Príručka používateľa Zrušiť

Zabezpečovanie súborov PDF heslom

 1. Príručka používateľa Acrobat
 2. Úvod do aplikácie Acrobat
  1. Získajte prístup k aplikácii Acrobat z počítača, mobilu a webu
  2. Čo je nové v aplikácii Acrobat
  3. Klávesové skratky
  4. Systémové požiadavky
 3. Pracovná plocha
  1. Základy používania pracovnej plochy
  2. Otváranie a zobrazovanie dokumentov PDF
   1. Otváranie dokumentov PDF
   2. Navigácia na stranách dokumentu PDF
   3. Zobrazovanie predvolieb dokumentov PDF
   4. Úpravy zobrazenia PDF
   5. Povoliť náhľad miniatúr dokumentov PDF
   6. Zobrazenie dokumentu PDF v prehliadači
  3. Práca s účtami online úložiska
   1. Prístup k súborom zo služby Box
   2. Prístup k súborom z úložiska Dropbox
   3. Prístup k súborom z úložiska OneDrive
   4. Prístup k súborom z platformy SharePoint
   5. Prístup k súborom z úložiska Google Drive
  4. Acrobat a macOS
  5. Upozornenia aplikácie Acrobat
  6. Mriežky, vodidlá a meranie v súboroch PDF
  7. Text v ázijských jazykoch, azbuke a text sprava doľava v dokumentoch PDF
 4. Vytváranie dokumentov PDF
  1. Prehľad vytvárania dokumentov PDF
  2. Vytvorenie dokumentov PDF v aplikácii Acrobat
  3. Vytvorenie dokumentov PDF pomocou súčasti PDFMaker
  4. Používanie tlačiarne Adobe PDF
  5. Prevod webových stránok do PDF
  6. Vytváranie PDF pomocou aplikácie Acrobat Distiller
  7. Nastavenie prevodu Adobe PDF
  8. Písma v súboroch PDF
 5. Úpravy dokumentov PDF
  1. Úprava textu v dokumentoch PDF
  2. Úprava obrázkov alebo objektov v súbore PDF
  3. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  4. Úprava naskenovaných dokumentov PDF
  5. Vylepšenie fotografií v dokumente nasnímaných pomocou fotoaparátu na mobilnom zariadení
  6. Optimalizácia súborov PDF
  7. Vlastnosti a metadáta dokumentu PDF
  8. Odkazy a prílohy v dokumentoch PDF
  9. Vrstvy dokumentu PDF
  10. Miniatúry strán a záložky v dokumentoch PDF
  11. Sprievodca akciami (Acrobat Pro)
  12. Dokumenty PDF prevedené na webové stránky
  13. Nastavenie dokumentov PDF na prezentáciu
  14. Články v dokumentoch PDF
  15. Geopriestorové dokumenty PDF
  16. Aplikovanie akcií a skriptov na dokumenty PDF
  17. Zmeňte predvolené písmo na pridávanie textu
  18. Odstránenie strán zo súboru PDF
 6. Skenovanie a funkcia OCR
  1. Skenovanie dokumentov do formátu PDF
  2. Vylepšenie fotografií v dokumente
  3. Riešenie problémov so skenerom pri skenovaní pomocou aplikácie Acrobat
 7. Formuláre
  1. Základy práce s formulármi PDF
  2. Vytvorenie formulára od začiatku v aplikácii Acrobat
  3. Vytváranie a rozosielanie formulárov PDF
  4. Vypĺňanie formulárov PDF
  5. Vlastnosti poľa formulára v dokumentoch PDF
