Ak ste si zakúpili predplatné aplikácie Acrobat alebo ste členom služby Creative Cloud a chcete aplikáciu Acrobat DC stiahnuť a nainštalovať v počítači, postupujte podľa pokynov nižšie.

Nie je to vaša verzia?  Vyhľadajte pomoc s prevzatím a inštaláciou aplikácie Acrobat DC bez predplatného (na základe sériového čísla).

 

Prevzatie a inštalácia aplikácie Acrobat Pro DC/Standard DC

Predplatitelia aplikácie Acrobat DC

Ak ste si zakúpili aplikáciu Acrobat Pro DC alebo Standard DC ako predplatné, postupujte podľa pokynov v závislosti od toho, aký operačný systém používate.

Prevzatie a inštalácia v systéme Windows

 1. Choďte na https://documentcloud.adobe.com/link/appcenter/, a prihláste sa svojim Adobe ID a heslom, alebo cez svoj účet na sociálnej sieti (Facebook alebo Google).

  Prihlásiť sa k Adobe Document Cloud
 2. Po prihlásení sa zobrazí stránka na prevzatie aplikácie Adobe Acrobat Pro/Standard. Kliknite na Prevziať.

  Stránka na prevzatie aplikácie Acrobat DC

  Poznámka:

  Prevezme sa binárny súbor inštalácie. Nie je to úplný inštalátor. Po spustení súboru sa spustí preberanie a inštalácia.

 3. V závislosti na prehľadávači, ktorý používate, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

  Internet Explorer

  V dolnej časti okna sa zobrazí výzva, či chcete súbor uložiť alebo spustiť. Kliknite na tlačidlo Spustiť a prejdite na ďalší krok.

  Internet Explorer – zobrazí sa výzva, či chcete uložiť alebo spustiť inštalačný súbor.

  Firefox

  a. Zobrazí sa výzva na prevzatie súboru. Kliknite na položku Uložiť súbor.

  Výzva na uloženie súboru v prehľadávači Firefox

  b. Prevzatý súbor exe môžete zobraziť kliknutím na ikonu Zobraziť všetky prevzaté súbory v pravom hornom rohu okna. Dvakrát kliknite na súbor exe a prejdite na ďalší krok.

  Prevzaté súbory v prehľadávači Firefox

  Poznámka:

  Stlačením klávesov Ctrl + J otvorte dialógové okno Knižnica Firefox. Prevzatý súbor s príponou .exe sa zobrazí v priečinku Stiahnuté súbory. Názov súboru začína reťazcom „acrobatproDC“.

  Chrome

  Prevzatý súbor exe sa zobrazí v ľavom dolnom rohu okna prehľadávača. Dvakrát kliknite na súbor exe a prejdite na ďalší krok.

  Chrome – prevzatý súbor sa zobrazí v ľavom dolnom rohu okna.

  Poznámka:

  Ak nedokážete nájsť prevzatý súbor, spustite aplikáciu Windows Prieskumník a v ľavej navigačnej lište vyberte priečinok Prevzaté súbory. Dvakrát kliknite na prevzatý inštalačný súbor.

  Priečinok Prevzaté súbory v systéme Windows
 4. Zobrazí sa výzva kontroly používateľských kont. Kliknite na Áno.

  Výzva UAC v systéme Windows

  Inštalátor začne preberať a inštalovať aplikáciu Acrobat.

 5. Po dokončení inštalácie kliknite na položku Spustiť Acrobat.

  Inštalácia je dokončená

  Môžete byť vyzvaní na prihlásenie. Prihláste sa pomocou svojho identifikátora Adobe ID a hesla.

  Poznámka:

  Ak sa zobrazí varovné hlásenie, že vaše predplatné aplikácie Acrobat nemožno overiť, kliknite na tlačidlo Pokračovať v skúšobnej verzii.

Prevzatie a inštalácia v systéme Mac OS

Poznámka:

Acrobat Standard DC sa ponúka len pre systém Windows a nie je k dispozícii pre Mac OS.

 1. Choďte na https://documentcloud.adobe.com/link/appcenter/, a prihláste sa svojim Adobe ID a heslom, alebo cez svoj účet na sociálnej sieti (Facebook alebo Google).

  Prihlásiť sa k Adobe Document Cloud
 2. Po prihlásení sa zobrazí stránka na prevzatie aplikácie Adobe Acrobat Pro. Kliknite na Prevziať.

  Kliknite na Prevziať teraz.

  Poznámka:

  Prevezme sa súbor DMG. Nie je to úplný inštalátor. Po spustení súboru sa spustí preberanie a inštalácia.

 3. V závislosti na prehľadávači, ktorý používate, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

  Safari

  Prevzatý súbor DMG môžete zobraziť kliknutím na ikonu Zobraziť prevzaté súbory v pravom hornom rohu okna. Dvakrát kliknite na súbor DMG a prejdite na ďalší krok.

  Safari – prevzatý súbor zobrazíte kliknutím na ikonu na zobrazenie prevzatých súborov v pravom hornom rohu okna.

  Firefox

  a. Zobrazí sa výzva na prevzatie súboru. Kliknite na položku Uložiť súbor.

  Kliknite na položku Uložiť súbor

  b. Prevzatý súbor DMG môžete zobraziť kliknutím na ikonu Zobraziť všetky prevzaté súbory v pravom hornom rohu okna. Dvakrát kliknite na súbor DMG a prejdite na ďalší krok.

  Kliknite na možnosť Zobraziť všetky prevzaté súbory

  Chrome

  Prevzatý súbor DMG sa zobrazí v ľavom dolnom rohu okna prehľadávača. Dvakrát kliknite na súbor DMG a prejdite na ďalší krok.

  Dvakrát kliknite na súbor DMG.

  Poznámka:

  Ak nedokážete nájsť prevzatý súbor, spustite aplikáciu Vyhľadávač a v ľavej navigačnej table a zvoľte priečinok Prevzaté súbory. Dvakrát kliknite na prevzatý súbor DMG.

  Vyberte Prevzaté súbory v aplikácii Vyhľadávač
 4. Po pripojení súboru DMG sa zobrazí obrazovka inštalátora aplikácie Adobe Acrobat. Dvojitým kliknutím na ikonu inštalátora spustite inštaláciu.

  Dvakrát kliknite na ikonu inštalátora.

  Systém Mac OS môže zobraziť nižšie uvedené upozornenie. Kliknite na položku Otvoriť.

  Upozornenie na otvorenie prevzatého súboru

  Poznámka:

  V systéme Mac OS sa môže zobraziť výzva na prihlásenie. Prihláste sa pomocou svojho používateľského mena a hesla Mac.

  Prihlásiť sa

  Inštalátor začne preberať a inštalovať aplikáciu Acrobat.

 5. Po dokončení inštalácie kliknite na položku Spustiť Acrobat.

  Inštalácia je dokončená

  Môžete byť vyzvaní na prihlásenie. Prihláste sa pomocou svojho identifikátora Adobe ID a hesla.

  Poznámka:

  Ak sa zobrazí varovné hlásenie, že vaše predplatné aplikácie Acrobat nemožno overiť, kliknite na tlačidlo Pokračovať v skúšobnej verzii. Pri ďalšom spustení aplikácie Acrobat a prihlásení bude problém s overením vyriešený.

Členovia Creative Cloud

Aplikáciu Acrobat Pro DC si môžete prevziať a nainštalovať z webovej stránky Creative Cloud alebo pomocou aplikácie pracovnej plochy Creative Cloud. Pozri stránku Stiahnutie aplikácií Creative Cloud.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online