Problémy s prevodom dokumentov PDF v aplikácii Acrobat a Mac Word alebo PowerPoint 2016

Doplnok Mac PDFMaker je po inovácii na 64-bitovú verziu balíka Office 2016 zakázaný

Ak je váš balík Office 2016 pre Mac inovovaný na 64-bitovú verziu z 32-bitovej verzie, doplnok PDFMaker pre Word a PowerPoint sa javí ako zakázaný. Tlačidlo doplnku na páse s nástrojmi je neprístupné. Dochádza k tomu preto, že doplnok je kompatibilný iba s 32-bitovou verziou balíka Office 2016.

Spoločnosť Adobe si je vedomá tohto problému a pracuje na tom, aby bol doplnok kompatibilný so 64-bitovou verziou balíka Office 2016 v budúcom vydaní aplikácie Acrobat.

Pri otváraní súboru aplikácie Word sa vyskytne chyba – „Chyba kompilácie v skrytom module“

Ak ste aktualizovali svoj balík Office 2016 na 64-bitovú verziu a máte nainštalovanú aplikáciu Acrobat , keď otvoríte súbor aplikácie Word, zobrazí sa vám nasledujúce chybové hlásenie:

Chyba kompilácie

Riešenie: Stiahnite si a použite najnovšiu opravu

Tento problém je opravený v najnovšej oprave Acrobat. Na vyriešenie problému si stiahnite a použite opravu. Opravu si môžete stiahnuť tu – https://helpx.adobe.com/acrobat/release-note/acrobat-dc-august-02-2016.html.   

Zobrazia sa dve dialógové okná prevodu, alebo prevod zlyhá a zobrazí sa chybové hlásenie.

Pri prevode dokumentu programu Word do formátu PDF (Acrobat > Vytvoriť PDF) a programu Mac Word 2016 (32-bitový program Word, verzia 15.23.2 alebo novšia) sa môžu vyskytnúť nasledujúce problémy:

  • Namiesto jedného sa zobrazia dve dialógové okná prevodu. Najprv sa zobrazí dialógové okno s možnosťami „Povoliť“ a „Nepovoliť“. Potom sa zobrazí dialógové okno prevodu Acrobat PDFMaker.
  • Ak v dialógovom okne vyberiete možnosť Nepovoliť, prevod do formátu PDF zlyhá s chybovým hlásením „Prepojenia sa nezachovali“.

Riešenie: Skúste rôzne možnosti alebo nastavenia

Problém sa pokúste vyriešiť vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov:

  • V dialógovom okne vyberte položku Povoliť.
    -OR-
  • V aplikácii Word vyberte položky Word > Preferencie > Bezpečnosť a ochrana osobných údajov, a potom vyberte preferenciu Otvárať a ukladať určité súbory pomocou služby Microsoft Online.
    -OR-
  • Vyberte položku Vytvoriť súbor PDF v páse s nástrojmi aplikácie Acrobat. V dialógovom okne Uložiť vyberte možnosť Najlepšie pre tlač a potom vyberte možnosť Exportovať.
Dialógové okno Uložiť s možnosťami prevodu do formátu PDF

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?