Rozšírenie Create PDF aplikácie Acrobat je deaktivované v prehľadávači Google Chrome

Problém

Pre Chrome s verziou nižšou ako 41 sa môže rozšírenie Adobe Acrobat Create PDF objaviť ako deaktivované dokonca aj potom, ako je stránka úplne načítaná.

Riešenie

Aktualizujte Chrome na poslednú verziu a potom bude rozšírenie aktivované a prístupné na použitie.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online

Adobe MAX

Konferencia o kreativite

14. – 16. októbra Miami Beach a online