Na macOS, niekedy Adobe aplikácie požadujú proxy poverenia aj keď sú už poskytnuté desktop aplikácii Creative Cloud

Popis problému

Ak je používateľ za autentifikačným proxy, používateľ poskytne proxy poverenia v aplikácii Creative Cloud. Pri spustení Adobe aplikácie sa zobrazí okno požadujúce od používateľa, aby znova zadal proxy poverenia (na autorizáciu a licencovanie príslušných volaní). Toto sa stáva, aj keď ich používateľ poskytol predtým.

Riešenie

Znova poskytnite poverenia a vyberte Save v Keychain control.

Po zadaní poverení do aplikácie a používateľ si vyberie zapamätanie poverení, nemalo by sa znova zobraziť dialógové okno požadujúce zadanie proxy poverení.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online