  6. Vypĺňanie a podpisovanie formulárov PDF
  7. Nastavenia tlačidiel akcií vo formulároch PDF
  8. Publikovanie interaktívnych webových formulárov PDF
  9. Základy práce s poľami formulára PDF
  10. Polia formulárov PDF s čiarovými kódmi
  11. Zhromažďovanie a správa údajov z formulárov PDF
  12. Informácie o sledovaní formulárov
  13. Pomocník s formulármi PDF
  14. Odosielanie formulárov PDF príjemcom pomocou e-mailu alebo interného servera
 8. Kombinovanie súborov
  1. Spojenie alebo zlúčenie súborov do jedného dokumentu PDF
  2. Otáčanie, presúvanie, odstraňovanie a prečíslovanie strán súboru PDF
  3. Pridanie hlavičiek, piat a číslovania Batesovými číslami do dokumentov PDF
  4. Orezanie strán súboru PDF
  5. Pridávanie vodoznakov do dokumentov PDF
  6. Pridávanie pozadí do dokumentov PDF
  7. Práca s čiastkovými súbormi v portfóliu PDF
  8. Publikovanie a zdieľanie portfólií PDF
  9. Prehľad portfólií PDF
  10. Vytváranie a prispôsobenie portfólií PDF
 9. Zdieľanie, recenzovanie a pridávanie poznámok
  1. Zdieľanie a sledovanie súborov PDF online
  2. Vyznačenie úprav textu
  3. Príprava na recenziu dokumentu PDF
  4. Začatie recenzie dokumentu PDF
  5. Hosťovanie zdieľaných recenzií na lokalitách SharePoint alebo Office 365
  6. Účasť na recenzii súboru PDF
  7. Pridávanie poznámok do dokumentov PDF
  8. Pridanie pečiatky do dokumentu PDF
  9. Pracovné postupy schvaľovania
  10. Správa poznámok | prezerať, odpovedať, tlačiť
  11. Import a export poznámok
  12. Sledovanie a správa recenzií dokumentov PDF
 10. Ukladanie a exportovanie dokumentov PDF
  1. Ukladanie dokumentov PDF
  2. Prevod súboru PDF do formátu Word
  3. Prevod súboru PDF do formátu JPG
  4. Prevedenie alebo exportovanie súborov PDF do súborov iných formátov
  5. Možnosti formátu súborov pre export dokumentu PDF
  6. Opakované použitie obsahu súboru PDF
 11. Zabezpečenie
  1. Nastavenie zvýšeného zabezpečenia pre súbory PDF
  2. Zabezpečovanie súborov PDF heslom
  3. Spravujte digitálne identifikátory
  4. Zabezpečovanie súborov PDF certifikátmi
  5. Otváranie zabezpečených dokumentov PDF
  6. Odstránenie citlivého obsahu z dokumentov PDF
  7. Nastavenie zásad zabezpečenia pre súbory PDF
  8. Výber metódy zabezpečenia  pre súbory PDF
  9. Upozornenie zabezpečenia pri otvorení súboru PDF
  10. Zabezpečenie súborov PDF pomocou servera Adobe Experience Manager
  11. Funkcia chráneného zobrazenia pre dokumenty PDF
  12. Prehľad zabezpečenia v aplikácii Acrobat a dokumentoch PDF
  13. JavaScripty v súboroch PDF ako riziko pre zabezpečenie
  14. Prílohy ako riziko zabezpečenia
  15. Povoľte alebo zablokujte odkazy v súboroch PDF
 12. Elektronické podpisy
  1. Podpis dokumentov PDF
