Problém

Pre Chrome s verziou nižšou ako 41 sa môže rozšírenie Adobe Acrobat Create PDF objaviť ako deaktivované dokonca aj potom, ako je stránka úplne načítaná.

Riešenie

Aktualizujte Chrome na poslednú verziu a potom bude rozšírenie aktivované a prístupné na použitie.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online