Aplikácie požadujú proxy poverenia uvedené v Creative Cloud

Na macOS, niekedy Adobe aplikácie požadujú proxy poverenia aj keď sú už poskytnuté desktop aplikácii Creative Cloud

Popis problému

Ak je používateľ za autentifikačným proxy, používateľ poskytne proxy poverenia v aplikácii Creative Cloud. Pri spustení Adobe aplikácie sa zobrazí okno požadujúce od používateľa, aby znova zadal proxy poverenia (na autorizáciu a licencovanie príslušných volaní). Toto sa stáva, aj keď ich používateľ poskytol predtým.

Riešenie

Znova poskytnite poverenia a vyberte Save v Keychain control.

Po zadaní poverení do aplikácie a používateľ si vyberie zapamätanie poverení, nemalo by sa znova zobraziť dialógové okno požadujúce zadanie proxy poverení.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu