Rozšírenie Create PDF aplikácie Acrobat je deaktivované v prehľadávači Google Chrome

Problém

Pre Chrome s verziou nižšou ako 41 sa môže rozšírenie Adobe Acrobat Create PDF objaviť ako deaktivované dokonca aj potom, ako je stránka úplne načítaná.

Riešenie

Aktualizujte Chrome na poslednú verziu a potom bude rozšírenie aktivované a prístupné na použitie.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu