšie uvedené umiestnenie dané verziou a vytvorte kľúč FeatureState v umiestnení; kľúč sa tam nemusí predvolene nachádzať.

  • Umiestnenie pre 32-bitovú verziu Acrobat:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState
  • Umiestnenie pre 64-bitovú verziu Acrobat:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\Adobe Acrobat\DC\FeatureState
 4. V rámci položky FeatureState vytvorte kľúč typu DWORD a pomenujte ho bDisableMinPasswordLen. Zmeňte jeho hodnotu na 1 (jedna).

 5. Zatvorte editor databázy Registry.

V systéme macOS

 1. Ukončite program Acrobat, ak je spustený.

 2. Prejdite do priečinka Knižnica/Podpora aplikácie/Adobe/Acrobat/DC/Preferencie/.

 3. Otvorte súbor com.adobe.acrobat.FeatureState.plist v ľubovoľnom editore plist. Ak súbor plist nenájdete, vytvorte súbor typu Zoznam vlastností s názvom com.adobe.acrobat.FeatureStatev ľubovoľnom editore plist.

  
  		
  	
  
  
  
  
  
  
 4. V kľúči FeatureLockDown vytvorte nasledujúcu položku:

  Kľúč: bDisableMinPasswordlen

  Zamknúť cestu: FeatureLockdown

  Typ: 0 (bool)

  Predvolená  hodnota: 1

  Vytvorte kľúč bToggleUseEmbeddedIndex vo funkcii uzamknutia (Feature Lockdown)

 5. Uložte súbor com.adobe.acrobat.FeatureState.plist.

Riešenie 2: Vytvorenie akcie pomocou nástroja Sprievodca akciami

Pomocou nástroja Sprievodca akciami môžete nastaviť heslo dokumentu, ktoré má menej než šesť znakov. Po vytvorení môžete akciu znova použiť na nastavenie krátkeho hesla pre akýkoľvek dokument PDF.

 1. Otvorte dokument PDF, pre ktorý chcete nastaviť heslo v aplikácii Acrobat, a potom prejdite na položky Nástroje > Sprievodca akciami.

 2. Na paneli funkcie Sprievodca akciami kliknite na položku Nová akcia.

 3. V dialógovom okne Vytvoriť novú akciu v stĺpci Výber nástrojov na pridanie vyberte položky Ochrana > Šifrovanie. Šifrovací nástroj sa pridal do stĺpca Kroky akcií na zobrazenie vpravo. Kliknite na položky Šifrovanie > Špecifikovať nastavenia.

  Vytvorenie hesla akcie ochrany

  Poznámka:
  • Ak chcete vytvárať nové heslo pri každom uplatnení akcie na dokument, začiarknite políčko Upozorniť používateľa.
  • Ak chcete používať rovnaké heslo pre všetky svoje dokumenty zrušte začiarknutie políčka Upozorniť používateľa.
 4. V kontextovom okne Zabezpečenie dokumentu vyberte ako spôsob zabezpečenia možnosť Zabezpečenie heslom.

  Výber zabezpečenia heslom

 5. V kontextovom okne nastavení zabezpečenia heslom začiarknite políčko Vyžadovať heslo pri otvorení dokumentu a potom zadajte heslo do poľa Heslo na otvorenie dokumentu. Kliknite na tlačidlo OK.

  Poznámka:

  Požadované heslo môžete nastaviť pre obidve možnosti – otvorenie dokumentu a obmedzenie úprav a tlače.

  Nastavenie hesla na otvorenie dokumentu

 6. Po vyzvaní na potvrdenie zadajte heslo znova a potom kliknite na tlačidlo OK.

 7. Zatvorte kontextové okno zabezpečenia dokumentu a potom akciu uložte.

Keď spustíte akciu pre dokument PDF, aplikácia Acrobat vám umožní použiť heslá dlhšie než šesť znakov.

Viac podobného obsahu

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online