  2. Nasnímajte svoj podpis do mobilného zariadenia a používajte ho kdekoľvek
  3. Odosielanie dokumentov na elektronické podpisy
  4. O podpisoch certifikátov
  5. Certifikované podpisy
  6. Overovanie digitálnych podpisov
  7. Zoznam dôveryhodných certifikátov schválených spoločnosťou Adobe
  8. Správa dôveryhodných identít
 13. Tlač
  1. Základné tlačové úlohy dokumentov PDF
  2. Tlač brožúr a portfólií PDF
  3. Ďalšie nastavenia tlače dokumentov PDF
  4. Tlač do PDF
  5. Tlač farebných dokumentov PDF (Acrobat Pro)
  6. Tlač dokumentov PDF s vlastnou veľkosťou
 14. Uľahčenie prístupu, tagy a preformátovanie
  1. Vytvorenie a overenie prístupnosti dokumentu PDF
  2. Funkcie na uľahčenie prístupu v dokumentoch PDF
  3. Nástroj Poradie čítania pre dokumenty PDF
  4. Čítanie dokumentov PDF s preformátovaním a uľahčenie prístupu
  5. Úprava štruktúry dokumentu pomocou panelov Obsah a Tagy
  6. Vytváranie prístupných PDF
 15. Prehľadávanie a indexovanie
  1. Vytváranie indexov PDF
  2. Prehľadávanie dokumentov PDF
 16. Multimédiá a 3D modely
  1. Pridávanie zvuku, videí a interaktívnych objektov do súborov PDF
  2. Pridávanie 3D modelov do súborov PDF (Acrobat Pro)
  3. Zobrazenie 3D modelov v súboroch PDF
  4. Interakcia s 3D modelmi
  5. Meranie 3D modelov v súboroch PDF
  6. Nastavenie 3D pohľadov v súboroch PDF
  7. Povolenie obsahu 3D v dokumente PDF
  8. Pridávanie multimediálneho obsahu do dokumentov PDF
  9. Vytváranie poznámok k 3D dizajnom v súboroch PDF
  10. Prehrávanie formátov videa, zvuku a multimédií v dokumentoch PDF
  11. Pridávanie poznámok k videám
 17. Nástroje produkcie tlače (Acrobat Pro)
  1. Prehľad nástrojov produkcie tlače
  2. Tlačové značky a vlasové čiary
  3. Náhľad výstupu
  4. Zlúčenie priehľadností
  5. Prevod farieb a správa tlačových farieb
  6. Presahy tlačových farieb
 18. Kontrola pred výstupom (Acrobat Pro)
  1. Súbory vyhovujúce štandardu PDF/X, PDF/A a PDF/E
  2. Profily kontroly pred výstupom
  3. Rozšírené kontroly pred výstupom
  4. Správy kontroly pred výstupom
  5. Zobrazenie výsledkov kontroly pred výstupom, objektov a zdrojov
  6. Výstupné zámery v dokumentoch PDF
  7. Opravenie problémových oblastí pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  8. Automatizácia analýzy dokumentu pomocou dropletov alebo činností kontroly pred výstupom
  9. Analýza dokumentov pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  10. Ďalšie kontroly pomocou nástroja Kontrola pred výstupom
  11. Knižnice kontroly pred výstupom
  12. Premenné kontroly pred výstupom
 19. Správa farieb
  1. Zachovanie zhodných farieb
  2. Nastavenia farieb
  3. Správa farieb v dokumentoch
  4. Práca s profilmi farieb
  5. Princípy správy farieb

Skôr než začnete

Zavádzame nové, intuitívnejšie prostredie produktu. Ak sa zobrazená obrazovka nezhoduje s rozhraním vášho produktu, vyberte pomocníka pre vaše aktuálne prostredie.

V novom prostredí sa nástroje zobrazujú na ľavej strane obrazovky.

Základné informácie o zabezpečení prostredníctvom hesla

Prístup k súboru PDF môžete obmedziť nastavením hesiel a obmedzením niektorých funkcií, ako sú napríklad tlač alebo úpravy súboru. Nie je však možné zabrániť ukladaniu kópií súboru PDF. Kópie majú rovnaké obmedzenia ako pôvodný súbor PDF. K dispozícii sú dva typy hesiel:

Heslo pre otvorenie dokumentu

Heslo na otvorenie dokumentu (známe aj ako heslo užívateľa) vyžaduje, aby užívateľ zadal heslo pri otvorení dokumentu PDF.

Heslo pre povolenia

Heslo pre povolenia (primárne heslo) vyžaduje heslo na zmenu nastavení povolení. Pomocou hesla pre práva môžete obmedziť tlač, úpravy a kopírovanie obsahu dokumentu PDF. Príjemcovia nepotrebujú heslo na otvorenie dokumentu v aplikácii Acrobat ani Acrobat Reader. Heslo potrebujú na zmenu obmedzení, ktoré nastavíte.

Ak je súbor PDF zabezpečený heslami oboch typov, môže sa na jeho otvorenie použiť ľubovoľné z týchto hesiel. Obmedzené funkcie však používateľ môže zmeniť iba pomocou hesla pre práva. Vhodné je nastaviť obe heslá, pretože to vedie k zvýšeniu zabezpečenia.

Poznámka:

Heslá nemožno pridávať do podpísaného ani certifikovaného dokumentu.

Pridanie hesla do dokumentu PDF

Adobe Acrobat deeplink

Vyskúšajte to v aplikácii
Obmedzte úpravy zabezpečením svojho súboru PDF heslom v niekoľkých jednoduchých krokoch.

 1. Otvorte dokument PDF v aplikácii Acrobat.

 2. Vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:

  • Prejdite na položku Všetky nástroje > Ochrana súboru PDF > Ochrana použitím hesla.  
  • Vyberte položku Súbor > Ochrana použitím hesla (macOS).
 3. V dialógovom okne Ochrana použitím hesla zvoľte, či chcete nastaviť heslo pre zobrazenie alebo úpravy súboru PDF.

  Ochrana použitím hesla

 4. Zadajte heslo a zopakujte jeho zadanie. Heslo musí mať aspoň šesť znakov. Sila hesla sa zobrazuje vedľa hesla a označuje, či je zvolené heslo slabé, stredné, silné alebo najlepšie.

 5. Vyberte položku Použiť. V aplikácii Acrobat sa zobrazí potvrdzujúca správa, že pre súbor bola úspešne nastavená ochrana použitím hesla.

  Potvrdzujúca správa o nastavení ochrany

 1. Otvorte súbor PDF v aplikácii Acrobat a vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Prejdite na položku Všetky nástroje > Ochrana súboru PDF. Zo sady nástrojov Ochrana súboru PDF na ľavej table vyberte položku Zašifrovať heslom.  
  • Vyberte položku SúborOchrana použitím hesla. V zozname Rozšírené možnosti vyberte položku Zašifrovať heslom (macOS).
 2. Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Áno na zmenu zabezpečenia.

 3. Vyberte položku Vyžadovať heslo pri otváraní dokumentu a do príslušného poľa zadajte heslo. Heslo musí mať aspoň šesť znakov. Po každom stlačení klávesu ohodnotí stupnica sily hesla vaše heslo a znázorní jeho silu.

  Vyberte položku Vyžadovať heslo pri otváraní dokumentu
  Ochrana heslom – Nastavenia umožňujú nastaviť heslo na otvorenie súboru PDF

 4. V rozbaľovacom zozname Kompatibilita vyberte verziu aplikácie Acrobat. Vyberte rovnakú alebo nižšiu verziu ako verzia aplikácie Acrobat alebo Acrobat Reader príjemcu.

  Voľby riadia kompatibilitu so staršími verziami a typmi šifrovania
  Voľby riadia kompatibilitu so staršími verziami a typmi šifrovania

  Voľba Kompatibilita, ktorú vyberiete, určuje použitý typ šifrovania. Je dôležité, aby ste vybrali verziu, ktorá je kompatibilná s verziou aplikácie Acrobat alebo Acrobat Reader príjemcu. Aplikácia Acrobat 7 napríklad nedokáže otvoriť dokument PDF šifrovaný pre aplikáciu Acrobat X a novšie.

  • Voľba Acrobat 6.0 a novší (PDF 1.5) zašifruje dokument pomocou 128-bitového šifrovania RC4.
  • Voľba Acrobat 7.0 a novší (PDF 1.6), dokument sa zašifruje pomocou šifrovacieho algoritmu AES s veľkosťou kľúča 128 bitov.
  • Voľba Acrobat X a novší (PDF 1.7) zašifruje dokument pomocou 256-bitového šifrovania AES. Ak chcete dokumenty vytvorené v aplikácii Acrobat 8 alebo 9 zašifrovať pomocou 256-bitového šifrovania AES, vyberte voľbu Acrobat X a novší.
 5. Vyberte voľbu šifrovania:

  Zašifrovať všetok obsah dokumentu

  Zašifruje dokument a metadáta dokumentu. Ak je vybratá táto voľba, vyhľadávacie nástroje nemôžu získať prístup k metadátam dokumentu.

  Zašifrovať celý obsah dokumentu okrem metadát

  Zašifruje obsah dokumentu, vyhľadávacie nástroje však stále majú prístup k metadátam dokumentu.

  Poznámka:

  iFilter a príkazy Hľadať alebo Rozšírené prehľadávanie v aplikácii Acrobat nevyhľadávajú v metadátach súboru PDF, ani ak vyberiete možnosť Zašifrovať celý obsah dokumentu okrem metadát. Môžete použiť nástroj na vyhľadávanie, ktorý využíva metadáta XMP.

  Zašifrovať len pripojené súbory

  Vyžaduje heslo pri otváraní pripojených súborov. Používatelia môžu dokument otvoriť aj bez hesla. Túto voľbu využívajte na vytvorenie bezpečnostných obálok.

 6. Vyberte OK. Po zobrazení výzvy znova zadajte príslušné heslo do poľa na potvrdenie hesla a vyberte možnosť OK.

Obmedzenie úprav dokumentu PDF

Môžete používateľom zabrániť upravovať súbory PDF. Voľba Obmedziť úpravy zabraňuje používateľom upravovať text, presúvať objekty alebo vkladať polia formulárov. Používatelia môžu stále vypĺňať polia formulárov, podpisovať a vkladať poznámky.

 1. Otvorte súbor PDF v aplikácii Acrobat a vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Prejdite na položku Všetky nástroje > Ochrana súboru PDF a potom zo sady nástrojov Ochrana súboru PDF na ľavej table
   vyberte položku Ochrana použitím hesla .
  • Vyberte položku SúborOchrana použitím hesla (macOS).
 2. Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Áno na zmenu zabezpečenia.

 3. Vyberte položku Úpravy a potom zadajte heslo a zopakujte jeho zadanie. Heslo musí mať aspoň šesť znakov. Sila hesla sa zobrazuje vedľa hesla a označuje, či je zvolené heslo slabé, stredné alebo silné.

  Obmedziť úpravy

 4. Vyberte položku Použiť. V aplikácii Acrobat sa zobrazí potvrdzujúca správa, že pre súbor bola úspešne nastavená ochrana použitím na hesla.

  Potvrdzujúca správa o obmedzení úprav

Obmedzenie tlače, úprav a kopírovania

Môžete užívateľom zabrániť tlačiť, upravovať alebo kopírovať obsah dokumentu PDF. Môžete nastaviť obmedzenia, ktoré chcete, aby sa na dokument PDF vzťahovali. Používatelia nemôžu zmeniť tieto obmedzenia, ak im neposkytnete heslo.

Aplikácie Adobe Illustrator, Photoshop ani InDesign nemajú režimy iba na zobrazenie. Na otvorenie obmedzeného súboru PDF v takýchto aplikáciách musí používateľ zadať heslo pre povolenia.

Poznámka:

Ak heslo zabudnete, z dokumentu PDF ho nemožno zistiť. Môžete si uložiť záložnú kópiu PDF, ktorá nie je chránená heslom.

