Zabezpečovanie súborov PDF heslom

Základné informácie o zabezpečení prostredníctvom hesla

Prístup k súboru PDF môžete obmedziť nastavením hesiel a obmedzením niektorých funkcií, ako sú napríklad tlač alebo úpravy súboru. Nie je však možné zabrániť ukladaniu kópií súboru PDF. Kópie majú rovnaké obmedzenia ako pôvodný súbor PDF. K dispozícii sú dva typy hesiel:

Heslo pre otvorenie dokumentu

Heslo na otvorenie dokumentu (známe aj ako heslo užívateľa) vyžaduje, aby užívateľ zadal heslo pri otvorení dokumentu PDF.

Heslo pre povolenia

Heslo pre povolenia (známe aj ako heslo správcu) vyžaduje heslo na zmenu nastavení povolení. Pomocou hesla pre práva môžete obmedziť tlač, úpravy a kopírovanie obsahu dokumentu PDF. Príjemcovia nepotrebujú heslo na otvorenie dokumentu v aplikácii Reader ani Acrobat. Heslo potrebujú na zmenu obmedzení, ktoré nastavíte.

Ak je súbor PDF zabezpečený heslami oboch typov, môže sa na jeho otvorenie použiť ľubovoľné z týchto hesiel. Obmedzené funkcie však používateľ môže zmeniť iba pomocou hesla pre práva. Vhodné je nastaviť obe heslá, pretože to vedie k zvýšeniu zabezpečenia.

Poznámka:

Heslá nemožno pridávať do podpísaného ani certifikovaného dokumentu.

Pridanie hesla do dokumentu PDF

 1. Otvorte súbor PDF v aplikácii Acrobat DC.

 2. Vyberte položky Súbor > Ochrana použitím hesla. Prípadne môžete vybrať položky Nástroje > Chrániť > Ochrana použitím hesla.  

 3. Vyberte, či chcete nastaviť heslo na zobrazenie alebo úpravu súboru PDF.

  Ochrana použitím hesla

 4. Zadajte heslo a zopakujte jeho zadanie. Heslo musí mať aspoň šesť znakov. Sila hesla sa zobrazuje vedľa hesla a označuje, či je zvolené heslo slabé, stredné, silné alebo najlepšie.

 5. Kliknite na tlačidlo Použiť. V aplikácii Acrobat sa zobrazí potvrdzujúca správa, že pre súbor bola úspešne nastavená ochrana použitím hesla.

  Potvrdzujúca správa o nastavení ochrany

 1. Otvorte súbor PDF v aplikácii Acrobat DC a vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Vyberte položky Nástroje > Chrániť > Ďalšie možnosti > Zašifrovať heslom.
  • Vyberte položky Súbor > Ochrana použitím hesla a potom vyberte položku Pokročilá ochrana heslom v časti Ďalšie možnosti.
 2. Ak sa zobrazí výzva, kliknite na položku Áno na zmenu zabezpečenia.

 3. Vyberte voľbu Vyžadovať heslo pri otváraní dokumentu a do príslušného poľa zadajte heslo. Heslo musí mať aspoň šesť znakov. Po každom stlačení klávesu ohodnotí stupnica sily hesla vaše heslo a znázorní jeho silu.

  Vyberte položku Vyžadovať heslo pri otváraní dokumentu
  Ochrana heslom – Nastavenia umožňujú nastaviť heslo na otvorenie súboru PDF

 4. V rozbaľovacej ponuke Kompatibilita vyberte verziu aplikácie Acrobat. Vyberte rovnakú alebo nižšiu verziu ako verzia aplikácie Acrobat alebo Reader príjemcu.

  Voľby riadia kompatibilitu so staršími verziami a typmi šifrovania
  Voľby riadia kompatibilitu so staršími verziami a typmi šifrovania

  Voľba Kompatibilita, ktorú vyberiete, určuje použitý typ šifrovania. Je dôležité, aby ste vybrali verziu, ktorá je kompatibilná s verziou aplikácie Acrobat alebo Reader príjemcu. Aplikácia Acrobat 7 napríklad nedokáže otvoriť dokument PDF šifrovaný pre aplikáciu Acrobat X a novšie.

