Riešenie

Ak je aktívna synchronizácia v plnej činnosti a ak kliknete na Pauza, a potom reštartujete na svojom počítači aplikáciu pracovnej plochy Creative Cloud, Panel súborov zostane prázdny a zobrazí sa nepretržite točiace sa koliesko priebehu.

Panel súborov | Koliesko priebehu sa nezastaví

Alternatívne riešenie

  1. V aplikácii pracovnej plochy Creative Cloud, pod Preferencie > Creative Cloud > Súbory > Synchro Zap/Vyp, kliknite na Vyp , a potom kliknite na Zap.
  2. Navigujte sa späť pomocou ikony (<) vo vrchnej lište. Panel súborov by teraz mal fungovať normálne.
     

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online