 1. Otvorte súbor PDF v aplikácii Acrobat a vykonajte jeden z týchto krokov:

  • Vyberte položky Všetky nástroje > Ochrana súboru PDF a potom zo sady nástrojov Ochrana súboru PDF na ľavej table vyberte položku Zašifrovať heslom.
  • Vyberte položku SúborOchrana použitím hesla (macOS).
 2. Ak sa zobrazí výzva, kliknite na položku Áno na zmenu zabezpečenia.

 3. Vyberte voľbu Obmedziť úpravy a tlač tohto dokumentu.

  Všetky produkty spoločnosti Adobe uplatňujú obmedzenia nastavené pomocou hesla pre povolenia. Ak však produkty tretích strán nepodporujú tieto nastavenia, príjemcovia dokumentov môžu obísť niektoré alebo všetky vaše obmedzenia.

 4. Do príslušného poľa zadajte heslo. Heslo musí mať aspoň šesť znakov. Po každom stlačení klávesu ohodnotí stupnica sily hesla vaše heslo a znázorní jeho silu.

  Možnosti zabezpečenia heslom
  Ochrana heslom – Nastavenia umožňujú obmedziť tlač, úpravy a kopírovanie

 5. V menu Povolená tlač vyberte, čo môžu používatelia tlačiť:

  Žiadny

  Zabraňuje používateľom vytlačiť dokument.

  Nízke rozlíšenie (150 dpi)

  Umožňuje používateľom tlačiť pri rozlíšení maximálne 150 dpi. Tlač môže byť pomalšia, pretože každá strana sa tlačí ako bitmapový obrázok. Táto voľba je k dispozícii len vtedy, ak je voľba Kompatibilita nastavená na možnosť Acrobat 5 (PDF 1.4) alebo novší.

  Vysoké rozlíšenie

  Umožňuje používateľom tlačiť pri akomkoľvek rozlíšení. Vysokokvalitný vektorový výstup sa prenáša do tlačiarne Adobe PostScriptov alebo iných tlačiarní, ktoré podporujú rozšírené funkcie vysokokvalitnej tlače.

 6. V menu Povolené zmeny vyberte, čo môžu používatelia meniť:

  Žiadny

  Zabraňuje používateľom vykonať úpravy dokumentu, ktoré sa nachádzajú v menu Povolené zmeny, napríklad vyplnenie polí formulára alebo pridávanie poznámok.

  Vloženie, odstránenie a natočenie strán

  Umožňuje používateľom vložiť, odstrániť alebo otočiť strany a vytvárať záložky alebo miniatúry. Táto voľba je k dispozícii len pri šifrovaní vysokej úrovne (128‑bitové RC4 alebo AES).

  Vyplnenie polí formulárov a podpísanie existujúcich polí podpisu

  Umožňuje používateľom vypĺňať formuláre a pridávať digitálne podpisy. Táto voľba im neumožňuje pridávať poznámky ani vytvárať polia formulára. Táto voľba je k dispozícii len pri šifrovaní vysokej úrovne (128‑bitové RC4 alebo AES).

  Pridávanie poznámok, vyplnenie polí formulárov a podpísanie existujúcich polí podpisu

  Umožňuje používateľom pridávať komentáre a digitálne podpisy a vypĺňať formuláre. Táto voľba používateľom neumožňuje premiestňovať objekty na strane ani vytvárať polia formulára.

  Všetko okrem vybratia strán

  Umožňuje používateľom upravovať dokument, vytvárať a vypĺňať polia formulára, pridávať poznámky a digitálne podpisy.

 7. Vyberte niektorú z týchto volieb:

  Povoliť kopírovanie textu, obrázkov a ďalšieho obsahu

  Umožňuje používateľom vybrať a kopírovať obsah dokumentu PDF.

  Povoliť prístup k textu zariadeniam na čítanie z obrazovky pre slabozrakých

  Umožňuje zrakovo postihnutým používateľom čítať dokument pomocou aplikácií na čítanie z obrazovky, ale neumožňuje im kopírovať ani extrahovať obsah dokumentu. Táto voľba je k dispozícii len pri šifrovaní vysokej úrovne (128‑bitové RC4 alebo AES).