  • Voľba Acrobat 6.0 a novší (PDF 1.5) zašifruje dokument pomocou 128-bitového šifrovania RC4.
  • Voľba Acrobat 7.0 a novší (PDF 1.6) zašifruje dokument pomocou šifrovacieho algoritmu AES s veľkosťou kľúča 128 bitov.
  • Voľba Acrobat X a novší (PDF 1.7) zašifruje dokument pomocou 256-bitového šifrovania AES. Ak chcete dokumenty vytvorené v aplikácii Acrobat 8 alebo 9 zašifrovať pomocou 256-bitového šifrovania AES, vyberte voľbu Acrobat X a novší.
 5. Vyberte voľbu šifrovania:

  Zašifrovať celý obsah dokumentu

  Zašifruje dokument a metadáta dokumentu. Ak je vybratá táto voľba, vyhľadávacie nástroje nemôžu získať prístup k metadátam dokumentu.

  Zašifrovať celý obsah dokumentu okrem metadát

  Zašifruje obsah dokumentu, vyhľadávacie nástroje však stále majú prístup k metadátam dokumentu.

  Poznámka:

  iFilter a príkazy Hľadať alebo Rozšírené prehľadávanie v aplikácii Acrobat nevyhľadávajú v metadátach súboru PDF, ani ak vyberiete možnosť Zašifrovať celý obsah dokumentu okrem metadát. Môžete použiť nástroj na vyhľadávanie, ktorý využíva metadáta XMP.

  Zašifrovať len pripojené súbory

  Vyžaduje heslo pri otváraní pripojených súborov. Používatelia môžu dokument otvoriť aj bez hesla. Túto voľbu využívajte na vytvorenie bezpečnostných obálok.

 6. Kliknite na tlačidlo OK. Pri zobrazení výzvy na potvrdenie hesla znova zadajte do poľa príslušné heslo a kliknite na tlačidlo OK.

Obmedzenie úprav dokumentu PDF

Môžete používateľom zabrániť upravovať súbory PDF. Voľba Obmedziť úpravy zabraňuje používateľom upravovať text, presúvať objekty alebo vkladať polia formulárov. Používatelia môžu vypĺňať polia formulárov, podpisovať a vkladať poznámky.

 1. Otvorte súbor PDF v aplikácii Acrobat DC a vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Vyberte položky Súbor > Ochrana použitím hesla.
  • Vyberte položky Nástroje > Chrániť > Ochrana použitím hesla.
 2. Ak sa zobrazí výzva, kliknite na položku Áno na zmenu zabezpečenia.

 3. Vyberte položku Úpravy a potom zadajte heslo a zopakujte jeho zadanie. Heslo musí mať aspoň šesť znakov. Sila hesla sa zobrazuje vedľa hesla a označuje, či je zvolené heslo slabé, stredné alebo silné.

  Obmedziť úpravy

 4. Kliknite na tlačidlo Použiť. V aplikácii Acrobat sa zobrazí potvrdzujúca správa, že pre súbor bola úspešne nastavená ochrana použitím hesla.

  Potvrdzujúca správa o obmedzení úprav

Obmedzenie tlače, úprav a kopírovania

Môžete užívateľom zabrániť tlačiť, upravovať alebo kopírovať obsah dokumentu PDF. Môžete nastaviť obmedzenia, ktoré chcete, aby sa na dokument PDF vzťahovali. Používatelia nemôžu tieto obmedzenia meniť, kým im neposkytnete heslo.

Aplikácie Illustrator, Photoshop ani InDesign nemajú režimy iba na zobrazenie. Na otvorenie obmedzeného dokumentu PDF v týchto aplikáciách musí používateľ zadať heslo pre práva.

