Inštalátor aplikácie Creative Cloud sa zasekol | Pokročilé riešenie problémov

Ak sa inštalátor aplikácie Creative Cloud zasekáva aj po viacerých pokusoch o riešenie problému, vyskúšajte nižšie uvedené pokročilé riešenia.

Uistite sa, že vaše pripojenie nie je blokované

Dokončeniu inštalácie môže brániť nedostatočné pripojenie k sieti Wi-Fi, antivírusový softvér alebo brány firewall.

Použite iné internetové pripojenie

Ak ste pripojení k sieti Wi-Fi, skúste sa pripojiť cez káblovú sieť. Ak ste pripojení ku káblovej sieti, skúste iný kábel.

Dočasne vypnite antivírusový softvér

Dočasne vypnite antivírusový softvér a skúste aplikáciu nainštalovať znova. Postup, ako dočasne vypnúť kontrolu vírusov, nájdete v dokumentácii k antivírusovému softvéru.

Nakonfigurujte softvérovú bránu firewall

Softvérové brány firewall obmedzujú prístup do vášho počítača. Niektoré softvérové brány firewall vás vyzvú, keď sa program pokúsi o prístup na internet.

  • Ak sa takáto výzva zobrazí, povoľte počítačovej aplikácii Creative Cloud prístup na internet.
  • Ak sa výzva nezobrazí, bránu firewall dočasne vypnite a inštaláciu spustite znova. (Ak potrebujete pomoc, pozrite si dokumentáciu softvérovej brány firewall.)

Nakonfigurujte hardvérové brány firewall alebo servery proxy

Veľa organizácií používa hardvérové brány firewall a server proxy, ktorý zabraňuje softvéru prístup na externý server. Hardvérové riešenie sa vzťahuje na všetky počítače v podnikovej sieti. Väčšina domácich sietí nepoužíva hardvérovú bránu firewall alebo technológiu proxy.

Ak chcete získať informácie o bráne firewall alebo o serveri proxy, obráťte sa na oddelenie IT vo vašej spoločnosti.

Použite nástroj Creative Cloud Cleaner

Ak problémy s inštaláciou pretrvávajú, skúste nástroj Creative Cloud Cleaner. Odstraňuje záznamy o inštaláciách a poškodené súbory, ktoré spôsobujú problémy s inštaláciou. Zistite, ako stiahnuť a spustiť nástroj Creative Cloud Cleaner.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu