Zistite, ako môžete Acrobat DC nainštalovať, aktivovať a používať v novom počítači alebo zariadení, aj keď váš predchádzajúci počítač alebo zariadenie už nie je k dispozícii.

Poznámka:

Ak aplikáciu Acrobat DC nastavujete po prvýkrát, prečítajte si článok o prevzatí a inštalácii predplatenej aplikácie Acrobat DC.

Inštalácia a aktivácia produktu Acrobat DC v novom počítači

Kliknite na jednu z nižšie uvedených možností podľa toho, či máte predchádzajúci počítač, v ktorom ste predplatený produkt používali, k dispozícii alebo nie. Potom postupujte podľa pokynov.

 1. V predchádzajúcom počítači sa z aplikácie Acrobat DC odhláste, aby sa počítač deaktivoval.

 2. V novom počítači sa prihláste do účtu Adobe ID

 3. V novom počítači prejdite na stránku https://cloud.acrobat.com/sk/acrobat a aplikáciu Acrobat prevezmite.

  Podrobné pokyny na prevzatie a inštaláciu aplikácie Acrobat DC nájdete na stránke Prevzatie a inštalácia aplikácie Acrobat DC | Predplatné

Teraz môžete Acrobat DC používať v novom počítači alebo zariadení.

Odhlásenie sa v starom počítači a prihlásenie v novom

Ak sa z aplikácie Acrobat DC nemôžete odhlásiť, pretože počítač alebo zariadenie už nie je k dispozícii, počítač alebo zariadenie deaktivujte zo stránky účtu podľa nižšie uvedených pokynov. Po deaktivácii počítača alebo zariadenia dôjde k odhláseniu z aplikácie Acrobat DC. Potom sa môžete do služby Acrobat DC prihlásiť z iného počítača alebo zariadenia.

Deaktivácia v starom počítači a prevzatie aplikácie Acrobat v novom počítači

Ak chcete deaktivovať počítač alebo zariadenie, ktoré už nie je k dispozícii, postupujte takto:

 1. Prejdite na stránku účtu Adobe ID a prihláste sa pomocou svojho identifikátora Adobe ID a hesla, prípadne cez účet na sociálnej sieti (Facebook alebo Google).

 2. V časti Plány a produkty kliknite na položku Správa plánu.

  Správa plánu
 3. V časti Aktivované zariadenia kliknite na symbol x vedľa zariadenia, ktoré chcete deaktivovať.

  Aktivované zariadenia

  Vyzerá obrazovka inak? V krajinách, kde pôsobí spoločnosť Digital River, internetový obchod v partnerstve so spoločnosťou Adobe, vyzerá stránka správy plánu inak a poskytuje iné možnosti. Ak sa po kliknutí na položku Správa plánu časť aktivovaných zariadení nezobrazuje, odhláste sa zo služby Acrobat DC nasledujúcim spôsobom.

  1. Skúste sa prihlásiť do nového počítača alebo zariadenia. Zobrazí sa chybové hlásenie s informáciou, že ste dosiahli limit aktivovaných zariadení.
  2. Vyberte možnosť Odhlásiť ma zo všetkých ostatných počítačov alebo zariadení.
 4. Kliknite na položku Deaktivovať

  Predchádzajúci počítač sa deaktivuje, takže Acrobat DC budete odteraz môcť používať v novom počítači. 

 5. V novom počítači sa prihláste do účtu Adobe ID

 6. V novom počítači prejdite na stránku https://cloud.acrobat.com/sk/acrobat a aplikáciu Acrobat prevezmite.

  Podrobné pokyny na prevzatie a inštaláciu aplikácie Acrobat DC nájdete na stránke Prevzatie a inštalácia aplikácie Acrobat DC | Predplatné

Teraz môžete Acrobat DC používať v novom počítači.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online