Rozšírenie Vytváranie súborov PDF aplikácie Acrobat slúži na prevedenie webových stránok do formátu PDF. Ak toto rozšírenie zapnete, pribudne panel s nástrojmi Vytváranie súborov PDF aplikácie Acrobat a možnosti kontextovej ponuky po kliknutí pravým tlačidlom na prevedenie webových stránok alebo prepojení do formátu PDF.

Ak chcete zapnúť rozšírenie Vytváranie súborov PDF aplikácie Acrobat v prehliadači Chrome:

 1. Spustite prehliadač Google Chrome. V pravom hornom rohu panela s nástrojmi prehliadača Chrome kliknite na ikonu ponuky prehliadača Chrome.

  Kliknite na ikonu ponuky prehliadača Chrome
 2. Ak sa v rozbaľovacej ponuke zobrazí položka Pridané nové rozšírenie (Adobe Acrobat), pokračujte týmto krokom. V opačnom prípade prejdite na ďalší krok.

  Možnosť Pridané nové rozšírenie

  Kliknite na túto položku v rozbaľovacej ponuke a keď sa zobrazí výzva o pridaní rozšírenia, kliknite na položku Povoliť rozšírenie. Pokračujte krokom 5.

  Výzva o pridaní rozšírenia
 3. V pravom hornom rohu panela s nástrojmi prehliadača Chrome kliknite na ikonu ponuky prehliadača Chrome a vyberte položku Viac nástrojov > Rozšírenia.

  Prípadne do panela s adresou prehliadača Chrome zadajte reťazec chrome://extensions/ a stlačte tlačidlo Enter.

 4. Ak chcete zapnúť rozšírenie Adobe Acrobat – Vytváranie súborov PDF, začiarknite pole pred položkou Povoliť.

  Rozšírenie Adobe Acrobat – Vytváranie súborov PDF

  Rozšírenie Vytváranie súborov PDF sa zobrazí v pravom hornom rohu panela s nástrojmi prehliadača Chrome. Na úvod je vypnuté, ako je znázornené na snímke obrazovky nižšie.

  Rozšírenie vypnuté
 5. Otvorte webovú stránku na novej karte prehliadača Chrome alebo obnovte aktuálnu kartu s načítanou webovou stránkou. Rozšírenie sa zapne po úplnom prevzatí webovej stránky.

  Teraz môžete začať s prevádzaním webových stránok do formátu PDF. Kliknutím na ikonu zobrazíte dostupné možnosti (znázornené na snímke obrazovky nižšie).

  Možnosti vytvárania súborov PDF

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online