Adobe Trust Services

Adobe využíva dôveryhodnú a zabezpečenú výmenu elektronických dokumentov a informácií prostredníctvom dôveryhodných služieb, ktoré umožňujú jednotlivcom, vládam a podnikom na celom svete bezpečné podnikanie na základe princípov zabezpečenia, dostupnosti, overenia, bezúhonnosti, dôvernosti a súkromia.

  

Zoznam dôveryhodných strán spoločnosti Adobe (AATL)

Zoznam dôveryhodných strán spoločnosti Adobe (AATL) predstavuje najobšírnejší zoznam služieb dôveryhodnosti pre elektronické dokumenty na svete, ktorý umožňuje miliónom používateľom vytvárať digitálne podpisy, ktoré budú dôveryhodné pri podpisovaní dokumentov otvorených v softvéri Adobe Acrobat alebo Adobe Reader. Každoročne prejde cez riešenia Adobe Document Cloud viac než 6 miliárd elektronických a digitálnych podpísaných transakcii.

Acrobat a Acrobat Reader boli naprogramované tak, aby sa spojili s online službou Adobe s cieľom pravidelného stiahnutia zoznamu dôveryhodných digitálnych certifikátov z popredných poskytovateľov služieb dôveryhodnosti.

Digitálne podpisy vytvorené pomocou digitálneho ID, ktoré boli vydané pod niektorým z dôveryhodných certifikátov zverejnených v AATL bude Acrobat a Acrobat Reader považovať za dôveryhodné. Týmto postupom sa výrazne zjednoduší overovanie týchto podpisov bez potreby využívania špecializovaného softvéru alebo vlastných konfigurácií.

Navštívte stránku so zoznamom dôveryhodných strán spoločnosti Adobe, kde nájdete informácie o programe AATL a budete si môcť prezrieť zoznam partnerov, ktorí poskytujú dôveryhodné digitálne ID pre AATL.

Zoznam dôveryhodných poskytovateľov služieb v Európskej únii (EUTL) spoločnosti Adobe

Dôveryhodné zoznamy EÚ sú základnými prvkami pri budovaní dôvery medzi prevádzkovateľmi elektronických trhov tým, že umožňujú používateľom určiť kvalifikovaný stav a históriu stavu poskytovateľov dôveryhodných služieb a ich služieb.

Zoznam dôveryhodných stránok Adobe Európskej únie (EUTL) je zmenšená verzia kombinovaných dôveryhodných zoznamov zo všetkých členských štátov EÚ a krajín EHP, ktorá zahŕňa informácie uvedené v Článku 1 Vykonávacieho rozhodnutia Európskej komisie (EÚ) 2015/1505.

Niektoré členské štáty môžu vo svojich zoznamoch dôvery uvádzať informácie o poskytovateľoch dôveryhodných služieb, ktorí nie sú kvalifikovaní, ale tieto služby sú vylúčené z Adobe EUTL. Niektoré členské štáty môžu tiež vo svojich zoznamoch dôvery obsahovať informácie o vnútroštátnych dôveryhodných službách iných typov, ako sú definované v článku 3 ods. 16 nariadenia EÚ č. 2014/910. Keďže tieto služby nie sú kvalifikované podľa nariadenia EÚ č. 2014/910, sú tiež vylúčené z Adobe EUTL.

Acrobat a Acrobat Reader boli naprogramované tak, aby sa spojili s online službou Adobe s cieľom pravidelného stiahnutia zoznamu dôveryhodných digitálnych certifikátov z popredných poskytovateľov služieb dôveryhodnosti EÚ, ktorí spĺňajú požiadavky uvedené v Článku 1 Vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2015/1505.

Digitálne podpisy vytvorené pomocou digitálneho ID, ktoré boli vydané pod niektorým z dôveryhodných certifikátov zverejnených v EUTL bude Acrobat a Acrobat Reader považovať za dôveryhodné. Týmto postupom sa výrazne zjednoduší overovanie týchto podpisov bez potreby využívania špecializovaného softvéru alebo vlastných konfigurácií.

Navštívte stránku Zoznamov dôveryhodnosti Európskej únie (EUTL) Adobe, kde získate viac informácií o programe EUTL a budete si môcť prezrieť zoznam poskytovateľov vydávajúcich dôveryhodné služby EUTL.

Služba kvalifikovanej časovej známky Adobe

Služba kvalifikovanej časovej známky poskytuje legálnu záväznú časovú a dátumovú referenciu na overenie integrity elektronického dokumentu.

Služba kvalifikovanej časovej známky Adobe predstavuje kvalifikovanú službu dôveryhodnosti, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v nariadení EÚ 2014/910 (eIDAS). Audítori DNV-GL túto službu časovej známky skontrolovali a certifikovali (Certifikát č.. 243347-2017-E-ITA-ACCREDIA) v súlade s nasledovnými štandardmi ETSI: EN 319 401, EN 319 411, EN 319 412, EN 319 421 a EN 319 422.

Služba dôveryhodnosti funguje pod dohľadom orgánu Department of Communications, Climate Action & Environment of Ireland (DCCAE - http://www.dccae.gov.ie).

Oficiálne dokumenty o službe kvalifikovanej časovej známky Adobe

Táto časť obsahuje všetky oficiálne dokumenty súvisiace s činnosťou orgánu časovej známky.

Nájdete tu informácie o prevádzkových pravidlách, povinnostiach a zodpovednostiach orgánu časovej známky, používateľoch a dôveryhodných stranách, ktoré s cieľom overenia pristupujú k verejným certifikátom časovej známky

Kontakty starostlivosti o zákazníkov

Služba kvalifikovanej časovej známky Adobe je dostupná ako súčasť služby v rámci platformy Adobe Acrobat Sign.

Informácie o podpore služby časovej známky nájdete na stránke podpory služby Adobe Acrobat Sign.

Služby certifikovaných dokumentov Adobe (CDS)

Služby certifikovaných dokumentov (CDS) predstavujú službu dôveryhodnosti, ktorá spadá pod koreňový certifikát orgánu Adobe.

CDS umožňuje autorom dokumentov podpisovať súbory PDF pomocou štandardných digitálnych certifikátov, ktoré sa automaticky overia za predpokladu, že autori využívajú Adobe Acrobat alebo Acrobat Reader bez ďalšieho klientského softvéru alebo potrebnej konfigurácie.

CDS má organizáciám a jednotlivcom, ktorí zverejňujú veľmi cenné dokumenty veľkej skupine samostatných skupín príjemcov zvýšiť mieru dôvery, že autenticita a integrita dokumentov zostane zachovaná. Pridaním podpisu CDS k súboru PDF autori dokumentov môžu zvýšiť mieru istoty bez toho, aby príjemcovia museli využívať ďalší softvér alebo aplikovať zložité konfigurácie.

Pravidlá certifikácie Adobe CDS určujú požiadavky na prácu orgánov certifikátu CDS.

Navštívte stránku so službami certifikovania dokumentov, kde nájdete informácie o programe CDS Trust Program a budete si môcť prezrieť zoznam partnerov, ktorí poskytujú digitálne ID CDS.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?