Pri otváraní súboru aplikácie Word sa vyskytne chyba – „Chyba kompilácie v skrytom module“

Ak ste aktualizovali svoj balík Office 2016 na 64-bitovú verziu a máte nainštalovanú aplikáciu Acrobat DC, keď otvoríte súbor aplikácie Word, zobrazí sa vám nasledujúce chybové hlásenie:

Chyba kompilácie

Riešenie: Odstráňte súbor doplnku

V systéme Mac OS podporuje doplnok PDFMaker len 32-bitová verzia balíka Office 2016. Keďže ste aktualizovali na 64-bitovú verziu balíka Office 2016, zobrazuje sa vám chybové hlásenie.

Ak chcete vyriešiť túto chybu, odstráňte súbor doplnku (linkCreation.dotm) z nasledovnej lokality:

  • ~/Library/Group Containers/UBF8T346G9.Office/User Content.localized/Startup.localized/Word

Zobrazia sa dve dialógové okná prevodu, alebo prevod zlyhá a zobrazí sa chybové hlásenie.

Pri prevode dokumentu programu Word do formátu PDF pomocou pásu s nástrojmi aplikácie Acrobat (Acrobat > Vytvoriť PDF) a programu Mac Word 2016 (32-bitový program Word, verzia 15.23.2 alebo novšia) sa môžu vyskytnúť nasledujúce problémy:

  • Namiesto jedného sa zobrazia dve dialógové okná prevodu. Najprv sa zobrazí dialógové okno „Povoliť pri konverzii súboru online otvorenie a exportovanie do určitých typov súborov?“ najskôr sa zobrazí dialógové okno s možnosťami Povoliť a Nepovoliť, a potom sa zobrazí dialógové okno prevodu Acrobat PDFMaker.
  • V dialógovom okne „Povoliť pri konverzii súboru online otvorenie a exportovanie do určitých typov súborov?“ ak vyberiete možnosť Nepovoliť, prevod do formátu PDF zlyhá s chybovým hlásením „Prepojenia sa nezachovajú“.

Riešenie: Skúste rôzne možnosti alebo nastavenia

Problém sa pokúste vyriešiť vykonaním niektorého z nasledujúcich krokov:

  • V dialógovom okne „Povoliť pri konverzii súboru online otvorenie a exportovanie do určitých typov súborov?“ kliknite na možnosť Povoliť.
    -ALEBO-
  • V aplikácii Word vyberte položky Word > Preferencie > Bezpečnosť a ochrana osobných údajov, a potom vyberte preferenciu Otvárať a ukladať určité súbory pomocou služby Microsoft Online.
    -ALEBO-
  • V dialógovom okne Uložiť, ktoré sa zobrazí po kliknutí na položku Vytvoriť PDF na páse s nástrojmi aplikácie Acrobat, vyberte možnosť Najlepšie na tlač a potom kliknite na tlačidlo Exportovať.
Dialógové okno Uložiť s možnosťami prevodu do formátu PDF

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online