Oprava chyby pri licencovaní 205 | Creative Cloud 2019 a novšie

Zistite, ako opraviť chybu 205 pri pokuse o spustenie aplikácie Creative Cloud.

Aplikácie Adobe Creative Cloud 2019 a novšie ukladajú informácie o používateľovi a licenčné informácie do Správcu poverení v systéme Windows a do Kľúčenky v systéme macOS.

Niekedy aplikácie Adobe nedokážu uložiť váš profil a licenčné informácie do zabezpečeného úložiska (Správca poverení v systéme Windows a Kľúčenka v systéme macOS) a pri pokuse o otvorenie aplikácie Adobe sa môže zobraziť kód chyby 205.

V závislosti od operačného systému vyskúšajte tieto riešenia.

Postupujte podľa nasledujúcich riešení a v prípade potreby prejdite na ďalšie riešenie:

Riešenie 1

Odhláste sa a prihláste späť do aplikácie Adobe.

Riešenie 2

  1. Nájdite Príkazový riadok vo vyhľadávacom poli Windows.

  2. Spustite tento príkaz:

    for /F "tokens=1,* delims= " %G in ('cmdkey /list ^| findstr /c:"Adobe App "') do cmdkey /delete %H

    Vymaže úložisko nástroja Správca poverení pre všetky aplikácie Adobe.

Riešenie 3

Skontrolujte, či používate najnovšiu verziu počítačovej aplikácie Creative Cloud (5.9 alebo novšiu).

Postupujte podľa nasledujúcich riešení a v prípade potreby prejdite na ďalšie riešenie:

Riešenie 1

Odhláste sa a prihláste späť do aplikácie Adobe.

Riešenie 2

  1. Prejdite do časti Prístup ku kľúčenke > prihlásenie > Zabezpečené poznámky.

  2. V pravom hornom rohu vyberte vyhľadávací panel Prístup ku kľúčenke.

  3. Vyhľadajte a odstráňte poverenia z Kľúčenky začínajúce kľúčovými slovami Adobe App InfoAdobe App Prefetched Info.

Alebo môžete na odstránenie poverení z Kľúčenky v príkazovom riadku spustiť nasledujúci príkaz:

security dump-keychain | grep -i "Adobe App Info \|Adobe App Prefetched Info" | grep -i svce | awk -F "=" '{print $2}' | cut -d '"' -f2 | while read -r line; do security delete-generic-password -s "$line" > /dev/null ; done

Riešenie 3

Uistite sa, že máte príslušné oprávnenia pre prístup ku Kľúčenke. (Mali by ste byť schopní vytvoriť Zabezpečenú poznámku v časti prihlásenie ku Kľúčenke.)

Riešenie 4

Musíte uzamknúť a odomknúť Kľúčenku. Ako uzamykať a odomykať Kľúčenku.

Riešenie 5

Uistite sa, že na vašom konte nie sú žiadne obmedzené alebo vynútené zásady, ktoré by mohli blokovať prístup ku Kľúčenke.

Riešenie 6

Ak ste nedávno zmenili heslo používateľa (alebo Kľúčenku), skúste reštartovať systém. Ďalšie informácie o zmenách hesla Kľúčenky v počítači Mac nájdete v časti Aktualizácia hesla Kľúčenky v počítači Mac.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?