Poznámka:

Ak heslo zabudnete, z dokumentu PDF ho nemožno zistiť. Môžete si uložiť záložnú kópiu PDF, ktorá nie je chránená heslom.

 1. Otvorte súbor PDF v aplikácii Acrobat DC a vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Vyberte položky Nástroje > Chrániť > Ďalšie možnosti > Zašifrovať heslom.
  • Vyberte položky Súbor > Ochrana použitím hesla a potom vyberte položku Pokročilá ochrana heslom v časti Ďalšie možnosti.
 2. Ak sa zobrazí výzva, kliknite na položku Áno na zmenu zabezpečenia.

 3. Vyberte voľbu Obmedziť úpravy a tlač tohto dokumentu.

  Všetky produkty spoločnosti Adobe uplatňujú obmedzenia nastavené pomocou hesla pre povolenia. Ak však produkty iných výrobcov nepodporujú tieto nastavenia, príjemcom dokumentu sa môže podariť obísť niektoré alebo aj všetky nastavené obmedzenia.

 4. Do príslušného poľa zadajte heslo. Heslo musí mať aspoň šesť znakov. Po každom stlačení klávesu ohodnotí stupnica sily hesla vaše heslo a znázorní jeho silu.

  Možnosti zabezpečenia heslom
  Ochrana heslom – Nastavenia umožňujú obmedziť tlač, úpravy a kopírovanie

 5. V menu Povolená tlač vyberte, čo môžu užívatelia tlačiť:

  Žiadny

  Zabraňuje používateľom vytlačiť dokument.

  Nízke rozlíšenie (150 dpi)

  Umožňuje používateľom tlačiť pri rozlíšení maximálne 150 dpi. Tlač môže byť pomalšia, pretože každá strana sa tlačí ako bitmapový obrázok. Táto voľba je k dispozícii len vtedy, ak je voľba Kompatibilita nastavená na možnosť Acrobat 5 (PDF 1.4) alebo novší.

  Vysoké rozlíšenie

  Umožňuje používateľom tlačiť pri akomkoľvek rozlíšení. Vysokokvalitný vektorový výstup sa prenáša do PostScriptovej tlačiarne alebo iných tlačiarní, ktoré podporujú rozšírené funkcie vysokokvalitnej tlače.

 6. V menu Povolené zmeny vyberte, čo môžu užívatelia meniť:

  Žiadny

  Zabraňuje používateľom vykonať akékoľvek zmeny dokumentu, ktoré sa nachádzajú v menu Povolené zmeny, napríklad vyplnenie polí formulára alebo pridávanie poznámok.

  Vloženie, odstránenie a natočenie strán

  Umožňuje používateľom vložiť, odstrániť alebo otočiť strany a vytvárať záložky alebo miniatúry. Táto voľba je k dispozícii len pri šifrovaní vysokej úrovne (128‑bitové RC4 alebo AES).

  Vyplnenie polí formulárov a podpísanie existujúcich polí podpisu

  Umožňuje používateľom vypĺňať formuláre a pridávať digitálne podpisy. Táto voľba im neumožňuje pridávať poznámky ani vytvárať polia formulára. Táto voľba je k dispozícii len pri šifrovaní vysokej úrovne (128‑bitové RC4 alebo AES).

  Pridávanie poznámok, vyplnenie polí formulárov a podpísanie existujúcich polí podpisu

  Umožňuje používateľom pridávať komentáre a digitálne podpisy a vypĺňať formuláre. Táto voľba používateľom neumožňuje premiestňovať objekty na strane ani vytvárať polia formulára.

  Všetko okrem vybratia strán

  Umožňuje používateľom upravovať dokument, vytvárať a vypĺňať polia formulára, pridávať poznámky a digitálne podpisy.

 7. Vyberte niektorú z týchto volieb:

  Povoliť kopírovanie textu, obrázkov a ďalšieho obsahu

  Umožňuje používateľom vybrať a kopírovať obsah dokumentu PDF.