 8. V menu Kompatibilita vyberte verziu aplikácie Acrobat. Vyberte rovnakú alebo nižšiu verziu ako verzia aplikácie Acrobat alebo Adobe Reader príjemcu. Voľba Kompatibilita, ktorú vyberiete, určuje použitý typ šifrovania. Je dôležité, aby ste vybrali verziu, ktorá je kompatibilná s verziou aplikácie Acrobat alebo Acrobat Reader príjemcu. Aplikácia Acrobat 7 napríklad nedokáže otvoriť dokument PDF šifrovaný pre aplikáciu Acrobat X a novšie.

  Voľby Kompatibilita PDF

  • Voľba Acrobat 6.0 a novší (PDF 1.5) zašifruje dokument pomocou 128-bitového šifrovania RC4.
  • Voľba Acrobat 7.0 a novší (PDF 1.6), dokument sa zašifruje pomocou šifrovacieho algoritmu AES s veľkosťou kľúča 128 bitov.
  • Voľba Acrobat X a novší (PDF 1.7) zašifruje dokument pomocou 256-bitového šifrovania AES. Ak chcete dokumenty vytvorené v aplikácii Acrobat 8 alebo 9 zašifrovať pomocou 256-bitového šifrovania AES, vyberte voľbu Acrobat X a novší.
 9. Vyberte, čo chcete zašifrovať:

  Zašifrovať všetok obsah dokumentu

  Zašifruje dokument a metadáta dokumentu. Ak je vybratá táto voľba, vyhľadávacie nástroje nemôžu získať prístup k metadátam dokumentu.

  Zašifrovať celý obsah dokumentu okrem metadát

  Zašifruje obsah dokumentu, vyhľadávacie nástroje však stále majú prístup k metadátam dokumentu.

  Poznámka:

  iFilter a príkazy Hľadať alebo Rozšírené prehľadávanie v aplikácii Acrobat nevyhľadávajú v metadátach súboru PDF, ani ak vyberiete možnosť Zašifrovať celý obsah dokumentu okrem metadát. Môžete použiť nástroj na vyhľadávanie, ktorý využíva metadáta XMP.

  Zašifrovať len pripojené súbory

  Vyžaduje heslo pri otváraní pripojených súborov. Používatelia môžu dokument otvoriť aj bez hesla. Túto voľbu využívajte na vytvorenie bezpečnostných obálok.

 10. Vyberte OK. Po zobrazení výzvy znova zadajte príslušné heslo do poľa na potvrdenie hesla a vyberte možnosť OK.

Odstránenie zabezpečenia heslom

Ak máte povolenie na odstránenie zabezpečenia otvoreného súboru PDF, môžete to urobiť. Ak je súbor zabezpečený serverovými zásadami zabezpečenia, môže ich zmeniť iba autor zásad alebo správca servera.

 1. Otvorte súbor PDF, potom vyberte položky Všetky nástroje > Ochrana súboru PDF > Nastaviť vlastnosti zabezpečenia.

 2. V okne Vlastnosti dokumentu vyberte kartu Zabezpečenie a potom vyberte položku Zmeniť nastavenia.

 3. Dostupné voľby závisia od typu zabezpečenia heslom, ktoré je priradené k dokumentu:

  • Ak mal dokument iba heslo pre otvorenie dokumentu, zrušte výber možnosti Vyžadovať heslo pri otváraní dokumentu  a vyberte možnosť OK, aby ste ho z dokumentu odstránili.
  • Ak mal dokument heslo pre povolenia, zrušte výber možnosti Obmedziť úpravy a tlač tohto dokumentu. Po zobrazení výzvy zadajte heslo do poľa Zadať heslo a potom vyberte možnosť OK. Opätovným výberom položky OK potvrďte akciu.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online