  Povoliť prístup k textu zariadeniam na čítanie z obrazovky pre slabozrakých

  Umožňuje zrakovo postihnutým používateľom čítať dokument pomocou aplikácií na čítanie z obrazovky, ale neumožňuje im kopírovať ani extrahovať obsah dokumentu. Táto voľba je k dispozícii len pri šifrovaní vysokej úrovne (128‑bitové RC4 alebo AES).

 8. V menu Kompatibilita vyberte verziu aplikácie Acrobat. Vyberte rovnakú alebo nižšiu verziu ako verzia aplikácie Acrobat alebo Reader príjemcu. Voľba Kompatibilita, ktorú vyberiete, určuje použitý typ šifrovania. Je dôležité, aby ste vybrali verziu, ktorá je kompatibilná s verziou aplikácie Acrobat alebo Reader príjemcu. Aplikácia Acrobat 7 napríklad nedokáže otvoriť dokument PDF šifrovaný pre aplikáciu Acrobat X a novšie.

  Voľby Kompatibilita PDF

  • Voľba Acrobat 6.0 a novší (PDF 1.5) zašifruje dokument pomocou 128-bitového šifrovania RC4.
  • Voľba Acrobat 7.0 a novší (PDF 1.6) zašifruje dokument pomocou šifrovacieho algoritmu AES s veľkosťou kľúča 128 bitov.
  • Voľba Acrobat X a novší (PDF 1.7) zašifruje dokument pomocou 256-bitového šifrovania AES. Ak chcete dokumenty vytvorené v aplikácii Acrobat 8 alebo 9 zašifrovať pomocou 256-bitového šifrovania AES, vyberte voľbu Acrobat X a novší.
 9. Vyberte, čo chcete zašifrovať:

  Zašifrovať celý obsah dokumentu

  Zašifruje dokument a metadáta dokumentu. Ak je vybratá táto voľba, vyhľadávacie nástroje nemôžu získať prístup k metadátam dokumentu.

  Zašifrovať celý obsah dokumentu okrem metadát

  Zašifruje obsah dokumentu, vyhľadávacie nástroje však stále majú prístup k metadátam dokumentu.

  Poznámka:

  iFilter a príkazy Hľadať alebo Rozšírené prehľadávanie v aplikácii Acrobat nevyhľadávajú v metadátach súboru PDF, ani ak vyberiete možnosť Zašifrovať celý obsah dokumentu okrem metadát. Môžete použiť nástroj na vyhľadávanie, ktorý využíva metadáta XMP.

  Zašifrovať len pripojené súbory

  Vyžaduje heslo pri otváraní pripojených súborov. Používatelia môžu dokument otvoriť aj bez hesla. Túto voľbu využívajte na vytvorenie bezpečnostných obálok.

 10. Kliknite na tlačidlo OK. Pri zobrazení výzvy na potvrdenie hesla znova zadajte do poľa príslušné heslo a kliknite na tlačidlo OK.

Odstránenie zabezpečenia heslom

Ak máte povolenie na odstránenie zabezpečenia otvoreného súboru PDF, môžete to urobiť. Ak je súbor zabezpečený serverovými zásadami zabezpečenia, môže ich zmeniť iba autor zásad alebo správca servera.

 1. Otvorte súbor PDF a vyberte položky Nástroje > Chrániť > Ďalšie možnosti > Odstrániť zabezpečenie.

 2. Dostupné voľby závisia od typu zabezpečenia heslom, ktoré je priradené k dokumentu:

  • Ak je k dokumentu priradené iba heslo na otvorenie dokumentu, odstránite ho tak, že kliknete na tlačidlo OK.
  • Ak je k dokumentu priradené iba heslo pre povolenia, zadajte ho do poľa na Zadať heslo a potom kliknite na tlačidlo OK. Opätovným kliknutím na tlačidlo OK potvrďte akciu.
Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu